معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان :  طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی

       دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تفت 

واحد تفت

دانشکده معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری

گرایش معماری

عنوان:

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی

استاد راهنما:

 خانم دکتر ناهید صادقی پی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست اجمالی

عنوان                                                                                                         صفحه

چكیده 1………………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات تحقیق

11 مقدمه…………………………………………………………………………………2

12 بیان مساله………….…………………………………………………………………3

13 پرسش اصلی تحقیق……………..………………………………………………….4

14 اهداف تحقیق…………………………………………………………………5

 -5-1روش تحقیق…..………………………………………………………………….         5

فصل دوم: مبانی نظری( صرفه جویی انرژی- سلول های فتوولتائیک )

21مقدمه ……………………………………………………………………………..         6

22 صرفه جویی انرژی………………………………………………………………          7

23 انرژی خورشیدی………………………………………………………………..          9

-4-2 الزامات طراحی ساختمان با سلول های فتوولتائیک…………………………..       45

25 ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ…..      49

26 نتیجه گیری……………………………………………………………………….          61

فصل سوم: نمونهای موردی

31 نمونه های موردی داخلی……………………………………………………….         63

32 نمونه های موردی خارجی……………………………………………………..         73

فصل چهارم: موزه علوم و فناوری معماری

4 -1-تعریف موزه ……………………………………………………………………..         97

42 دلیل وجود موزه و جایگاه آن…………………………………………………          98

4-3- تاریخچه و روند تحولات موزه ……………………………………………….          102

4-4- اهداف و نقش موزه……………………………………………………………..          104

-5-4 انواع موزه ها…………………………………………………………………….          106

-6-4 معماری موزه  ………………………………………………………………….. 109

-7-4 تئوری های جدید موزه سازی ……………………………………………….          111

8-4 شناخت ضوابط ومقررات فضاهای موزه در جهان………………………….         116

-9-4 سازمان اداری موزه………………………………………………………………          121

-10-4 تاسیسات………………………………………………………………………..         127

-11-4 نور در موزه…………………………………………………………………….          130

فصل پنجم: بستر طرح

 -1-5مطالعات اقلیمی شهر تهران………………………………………………………        134

-2-5 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران………………….         136

 -3-5بررسی سایت……………………………………………………………………..         147

 -4-5برنامه عملکردی و فیزیکی پروژه………………………………………………         151

5-5 روند طراحی……………………………………………………………………..          157

-6-5 تاسیسات موزه……………………………………………………………………          166

 منابع  168………………………………………………………………………………………….

پیوست  ………………………………………………………………………………… 171

چکیده :

یکی از نیازهای امروز ما داشتن فضایی برای آشنا شدن با فناوری های جدید معماری در دنیا است . با طراحی پارک موزه ای برای معماران می توان  به نحوی در جهت تداوم آموزش معماری و آشنا شدن معماران و ترغیب هر چه بیشتر آنها در زمینه فناوری های نوین قدم مهمی برداشت .یکی از مهم ترین اهداف موزه های امروزی در کنار حفظ و نگهداری آثار با ارزش، آموزش است . با طراحی پارک موزه برای معماری می توان به نوعی در جهت آموزش به معماران و علاقه مندان همت گماشت.طراحی این موزه می تواند هم برای معماران امروز که در آن به نشست و گفتگو می پردازند و هم برای معماران آینده که می توانند آثار دوره های قبل را ببینند، موثر بوده و بسیار مهم باشد.

اصل صرفه جویی در منابع (Economy of Resources) از یک سو به بهره‌برداری مناسب از منابع و انرژی‌های تجدیدناپذیر مانند سوخت‌های فسیلی، در جهت کاهش مصرف می‌پردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدی دارد.می توان با بهره گرفتن از راهکارهای جدید در انرژی صرفه جویی کرد و ساختمانی هوشمند طراحی کرد. یکی از ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻭ رایج ترین ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ، ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ «ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک» ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ رساله ﺣﺎﺿﺮ شیوه های طراحی ساختمان های یکپارچه با فتوولتائیک از قبیل تعیین جهت و شیب فتوولتائیک ها،       سایه اندازی ها، هماهنگی با سیستم های غیرفعال خورشیدی، تهویۀ سیستم، ترکیب فتوولتائیک ها با ساختمان و تأثیراتی    که بر یکدیگر می گذارند، تأثیر فرم پلان و … مورد بررسی قرار گرفته است .

 

واژگان کلیدی : معماری،موزه،علوم و تکنولوژی، صرفه جویی انرژی،سلول های خورشیدی،سیستم فتوولتائیک

 

-1-1 مقدمه :

    مجموعه سازی در آدمی فطری است و ذوق و سلیقه در گردآوری بی شک همواره همراه او خواهد بود. در جامعه ی امروزی ما، موزه نمایانگر نهادینه شدن گرایش های همگانی به گردآوری است. موزه به شکل امروزی خود در اواخر قرن سوم پیش از میلاد توسط بطلیموس در اسکندریه تأسیس شد. اما در قرون وسطی به دلیل حاکمیت کلیسا و تفتیش عقاید، نقش آموزشی موزه ها کمرنگ شد. با آغاز رنسانس و شکوفایی علوم، موزه ها هم به موازات رشد و توسعه علوم مختلف فعالیت خود را آغاز کردند. طی سده های نوزدهم و بیستم، گسترش موزه ها سبب شد که آموزش دیگربار به عنوان یکی از عملکردهای موزه شناخته شود و فعّالیّت در زمینه های مختلف هنری، فرهنگی و آموزش در موزه، بیشتر و پربارتر گردد.  اکنون سال های طلایی معماری موزه در دنیاست.

کارهای معماری موزه ها در جهان با تفکر بیشتر و زورآزمایی فکر و اندیشه انجام می گیرد. موزه های جدید به نحوی طراحی می شوند که تعداد بازدیدکننده ی بیشتری را بپذیرند و کشش بیشتری را ایجاد کنند و همین طور توجه بیشتری را به سوی خود جلب کنند. موزه همیشه مرکز فرهنگی و تحقیق بوده است، ولی اکنون علاوه بر همه ی اینها گرد همایی، یادگیری فرهنگی – هنری، مرکز فروش اشیاء ساخته و یا چاپ شده توسط موزه ها و همچنین شامل بوتیک، آمفی تئاتر، رستوران و به کارگیری بیشتر تکنولوژی صوت و تصویر است.

در طراحی موزه امکان نوآوری و خلاقیت بیشتری نسبت به ساختمان های دیگر وجود دارد، ارزش هنریِ معماری آنها نیز بیشتر است. در معماری جدید موزه ، حجم خارجی موزه اهمیت زیادی دارد و تنها کاربری داخلی آن نیست که مورد توجه قرار می گیرد و مردم نیز غیر از اشیاء موزه ای به معماری آن و معماری داخلی آن هم توجه بیشتری پیدا کرده اند.هدف از راه اندازی موزه های علم و فناوری نیز گسترش و اشاعه فرهنگ علمی در سطح جامعه است. توجه به موزه ها به عنوان نماد فرهنگی قدمت تاریخی دارد؛ اگرچه با گذشت زمان پایه و اساس آن دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است، اما همچنان موزه ها از مراکز بنیادی است که در آموزش و غنای فرهنگی نقش بسزایی دارد.

-2-1 بیان مساله :

یکی از کمبود هایی که در معماری امروز ما دیده می شود فقدان یک مرکز تخصصی برای معماری است. چنین مرکزی می تواند برای گرد هم آمدن معماران و علاقه مندان و دانشجویان معماری مناسب باشد. این مرکزمی تواند محلی برای  برگزاری همایش های معماری ، نشست های تخصصی ، نقد و بررسی آثار معماری دنیا ،طراحی و برگزاری مسابقات معماری ، آشنا شدن با فناوری های نوین طراحی ،  تدبیر و برپایی جشنواره فیلم های معماری  باشد. این محل همچنین می تواند در جهت حفظ و نگهداری از آثار با ارزش معماری و نیز آثار معماران بزرگ تلاش کند. علاوه بر این، در این مرکز می توان به انجام تحقیقاتی درزمینه نیاز های روز معماری کشور و یافتن راهکارهایی برای آنها همت گمارد. برای انجام حرکتی هر چند کوچک در این زمینه به فکر طراحی موزه ای با نام پارک موزه علوم و فناوری معماری بر آمدم. در این موزه در کنار بخش مهمی که هدف آن آموزش علوم و فناوری معماری است،  بخشی نیز به نگهداری و آرشیو تخصصی آثار معماری اختصاص دارد.

یکی از مهم ترین اهداف پروژه پاسخ به نیازهای فوق الذکر می باشد. اما هدف دیگر آن استفاده از فناوری های نوین صرفه جویی در مصرف انرژی در طراحی و ساخت این موزه است . در کشور ما به سبب وجود منبع عظیم انرژی خورشیدی، حداکثر بهره برداری از این انرژی ضروری است. استفاده از این انرژی تجدید پذیر بسیار معقول بوده و امکان بهره برداری از آن در اکثر نقاط ایران وجود دارد. نیاز به چنین موزه ای (که در کنار عملکرد موزه که به  حفظ و نگهداری آثار معماران بزرگ از جمله : شیت های معماری ، اسکیس های اولیه ، ماکت های حجمی ، تصاویر و ویدئو ها می پردازد،  در کنار آن  به عملکرد آموزش که یکی از اهداف مهم موزه های امروزی است،  نیز می پردازد،)  بسیار احساس می شود .از جمله فضاهای این موزه می توان به کتابخانه تخصصی ، پژوهشکده معماری ، آمفی تاتر ، سالن های چند منظوره برای برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی معماری ، گالری ها ، قسمت آموزشی و بخش حفظ و نگهداری آثار معماران اشاره کرد .
در شرایط کنونی نقش تفریحی موزه ها به مرور به نقش آموزشی و علمی تبدیل می شود. موزه ه ها دریافته اند که تنها وظیفه جمع آوری و ثبت نگهداری آثار عتیقه و اموال نفیس را ندارند ، بلکه وظیفه معرفی آنها را نیز بر عهده دارند. علاوه بر این چون مسئولیت جلب و جذب مردم به عهده آنهاست ، بایستی برنامه های آموزشی مختلفی متناسب با سن و آگاهی بازدید کنندگان ( با بهره گرفتن از کلیه خدمات آموزشی )        تدارک ببیند.
پارک موزه ها :

پارک موزه ها به دلیل داشتن ابعاد گوناگون علمی و فرهنگی و جاذبه های تفریحی و آموزشی از اهمیت زیاد  برخوردارند، چرا که مسایل زیستی و طبیعی را از نزدیک برای مردم به نمایش می گذارند.ویژگی مهم این موزه ها این است که عموم مردم می توانند از دیدن آنها بهرمند شوند. این موزه می تواند با انجام پژوهش های جدید و به روز ، و فراهم سازی بستری برای همفکری و تبادل نظر ، به ایجاد وحدت در بین معماران و دست اندر کاران معماری از یک طرف، و یافتن راهکارهای سازنده معماری اقدام نماید.

تعداد صفحه : 216

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.