روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه علل فرار دختران از خانه

دانلود متن کامل پایان نامه علل فرار دختران از خانه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه  
بیان مساله  
اهمیت و ضرورت پژوهشی  
اهداف تحقیق  
متغیرهای تحقیق  
فرضیه های پژوهش  
تعاریف عملیاتی متغیرها  

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

تعریف فرار  
عوامل موثر بر فرار  
اقسام فرار  
نظریه های مختلف شناخت رفتار  
فرار از نظر روانكاوی  
نظریه روانی تربیتی  
نظر بیولوژیكی  
فرار از نظر روانشناختی  
فرار از نظر جرم شناسی  
وضعیت فرهنگی خانواده  
روابط عاطفی خانواده  
چگونگی ارتباط و بهداشت روانی نوجوانان  
ویژگی های شخصیتی نوجوانان  
تاثیر مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموز  
كثرت اولاد  
سطح تحصیلات والدین  
مهاجرت  
روابط دختر و پسر  
رشد هویت جنسی  
تحقیقات انجام شده  
فصل سوم(روش تحقیق)
طرح تحقیق  
جامعه آماری  
روش آماری  
ابزار تحقیق  
اعتبار و روایی پرسشنامه  
چگونگی اجرای آزمون  

فصل چهارم

مقدمه  

فهرست جداول و نمودارها

 

الف ویژگیهای توصیفی دختران

 
جدول شماره 1:  توزیع فراوانی پایه تحصیلی و سطح تحصیلی دختران فراری گروه نمونه را ارائه می دهد.  
جدول شماره 2: توزیع فراوانی رشته تحصیلی دختران فراری گروه نمونه را ارائه می دهد.  
جدول شماره 3: وضعیت شغل پدر دختران فراری گروه نمونه را نشان می دهد.  
جدول شمار 4: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پدر دختران فراری را ارائه می دهد.  
جدول شماره 5: وضعیت زنده یا فوت پدر دختران فراری گروه نمونه را ارائه می دهد.  
جدول شماره 6: وضعیت معتاد بودن یا نبودن پدر دختران فراری گروه نمونه را نشان  می دهد.  
   
   
ب) یافته های

مقدمه

انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی و روانی رنج برده و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است. یكی از این انحراف ها و آسیب ها فرار دختران از خانه است كه امروز به عنوان یک بحران جامعه، بخصوص شهر تهران را درگیر نموده است. این معضل روز به روز گسترش بیشتری می‌یابد و سلامت و رشد افراد جامعه و بخصوص نوجوانان و جوانان را تهدید می کند.

اگر كودكان و نوجوان كه آینده سازان كشور هستند، در مسیر انحراف و بزهكاری قرار گیرند، به زودی جامعه خود را به ورطه فساد و تباهی می كشانند. بدون تردید جامعه‌ای قادر است در جهت ترقی گام بردارد كه بتواند كودكان و نسل جوان خود را از بیراهه به راه راست و در جهت سازندگی هدایت نماید.

مسئولیت جامعه در مورد كودكان و نوجوانان فراری از خانه و در معرض خطر به مراتب سنگین تر از مجرمین بزرگسال است. براساس اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. برای جلوگیری از صرف هزینه های گزاف و اتلاف وقت به جهت بازداری افراد از آسیبهای اجتماعی و مفاسد، و رعایت اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. مطالعه در زمینه آسیب های اجتماعی به عنوان ضروری ترین اقدام محسوب می شود. بنابراین از اینگونه تحقیقات كه علل فرار دختران از منزل را شناسایی می‌كند اقدام اساسی جهت پیشگیری از وقوع حوادث و بروزمشكلات روانی می باشد.

هرگاه والدین، مربیان و مسئولین امور با عوامل بوجود آورنده مشكل آشنا باشند راحت تر می توانند نسبت به پیشگیری از بروز حوادث اقدام نمایند. داشتن اطلاعات پایه و اساسی پیرامون مشكل برای تصمیم گیری در مورد استفاده از روش های پیشگیری و درمان، بسیار ضروری می باشد و با انجام پژوهش های مختلف پیرامون مشكل فرار دختران از خانه حقایقی روشن می گردد كه براساس آن می توان در این رابطه اقدام اساسی بعمل آورد.

 

بیان مسأله

در مطالعات علمی، میزان كجرفتاری ها و آسیب های اجتماعی با شاخص های متعددی مثل، شاخص های فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی مقایسه شده است و به این نتیجه رسیده اند كه آسیب های اجتماعی باستثناء خودكشی تنها با بحران های اقتصادی رابطه نداشته و جریان زندگی ماشینی و بهزیستی و تعارض هنجارها در پیدایش كج رفتاری ها و بیماری های اجتماعی تاثیر بیشتری داشته است.

مسائل اجتماعی مثل بیكاری، تراكم جمعیت، محل زندگی نامناست، عدم مراقبت های بهداشتی مشكلات آموزشی، بزهكاری جوانان، اختلافات روانی، تعارضات اخلاقی، هزینه جنگ ها وتخریب آنها هر یک زمینه مساعدی برای ناسازگاری های اجتماعی است.

در سبز فایل، با پیشرفت تكنولوژی توجه به ارزش های مادی و بی توجهی نسبت به امور معنوی، اخلاقی، اعتقادی و اختلاف بین دو نسل (والدین و فرزندان) بیشتر می شود. در نتیجه تعاملات و روابط انسانی در خانواده و سپس در جامعه، خدشه وارد می‌شود. پرورش محیط نامساعد، به بیكاری و ولگردی افراد كمك می‌كند و ولگردی نیز به نوبه خود به ازدیاد ارتكاب جرایم منجر می شود.

دوران نوجوانی، دوره بحرانی است كه فرد باغلیان احساسات و تغییر حالت های آنی روبروست، معمولا دارای خلقی سركش است در زمینه تغییر عقاید و ایدئولوژی كنجكاوی به خرج می دهد و انتظاراتش از زندگی بیشتر می شود. نوجوان معمولا بدنبال استقلال فكری است و سعی می‌كند خود را با معیارهای جدید و دلخواهش هماهنگ سازد و به همین خاطر با اولیاء مدرسه و والدین خودش، اختلاف عقیده پیدا می‌كند.

معمولا والدین خواستار ارزش های سنتی هستند ولی نوجوانان پذیرای این ارزش ها نیستد و معیارهای جدید فرهنگی را بیشتر می پسندند. جوانان استقلال فكری و استقلال در تصمیم گیری را حق مسلم خود می دانند، در حالی كه والدین فرزندان و نوجوانان خود را به عنوان كودكانی فرض می كنند كه قدرت تصمیم گیری درست را ندارند. با عمیق شدن این اختلافات رابطه عاطفی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و نوجوان احساس خلا وتهی بودن می‌كند و فضای منزل و مدرسه را برای خود غیر قابل تحمل می داند و چون در این دوره قدرت خطرپذیری فرد فوق العاده بالاست، ممكن است برای اثبات حقانیت خود، دست به كارهای مخاطره آمیز بزند و محیط خانواده را ترك كند.

اهمیت ضرورت پژوهشی

انسان به عنوان موجودی منحصر به فرد و اشرف مخلوقات، مسائل و مشكلات پیچیده ای دارد كه تحلیل و حل  و فصل آنها نیاز به تعمق و دید همه جانبه دارد. هر فرد ظرفیت روانی خاصی دارد كه غفلت از آن جامعه بشری را با تهدید و خطر روبرو می سازد. امروزه بسیاری كودكان و نوجوانان بدون آینده مشخص و امیدوار كننده همراه با احساس اضطراب، بی هویتی، سرگردانی در معرض خطر هستند. بر طبق آمار 55% از بزه‌كارانی كه در كانون های اصلاح و تربیت نگهداری می شوند نوجوانانی هستند كه به نحوی فرار از مدرسه و یا فرار از خانه داشته اند. به ویژه در چند سال اخیر آمار فراریان از خانواده رو به فزونی است و متاسفانه تعداد زیادی از این آمار را دختران تشكیل می‌دهند كه از نظر جسمی و روانی نسبت به پسران آسیب پذیرتر هستند.

برای مطالعه و بررسی علمی رفتارهای انسانی، بخصوص در زمینه كجروی، هم از لحاظ ذهنی به صورت شناخت مفاهیم خاص، و هم به كمك ابزار و وسایل تحقیق  عینی برای گسترش پژوهش های علمی در این زمینه نیازمندیم (فرجاد، 1375).

در هر جامعه برای شناخت چگونگی ماهیت كجروی، ابتدا باید اطلاعاتی در مورد آن جامعه و هنجارهای فرهنگیش، یعنی آنچه كه به وسیله خود مردم خلق شده و از آن پیروی می كنند داشته باشیم (همان منبع).

در فرهنگ جامعه ایرانی، نوجوانانی كه خود مدار هستند و كمتر حاضر به اطاعت و تسلیم در برابر اولیا هستند، خاطی به شمار می روند و همین مسئله باعث تضاد و تعارض بین نوجوان و خانواده می گردد. فرزند این خانواده ها، اكثراً به علت فقدان آگاهی لازم، ناپختگی و عدم بلوغ اجتماعی و فكری چاره مشكلش را در فرار می بینند. بدیهی است پس از اقدام به فرار، خطرات زیادی این فرزندان را كه به راستی سرمایه های عظیم این مملكت هستند تهدید می‌كند. از یک طرف سلامتی جسمی، روانی و امنیت فرد در معرض خطر قرار می گیرد و از طرف دیگر سلامتی جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد. فرار دختران در مقایسه با فرار پسران به دلیل مسائل فرهنگی جامعه و نیز آسیب های جدی كه دختران در معرض آن هستند و خصوصیات فردی و جنسی این گروه، مشكلات بیشتری را برای آنها و خانواده‌هایشان ایجاد می‌كند. به طوری كه بازگشت مجدد آنها پس از خروج از خانه حتی برای چند روز قابل پذیرش نیست.

این افراد معمولا برای رفع نیازهای اولیه خود مثل گرسنگی و داشتن سرپناه مجبورند به سرقت وهمكاری با باندهای قاچاق و … می شود و معمولا پس از دستگیری، مدتی را در زندان یا كانون های اصلاح تربیت به سر می برند. در این مراكز نوجوانان راه های بیشتری برای اقدام به بزهكاری یاد می گیرند و متاسفانه بدون هیچگونه اصلاحی و بدون هیچتگونه توضیحی به علت و ریشه اصلی فرار، به جامعه و خانواه باز گردانده می‌شود و از آنجا كه مُهر فرزند بد و دانش آموز بد به پیشانی آنها خورده است ایندفعه بیش از پیش تحت فشار روانی قرار می گیرند و معمولا مجدداً اقدام به فرار می كنند و  مرتكب جرائمی مثل سرقت، فحشا و یا فروش مواد مخدر می گردند.

تحقیق حاضر در صدد است با جمع آوری اطلاعات، پیرامون علل بروز مشكل فرار دختران از خانه راهگشای اقدامات موثر در زمینه پیشگیری و درمان مشكل مذكور باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 147

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.