عمران

دانلود پایان نامه متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :راه و ترابری

عنوان : متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اهـر

 

 

دانشکده­ی فنی و مهندسی- گروه عمران

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد  « M.Sc»

گرایش: راه و ترابری

عنوان:

متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

استاد راهنما:

دکتـرحمید شیرمحمدی

استاد مشاور:

دکتـراسفندیار مردانی

زمستان  1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آنالیز ترافیک یک جزء ضروری و پیچیده­ سیستم های حمل­و­نقل است. برای انجام این تحلیل‌ها، ابزارهای آنالیز مختلفی وجود دارد که هر کدام  بر اساس یک نیاز خاص طراحی شده‌اند. این ابزارها به طور کلی در محدودیت­ها، قابلیت‌ها، متدلوژی، نیازهای ورودی و خروجی متفاوت هستند. هدف از متدلوژی انتخاب ابزارهای آنالیز ترافیک، کمک به مهندسان ترافیک، طراحان، و متخصصان عملیات ترافیکی در انتخاب نوع صحیح ابزار آنالیز ترافیک برای تسریع عملیات است. هدف دیگر، کمک به ایجاد ثبات‌ و یکنواختی تحلیل­ها در سراسر بخش‌های حمل‌ونقل دولتی و آژانس‌های حمل‌ونقل فدرالی/ منطقه­ای / محلی می­باشد. انتخاب ابزارهای مناسب آنالیز ترافیک برای یک پروژه­، نیاز به قضاوت، بینش و دانش دارد که تنها از سال‌ها تجربه و برنامه­ های کاربردی بدست می­آید.

در حال حاضر یک سیستم خبره وجود دارد که کار را به طور قابل ملاحظه­ای ساده­تر می­ کند. با پاسخ دادن به چند سؤال در مورد ویژگی‌های کلیدی پروژه، سیستم خبره نوع ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک را برای رسیدن به پاسخهای روشن ،کامل و سازگار که برای تصمیمات سرمایه گذاری حمل­و­نقل در جامعه ضروری است را پیشنهاد می دهد.

 

کلمات کلیدی: حمل و نقل، متدلوژی، تجزیه و تحلیل، ترافیک، سیستم خبره

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

صورت جلسه دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ج

تقدیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………د

سپاسگذاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….و

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ز

فهرست شکل ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ط

فهرست جدول ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ی

فصل اول: كلیات تحقیق 1

1-1 کلیات 2

1-2  بیان مساله اساسی تحقیق 2

1-3  سوال تحقیق 3

1-4  فرضیه‌ها 3

1-5  اهداف مشخص تحقیق 3

1-6 اهداف کاربردی 4

1-7  روش تحقیق 4

1-8  متغیرهای مورد بررسی 4

1-9  ساختار پایان نامه 5

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 7

2-1 مقدمه 8

2-2 مدل‌های شبیه‌سازی 8

2-3 طبقه بندی مدلهای شبیه سازی ترافیکی 9

2-4 معرفی و مقایسه نرم افزار شبیه ساز ترافیک 11

2-4-1 نرم‌افزار  VISSIMو  VISUM 11

2-4-2 نرم‌افزار  TRANSCAD 12

2-4-3 نرم افزار شبیه ساز PARAMIC  12

2-4-4 نرم افزار شبیه ساز 12

2-4-5 نرم افزار NETSIM  13

2-4-6 نرم افزار شبیه ساز CORSIM 13

2-4-7 نرم افزار  GETRAM 15

2-4-8 نرم افزار  SYNCHRO 15

2-4-9 نرم افزار  AIMSUN NG 16

2-4-10 معایب علم شبیه سازی 26

فصل سوم: مواد و روش‌ها 27

3-1  مقدمه 27

3-2 نقش ابزارهای آنالیز ترافیک 29

3-3 طبقه بندی ابزارهای آنالیز ترافیک 32

3-3-1 ابزارهای طرح- برنامه‌ریزی 32

3-3-2 مدل تقاضای سفر 33

3-3-3  ابزارهای تحلیلی و قطعی (مبتنی برHCM) 34

3-3-4 ابزارهای بهینه سازی علائم ترافیک 34

3-3-5 مدل‌های شبیه‌سازی ماکروسکوپیک 35

3-3-6 مدل‌های شبیه سازی مزوسکوپی 36

3-3-7 مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی 36

3-4 مقایسه HCM و شبیه سازی 37

3-4 -1 بررسی اجمالی روش HCM 38

3-4-2 نقاط قوت و محدودیت‌های  HCM 38

3-4-3 نقاط قوت و محدودیت‌های شبیه سازی 39

3-4 -4 اقدامات و عملکرد ترافیک( تفاوت بین شبیه ساز و HCM) 40

3-4 -5 استراتژی برای غلبه بر محدودیت‌های  HCM 41

3-5 معیارهای انتخاب ابزار مناسب جهت آنالیز ترافیک 42

3-5-1 زمینه تحلیلی 44

3-5-2 معیار انتخاب ابزار تحلیلی و ارزیابی توانمندی ابزارها 47

3-6 روش انتخاب ابزار آنالیز ترافیک 70

3-6-1 مراحل انتخاب دسته ابزار مناسب 70

فصل چهار: بحث و نتایج 80

4-1 مقدمه 81

4-2  مشخصات محدوده طرح 82

4-3  پاسخگویی به مسافر 86

4-4  اندازه گیری عملکردها 86

4-5  استراتژیهای مدیریت، اهداف و برنامه های طرح 87

4-6  الزامات اجرای طرح (برنامه ها) 89

4-7  آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی 91

4-8  هزینه سرمایه گذاری ابزارها 92

4-9  ویژگیهای سیستم 95

4-10  مرکز کنترل 96

4-11  ثبت وقایع 98

4-12  مزایا و تجهیزات لازم برای توسعه 99

4-13  ارزیابی پروژه 100

4-14   زمینه و اهداف پروژه 100

4-15  مرحله پیاده سازی 102

4-15-1  تعریف کردن چارچوب  پروژه و اختصاص دادن مقدار به چارچوب مربوطه 103

4-15-2  اختصاص دادن اوزان  به زیرمجموعه معیارها 103

4-17  بحث و بررسی نتایج 114

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 117

5-1 مقدمه 118

5-2 نتیجه گیری 118

5-3 پیشنهادات 119

مراجع 120

 

فهرست شکل ها

شکل (3-1): بررسی اجمالی روند آنالیز حمل‌ونقل 31

شکل (4-1): محدوده ترافیکی شهر تبریز 83

 

فهرست جدول­ها

 

جدول (2-1): انواع مطالعات مقایسهای نرم افزارهای شبیه ساز ترافیک 24

جدول (3-1):  مزایا و چالش‌های ابزارهای آنالیز عملیاتی 37

جدول (3-2). معیار های  انتخاب دسته ابزار آنالیز ترافیک 45

جدول (3-3). ارتباط ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک دسته بندی شده نسبت به زمینه تحلیلی 47

جدول (3-4). ارتباط ابزارهای آنالیز ترافیک دسته بندی شده نسبت به محدوده جغرافیایی یا منطقه مورد مطالعه 49

جدول(3-5): ارتباط دسته ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک نسبت به انواع تسهیلات 50

جدول(3-6): ارتباط ابزار تجزیه وتحلیل ترافیک نسبت به مد سفر 53

جدول(3-7): ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به استراتژی مدیریت و برنامه های کاربردی 58

جدول(3-8):  ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به واکنش مسافر 60

جدول(3-9):  ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به اندازه گیری عملکرد 63

جدول (3-10): ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به اثر بخشی ابزار یا هزینه 69

جدول (3-11): گام اول، انتخاب دسته ابزار مناسب 71

جدول (3-12): گام دوم، انتخاب دسته ابزار مناسب 74

جدول (3-13): گام سوم، انتخاب دسته ابزار مناسب 74

جدول (3-14): گام چهارم، انتخاب دسته ابزار مناسب 75

جدول (3-15): گام پنجم تا هفتم، انتخاب دسته ابزار مناسب 76

جدول (3-16): گام هشتم، انتخاب دسته ابزار مناسب 76

جدول (3-17): گام نهم و دهم، انتخاب دسته ابزار مناسب 77

جدول (3-18): گام یازدهم، انتخاب دسته ابزار مناسب 78

جدول (3-19): گام دوازدهم و سیزدهم، انتخاب دسته ابزار مناسب 78


 

 

 

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

1-1 کلیات

آنالیز ترافیک به عنوان یک جزء ضروری و پیچیده­ در برنامه­ ریزی و ساخت­و­ساز، یکی از عوامل زیرساخت سیستم حمل­و­نقل ما است. برای انجام این تحلیل‌ها، ابزارهای آنالیز مختلفی وجود دارد که هر کدام  بر اساس یک نیاز خاص طراحی شده‌اند. برای استفاده درست­، این ابزارها پاسخ‌هایی با جزئیات کافی و صریح را برای  آگاهی دادن به تصمیم­گیرندگان در مورد اثرات احتمالی مثبت و منفی و راه ­حل‌های جایگزین ارائه می‌کنند. ابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک به  انتخاب ابزار مناسب برای هر شغل کمک می­ کنند. انتخاب ابزارهای مناسب آنالیز ترافیک برای یک پروژه­، نیاز به قضاوت، بینش و دانش دارد که تنها از سال‌ها تجربه و برنامه­ های کاربردی بدست می­آید.

این ‌ابزارها تا به  امروز مهم بوده به صورت پیوسته مورد استفاده قرار می­ گیرند. البته، در حال حاضر یک سیستم خبره نیز  وجود دارد که کار را به طور قابل ملاحظه­ای ساده­تر می­ کند. با پاسخ دادن به چند سؤال در مورد ویژگی‌های کلیدی پروژه، سیستم خبره نوع ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک را برای رسیدن به پاسخ­های کامل و سازگار برای  اجرای تصمیمات سرمایه گذاری در ایجاد حمل­و­نقل‌های سالم (بی عیب) در جامعه، تعیین می­ کند. به طور کلی، این مطالعات نشان می‌دهند که چگونه انواع ابزارهای مختلف به مشکلاتی گسترده ­ای که در برابر هر جامعه و سازمان وجود دارد به صورت قابل توجهی  در حل مشکلات موثر واقع شده‌اند[1].

1-2  بیان مساله اساسی تحقیق

با گذر زمان بدلیل توسعه شمار ناوگان­های حمل‌ونقل کشور و عدم توسعه یافتگی سایر اجزای سیستم حمل و نقل، این رشد باعث افزایش ازدحام ترافیک شده است در نتیجه پتانسیل و شمار تصادفات و تاخیرات ترافیکی افزایش و کیفیت زندگی کاهش یافته است. بنابراین متخصصین برای رفع مشکلات به وجود آمده و افزایش بهره ­وری سیستم­های حمل­و­نقل موجود باید با بهره گرفتن از ابزارهای آنالیز ترافیکی، سیستم موجود را تجزیه و تحلیل کنند تا بتوانند در خصوص اثربخشی بالقوه یک استراتژی خاص نظر دهند. متاسفانه برای استفاده از متدولوژی و ابزارهای موجود در خصوص تجزیه و تحلیل ترافیک در کشورمان، راهنمایی وجود ندارد و مطالعات انجام گرفته نیز در صورت وجود بسیار کم و خیلی کلی می‌باشند. این پایان نامه به بررسی نحوه­ شناخت روش­های تحلیلی مناسب برای انتخاب مدل مؤثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی می‌پردازد.

تعداد صفحه : 159

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.