معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه طراحی محله­ ی طبیعت­ دوست در شیراز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی معماری

گرایش : معماری 

عنوان : طراحی محله­ ی طبیعت­ دوست در شیراز

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشكده هنر و معماری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

رشته مهندسی معماری

عنوان

طراحی محله­ ی طبیعت­ دوست در شیراز

استاد راهنما

سرکار خانم دکتر ریما فیاض

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1- فصل اول (طرح تحقیق) 1

1-1-                                                                                                                       بیان مساله. 1

1-2-                                                                                                                           اهداف.. 2

1-2-1- اهداف اصلی: 2

1-2-2- اهداف فرعی: 2

1-3- ضرورت طرح.. 2

1-4- چهارچوب نظری.. 2

1-5- فرضیه و سوالات.. 3

1-6- روش تحقیق. 3

2- فصل دوم (پیشینه تحقیق) 4

2-1- رابطه انسان و طبیعت.. 4

2-1-1- چهار دوره ی ارتباط انسان با طبیعت: 4

2-2- تاریخچه حضور طبیعت در معماری.. 5

2-3-                                                                                                     شکلگیری تئوری بایوفیلیا 6

2-4-                                                                                                     بایوفیلیا در گستره ی علم. 6

2-5-                                                                                              ورود بایوفیلیا به حوزه طراحی: 6

3- فصل سوم (طبیعتدوستی) 7

3-1- واژه ی بایوفیلیا 7

3-2- طبیعت دوستی (بایوفیلیا) 7

3-3- علم عصب شناسی و طبیعت انسان. 8

3-3-1- معماری برخواسته از طبیعت انسان. 9

3-3-2- انسان بیولوژیک و نظریه الگوها 10

3-3-3- انسان متعالی و سرشت نظم. 12

3-4- سرشت نظم. 14

3-4-1- پدیده حیات: 14

3-4-2- نظریه ی مراکز: 15

3-4-3- پانزده خصلت بنیادی: 16

4- طراحی طبیعت دوست(بیوفیلیک) 22

4-1- رابطه ی گرایش پایداری و گرایش بایوفیلیک… 24

4-2- معرفی عناصر طراحی طبیعت دوست: 25

4-2-1- ویژگی های محیطی. 26

4-2-2- اشکال و فرم های طبیعی.. 29

4-2-3- الگوها و فرایندهای طبیعی: 31

4-2-4- نور و فضا: 33

4-2-5- روابط مکان مند: 34

4-2-6- روابط تکاملی انسان و طبیعت: 37

4-3-  جدول هیرواگین. 39

5- شهر طبیعت دوست: 41

5-1- شهرهای بایوفیلیک کدامند: 42

5-1-1- شاخصه های یک شهر بیوفیلیک: 43

5-1-2- توصیف شهرهای بایوفیلیک: 45

5-2- استراتژی های زیست تقلیدی برای شهرها: 46

5-3- فرم و شکل کلی در شهر طبیعت دوست.. 48

5-3-1- شبکه های سبز: 48

5-3-2- تراکم: 49

5-3-3- معابر پیاده و سواره: 51

5-3-4- خودرو: 51

5-3-5- سیمای شب: 52

5-4- معرفی عناصر موجود در شهر طبیعت دوست.. 53

5-5- شکل دهی به الگوهای زنده ی رفتاری و اجتماعی.. 56

5-5-1- تدوین یک زبان: 57

5-5-2- معرفی الگوهای مناسب.. 58

5-6- نمونه های موردی در زمینه ی شهر طبیعت دوست: 62

5-6-1- اوا لنکسمیر، کولنبرگ، هلند. 62

6- خانه طبیعت دوست.. 72

6-1- نظم پیچیده: 72

6-2- چشم انداز و سر پناه: 72

6-3- وسوسه. 73

6-4- مخاطره:peril 74

6-5- الگوهای الکساندر: 74

7- فصل هفتم (شناخت سایت) 77

7-1- جغرافیا و اقلیم شیراز. 77

7-1-1- توپوگرافی و شیب منطقه. 78

7-1-2- لرزه خیزی.. 79

7-1-3- سیل. 80

7-1-4- آب های سطحی. 81

7-1-5- آب های زیر زمینی. 82

7-1-6- بارندگی. 83

7-1-7- دما 83

7-1-8- رطوبت نسبی. 84

7-1-9- جریان باد 84

7-2- قنات ها و آب های جاری شیراز: 85

7-2-1- باغ های شیراز: 86

7-2-2- پارک ها و باغ های معاصر. 89

8- انتخاب سایت.. 90

8-1- ویژگی های طبیعی: 90

8-2- ویژگی های عملکردی: 90

8-3- ویژگی های حمایتی: 91

8-4- موقعیت قرارگیری.. 91

8-4-1- موقعیت شهری.. 91

8-4-2- موقعیت جغرافیایی.. 93

8-4-3- عناصر شاخص سایت.. 94

9- فصل نهم (طراحی) 99

9-1- برنامه ریزی.. 99

9-1-1- بافت مسکونی. 99

9-1-2- واحدهای تجاری.. 99

9-1-3- جمعیت معیار. 100

9-2- شکل دهی به یک زبان الگو. 100

9-2-1- انتخاب الگوها 101

9-3- طراحی کلی (مستر پلان) 123

9-3-2- زون بندی.. 124

9-3-2-1- وضعیت فعلی.. 124

9-3-3- معیارهای بیوفیلیک… 126

9-3-4- شکل نهایی.. 129

9-4- واحد همسایگی.. 131

9-5- خانه. 132

منابع و مآخذ: 135

­ فصل اول (طرح تحقیق)

  • بیان مساله

رابطه ی انسان با طبیعت موضوعی جذاب و مورد توجه در امر طراحی و معماری است که میزان این رابطه دائماً در نوسان بوده است. پس از دور شدن از طبیعت در جریان انقلاب صنعتی و بعد از آن جریان های معماری و شهرسازی مدرن، امروزه این حقیقت بر هیچ کس پوشیده نیست که انسان چه از نظر روحی(و معنوی) و چه از نظر جسمی(و مادی) نیازمند طبیعت است. نیازی که همواره با خلقت انسان در پیوند بوده است. اما دغدغه پاسخگویی به این نیاز منجر به پیدایش گرایشاتی در حوزه ی طراحی گشته است. گرایشاتی نظیر طراحی ارگانیک، طراحی پایدار، طراحی سبز و طراحی اکوتک. اما در این میان گرایشی با عنوان طراحی طبیعت دوست “biophilic design” شکل گرفته که در پی دستیابی به راهکارهایی است که طی آن حضور انسان در بستر طبیعت کمترین خدشه را به کیفیت بکر بودن طبیعت وارد نماید یا طبیعت بکر را به همراه تمامی قواعدش وارد محدوده محیط های انسان ساخت نماید و در نهایت ساختمان را به عضو زنده ای از طبیعت مبدل نماید.

بیشترین رابطه ی انسان با فضای مصنوع در حوزه فضاهای مسکونی است یا به عبارتی دیگر هر انسان بیش از هر مکان دیگری عمر خود را در محدوده ی مسکونی سپری می کند. در نتیجه ضرورت طراحی فضاهای طبیعت دوست در محدوده­ مسکونی بیش از هر محدوده دیگری احساس می شود.

این پژوهش با هدف لحاظ نمودن همه جانبه­ی طبیعت در معماری امروز، طراحی خانه­ای را دنبال می­ کند که فرایند­ها و سیستم­های طبیعی را شبیه سازی نموده و با طبیعت هماهنگ باشد و نهاتا قابلیت شکل گرفتن محله ای مسکونی را مطابق با معیارهای طراحی طبیعت دوست میسر سازد.

این که چگونه می­توان حضور بکر، حداکثری و فاخر طبیعت را در یک بافت مسکونی با الگوی زندگی متناسب با طبیعت محقق نمود پرسش اصلی این پروژه خواهد بود.

اهداف

1-2-1- اهداف اصلی:

  • ارتقای سطح کیفی محدوده­ سکونت انسان از طریق به حداکثر رساندن حضور طبیعت و مصادیق آن در قالب اشکال، سیستم­ها و فرایند­های طبیعی در عرصه­ زندگی شهری و به عبارتی دیگر زندگی بخشیدن به کالبد ساختمان­ها و محیط­های انسان ساخت.

1-2-2- اهداف فرعی:               

  • کمک به احیای محدوده های سبز شهر شیراز با حفظ و در صورت نیاز اصلاح تراکم جمعیتی و کاربری­های محدوده­ انتخابی اجرای طرح.
  • استفاده از مناسب­ترین الگوی سکونت با به دست آوردن برآیندی از الگوی زندگی مردم منطقه و الگوهای متناسب با طراحی طبیعت محور و پایدار.

1-3- ضرورت طرح

ساخت و ساز در محدوده ­های سبز شهری علی­الخصوص شهر­هایی نظیر شیراز و اصفهان رو به رشد است و در صورتی که الگویی مدون در این محدوده وجود داشته باشد به یقین آسیب ساختمان­های غیر قابل اجتناب را به حداقل رسانده و هویت شهری مانند شیراز را حداقل در محورهای سبز تاریخی­اش حفظ و احیا می نماید. از این رو طرح فوق در جهت تبدیل یک محله مسکونی که در محدوده محور سبز دلگشا به سعدی شهر شیراز قرار گرفته به محله­ای طبیعت محور، تلاش می­ نماید تا با انتخاب محل احداث خانه طبیعت دوست در این محدوده، به شکلی همه­جانبه از طبیعت بومی در سطوح مختلف منطقه حمایت نماید و شاید تعریفی متناسب با اصول طراحی طبیعت­دوست را در عرصه زندگی انسان ارائه دهد.

 1-4- چهارچوب نظری

در این پژوهش سعی شده تا با کنار هم قرار دادن ویژگی­های طراحی بیوفیلیک در کنار دیگر مفاهیم طبیعی مهم نظیر بوم منطقه و الگوهای طراحی مسکونی، نهایتا به الگویی بهینه برای طرح مورد نظر دست یابیم.

نمودار 1، چهارچوب نظری (نگارنده)

 1-5- فرضیه و سوالات

  • حضور طبیعت در زندگی انسان از ضروریات جوامع امروزی است و موجب ارتقای شرایط جسمی و روحی انسان می شود.
  • آیا می توان طبیعت بکر را در شکلی پایدار و از طریق شبیه سازی سیستم ها و فرایندهای طبیعی در کالبد و الگوی معماری وارد نمود.
  • آیا می توان کالبد معماری را به محل امنی برای زندگی متعادل گونه های جانوری و گیاهی تبدیل نمود.
  • الگوی بهینه ی زندگی و سکونت با توجه به اضافه شدن بعد طبیعت به معماری چیست و تا چه میزان از کهن الگوها می توان بهره گرفت.

 1-6- روش تحقیق

در این پژوهش از طریق تحلیل داده های به دست آمده از کتب معتبر در زمینه معماری طبیعت دوست و تطبیق نتایج نهایی با نمونه های عملی انجام شده سعی در دستیابی به الگوی بهینه زندگی، مطابق با رویکرد طرح، خواهد بود. در نهایت طرح با معیارهای طراحی طبیعت دوست مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و به میزان موفقیت طرح در این زمینه امتیاز تعلق خواهد گرفت.

 2-­ فصل دوم (پیشینه تحقیق)

2-1-­ رابطه انسان و طبیعت

طرز تفکر انسان در مورد طبیعت عامل مهمی در مورد نحوه­ تأثیرگذاری وی بر روی طبیعت یا همان معماری و شهرسازی است. در این زمینه همواره دو نوع تفکر وجود دارد، تفکر شرقی که در آن انسان خود را جزئی از طبیعت می­دانسته و همواره در ارتباطی تنگاتنگ و چندسویه با آن به سر می­برده است. و تفکر غربی که طی آن یک رابطه­ سه­گانه بین انسان، خدا و طبیعت وجود دارد، به طوری که دو رابطه­ انسان- طبیعت و خدا-طبیعت در این میان شکل گرفته است. (گروتر, 1383, ص. 146).

تعداد صفحه : 152

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.