مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه مطالعه امکان ساخت الیاف و سیمان از گیاهان غیر چوبی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرآورده های چند سازه چوب

عنوان : مطالعه  امکان ساخت  الیاف و سیمان از گیاهان غیر چوبی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

رشته فرآورده های چند سازه چوب

عنوان:

مطالعه  امکان ساخت  الیاف- سیمان از گیاهان غیر چوبی

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا دهقانی فیروزآبادی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول مقدمه و کلیات

مقدمه……………………………………. 2

فرآورده‌های مرکب چوبی……………………………………. 2

تاریخچه…………………………………… 2

تخته‌های چوب سیمان…………………………………… 3

کلیات………………………………….. 4

چند سازه ها با اتصالات معدنی (سیمان)…………………………4

چند سازه های تقویت شده با الیاف گیاهی……………………. 4

مواد اولیه………………………………….. 5

خواص………………………………….. 5

موارد کاربردی………………………………….. 6

سیمان پرتلند…………………………………..6

واکنش های شیمیایی هیدراتاسیون………………………………….. 8

فراورده های اصلی هیدراتاسیون………………………………….. 8

هیدراتاسیون…………………………………… 9

فرایند تولید سیمان………………………………….. 9

حرارت هیدراتاسیون…………………………………..10

مواد مضر در سیمان پرتلند…………………………………..11

مواد لیگنوسلولزی………………………………….. 11

چسبندگی مواد لیگنوسلولزی با سیمان…………………………….13

کاتالیزور های گیرایی سیمان (مواد افزودنی)…………………… 15

فرایند تولید پانل‌های چوب سیمان……………………………….. 15

فاکتور های موثر بر خصوصیات چند سازه های الیاف سیمان………….18

فرایند های خمیر سازی………………………………….. 18

تکنیک های ساخت………………………………….. 18

اثر شرایط گیرایی………………………………….. 18

نوع الیاف………………………………….. 18

پالایش الیاف………………………………….. 19

اثر رنگبری الیاف………………………………….. 19

مواد افزودنی………………………………….. 19

نسبت الیاف به سیمان………………………………….. 19

ترکیبات شیمیایی دیواره سلول  و مواد استخراجی چوب…………..20

فصل دوم مروری بر مطالعات انجام شده

2- 1 سابقه تحقیق……………………………………. 22

2- 1 – 1 اثر گونه چوبی………………………………….. 22

2- 1 -2 تأثیر عوامل بازدارنده چوب………………………… 26

2- 1 -2 -1 اثر مواد استخراجی……………………………… 26

2- 1 -2-2 اثر درون چوب و برون چوب و فصل قطع…………… 27

2- 1 -2-3 اثر پوسیدگی قارچی…………………………………..28

2- 1 -3 اثرات استفاده از ضایعات کشاورزی و مواد بازیافتی……..29

2- 1 -4 اثر تیمارهای مختلف………………………………….. 32

2-1-5 اثر مواد افزودنی…………………………………..33

الف- اثر مواد معدنی………………………………….. 33

اثر سیلیس (SiO2)………………………………….. 35

اثر اسید کرومیک…………………………………..35

ب –اثر مواد آلی………………………………….. 36

اثر CO2…………………………………..

اثر الیاف فایبرگلاس………………………………….. 38

2-1-6 اثر نوع سیمان (سیمان منیزیم)…………………………………..39

2-1-7 اثر نسبت سیمان به چوب………………………………….. 39

فصل سوم نتایج و بحث

3-1 ساخت تخته الیاف سیمان از ساقه آرهار……………………… 41

3-1-1 مقاومت فشاری…………………………………… 43

3-1-2 خصوصیات تخته ها………………………………….. 45

3-2 کاه گندم…………………………………… 49

3-2-1 سازگاری کاه با سیمان…………………………………… 51

3-2-2 روش های سازگارکردن کاه با سیمان…………………………… 52

3-2-3 استفاده از مواد افزودنی برای بهبود چسبندگی کاه-سیمان……….53

3-2-3-1 دی اکسید کربن CO2……………………………………

3-2-3-2 مواد پازولانیک…………………………………….. 54

3-2-3-3  کلرید کلسیم…………………………………… 56

3-2-4 خصوصیات مقاومتی الیاف کاه…………………………….. 57

3-2-5  هوازدگی……………………………………. 57

3-2-6 نوع سیمان…………………………………… 58

3-3 پانل های الیاف – سیمان از الیاف گیاه Equisetum………………

3-3-1 تست هیدراتاسیون…………………………………… 60

3-3-2 خواص تخته ها …………………………………..61

3-4 پانل های الیاف باگاس – سیمان…………………………………… 63

3-5 پانل های الیاف –  سیمان…………………………………… 65

3-6 پانل های الیاف و پوسته نارگیل – سیمان…………………………. 66

3-7 کامپوزیت های سیمانی از پوسته فندق و الیاف کتان…………… 67

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1 نتیجه گیری……………………………………. 71

4-2 پیشنهادات……………………………………. 73

منابع

منابع مورد استفاده………………………………….. 75

چکیده:

هدف از این تحقیق مروری بر روی مواد لیگنوسلولزی غیر چوبی برای تولید پانل های الیاف – سیمان می‌باشد. در این بررسی اثر و تولید کامپوزیت های الیاف – سیمان از ساقه آرهار، کاه گندم، الیاف گیاه Equisteum، الیاف باگاس، الیاف خمیرهای کرافت، الیاف نارگیل، پوسته فندق و الیاف کتان مورد بررسی قرار گرفت. ساقه آرهار می تواند به عنوان مواد لیگنو سلولزی در پانل های سیمانی بکار برده شود ولی به فرایندهای استخراج با آب برای حذف برخی از مواد استخراجی نیاز دارد. با افزودن بیش از حد تراشه‌های آرهار به پانل خواص‌های آن کاهش می‌یابد. کاه گندم با سیمان سازگاری ندارد، که با بهره گرفتن از مواد افزودنی ها و تیمارهای شیمیایی این مشکلات رفع می‌شود. افزودن SPG و AL به الیاف گیاهی Equisteum در تولید پانل‌ها باعث بالا بردن خواص آنها می‌شود و هدایت حرارتی آن را پایین می‌آورد. الیاف باگاس هم با نانو تیوب های کربنی که خواص آنها را بالا می برد در تولید پانل ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پانل‌های دارای پوسته نارگیل و سیمان دانسیته پایینی دارند و به عنوان عایق ساختمانی به کاربرده می‌شوند. پوسته فندق با مواد چوبی می تواند در کامپوزیت‌های سیمانی به کاربرده شود. کامپوزیتهای سیمانی حاوی ذرات کتان در رده پانل‌های سبک طبقه بندی می‌شوند و کلرید کلسیم سازگاری آنها را با سیمان افزایش می‌دهد.

فصل اول: مقدمه و کلیات

مقدمه:

فرآورده‌های مرکب چوبی:

با رشد جمعیت، توسعه صنعتی و تکامل جوامع انسانی، تقاضا برای محصولات متنوع چوبی روز افزون می باشد. با توجه به کمبود منابع سلولزی برای پاسخ به این تقاضای فزاینده جمعیت، تولید فراورده های چوبی متنوع و جدید با خصوصیات بهتر و کاربرد وسیعتر و عمر مصرف بیشتر امری اجتناب ناپذیر است. کمبود منابع چوبی در مقایسه با تقاضا برای منابع چوبی در مقایسه با تقاضا برای محصولات مختلف چوبی، بسیاری از کشورهای صنعتی را بر آن داشته است تا با روش‌های گوناگون به تولید محصولاتی با خصوصیات بهتر و بادوام تر و همچنین با بهره گرفتن از ضایعات و دور ریز های کارخانه‌های مختلف تولیدات چوبی و مواد اولیه چوبی در دسترس، حداکثر استفاده را بنمایند تا از فشار بیشتر به جنگل‌ها که علاوه بر نقش پر رنگ خود در تولیدات صنعتی، سهم بسزایی در سیستم اکولوژیک و زیست محیطی این کره خاکی دارند، جلوگیری شود. یکی از راهکار های مهم در این زمینه استفاده از فرآورده‌های مرکب چوبی به جای چوب ماسیو که هم از خصوصیات مثبت چوب بتون استفاده نمود و هم این که معایب چوب ماسیو را کاهش داد می‌باشد.

چند سازه ها به هر نوع از ترکیب منابع مختلف فیبری اطلاق می شود که چسب های معدنی یا آلی بین آنها اتصال ایجاد می کند. قدمت تقویت بتن با الیاف به زمانی بر می گردد که مصری ها از کاه و موی دم اسب برای تقویت و بهبود خشت های گلی استفاده کردند در دهه های بعد استفاده از الیاف آزبست در مقیاس تجارتی در خمیر سیمان همراه با اختراع فرایند هاد چسک شروع شد (کاویشگال، (1995) و موهرب (2003).

تاریخچه:

 از آنجایی که این فراورده‌ها بر اساس پژوهش‌های آزمایشگاهی و مطالعات خطوط پایلوت شکل گرفته و رشد و توسعه یافته‌اند، لذا رابطه تنگاتنگی با علوم و تکنولوژی روز دارند. بیش از یک قرن از اولین تلاش‌هایی که برای ساخت صفحات فشرده چوبی از ضایعات چوب و مواد اولیه لیگنوسلولزی شروع شد، می‌گذرد. در سال 1887 میلادی Hubbard در آلمان با بهره گرفتن از ضایعات چوب و آلبومین خون تحت شرایط حرارت و فشار محصولی را تولید نمود. در سال 1918، Beckman در آلمان نوعی تخته خرده چوب را که سطوح آن از روکش‌های چوبی پوشیده بود ساخت. پژوهش دیگری بنام Freudenberg در سال 1926 ساخت تخته‌هایی را با پوشال رنده و با 3 تا 10 درصد چسب پیشنهاد کرد که تقریباً محدوده مصرف رزین‌ها برای ساخت تخته خرده چوب در صنایع امروزی می‌باشد. بدین ترتیب در آن روزگار تخته خرده چوب به عنوان یک فرآورده چوبی جدید با مشخصات کاربردی ویژه به تدریج وارد عرصه تولید و بازار مصرف شد.

تخته های چوب سیمان:

نوع دیگری از تخته‌ها که ابداع شده تخته‌های چوب سیمان است که از خرده چوب و سیمان ساخته می‌شوند. این فراورده اولین بار در سال 1914 در اتریش ساخته شده و ماده اتصال دهنده آن منیزیت یا (MgCO2) بود. طی سالیان متمادی حدود 600 میلیون متر مکعب از این تخته‌ها که بیش از 50 درصد مصرف جهانی بود، در اتریش تولید گردید (دوست حسینی، 1380).

در سال 1982 سیمان پرتلند در ساخت این تخته‌ها مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن گچ به عنوان عامل اتصال دهنده مصرف شد. کارخانه‌های تولید کننده پانل‌های چوب سیمان در اواخر دهه 1940 در ایالات متحده مستقر شدند. پانل‌هایی که در آن‌ ها از اتصال دهنده منیزیت استفاده می‌شد، معمولاً از کیفیت پایین‌تری برخوردار بودند. زیرا ملات منیزیت در برابر رطوبت کاملاً حساس می‌باشد ولی پانل‌های چوب سیمان که از سال 1928 توسعه یافتند، مقاومت بیشتری به رطوبت داشتند.

هدف از تولید پانل‌های چوب سیمان یا فرآورده‌های مرکب چوبی با اتصالات معدنی، ترکیب ذرات آلی مانند چوب و مواد لیگنوسلولزی با اتصال دهنده‌های معدنی از قبیل سیمان، گچ و منیزیت و غیره است. در این فرایند می‌توان از الیاف دیگر مانند فایبرگلاس‌های مقاوم به مواد قلیایی نیز استفاده نمود به علاوه سایر مواد و مصالح غیر آلی مانند ماسه و شن را نیز می‌توان مورد استفاده قرار داد. الیاف اصلی در ترکیب این پانل‌ها ممکن است به صورت منظم (جهت دار) و یا به حالت تصادفی قرار بگیرند.

اخیراً این فراورده‌ها جهت مصرف در طرح‌های ساختمانی کشور های صنعتی و همچنین کشورهای در حال توسعه مورد توجه زیادی قرار گرفته است. نظر به اینکه سیمان یک ماده نسبتاً ارزان و فراوان است به عنوان اتصال دهنده در ساخت این پانل‌ها مصرف می‌شود، لذا تقاضا برای این محصول به ویژه در کشورهایی که از لحاظ تأمین رزین های مصنوعی برای ساخت تخته خرده چوب و تخته فیبر با مشکلاتی مواجهند، رو به افزایش است.

کلیات:

چند سازه ها با اتصالات معدنی (سیمان):

چند سازه ها با اتصالات سیمانی سلولزیک فراورده هایی هستند که مواد لیفی شبیه چوب یا بقایای کشاورزی به شکل رشته چوب، خرده چوب، تراشه ها، ذرات یا الیاف چوبی با سیمان پرتلند اتصال داده شده اند. این فراورده ها با توجه به خصوصیات کاربردی بارز، وسعت کاربرد آنها و پیشرفت سریع تکنولوژی تولید این فراورده ها در دهه های اخیر در مقایسه با سایر فراورده های چوبی با اتصال چسب های مصنوعی به یک محصول استراتژیک در صنعت ساختمان سازی در بازار جهانی تبدیل شده است. این فراورده ها در بازار تجارتی به 3 دسته اصلی تقسیم می گردند.

– تخته رشته چوب – سیمان (WWCB)[1]

– تخته خرده چوب – سیمان (CBP)[2]

– تخته فیبر – سیمان (FCB)[3]

چند سازه های تقویت شده با الیاف گیاهی:

چند سازه سیمانی تقویت شده با الیاف گیاهی از جمله فراورده های مرکب مهندسی شده چوب از خانواده چند سازه های ساحتمانی می باشند که از ترکیب سیمان پرتلند با خمیر الیاف گیاهی تشکیل می گردند و دارای 6 الی 13 درصد وزنی البیاف چوبی می باشند (کاویشگال، 1995). امروزه چند سازه های تقویت شده با الیاف گیاهی در مقایسه با سایر الیاف از قبیل شیشه، فلز، کربن و … به علت تجدید پذیر بودن، بی خطر بودن برای انسان، تکنولوژی پیشرفته تولید و در دسترس بودن با هزینه نسبتا پایین به عنوان مناسب ترین جایگزین آزبست در صنعت ساختمان سازی رشد چشمگیری یافته است (موهرب، 2003). این فراورده به علت پیشرفت سریع تکنولوژی تولید آن، کاربرد وسیع و عدم انتشار گاز ها (انتشار گاز فرمالدئید) و خطرات ناشی از آن برای انسان، مصرف آن به عنوان ماده ساختمانی مطلوب مورد توجه قرار گرفته است.

1. Wood Wool Cement Bonded

2. Cement Bonded Particleboard

3. Faiber Cement bonded

تعداد صفحه : 100

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.