اقتصاد

دانلود پایان نامه مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اقتصادی

گرایش :اقتصاد 

عنوان :  مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی

 عنوان:

 مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

 استاد راهنما:

دکتر سعید عیسی­زاده

 استاد مشاور:

دکتر محمدحسن فطرس

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

امروزه بسیاری از کشورها برای بهره­مندی از مزایای تجارت، اقتصاد خود را با اقتصاد کشورهای دیگر درهم­آمیخته­اند. تجارت باعث تقسیم نیروی کار و تخصص­گرایی، صرفه­جویی­های مقیاس و بالا رفتن سطح استاندارد زندگی می­ شود و رقابت را تشویق می­ کند. زمانی که کشورها به مبادلات تجاری روی می­آورند، انتظار می­رود بخش­های مختلف اقتصاد و شاخص ­های کلان اقتصادی از این رابطه تاثیر بپذیرد. این تاثیرات می ­تواند مثبت یا منفی باشد. میزان بهره­مندی یک کشور از یک رابطه تجاری به برآیند این اثرات مثبت و منفی بستگی دارد. در طول سالیان اخیر چین به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری دنیا و از جمله کشور ایران مطرح شده است. این مطالعه با بررسی آثار اشتغال رابطه تجاری ایران و چین، میزان بهره­مندی کشور ایران از این سیاست را محک می­زند. بررسی آمارهای تجارت ایران با چین حاکی از آن است که در دوره 1375 تا 1386، همواره چین قدرت برتر این رابطه دوطرفه بوده است. در مطالعه حاضر تلاش می­ شود با بهره گرفتن از داده ­های ترکیبی برای بخش صنعت بر اساس کدهای 2 رقمی ISIC طی دوره زمانی 1375 تا 1386و استفاده از روش panel data، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخش­های صنعتی اقتصاد ایران بررسی شود. نتایج بررسی­ها برای 22 بخش صنعتی حاکی از آن است که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال می­ شود و صادرات ایران به چین، به خلق فرصت­های اشتغال کمک می­ کند. به دلیل نقش پررنگ­تر واردات، نتیجه نهایی تاثیر منفی تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران است. هم­چنین دستمزد حقیقی نیروی کار رابطه معکوس و معناداری با اشتغال بخش صنعت ایران دارد و ارزش افزوده بخش صنعت، ایجاد فرصت­های اشتغال را به دنبال دارد.

واژه­ های کلیدی: تجارت، اشتغال، چین، بخش صنعت.

فهرست مطالب

عنوان           صفحه

فصل اوّل: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه.. 1

1-2) تعریف مسأله و بیان نکات اصلی تحقیق   2

1-3) ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4) سوال اساسی تحقیق.. 5

1-5) اهداف تحقیق.. 6

1-6) فرضیات تحقیق.. 6

1-7) روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 6

1-8) جمع­بندی.. 7

فصل دوّم: ادبیّات تحقیق و پیشینه داخلی و خارجی

2-1) مقدمه.. 9

2-2) سیری در تفکرات و اندیشه­ های تجارت بین­الملل   10

2-2-1) تئوری­های سنتی تجارت.. 10

2-2-1-1) مرکانتیلیست­ها.. 10

2-2-1-2) تئوری کلاسیک­ها: مزیت مطلق و مزیت نسبی   10

2-2-1-2-1) مزیت مطلق.. 10

2-2-1-2-2) مزیت نسبی.. 11

2-2-1-3) تئوری هکشور – اوهلین.. 12

2-2-1-4) قضیه هکشور – اوهلین – ساموئلسون (تئوری برابری قیمت عوامل تولید).. 14

2-2-2) تئوری­های مدرن تجارت (ظهور تجارت درون صنعتی)   14

2-3) تئوری­های اشتغال.. 15

2-3-1) کلاسیک­ها.. 15

2-3-2) کینزین­ها.. 16

2-4) آزادسازی تجاری و اشتغال.. 17

2-4-1) مفهوم و مبانی نظری آزادسازی تجاری   17

2-4-2)تأثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال و بازار کار   18

2-5) صنعت و نقش آن در اقتصاد.. 22

2-6) مطالعات تجربی.. 22

2-7)  جمع­بندی.. 43

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه.. 45

3-2) معرفی مدل.. 45

3-3) روش تحقیق.. 48

3-3-1) روش داده ­های تابلویی.. 48

3-3-1-1) آزمون­های انتخاب مدل مناسب.. 49

3-3-1-2) رگرسیون ترکیبی.. 50

3-3-1-3) مدل اثرات ثابت.. 50

3-3-1-4) مدل اثرات تصادفی.. 50

3-3-2) آزمون F. 51

3-3-3) آزمون هاسمن.. 52

3-3-4) آزمون ریشه واحد برای داده ­های ترکیبی   52

3-3-4-1) آزمون لوین و لین (LL) 53

3-3-4-2) آزمون ایم و پسران و شین (IPS) 54

3-4) معرفی و تحلیل داده ­ها.. 56

3-4-1) مفاهیم، تعاریف و تقسیم بندی­های مربوط به صنعت   57

3-4-1-1) صنعت.. 58

3-4-1-2) کارگاه صنعتی.. 58

3-4-1-3) کارکنان (شاغلان) صنعت.. 59

3-4-1-4) واردات از چین به تفکیک بخش­های صنعت   59

3-4-1-5) صادرات ایران به چین به تفکیک بخش­های صنعت   59

3-4-1-6) جبران خدمات مزد و حقوق بگیران صنعت   59

3-4-1-7) تقسیم بندی صنایع.. 60

3-4-2) آمار توصیفی داده ­ها.. 62

3-4-2-1) روند اشتغال در کارگاه­های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر طی سال­های 1375 تا 1386.. 62

3-4-2-2) روند جبران خدمات به ازای هر نفر شاغل در کارگاه­های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر طی سال­های 1375 تا 1386   64

3-4-2-3) روند ضریب نفوذ واردات بخش صنعت از کشور چین طی سال­های 1375 تا 1386.. 66

3-4-2-4) روند ضریب نفوذ صادرات بخش صنعت به کشور چین طی سال­های 1375 تا 1386.. 68

3-4-2-5) روند ارزش افزوده بخش صنعت طی سال­های 1375 تا 1386   72

3-5) اقتصاد چین از سال 1978.. 73

3-5-1) رشد اقتصاد چین از سال 1978.. 73

3-5-2) جایگاه چین در میان شرکای تجاری ایران   77

3-6) جمع­بندی.. 78

فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل یافته­ ها

4-1) مقدمه.. 81

4-2) برآورد مدل با بهره گرفتن از روش panel data. 81

4-2-1) آزمون بروش پگان.. 82

4-2-2) آزمون هاسمن.. 83

4-2-3) محاسبه آمارهای توصیفی ترکیبی متغیرهای الگو   83

4-2-4) آزمون مانایی متغیرها.. 83

4-2-5) تخمین مدل به روش panel data. 85

4-2-5-1) اعتبار مدل.. 85

4-2-5-2) اعتبار و تفسیر پارامترها.. 86

4-3) جمع­بندی.. 91

فصل پنجم: نتیجه ­گیری، خلاصه و پیشنهادات

5-1) مقدمه.. 93

5-2) خلاصه­ای از فعالیت­های انجام شده در تحقیق   93

5-3) فرضیه تحقیق.. 96

5-4) پیشنهادات سیاستی.. 98

فهرست منابع و مآخذ.. 100

پیوست.. 108

مقدمه

بحث تجارت و آثاری که برای اقتصاد میزبان به همراه می­آورد، همواره یکی از مباحثی است که پژوهشگران و اقتصاددانان آن را مورد توجه قرار داده­اند. کشورها برای بهره­مندی از مزایای تجارت اقدام به برقراری و گسترش روابط تجاری خود با دیگر کشورها می­ کنند. در سال­های اخیر کشور چین با اعلام سیاست درهای باز اقتصادی و بهره­مندی از پتانسیل­های ویژه خود، توانسته است حلقه روابط تجاری خود را گسترش داده و بسیاری از موازنه­های دنیای بین­الملل را متأثر سازد. جایگاه ویژه­ای که هم­اکنون چین در معادلات جهانی پیدا کرده است، بر مناسبات خارجی کشورمان نیز اثرگذار بوده است و این کشور اکنون به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. به دنبال پیامدهای گوناگونی که برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها به همراه می­آورد، هدف این پژوهش آن است تا گوشه ­ای از آثار روابط تجاری ایران و چین را روشن سازد. بنابراین در این فصل کلیاتی از پژوهش شامل بیان مسأله، سؤال تحقیق، اهداف و فرضیه بیان شده و در ادامه به معرفی روش انجام تحقیق می­پردازیم که به وسیله آن تلاش می­ شود فرضیه عنوان شده مورد بررسی قرار گیرد.

1-2) تعریف مسأله و بیان نکات اصلی تحقیق

مهم­ترین بینش در اقتصاد بین­الملل آن است که تجارت، منافع رفاهی (سود اجتماعی) را با خود به همراه می­آورد (جانیاک، 2006). وقتی مبادله وجود ندارد، منحنی امکانات تولید یک کشور در عین حال نشان­دهنده حد مصرف آن نیز می­باشد. در صورت مبادله هر کشور قادر است در تولید کالایی که در آن مزیت نسبی دارد، تخصص یابد و بخشی از آن را با کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی ندارد، مبادله کند و نهایتاً از هر دو کالا بیش از وقتی که مبادله­ای صورت نمی­گرفت، مصرف نماید (سالواتوره، 1368: 39).

تجارت با گسترش بازار، امکان تقسیم نیروی کار و صرفه جویی­های مقیاس و استفاده از منابع بیکار داخلی را فراهم می­آورد. تجارت بین­الملل وسیله­ای برای انتقال ایده­های جدید، تکنولوژی جدید، روش اداره جدید و سایر مهارت ­ها می­باشد. تجارت باعث تشویق و تسهیل جریان بین ­المللی سرمایه از سوی کشورهای خارجی توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه می­ شود و یک اسلحه کارامد بر علیه انحصار به شمار می­رود (شون، 1371: 72).

کشورها می­توانند از طریق صادرات، منابع لازم را برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود که نمی­توان در داخل تولید کرد یا با کارایی کمتری تولید می­ شود، به­دست آورند. وارد کردن کالاهای مورد نیاز از دیگر کشورها، با هدف بالا بردن سطح استاندارد زندگی صورت می­گیرد. اگر بتوان در داخل کالایی را با کارایی بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی تولید کرد، در این صورت از مبادله این کالاها بیشترین سود و منفعت نصیب کشور شده و استاندارد زندگی افزایش می­یابد (سالواتوره، 1376: 27).

هابرلر معتقد است تجارت باعث بهره ­برداری کامل از منابع بیکار داخلی می­ شود. از طریق تجارت، یک کشور در حال توسعه می ­تواند از یک نقطه تولیدی غیرکارا در داخل منحنی امکانات تولید و عدم بهره ­برداری کامل از منابع به علت تقاضای ناکافی داخلی به نقطه­ای روی منحنی امکانات تولید برسد.

گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریعتر می­انجامد. نهادهای بین­الملی همانند بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول نیز بر مبنای همین باور رابطه مثبتی بین آزادسازی تجاری و رشد ترسیم می­ کنند (گرین­وی، مورگان و رایت، 2002). تئوری جدید رشد بیان می­ کند که تجارت باعث می­ شود تولیدکنندگان به بازارهای بزرگتر دسترسی پیدا کنند و کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای در اختیار تولیدکنندگان در کشورهای درحال­توسعه قرار بگیرد. دسترسی به نهاده­های جدید می ­تواند عامل محرکی برای رشد اقتصادی باشد (گرجی و علیپوریان: 1385). هم­چنین تجارت بر بازار کار، اشتغال، دستمزد، رفاه، توزیع درآمد، مصرف، و موقعیت کاری نیروی کار کشورها اثرگذار است (دادگر و ندیری، 1384: 18).

تعداد صفحه : 155

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.