معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه طراحی پارک و تالار شهرتبریز با رویکرد معماری پایدار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :تکنولوژی معماری 

عنوان : طراحی پارک و تالار شهرتبریز با رویکرد معماری پایدار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدبین المللی جلفا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: معماری

گرایش: تکنولوژی معماری

عنوان

طراحی پارک و تالار شهرتبریز با رویکرد معماری پایدار

استاد راهنما

دکتر رسول درسخوان

استاد مشاور

دکتر جلال سالک

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   با شکل گیری شهرها و توسعه شهرنیشنی و اجتماعات نیازها و خواستار انسان شهر نیشین نیز دگرگون شد و توسعه روز افزون این اجتماعات و نیازها سبب به وجود آمدن فضاهای پاسخگوی این نیاز ها شد و در این میان شهرها نیاز به مکانی برای تجمیع و به میان گذاشتن این تفکرات و پاسخ ها بود.

هر شهر دارای بافت اجتماعی خاصی است که باید بر اساس آن مدیریت شود و این مدیریت باید پاسخگوی پیشرفت و دگرگونی، نوآوری و گسترش روابط مورد تقاضا و خواست شهروندان باشد. اصولاً این چنین فضایی را که بتواند دارای محتوای فوق باشد در میدان های شهری می توان جست. تالار و میدان شهری در شکل گسترده خود بعنوان فضای اصلی و مرکز اجتماعات شهر قابل توصیف است که در سه نوع فعالیت عمده اداری، جمعی و فرهنگی خلاصه می شود. این پدیده نه تنها لازمه یک شهر پویا بلکه مکانی جهت تعاملات و تبادلات فرهنگی، اجتماعی و قالبی برای شکل گیری فرهنگ جمعی می باشد.

     شهر تبریز نیز با تاریخ غنی خود و در همه عرصه ها از آزادی خواهی و مشروطیت گرفته تا هنر و فرهنگ نقشی پر رنگ در منطقه داشته است؛ امروزه نیازمند فضای مختص خود است تا مردم شهروندان آن بتوانند هم خود و هم شهر خود را از دیدگاهای شهری، فرهنگی، اجتماعی، مدنی، … به عرصه نمایش بگذارند.

      پارک و تالار شهرتبریز با رویکرد معماری پایدار مکانی برای حضور انواع فعالیتهای شهری اعم از فرهنگی، مدنی، هنری و … می باشند. بدین ترتیب تالار شهر به نوعی تبلور کالبدی مفهوم مدنیت و شهروندی می باشد. این مجموعه سمبل و نشانه ای ماندگار برای شهر و مکانی برای مردم شهر است و از چنان توان فضایی برخوردار است که برای شهروندان ایجاد خاطره  و هویت می نماید و هم شهر تبریز نیز به عنوان یک مفهوم تاریخی و فرهنگی، …به معرض نمایش بگذارد و الگویی ملموس برای مفهوم توسعه پایدار و معماری پایدار باشد.

کلید واژه :  پارک، تالار شهر، پایداری

فهرست مطالب :

فصل اول- مبانی نظری                صفحه

1-1 کلیات و تعاریف…………………………………………………………………………………………….2

1-2 آشنایی و شناخت مفهوم شهر …………………………………………………………………………. 6

1-3 شناخت مفهوم پایداری ………………………………………………………………………………… 49

1-4 درآمدی بر شناخت پارک ………………………………………………………………………………71

1-5 بررسی اقلیم منطقه…………………………………………………………………………………………88

1-6 معماری تالار شهر مصادیق و نمونه های موردی…………………………………………………96

فصل دوم-طراحی 

2-1 -ارائه راهکارها ، استانداردها و برنامه فیزیکی طرح……………………………………

2-2 –آشنایی با مکان پروژه و آنالیز سایت …………………………………………………….

2-3 -طرح نهائی………………………………………………………………………………………..

فهرست جداول و نمودار ها                                                                     صفحه

دیاگرامموقعیتخورشیددرعرض جغرافیایی37درجه………………………………. ……………………………….. 89

میانگین دمای ماهانه ایستگاه های هواشناسی شهر تبریز در سال 1391 خورشیدی……………………………..92

جدولبارش ماهانه ایستگاه های هواشناسی شهر تبریز در سال 1391 خورشیدی………………………………93

جدول  اطلاعات ماهیانه سال 1387 ایستگاه سینوپتیک تبریز ……………………………………………………….. 95

جدول  اطلاعات ماهیانه سال 1387 ایستگاه سینوپتیک تبریز ……………………………………………………….. 95

نمودار جهت و سرعت باد در شهر تبریز ……………………………………………………………… …………………94

فهرست تصاویر                    صفحه

نمای از مجموعه تالار شهر شرندروف………………………………………………………………………………………….. 102

تصاویر فضای داخلیمجموعه تالار شهر شرندروف………………………………………………………………………….. 104

تصویر سالن کنفرانس مجموعه تالار شهر شرندروف…………………………………………………………………………..104

نمای کلی از تالار شهر مانرسا…………………………………………………………………………………………………… 106

فضای داخلیتالار شهر مانرسا………………………………………………………………………………………………….. 107

فضای داخلیتالار شهر مانرسا…………………………………………………………………………………………………..108

دور نمای تالارشهرلندن………………………………………………………………………………………………………….109

دید  پرنده تالارشهرلندن……………………………………………………………………………………………………… 110

دور نمای تالار شهر تورنتو………………………………………………………………………………………………… 112

دور نمای تالار شهر تورنتو..…………………………………………………………………………………………………113

فضای تالار کنفرانستالار شهر تورنتو…………………………………………………………………………………….113

1 مقدمه:

با رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن رشد و توسعه شهرنشینی شرایط جدیدی در زندگی مردم ایجاد می شود ،این شرایط خود نیازهای جدیدی را به دنبال خواهد داشت .وضعیت ایجاد شده موجب بروز تغییرات نسبتا زیادی در کیفیت زندگی مردم و فعالیت های آنان می گردد.لذا پرداختن به زیرساخت های فرهنگی و هنری ضروری است .یکی از این زیرساخت ها ویژگیها ی مجموعه های فرهنگی و تفریحی است.این مجموعه ها در عین انعطاف پذیری در جهت ایجاد فضای ارتباط بین فرهنگ ها باید با احترام به باورها و فرهنگ مردم سرزمینی که بنا در آن ایجاد می شود  ،که خوده بنا نمایی از فرهنگ مردمی آن منطقه باشدو همچنین توجه به اقلیم منطقه و هماهنگ سازی ساختمان در جهت استفاده حداکثر از طبیعت منطقه و معماری پایدار برای ماندگار شدن آن می باشد.موضوع این تحقیق طراحی یک مجموعه فرهنگی و تفریحی میباشد که هدف از آن ایجاد نمودن فضایی انسانی برای بیان ومطرح کردن خویش ،احساسات و اندیشه هایش باشد و همچنین فضایی برای رسیدن به آرامش ، دیدن زیبایی ها و شنیدن صداهای برانگیخته شده از درون انسان و طبیعت  که میتواند موجب کشف ، ابداع خلاقیت و نماد فرهنگ و هنر باشد.

1-1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

     در عصر حاضر شهر تبریز و شهروندان آن نیازمند فضای به عنوان تالار شهر برای خود هستند و در این میان با توجه به مفهوم پایداری که در زمان حال یکی از  مسائل مطرح در جوامع توسعه یافته است این مکان فضای مناسب برای آشنایی شهروندان با این موضوع است.

1-1-3جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

تلفیق مفهوم پایداری و تالار شهر با توجه به شرایط و اهداف هر یک یعنی نیاز شهر و شهروندان برای یک مکان برای خود و نیاز مفهوم پایدار به فرهنگ سازی و آشنایی آنها با این مفهوم و تجمیع این دو شرایط در کنار هم مکان و فضایی برای دستیابی به چندین هدف را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

1-1-4 اهداف  تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی)

اهداف آرمانی

دستیابی به مکانی فرهنگ ساز و مثبت در مسیر بهبود شرایط اجتماعی و زندگی شهری

هدف کلی

طراحیپارک وتالار شهرتبریز با رویکرد معماری پایدار

اهداف ویژه

فرهنگ سازی در باب مفهوم پایداری

ایجاد فضایی برای فعالیت های شهروندان در راستایی فعالیتهای مدنی و اجتماعی

به وجود آوردن فضایی برای همبستگی بیشتر شهروندان

فرهنگ سازی و آشنا ساختن شهروندان با مفهوم پایداری

1-1-5فرضیه ‏های تحقیق

به نظر می رسد شهر تبریز نیازمند فضایی مختص به عنوان تالار شهر است.

به نظر می رسد شهروندان شهر تبریز نیازمند مکانی برای فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، … خود هستند.

به نظر می رسد مفهوم پایداری در جامعه امروزی کشور و شهر تبریز نیازمند گسترش و فرهنگ سازی است.

1-1-6روش شناسی تحقیق

روش تحقیق

در این پژوهش روش تحقیق بر اساس روش تحلیلی-توصیفی خواهد بود که به بررسی متون و اسناد خواهیم پرداخت. تحقیقات توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. هدف از انجام تحقیق توصیفی، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع ‏است. محقق سعی دارد تا آنچه كه هست را بدون هیچگونه دخالت و یا استنتاج ذهنی بر مبنای اطلاعات ‏تجزیه و تحلیل و گزارش کند.‏

1-1-7روش گردآوری داده ‏ها

روش گردآوری داده ها و مطالب در این پژوهش به روش کتابخانه ای و از طریق بررسی متون و اسناد با ابزار کتابخانه خواهد بود  است.

1-2  آشنایی و شناخت مفهوم شهر

1-2-1 مفهوم و تعریف شهر

   شهر سکونتگاهی، نسبتاً بزرگ و دائمی است،سازمان ملل متحد، در سال ۱۳۶۷ خورشیدی، شهر را چنین، تعریف می کند:شهر، مکانیبا تراکم بالای جمعیتو مرکزیت سیاسی، اداری و تاریخیاست که در آن، فعالیت اصلی مردم، غیر کشاورزی است و دارای مختصات شهری بوده که از طریق دولتی محلی، اداره می شود.

تعریف شهر در جهان

واژه Urban در زبان انگلیسی و Urbain در زبان فرانسوی، از ریشه Urbanus لاتین، یعنی شهری یا متعلق به شهر و از Urbs که به شهر رماطلاق می شد می آید.(فکوهی،۲۶)

شهر، طی دهه‌ های اخیر، از سوی اندیشمندان جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصاد، جمعیت‌شناسی و برخی علوم دیگر، تعاریف متعددی از شهر ارائه شده‌است و جامعه شناسان از جمله انگلسو مارکس، شهر را محل تمرکز جمعیت، ابزار تولید، سرمایه، نیازها و احتیاجات و غیره می‌دانند که تقسیم کار اجتماعی، در آنجا صورت گرفته‌است. جغرافی دانان، شهر را منظره ای مصنوعی از خیابانها، ساختمانها، دستگاه ها و بناهایی می‌دانند که زندگی شهری را امکان پذیر می‌سازد.

واژه “City” در لغت به‌معنای شهر آمده است، این واژه از اصطلاحات مربوط به حوزه جامعه‌شناسی شهری است كه مباحث مربوط به پدیده شهر را از نگاه جامعه‌شناختی مورد مطالعه قرار می‌دهد. آریان‌پور؛ 1385)

تعریف شهر كه در طول زمان از آغاز تشكیل شهر و به وجود آمدن شهرنشینی تا دوران ماقبل صنعتی و دوران صنعتی و عصر فراصنعتی (عصر اطلاعات) تطورات گوناگونی داشته و اكنون هم دارای مصادیق متفاوتی است، دارای دشواری‌های خاص خود است. به نظر لوئیز ویرث ، شهر یک روند تغییرات است و نه یک تغییر خشن كه در تنگناها و خواسته‌های متعلق به یک پهنه یا عده‌ای از ساكنان و یا معیارهای فضایی و اداری محاط شده باشد. این یک شیوه زندگی است كه در مؤسسه‌ای نسبتاً‌ بزرگ دائماً میان انبوه افرادی كه از نظر اجتماعی ناهمگن‌اند دیده می‌شود. (تقوی، 1389)

رابرت پارك، ارنست برجس و رودریک مكنزی، از بنیانگذران و مبلغان مكتب شیكاگو،‌ شهر را ارگانیسم اجتماعی و یا محل اسكان طبیعی انسان متمدن می‌شمارند. (همان)

مولر لیر، شهر را تجمعی می‌د‌اند كه جایگاه فعالیت‌های ناكشاورزی باشد و زومبارت، جایی را شهر می‌نامد كه به‌علت گستردگی آن مردم همدیگر را نمی‌شناسند.(همان)

تعداد صفحه : 119

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.