رشته مکانیک

دانلود پایان نامه کاهش دامنه ارتعاشات لوله های ایستگاه های تقلیل فشار گاز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی مکانیک

گرایش :طراحی کاربردی

عنوان :  کاهش دامنه ارتعاشات لوله های ایستگاه های تقلیل فشار  گاز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشكده مهندسی مكانیك

مهندسی مکانیک-گرایش طراحی کاربردی

کاهش دامنه ارتعاشات لوله های ایستگاه های تقلیل فشار  گاز

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا آشوری

استاد مشاور:

دکتر احسان جمشیدی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه و مفاهیم اساسی
1.1 ارتعاشات 2
2.1  پدیده های طبیعی و ارتعاشات 3
3.1 تاثیر فیزیولوژیکی ارتعاشات 4
4.1 تنشهای ناشی از ارتعاشات 5
5.1 ارتعاشات و خستگی 5
6.1 محدوده دامنه ارتعاشات 6
7.1 ارتعاشات در لوله ها 6
8.1 مطالعه ارتعاشات لوله و آنالیز تنش 6
9.1 مرور روش های اجزای محدود 7
10.1 استنتاج معادلات 7
11.1 موضوع این پایان نامه 8
  فصل دوم
آشنایی مقدماتی با  ایستگاه های تقلیل فشار گاز
1.2 انواع ایستگاه های تقلیل فشار گاز 10
2.2 تجهیزات بکار رفته در ایستگاه های تقلیل فشار ( حالت ویژه ) 11
1.2.2 فیلتر  11
2.2.2 هیتر  12
3.2.2  شیر قطع کن   12
4.2.2 رگولاتور  13
5.2.2 شیر اطمینان     14
6.2.2 کنتور   14
7.2.2 بودار کننده   15
  فصل سوم
رفع عیب موجود از سیستم  پایپینگ موجود
1.3 دیدگاه کلی 17
2.3 بررسی اجمالی  و پایش سیستم  19
1.2.3 شکست لوله در اثر ترکهای ناشی از خستگی 20
2.2.3 ارتعاشات قابل مشاهده زیاد یا حرکات قابل دیدن زیاد 22
3.2.3 ساپورتها و قیود آسیب دیده یا ناموثر 23
4.2.3 ارتعاشات زیاد متعلقات منصوب بر روی لوله 27
5.2.3 ضربات شدید نویزهای حاصل از تحریک سیال  29
3.3 مرور مجدد تاریخجه ارتعاشات و شرایط عملیاتی 30
4.3  مرحله طراحی طرح 31
5.3 اندازه گیری مقدماتی ارتعاشات   33
6.3 ابزار دقیق مورد استفاده 34
7.3 مشخص کردن مشخصات ارتعاشاتی   36
8.3 انتخاب معیار مناسب 37
9.3 تنش القاء شده در اثر ارتعاشات  39
1.9.3 معیار بر اساس دامنه ارتعاشات و فرکانس 39
2.9.3 معیار فقط بر اساس دامنه ارتعاشات  40
3.9.3 معیار بر اساس سرعت ارتعاشات  41
4.9.3 معیار کرنش دینامیکی  41
10.3 نیاز به سمجش جزییات بیشتر 42
11.3 بیشترین دلایل ارتعاشات  43
1.11.3 رزونانس  43
2.11.3 نوسانات فشار مربوط به رگولاتور  45
3.11.3 جریان مغشوش  46
4.11.3 کاویتاسیون ،  فلاشینگ و Slug flow  46
5.11.3 ایجاد گردابه در جریان  49
6.11.3 ضربه قوچ  و سرج 50
7.11.3 پیگ  رانی  51
8.11.3 تغییرات زیاد و ناگهانی در سطح مقطع  52
9.11.3 تعداد انشعابات زیاد بر گرفته از خط اصلی  53
10.11.3 پرهیز از اتصالات بی مورد  55
12.3 منابع تحریک ارتعاشات 56
13.3 راه حل مشکلات ارتعاشات لوله  57
14.3 اصلاحات سیستم جهت حل مشکل ارتعاشات 58
  فصل چهارم
تحلیل ارتعاشات در سیستمهای لوله کشی
1.4 مقدمه 67
2.4 محاسبه فركانس طبیعی سیستم لوله كشی  67
1.2.4 لوله با با طول Span  مستقیم 68
2.2.4 لوله های دارای خم 69
3.4 تاثیر جرمهای متمركز 73
4.4 ارتباط فركانس طبیعی های محاسبه شده و اندازه گیری شده 76
5.4 ارتعاشات پوسته جداره لوله 76
6.4 تنش حاصل شده توسط ارتعاشات 78
1.6.4  معیار جابجایی ارتعاشات و فركانس 78
2.6.4 معیار تنش بر حسب تابعی از دامنه جابجایی  ارتعاشات  79
3.6.4 تنش به صورت تابعی از سرعت ارتعاشات 85
7.4 ملاحظات دیگر برای تنش ناشی از ارتعاشات  90
1.7.4 ضریب تصحیح وزن   K1 90
2.7.4 ضریب تصحیح مود K2   91
3.7.4 ضریب تصحیح تنش برای وزن حجم لوله و عایق آن  K3 92
8.4 ارتعاشات پوسته جداره و تحمیل تنش به سیستم  93
9.4 معیار كرنش و  SPL   لوله ها 94
  فصل پنجم
تحلیل و شبیه سازی کامپیوتری
1.5 بررسی و اندازه گیری ارتعاشات در ایستگاه 97
2.5 مدل سازی و شبیه سازی رایانه ای 111
3.5 آنالیز مودال مدل با آرایشات مختلف 112
4.5 آنالیز دینامیکی مودال 114
5.5 مرور و نتیجه گیری 127
6.5 پیشنهادات برای ادامه کار 128

چکیده:

ارتعاشت یکی از مفاهیم مهم و اساسی در علوم  مهندسی می باشد. به زبان ساده هر سیستم که دارای جرم و خاصیت فنری باشد، قابلیت ارتعاش داشته و می تواند در یک فرکانس طبیعی در حال ارتعاش باشد. با اطمینان می توان گفت که 95 % ارتعاشات واقع در صنایع برای سیستم ها مضر می باشند. اگر سیستم در هر صورت به طور خواسته و ناخواسته با نیرویی تحریک شود به طوریکه فرکانس تحریک با فرکانس طبیعی منطبق گردد، دامنه نوسان چنان افزایش می یابد که باعث فروپاشی سیستم می گردد. در این حالت یکی از محدودکننده های ارتعاشات، دمپینگ و میرایی موجود در سیستم می باشد. در تاسیسات ایستگاه ها عامل اصلی ایجاد ارتعاش رگولاتورهای منصوب می باشند، که این مقوله هم با بهره گرفتن از تجربه و آزمایش انجام گرفته مورد تایید می باشد. در ابتدا بهترین روش برای جلوگیری از ارتعاش، محو ارتعاش در مبدا  تولید است. اما این کار همیشه عملی نمی باشد ، لذا در اکثر موارد به دلیل هزینه های زیاد این کار غیر عملی خواهد بود و دنبال روش هایی برای متعادل کردن ارتعاشات می باشند. این فرایند در ایستگاه های تقلیل فشار با تغییر توزیع جرم و سختی به وسیله نصب مهار و پایه انجام می گیرد که در این صورت فرکانس طبیعی تغییر می کند، بطوریکه دیگر فرکانس تحریک بر فرکانس های طبیعی منطبق نشود. رنج فرکانسی لوله ها به دو دسته طبقه بندی می شوند. دسته اول فرکانس های زیر 300 هرتز که این حالت بیشتر در پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی اتفاق می افتد. در این حالت برای برخی از حالات حل دقیق وجود دارد و مابقی دارای حل های تجربی ( بر اساس شرایط عملیاتی ، کاری و نوع سیال ) هستند. اما در فرکانس های بالای 300 هرتز که غالبا در نیروگاه های هسته ای اتفاق می افتد، حل دقیق وجود نداشته و اطلاعات بیشتر بر پایه حل های عددی ، نتایج آزمایش و تجربه استوار می باشد. در این پایان نامه با عنایت به قرار گرفتن ارتعاشات در نوع اول، به بررسی ساپورت ها و قیود پرداخته شده است و با عنایت به مدل سازی و تحلیل با برنامه اجزای محدود، دامنه  ارتعاشات کاهش یافته است.

کلمات کلیدی:

نوسان، ارتعاش، فرکانس طبیعی، رزونانس مکانیکی، پالس های فشار، خط لوله اصلی، انشعابات، ساپورت ها و قیود، اجزای محدود و کاهش ارتعاشات

فصل اول

مقدمه و مفاهیم اساسی

مقدمه :

در این فصل به طور مختصر تاثیر ارتعاشات و تنش ها بر سازه های مختلف و ضرر و زیان آنها حتی بر بدن آدمی بحث خواهدشد.

1.1   ارتعاشات :

 ارتعاشات مربوط به حرکت آزاد و نوسانی کل سازه یا جزئی از سازه می باشد. در اینجا کلمه طلایی وکلیدی  ” نوسان ” است و بسیار بدیهی است ارتعاشات یکی از قوانین حاکم بر دنیا می باشد. در جدول1.1 مثال هایی از تاثیر ارتعاشات آورده شده است.

جدول1.1 مضرات و فواید ارتعاشات [3]

خوشایند سروصدا ویرانگر خطرناک مفید
ویبراتور ماساژ دهنده ماهیچه ها صدای موزیک زیاد ارتعاشات در فرکانس رزونانس: پل تاکوما و شکستن کشتی ضربات شدید قلب(تپش قلب ) آسیب به ماهیچه قلب و عروق شنیدن صدای طبل
نوسان یا ارتعاش هنجره در تولید صدای خوشایند وآواز غلتک آسفالت جاده ها و لوله اگزوز در موتور ارتعاشات زیاد اتم ها در برج های انرژی هسته ای ماشینهای دوار:آسیب به یاتاقان ها و بیرینگها وحتی فونداسیون ارتعاش کننده مربوط به بتن

همچنین متلاشی شدن پل Tacoma Narrows  یا شکست و تقسیم به دو تکه شدن کشتی Pine Ride   مربوط به تنش های زیاد نوسانی آن از جمله موارد تشدید در تجهیزات است  (شکل 1.1 ، 2.1 و 3.1 ).

شکل 1.1 و 2.1 رزونانس در پل [3]

شکل 3.1 شکست کشتی در اثر نوسانات آب دریا و پدید رزونانس در آن[3]

با صرف نظر از برخی از خواص مفید ارتعاشات در بیشتر مواقع, ارتعاشات معمولا برای انسان و تجهیزات مضر خواهد بود.

  • پدیده های طبیعی و ارتعاشات

شاید پیش از اینکه مهندسین بتوانند جوانب پدیده ارتعاشات را درک کنند، نیاز باشد تاثیر ارتعاشات بر بدن خودمان بررسی شود. به عنوان مقدمه مسافران کشتی که در طی مسیرهای طولانی در دریا هستند، با بالا و پایین رفتن کشتی به دلیل وقوع امواج، بدن آنها هم به حالت نوسانی در می آید. در بازه هایی محدود از ارتعاشات بدن انسان در محدوده احساس راحتی خود قرار خواهد داشت. اما با زیاد شدن دامنه نوسان و طولانی شدن مدت آن ها دیگر بدن احساس راحتی نداشته و با واکنش های مختلف مواجه خواهد بود.

   شکل 4.1 محدوده قابل احساس تا درد در آدمی  [3]

  • تاثیر فیزیولوژیکی ارتعاشات :

تاثیر ارتعشات بر روی بدن انسان باعث بیماری شخص یا ناهماهنگی اجزای بدن خواهد شد. این مورد از احساس ناراحتی بدن در کشتی یا هواپیما تا شکست استخوان ها متغیر خواهد بود.

وقتی بدن انسان در تماس با ابزارآلات در حرکت می باشد، با ارتعاشات تحریک خواهد شد. ارتعاشات با فرکانس کم و دامنه زیاد باعث آب آوردن شش ها و حالت های عصبی در مغز و تحریک مایع مخاطی در ستون فقرات خواهدشد. بر همین اساس تکان های ناگهانی تاثیر مستقیم بر چشمان، معده، ترشح غدد عرق خواهد داشت و بنابراین ممکن است باعث واکنش های غیر عادی در بدن و احساس بیماری گردد.  موضوعات بیان شده فوق فقط برای فرکانس 1 تا 10 Hz می باشد. در برخی موارد ارتعاشات ناشی از نیروهای نوسانی و ضربات ممکن است باعث شکست یا نقص عضو گردد.

تست ها نشان می دهند که کاهش سرعت ناگهانی هواپیما یا خودرو ( با تغییر شتاب 4.5g  ) ممکن است باعث شکست جمجمه شود و در حالیکه تغییرات شتاب 5.75g شود، باعث شکست در استخوان ساق پا خواهدشد.

تجربه نشان داده است اثر ارتعاشات حتی بر انسان در حال خواب مضر می باشد. در زیر 3Hz  باعث معده درد،  بالای 8 Hz بر سر اثر خواهد گذاشت،  8 الی 20 Hz باعث سرگیجه و بین 20 الی 100 Hz باعث کاهش دید در چشم و عدم واضح دیدن اجسام خواهد شد. دامنه نوسان زیاد باعث شل شدن ماهیچه می شود به طوری که شخص قادر به فعالیت نخواهد بود.

  • تنش های ناشی از ارتعاشات :

اگر یک میله یا لوله که تحت بارهای جانبی قرار گیرد، در این صورت فرم تغییر شکل به صورت خم شدن یا شکم دادن می باشد. این حالت صرف نظر از سطح مقطع، مربوط به تنش برشی است. همه اجزا در زندگی حقیقی ما در حال تبادل نیرو و در نتیجه اعمال تنش و خمش می باشند. همه اجزا با عنایت به توزیع جرم و سختی دارای یک فرکانس و شکل مود مربوطه می باشند.

وقتی که یک قسمت از سازه دچار خمیدگی ناشی از ارتعاشات باشد، به سازه تنش وارد می شود. این تنش با توجه به شرایط جسم ممکن است در برخی نقاط کششی و در برخی نقاط فشاری یا حتی خمشی یا پیچشی باشد. این فرایندها با عنایت به دامنه ارتعاشات، ممکن است افزایش یا کاهش یابند.

  • ارتعاشات و خستگی:

در ارتعاشات واقع شده به سازه ها ممکن است تنش به طور متناوب به صورت کششی – فشاری یا فشاری –کششی شود و این سیکل پیاپی تغییر و ادامه یابد. اگر دامنه ارتعاشات حادث شده چنان بزرگ شود که تنش منتج از تنش حد تحمل جسم بیشتر شود، در آن صورت سازه در یک سیکل خواهد شکست. بنابراین حتی تنش کمتر از تنش نهایی ممکن است باعث شکست در اثر خستگی باشد.

شکل 5.1  ( که مربوط به تعداد رقت و برگشت و تنش نهایی وارد بر جسم می باشد ) نشان می دهد وقتی تنش ناشی از افزایش دامنه ارتعاشات، افزایش یابد، تعداد رفت و برگشت ها کاهش می یابد. همچنین مشخص است که اگر دامنه ارتعاشات به قدر کافی بزرگ باشد، سازه در تعداد ارتعاشات معینی دچار شکست می گردد. پس برای قطعات و سازه ها عمر مشخصی تعریف خواهد شد. همچنین شکل 5.1 نشان می دهد که اگر تنش از مقدار معینی کمتر باشد، در این صورت تعداد سیکل ها بینهایت خواهد شد. همچنین اگر دامنه آنچنان کم باشد که تنش از حد ثابتی کمتر و کنترل شده  باشد، احتمال وقوع شکست بسیار کم خواهدشد.

شکل 5.1 : نمودار شکست ناشی از خستگی بر حسب سیکل [3]

در عمل ارتعاشات کنترل نشده معمولا چنان تنشی ایجاد می کند که عمر قطعات بسیار محدود می گردد و نهایتا سازه خواهد شکست. به همین دلیل تنش ناشی از ارتعاشات بایستی کمتر از حد تحمل باشد.

  • محدوده دامنه ارتعاشات

تنش مجاز مربوط به خستگی و بنابراین دامنه ارتعاشات بستگی به فاکتورهایی مانند طبیعت و جنس مواد، تمرکز تنش ، خوردگی، دما و رزونانس دارد.

پدیده روزنانس یکی از دلایل شکست تیغه ها و پره ها در ابزار آلات می باشد. اگر فرکانس برخورد جت سیال با فرکانس طبیعی ظرف آن منطبق گردد، در نهایت ظرف به دلیل تحریک بسیار زیاد خواهد شکست.

  •   ارتعاشات در لوله ها

ارتعاشات در لوله ها بسیار مهم می باشد. چرا که در صورت کنترل خوب، باعث دمپ شدن موج های تولیدی خواهد شد ( این امواج می توانند با حرکت در  متعلقات منصوب در لوله باعث آسیب به خود لوله و نیز تجهیزات  شوند). وقتی لوله ای در فرکانس طبیعی مرتعش شود، در سیکل جذب تنش واقع می گردد و در این حالت با عنایت به دامنه نوسان رزونانس اتفاق می افتد. نیروی ارتعاشات در رزونانس پرمعنی خواهد شد و در این مواقع باعث خسارت در سیستم خواهد شد. رزونانس معمولا باعث خرابی و فرسایش پره ها، نشیمنگاه[1] و اوریفیس در رگولاتورها و کمپرسورها خواهد شد.

در بسیاری از واحدهای تصفیه نفت و گاز فرکانس طبیعی حدود 4 Cps کافی است تا از رزونانس لوله بدون پالس جریان جلوگیری شود. بنابراین فرکانس طبیعی وابسته به ماکزیمم خمش است. به عنوان مثال فرکانس طبیعی مربوط به یک میله با طول 1 in تقریبا برابر 3.12 Cps می باشد. یکی از راه های محدود کردن خمش در لوله ها، سخت کردن کافی لوله یا نصب ساپورت مناسب  است. به طوریکه جلوی وقوع دامنه نوسان های زیاد گرفته شود. به این ترتیب نیروی فشاری لوله یا تجهیزات توسط تجهیزاتی مهار شود.

  • مطالعه ارتعاشات لوله و آنالیز تنش:

ارتعاشت بیش از حد در سیستم های لوله كشی یكی از دلایل عمده در تعطیلی واحدهای مختلف، نشتی، شكست ناشی از خستگی، صدای دلخراش و نامطلوب، آتش سوزی و انفجار در انواع واحدهای مختلف مانند گاز، پتروشیمی، نفت، خطوط انتقال و … می باشد. معمولا سطوح مختلف ارتعاشات اضافی در سیستم  زمانی اتفاق می افتد كه فركانس طبیعی مكانیكی  با  نوسانات و ضربه سیال یا یک منبع مكانیكی تحریک می گردد. شكل مودهای ارتعاشی معمولا شامل شكل مودهای جانبی و ارتعاشات پوسته جداره لوله می باشند.

متدهای ساده برای آنالیز ارتعاشات جانبی و پوسته جداره لوله و نیز قضاوت در مورد شدت ارتعاشات نشان داده شده است. متدهای ارائه شده محافظه كارانه بوده و قصد دارند تا معیارهایی برای مشخص كردن نوع ارتعاشات بیان نمایند. با عنایت به پیچیدگی های زیاد در این مقوله استفاده از برنامه های رایانه ای جهت محاسبات تنش و فركانس های طبیعی بسیار موثر خواهد بود و در هزینه و وقت بسیار صرفه جویی خواهد شد. نحوه محاسبه فركانس های طبیعی به صورت كلاسیک برای پیكره بندی و آرایش های مختلف لوله ارائه شده است. همچنین برخی از فاكتورهای تصحیح كننده برای فركانس های طبیعی بدست آمده از محاسبات كلاسیک و تاثیرات سختی و وزن نیز ارائه شده است.

ارتباط بین جابجایی، سرعت و تنش در اثر ارتعاشات نشان داده شده است و معیارهایی برای قضاوت در مورد شدت ارتعاشات بر حسب تنش حد تحمل ارائه شده است. مكانیزم هایی كه می توانند باعث تحریک و ارتعاش لوله شوند و متدهای كنترل آن بحث خواهد شد.

لوله های حامل سیال برای سالیان متوالی با توجه به شرایط میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک مورد مطالعه محققان بوده است. تکنیک ها و روش های گوناگونی همچون قوانین سر انگشتی, روش های تجربی, روش انرژی, ماتریس انتقال و روش های اجزای محدود بکارگرفته شده اند تا رفتار ارتعاشاتی در این گونه لوله ها مشخص گردد.

بهترین روش جهت جلوگیری از ارتعاشات لوله ها و متعلقات منصوب بر آنها از بین بردن منبع یا نیروی تحریک می باشد. ولی هیشه از بین بردن آن میسر نخواهد بود. اما همیشه امکان محدود و کنترل آن میسر نیست. حتی در برخی موارد به دلیل بحث هزینه ها سراغ از بین بردن منبع تولید و تحریک نخواهند بود.

همچنین تحقیقاتی در مورد استفاده از ساپورت ها و مهار کنندگان لوله و متعلقات انجام گرفته است و این روش راحت ترین و ارزان ترین روش جهت مهار لوله ها و متعلقات می باشد. دانشمندانی چون Vayda  رفتار خطوط لوله حاوی سیال را تحت شرایط ساپورت مختلف تحت شرایط ارتعاشات خطی و غیر خطی و تاثیرات سختی را بر  ارتعاشات آن بررسی کرده اند. با عنایت به خطرات مربوط به ارتعاشات در مخازن تحت فشار و ایجاد شکست در آنها در  سال 1982 ASME   اقدام به تجدید استاندارد و شرایط سخت تر بویژه در صنایع هسته ای نموده است.  

  • مرور روش های اجزای محدود

امروزه روش های اجزای محدود برای مطالعه حالات مختلف خطوط لوله بسیار توسعه پیدا کرده اند. نرم افزارهایی چون Abaqus و Ansys از جمله نرم افزار مرتبط با این منظور می باشند که کمک شایانی در مدل سازی و تحلیل دقیق مسایل مختلف ایفا می کنند. همچنین کاهش هزینه های تمام شده برای تحلیل مسایل را نباید نادیده گرفت.

  • استنتاج معادلات:

خمش و انحنای تولید شده در لوله ها تحت اثر وزن موثر یا وزن کل و تحت شرایط مختلف ساپورت قابل محاسبه می باشد. وزن موثر از نمودارهای خمش دینامیکی برای هر شکل مود ارتعاشاتی حاصل می گرددکه با توجه به شرایط انحنا متفاوت خواهد بود. برای دریافت معادلات به کتاب مقاومت مصالح مراجعه گردد.

  • موضوع این پایان نامه:

این پایان نامه قصد دارد ارتعاشات منتج در ایستگاه های تقلیل فشار را بررسی و کاهش دهد. یکی از اجزای مهم  و اساسی تجهیزات ایستگاه لوله می باشد که برای مطالعه دینامیک لوله ها, اطلاع از شرایطی مانند خمش، فرکانس طبیعی و الگوهای شکل مود آن ها، بسیار مهم و اساسی می باشد. استفاده از کتاب ها و انتشارات متنی مختلف به همراه مدل کردن ایستگاه تقلیل فشار CGS  سمنان ( City Gate Station Of Semnan  ) در نرم افزار Abaqus و تحلیل مودال و بدست آوردن فرکانس های طبیعی و شکل مودها و پس از آن استفاه از چندین مدل و آرایش مختلف ساپورت ها برای مهار کردن ارتعاشات منتج از جمله فرایندهای انجام شده در این پروژه می باشد. همچنین با عنایت به تجربی بودن[2] برخی از اطلاعات و وقایع مرتبط به موضوع ارتعاشات, سعی شده است از اطلاعات ثبت شده پیشین در ایستگاه های مشابه کمک گرفته شود . این اطلاعات به صورت عکس یا موردی در طول پایان نامه ارائه شده است. متاسفانه بسیاری از شواهد تجربی به درستی مدرک سازی نشده اند و امکان استفاده از آنها به درستی میسر نشده است. البته در این میان تعدادی از اطلاعات و شواهد از تکنسیین ها و اپراتورها بدست آمده است که در طول پایان نامه به آنان اشاره می گردد.

تعداد صفحه : ۱۴۴

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.