جغرافیا

دانلود پایان نامه هتل بانوان در شهر مقدس قم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

عنوان : هتل بانوان در شهر مقدس قم

عنوان پایان نامه:

هتل بانوان در شهر مقدس قم

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

زن در عرصه جهان پهناور ما پیوسته زن بوده است. در همه جای این  جهان از آغاز پیدایش بر زمین فارغ از زمان ومکان و نژاد ورنگ وآیین بار مسئولیت ویژه ای بر عهده داشته است.

زادن  و پروراندن وبه بلوغ رساندن، بخشی از حیات زن است. باتوجه به این امر مهم که بانوان پرورش دهنده و الگوهای رفتاری نسل های آینده هستند و نیمی از اقشار جامعه راتشکیل می دهند،کمبود فضاهایی در جهت ترغیب حس گردشگری و مسافرتهای برون شهری وسیاحت وزیارت در جهت  تقویت روحیه بانوان شدیدا احساس می شود.

 بنابراین نیاز به طراحی ابنیه هایی چون هتل مخصوص بانوان که حس امنیت روحی روانی وفیزیکی آنها را تامین کند مورد نیاز است.با فراهم ساختن این گونه بسترها در کشور روحیه شادابی نشاط در بانوان بیشتر ایجاد می شود که این امر تاثیر گذاردر خانواده ودر نهایت جامعه می باشدکه باعث رشد وشکوفایی اجتماع هم می شود.

از اهداف احداث این هتل ارائه خدمات ویژه به زنان وتامین راحتی وآسایش اتاق با طراحی متنوع مخصوص بانوان است.

طراحی هتل بانوان در این تحقیق از ضروریات مورد نیاز برای بانوان در سطح کشور می باشد که به نوبه  خود نوآوری نیز در ایران  محسوب می شودکه باید معماری آن سازگار با روحیات بانوان ونیازهای آنها و در نظر گرفتن معماری بومی فرهنگ ایرانی فراهم شود.

پیشگفتار:

موضوع پایانامه “هتل بانوان در شهر مقدس قم”در هفت فصل به نگارش در آمده است.

فصل اول که کلیات تحقیق است به بیان موضوع پژوهش،اهداف و اهمیت پژوهش می پردازد.فصل دوم مفصلا به نقش زنان در ساخت تمدن، حضور اجتماعی زن،  نیاز امروز زنان، شناخت زن، شناخت هویت زنان ایرانی….ومسائلی که در ارتباط به زنان است پرداخته شده است. در فصل سوم تعاریف مرسوم از مراکز اقامتی و پذیرایی وتمام اطلاعات در مورد هتل توضیح داده شده است. فصل چهارم شناخت محیط طرح که شهر استان قم می پردازد.در فصل پنجم نمونه های مشابه در زمینه هتل را مورد بررسی قرار می دهد. فصل ششم درمورد ارگونومی،اهداف ارگونومی،نقش رنگ در طراحی هتل و فرایند طراحی به صورت مفصل مورد بررسی قرار داده شده است. ودر فصل آخر فصل هفتم در مورد تاسیسات وسازه طرح توضیح می دهد.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

زادن  و پروردن وبه بلوغ رساندن، این بخشی از حیات زن است در این راستا تقویت روحیه شادابی ونشاط این قشر پرورش دهنده جامعه (بانوان)باید در برنامه ریزی وسیاست های زیر ساختی در اجتماع قرار گیرد.

یکی از راهکارها  توجه به گردشگری، سیاحت و زیارت برای بانوانی است که به صورت تجرد به مسافرت میروند.

این مهم احتیاج به ساخت ابنیه هایی چون هتل  دارد که بتواند جوابگوی نیازهای آسایشی آنها باشد.

با توجه به تحولات سریع تکنولوژی های مدرن روز ایجاد فضاهایی که متناسب نیازهای روحی روانی وفیزیکی بانوان باشد وجود نداشته است. طراحی چنین فضاهایی در جهت تامین آسایش همه جانبه بانوان مجموعه ای در هم تنیده ای را تشکیل می دهد که حساسیت ویژه ای را می طلبد. در نهایت تلفیق فضاهای باز وبسته وطراحی مکان مناسب برای آنها که همسو با خصوصیات جسمانی وروحی روانی بانوان باشد باید در معماری امروزه مورد توجه قرار گیرد.

بیان مسأله اساسی تحقیق:

قرن هاست زن در مرکز این هسته اصلی اجتماع روشنایی بخش کانون زندگی است.شباهتهای طبیعی که بین مادر وزمین در عصر آغازین کشاورزی برقرارشد وپیوند های ناگزیر این دو بایکدیگر هر دو را در مرکز توجه مادی ومعنوی جوامع کهن قرارداده است. در عصر اجتماعی توانایی ها و برتری های زن باعث شد که دوره تثبیت قدرت زنانه آغاز گردد. برتریهایی که زن تا این دوره بر جنس مخالف خود داشته وبا پشرفت هایی که در زمینه ی مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است انکار ناپذیر است. دوران زن سالاری در جوامع انسانی، زنان همچون مردان به اندازه آنان در ساختن تمدن وشاید هم بیشتر نقش  داشتند و حتی در قبول خیلی ازمسئولیت های اجتماعی زنان به مراتب موفق تر از مردان به انجام نقش خود پرداختند.

تعلیم وتربیت  جوامع مختلف در طرز تفکری که برای زنان آن جامعه ایجاد میشود نقش بسزایی دارد، حتی در خیلی تشکیلات حکومتی هم جای پای زنان بزرگی دیده می شود که در اداره جوامع بزرگ خیلی موثر بوده اند.

طبیعت زن جدای از طبیعت مرد نیست او در بینش ما نیمی از پیکر جامعه است و پایه گذار اصلی هسته خانواده ودر نقش کلی، مدینه فاضله است. او را می توان معلم بشریت نامید تا حدی که همه پیشرفت ها از سوی او معین می گردد. در توصیه اسلامی کفه ترازو به سوی زن سنگین تر است تا به سوی مرد و ارج واحترامی که اسلام برای مادر قائل است قابل مقایسه با احترام به پدر نیست.

زن ومرد هر دو دارای حق آزادی واستقلالند واین آرزوی اسلام است که زن به کمال معرفت ورشد فکری برسد.

آنچه زنان انجام میدهند اثر بسزایی بر اکثر پروژه های توسعه ای دارد. حتی اگر نقش آنان به وضوح در طراحی واجرای برنامه ها در نظر گرفته نشده باشد. همانگونه که اکثر پروژه ها نیاز به داده های پایه ای کافی ومناسب دارد  داشتن دید کافی، نقطه شروع به شمار آوردن زنان در پروژه های توسعه است.

زن در عرصه جهان پهناور ما پیوسته زن بوده است. در همه جای این  جهان از آغاز پیدایش بر زمین فارغ از زمان ومکان و نژاد ورنگ وآیین بار مسئولیت ویژه ای بر عهده داشته است.

زادن و پروردن وبه بلوغ رساندن، این بخشی از حیات زن است که انکاری چون وچرا نمی پذیرد.

در این راستا تقویت روحیه شادابی ونشاط این قشر پرورش دهنده جامعه (بانوان)باید در برنامه ریزی وسیاست های زیر ساختی در اجتماع قرار گیرد.

یکی از راهکارها  توجه به گردشگری، سیاحت و زیارت برای بانوانی است که به صورت تجرد به مسافرت می روند.

این مهم احتیاج به ساخت ابنیه هایی دارد که بتواند جوابگوی نیازهای آسایشی آنها باشد.

با توجه به تحولات سریع تکنولوژی های مدرن روز ایجاد فضاهایی که متناسب نیازهای روحی روانی وفیزیکی بانوان باشد وجود نداشته است. طراحی چنین فضاهایی در جهت تامین آسایش همه جانبه بانوان مجموعه ای در هم تنیده ای را تشکیل می دهد که حساسیت ویژه ای را می طلبد. در نهایت تلفیق فضاهای باز وبسته وطراحی مکان مناسب برای آنها که همسو با خصوصیات جسمانی وروحی روانی بانوان باشد باید در معماری امروزه مورد توجه قرار گیرد.

یکی از هدفهای اصلی در ساخت هتلها راحتی مهمانان  است، یعنی فضایی خلق کنیم که مسافرین در آن آسایش وآرامش داشته باشند.

درگذشته فلسفه هتل ها براساس روابط خاص وتشریفات گراند هتل ها برقرار بوده و طراحی نماها وفضاهای داخلی  آن فاقد استاندارهای طراحی بوده است.

طراحی هتل امروزه برای خود تخصصی ویژه به حساب می آید، چرا که هتل جزو  طراحی های پیچیده محسوب می شود ومجموعه ای یکپارچه وهماهنگ از قوانین راهبردها و سیاست ها،ضوابط واستانداردها در سطوح وموضوعات مختلف نیاز دارد، علاوه بر آن موضوع اقتصادیست که طراحی در آن جلب مشتری یکی از مهمترین نقش هاست.

از نکات مهم در برنامه ریزی برای هتل شناخت وتفکیک کارکردهای مختلفی است که در آن صورت می گیرد.لذاشناخت گروه فضاها(براساس گروه فضایی ورودی –لابی- پذیرش- رستوران – اتاق ها-سالن کنفرانس…)وشناخت ضوابط واستانداردهای مربوط به طراحی فضایی در این تحقیق از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این پژوهش با شناخت تمامی استانداردها وشرایط لازم برای طراحی هتل سعی خواهد شد تمامی انتظارات بانوان از هتل درنظر گرفته شود که نهایت قابلیت عینیت بخشی به صورت یک طرح معماری را داشته باشد.

در این پروژه بانوان موضوع محورهای اصلی طراحی خواهد بود به این ترتیب معماری کلیه عوامل هتل بانوان (تجهیزات وامکانات وسرویس دهی و عملکرد فضاها…..)در جهت خدمات رسانی ورفع نیاز بانوان برنامه ریزی و فضا را در جهت پاسخگویی به نیازهای روانی بانوان شکل می دهد. چنین معماری نیاز به شناخت گسسترده نیازهای بانوان ورابطه بانوان با فضای پیرامون و شناخت دقیق بانوان با فرهنگ های مختلف مورد مطالعه وهمین طور شناخت کامل کلیه عوامل شکل دهنده  هتل بانوان خواهد داشت.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

  باتوجه به این امر مهم که بانوان پرورش دهنده و الگوهای رفتاری نسل های آینده هستند و نیمی از اقشار جامعه راتشکیل می دهند،کمبود فضاهایی در جهت ترغیب حس گردشگری و مسافرتهای برون شهری وسیاحت وزیارت در جهت  تقویت روحیه بانوان شدیدا احساس می شود.

 بنابراین نیاز به طراحی ابنیه هایی چون هتل مخصوص بانوان که حس امنیت روحی روانی وفیزیکی آنها را تامین کند مورد نیاز است.

با فراهم ساختن این گونه بسترها در کشور روحیه شادابی نشاط وتداوم خاطرات جمعی در بانوان بیشتر ایجاد می شود که این امر تاثیر گذار(تاثیرات مثبت)در خانواده ودر نهایت جامعه می باشدکه باعث رشد وشکوفایی اجتماع هم می شود.

مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

نخستین هتل مخصوص بانوان که اولین هتل از نوع خود در سطح خاورمیانه به شمار می آید در ریاض پایتخت کشور عربستان سعودی ساخته شده است به نام لوزان که در زبان عربی به معنای پناهگاه می باشد که در اوایل ماه مارس در سال 2010افتتاح شده است.

 یکی از اهداف احداث این هتل ارائه خدمات ویژه به زنان وتامین راحتی وآسایش اتاق با طراحی متنوع مخصوص بانوان است.

یکی دیگر از اهداف این هتل تحقق مسئولیت اجتماعی در عربستان وحمایت بانوان به طور کلی زنان سعودی به طور خاص است.زیرا بانوان در عربستان اجازه رانندگی ندارند یا بدون اجازه همسر نمی توانند به مسافرت بروند یا به تنهایی در رستوران غذا بخورند.هتل بانوان در یازده کشور اروپایی وجود دارد به عنوان نمونه در کشور آلمان در چهارده ایالت هتل مخصوص بانوان موجود است. ولی هتل بانوان به صورت خاص در ایران تا کنون ساخته نشده است.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

طراحی هتل بانوان در این تحقیق از ضروریات مورد نیاز برای بانوان در سطح کشور می باشد که به نوبه  خود نوآوری نیز در ایران  محسوب می شود و باید معماری آن سازگار با روحیات بانوان ونیازهای آنها و در نظر گرفتن معماری بومی فرهنگ ایرانی فراهم شود.

در کشور ما معماری با چنین رویکردی که بتواند نیازهای بانوان گردشگر را در مسافرت ها مرتفع سازد تاکنون طراحی نشده است.

اهداف مشخص تحقیق:

با توجه به این که داشتن هر پژوهشی در مسیر طبیعی و تحقیقی خود می‌باید گسترش و توسعه‌ای همسوی فعالیت‌ها و گزارشهای متنوع پژوهش خود را داشته باشد، بنابراین مشخص بودن اهداف برای انتخاب این پروژه‌ لازم  است:

اهداف کلی

– طراحی محل مناسب در خور بانوان در جهت ایجاد تقویت حس نشاط وشادابی وگردشگری.

– تعبیه  محیطی برای بانوان در جهت تامین آسایش فیزیکی وروحی روانی آنها در مسافرتها.

اهداف جزئی

– احداث هتل بانوان متناسب وسازگار با منظر شهر مقدس قم.

– معماری بافرهنگ و ویژگی های محیطی شهری.

– امکان آسایش بیشتر (فیزیکی روحی وروانی) وتداوم خاطرات جمعی.

سوالات تحقیق:

-چگونه می توان امکان مسافرت بانوانی که به صورت تجرد به سفرمی روند ودر عین حال نیاز به امنیت دارند را فراهم کرد؟

-طراحی یک هتل مطلوب بانوان چه ویژگی های می تواند داشته باشد؟

– آیا بانوان کشورمان و کشورهای مسلمان دیگر  از این نوع ابنیه ها  در سطح کشور استقبال می کنند؟

تعداد صفحه : 126

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.