زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه مقایسه و بررسی محورهای زبان و اندیشه در آثار منیرو روانی پور و بیژن نجدی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : مقایسه و بررسی محورهای زبان و اندیشه در آثار منیرو روانی پور و بیژن نجدی   

دانشگاه شهرکرد

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

           پایان­ نامه‌ کارشناسی ارشد رشته­ زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

 مقایسه و بررسی محورهای زبان و اندیشه در آثار منیرو روانی پور و بیژن نجدی   

استاد راهنما:

دکتر سید کاظم موسوی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:

1-1 مقدمه—– 6

1-2 اهداف اصلی طرح-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 9

1-3- ارائه فرضیات——- 9

1-4- پیشینه تحقیق و بررسی منابعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 9

1-5- روش كار———– 11

فصل دوم

2-1- پیشینه داستان نویسی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 12

2-1-1-ادبیات داستانی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 13

2-1-2-رمان—14

2-1-3-داستان کوتاه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 15

2-2- موضوع — 17

2-2-1- درونمایه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-17

2-2-2- اندیشه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————17

2- 3- لحن—- 18

2-4- سبک—-19

فصل سوم

3-1- زندگی و آثار منیرو روانی­پور————- 20

3-2- اندیشه‌ها و مضامین اجتماعی و روانی (روان‌شناختی)— 22

3-2-1-اندیشه زنان—– 22

3-2-1-1- سیمای مرد—– 24

3-2-1-2- زنان روشنفکر– 28

3-2-1-2-1- طرد شدن زنان از خانوادهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 29

3-2-1-2-2-نفرت از زندگی اشرافی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 30

3-2-1-2-3- کار و نوشتن- 31

3-2-1-2-4-نداشتن خانه و سرپناهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 33

3-2-1-2-5- تنهایی—– 34

3-2-1-3- زنان و خانوادهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 34

3-2-1-4- فرزند و وابستگی به فرزندبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 36

3-2-1-5- انتظار——– 39

3-2-1-6- ازدواج——– 42

3-2-1-6-1- ازدواج نامتناسب و اجباری- بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 42

3-2-1-6-2- ازدواج پاک و متناسببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 43

3-2-1-6-3- ازدواج آزاد- 45

3-2-1-7- زنان و پیری— 46

3-2-1-8-آموزش و یادگیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 46

3-2-1-9- اندیشه فمینیستیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 47

3-2-2- اندیشه ناتورالیستیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 53

3-2-3- فقر———— 55

3-2-4- فساد———— 57

3-2-5- کشف نفت——— 58

3-2-6-کمبود امکانات آموزشیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 58

3-2-7- قاچاق———– 59

3-2-8- مهاجرت———- 59

3-2-9- تقابل سنت و مدرنیتهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 59

3-2-9- 1- طبیعت گرایی(عشق به طبیعت)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 60

3-2-10- عشق———— 62

3-2-10-1-عشق زمینی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–62

3-2-10-1-1- عشق و عصمتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 63

3-2-10-1-2 -عشق و عقل– 64

3-2-10-1-3- عشق یک نیازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 65

3-2-10-2- عشق آسمانی— 67

3-2-10-3- عشق به وطن(نوستالژی وطن)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 70

3-2-11- جبرگرایی——- 72

3-2-11-1-جبر تقدیر(تقدیرگرایی)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 72

3-2-11-2- جبر محیط—– 73

3-2-11-3- جبر سنت­ها—- 74

3-2-12- زندگی———- 75

3-2-13- مرگ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–  76

3-2-13-1- مرگ پذیری— 77

3-2-13-2- مرگ گریزی— 78

3-2-13-3- تناقض­های زندگی و زلالی مرگبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 81

3-2-13-4- اندیشه پس از مرگبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 82

3-2-14- انسان شناسی —  82

3-3- اندیشه سیاسی—— 84

3-3-1- یاغی(مبارزان با استعمارگران)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 84

3-3-2- حزب توده——– 89

3-3-3- درگیری­های سیاسی- 94

3-3-4- مسائل سیاسی دهه 70بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 97

3-3-5- سیاست و فرهنگ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——99

3-3-6- اندیشه جنگ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–101

3-4- اندیشه فرهنگی و اعتقادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 108

3-4-1-پیشگویی و طالع بینیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 108

3-4-2- اعتقاد به موجودات وهمی و خیالیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 110

3-4-2-1- یال———- 110

3-4-2-2- اجنه——— 110

3-4-2-3- بچه برو—– 111

3-4-2-4-غولک———- 112

3-4-2-5- آبی——— 112

3-4-2-6-اهل غرق—— 113

3-4-2-7-بوسلمه——– 113

3-4-2-8- دی زنگرو—- 114

3-4-3- آداب و رسوم—- 115

3-4-3-1- مراسم باران خواهی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 115

3-4-3-2- عزاداری—— 116

3-4-3-3- کِل زدن——- 116

3-4-4- باورهای خرافی– 118

3-4-5- اندیشه مذهبی— 121

3-5- زبان————- 126

3-5-1-کاربرد زبان بومیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 126

3-5-1-1- واژگان —–  127

3-5-1-2- فعل های بومیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 129

3-5-1-3- مکان های بومیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 131

3-5-1-4-تشبیه بومی— 131

3-5-2- لحن ———-  132

3-5-3- سبک———– 132

3-5-4-تاثیر پذیری از بینش زنانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 133

3-5-5-کاربرد صفت—– 133

3-5-5-1-دادن صفت انسانی به اشیاءبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 133

3-5-5-2- بسامد بالای برخی صفاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 134

3-5-6- نثر شاعرانه—- 134

3-5-6-1- ایجاز——– 135

3-5-6-2- تقدیم صفت بر موصوف————— 135

3-5-6-3- درهم ریختگی اجزای جملهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 135

3-5-6-4- حذف فعل—— 135

3-5-7- فاعل قرار دادن اشیاءبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 136

3-5-8- توصیف———- 136

3-5-8-1- فضا سازی برای بیان اندیشهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 136

3-5-8-2- توصیف طبیعت- 138

3-5-8-3- توصیف شخصیت- 139

3-5-9- ویژگی زبان زنانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 139

فصل چهارم

4-1- زندگی و آثار بیژن نجدی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد  141

4-2- اندیشه‌های سیاسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 143

4-2- 1- قیام جنگل—- 144

4-2-2- حزب توده——- 147

4-2-3- حادثه پاسگاه سیاهکلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 151

4-2-4-آشوب های اوایل انقلاببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 151

4-2-4-1- کودتای 28 مردادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 152

4-2-4-2- ناامنی فضای سیاسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 152

4-2-4-3- زندان و زندانیان سیاسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 154

4-2-4-4- ترور سیاسی– 157

4-2-4-5- سرخوردگی سیاسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 158

4-2-5- نفت———— 159

4-2-6- جنگ———— 159

4-3- اندیشه اجتماعی و روانشناختیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 162

4-3-1- تقابل سنت و مدرنیتهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 162

4-3-2- از خود بیگانگی و تنهایی انسان معاصر———– 163

4-3-3- نگرش ناتورالیستیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 165

4-3-4- انسان———- 166

4-3-4-1- جبرگرایی—– 166

4-3-4-2- تنهایی و انتظاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 167

4-3-4-3- یأس و اندوه- 168

4-3-5-آزادی———– 169

4-3-6- مرگ———— 170

4-3-7-زن————– 174

4-3-7-1-زن معمولی—– 174

4-3-7-2-مادر——— 177

4-3-8- عشق———– 180

4-3-9- آنیما——— 181

4-3-9-1- آنیما و مادربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 181

4-3-9-2- آنیما و آب– 182

4-3-9-3- آنیما و تجلی در اندامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 183

4-3-10- پیری——— 183

4-3-11- بلوغ———- 184

4-3-12- فقر و ناتوانی- 185

4-3-13- زندگی——— 187

4-3-14- طبیعت گرایی— 188

4-4- اندیشه فرهنگی و اعتقادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 188

4-4-1- مذهب———– 188

4-4-1-1- زنان و مذهب– 189

4-4-2- آداب و رسوم و باورهای بومیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 189

4-5- زبان ———–  191

4-5-1- واژگان——– 191

4-5-2- آشنایی زدایی– 191

4-5-2-1- آشنایی زدایی موصوف و صفت——— 192

4-5-2-2- آشنایی زدایی با بهره گرفتن از تصویرسازی—192

4-5-3- تصاویر——— 193

4-5-4-فاعل قرار دادن اشیاءبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 193

4-5-5- نثر شاعرانه— 194

4-5-5-1- جان بخشی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–194

4-5-5-2- حس آمیزی—– 194

4-5-5-3- تشبیه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————194

4-5-5- 4- حذف مضاف—- 195

4-5-5-5- آوردن صفت برای مضافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 195

4-5-5-6- ترکیب وصفی مقلوببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 195

4-5-6- شکستن روایت—- 196

4-5-7- ترکیب سازی—– 196

4-5-8- ایجاز———- 197

4-5-9-جابجایی ارکان جملهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 198

4-5-10- تكرار——– 198

4-5-10-1- تکرار فعل– 198

4-5-10-2-تکرار كلمه –  198

4-5-10-3- تکرار قید– 199

4-5-11- توصیف——– 199

4-5-11-1-توصیف اشخاص– 200

4-5-12- لحن———– 200

فصل پنجم

5-1- مقایسه و بررسی— 201

5-2- نتیجه گیری—— 207

6- منابع ———— 210

چکیده

ادبیات آیینه تمام نمای زندگی اجتماعی، روحیات و احساسات مردم روزگار و اوضاع حاکم بر آن است. انسان هنرمند از رویدادهای پیرامون خود تاثیر می­پذیرد و بازتاب تأثیرات خود را از آنچه بر او گذشته است، در اثر هنری خود بازمی­نماید.

یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در بررسی ادبیات از اهمیت ویژه برخوردار است. چگونگی بازتاب مسائل اندیشگی جهان معاصر در ادبیات است. در این میان نمی­توان از تأثیر جامعه، محیط و جنسیت بر نوع اندیشگی آفرینندگان آثار ادبی غافل بود. نویسنده در هرکجا که زندگی کند علاوه بر عناصر و عوامل مختلف مطمئناً شرایط محیطی و اقلیمی و جنسیت بر مبانی اندیشگی و زبان او نیز تأثیر­گذار است. منیرو روانی­پور نویسنده جنوبی است که نتوانسته خود را از تاثیر اقلیم و جنسیت برکنار دارد. آثار او در جهت کشف هویت زنان و دفاع از حقوق آنان با تاثیری پذیری از فرهنگ بومی به نگارش درآمده است. بیژن نجدی شاعر و نویسنده شمالی با بهره­ گیری از محیط شمال و رویدادهای جهان معاصر و تاثیر­پذیری از زبان شعر، داستان­هایی شعرگونه به نگارش درآورده است. این پایان نامه، پژوهشی است درباره اندیشه و زبان این دو نویسنده و تأثیر جنسیت و جامعه بر مبانی اندیشگی و زبان آنها و همچنین تأثیری که اقلیم و محیط زندگی بر زبان و اندیشه آنان گذاشته است.

مقدمه

در مورد نثر و انواع آن تعریف­­­ها و توضیحات زیادی در کتب مختلف سبک شناسی و نثر فارسی ارائه شده است. «نثر فارسی در مجموع شامل کلیه آثار منثوری است که از قرن چهارم تا دوران معاصر در زبان فارسی نوشته شده است» (روزبه،11:1384). این آثار منثور شامل قصه، داستان، رمان، داستان کوتاه و بلند … می­ شود که در جریان تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به نثر معاصر رسیده است. تجربه و آثار موجود در زبان­های مختلف بیانگر این موضوع است که در میان ملل و اقوام مختلف دوره کودکی نثر همزمان با دوره رسایی و بلوغ شعر است. یعنی آن زمان که شعر به اوج خود رسیده، نثر وارد دوره کودکی خود شده است. با همین شروع دیر هنگام تحولات زیادی را پشت سر گذاشت و به زودی به کمال و بلوغ رسید(ر.ک.صبور،37:1384).

نثر فارسی از آغاز تا امروز از لحاظ سبک و محتوا تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. نثر امروز حاصل تغییر و تحولات چهاردوره نثر است. دوره اول که نثر فارسی روان و ساده بود مثل تاریخ سیستان. دوره ی دوم نثر، نفوذ نثر عربی در فارسی و جملات طولانی و استشهاد به آیات قرآنی نثر را به سوی پیچیدگی کشاند همچون تاریخ بیهقی. در دوره سوم به دلیل تاثیرپذیری از زبان عربی ورود صنایع و تکلفات لفظی در زبان منجر به نثر فنی می­ شود. کلیله و دمنه و مقامات حمیدی نمونه نثر مصنوع هستند. در قرن هفتم نثر دو سبک و طریقه را دنبال می­ کند. سبک گلستان که نثر ساده و مرسل است، نثر فنی و مصنوع مانند تاریخ وصاف، نفثه المصدور. در قرن سیزدهم هجری به تقلید از سبک خراسانی ساده نویسی رواج می­یابد و در قرن چهاردهم به واسطه عوامل چندی چون تاسیس دارالفنون و ترجمه و….، تحولی عظیم در نثر به وجود می ­آید و نثر رویکردی جدید را دنبال می­ کند (ر.ک.رزمجو،1382؛175).

تاسیس دارالفنون در نخستین سالهای سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به همت و کوشش بزرگ مرد ایران، میرزا تقی خان امیرکبیر بی­تردید تنها نقطه روشن و چشم گیر فرهنگی در تاریخ ایران آن روزگار بود. ورود چاپخانه به ایران، آغاز روزنامه نویسی، گسترش کتاب و روزنامه باعث دگرگونی نثر فارسی از جهات شکل و محتوا شد.(ر.ک.صبور،185:1384). نثر در سال‌های تولد خود بیشتر در خدمت درباریان بود به همین دلیل از زبان درباری پیروی می­کرد. با شروع نهضت مشروطیت و تغییر و تحولات سریعی که بعد از انقلاب مشروطیت افتاد، نثر به زبان مردم نزدیک شد و از لباس فاخر خود بیرون آمد. نوشتن سفرنامه ، انتشار روزنامه و ترجمه­­­ کتابهای اروپایی به این تحولات دامن زد و گرایش به ساده نویسی و تغییر محتوا در نثر رواج یافت. نویسندگان مشروطه منشأ تحول و دگرگونی اساسی در ادبیات ایران شدند. نخستین نشانه­ های تحول نثر را بعد از نثر منشیانه و سفرنامه­ای باید در ترجمه­های دوران قاجار دید. سیاحت نامه ابراهیم بیگ و مسالک المحسنین عبدالرحیم طالبوف، اولین جرقه­های رشد داستان نویسی هستند. در این دوران ایرانیان از راه ترجمه با سرچشمه­های ادب اروپا و نثر داستانی و مکاتب ادبی آشنا شدند. این آشنایی باعث تأثیر عظیمی بر ادبیات شد. اعزام محصلان به خارج از کشور و ورود چاپخانه توسط عباس میرزا از جمله اقدامات مفیدی بود که در جهت پیشرفت نثر و آشنایی ایرانیان با اروپا در ادبیات این مرز و بوم موثر واقع شد. (ر.ک.مهروز،55:1380).

تعداد صفحه : 272

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.