جغرافیا

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : نقش آلودگی زباله­ های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست

دانلود ی طبیعی

گرایش اقلیم­ شناسی در برنامه ­ریزی محیطی

با عنوان :  نقش آلودگی زباله ­های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

جغرافیای طبیعی

گرایش اقلیم­ شناسی در برنامه ­ریزی محیطی

عنوان

نقش آلودگی زباله ­های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه

 

استاد راهنما

دکتر محمدرضا افشاری آزاد

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                                                                شماره صفحه

فهرست جدول­ها………………………………………………… ذ

فهرست شکل­ها…………………………… ر

چکیده……………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………. 2

 فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………….. 4

     1-1 بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق…………………………………. 5

     1-2 سوالات تحقیق …………………………………………………… 7

     1-3 فرضیه های تحقیق ……………………… 7

     1-4 اهداف پژوهش …………………………………………… 7

     1-5 روش و مراحل تحقیق …………………………. 9

     1-6 محدودیت ها و مشکلات تحقیق …………………………… 10

     1-7 موقعیت اقلیمی و جغرافیایی شهر جعفرآباد……………………… 10

 فصل دوم: پیشینه تحقیق ………………………. 15

     2-1 پیشینه تحقیق……………………………. 16  

   2-2 برنامه ریزی……………………………. 17

     2-2-1 برنامه ریزی ناحیه ای…………………………. 17

     2-3 شهر……………………………………………………….. 17

     2-4 مواد زاید جامد شهری………………….. 18

   2-4-1 زباله شهری …………………………. 18

 2-5 منابع تولید مواد زاید جامد شهری……………………… 19

     2-5-1 منابع تولید و انواع مواد زاید جامد موجود در آن……………………. 20

     2-5-2 عوامل موثر در میزان تولید زباله………………………. 21

     2-5-3 خطرات بهداشتی مواد زاید جامد شهری……………. 22

     2-5-4 عوارض تولید و دفن زباله………………. 23

     2-5-5 ترکیبات مواد زاید جامد شهری ……………………….. 23

   2-5-6 روش های دفن مواد زاید جامد شهری……………………… 24

     2-6 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در جهان…………………… 24

     2-7 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در ایران……………. 26

     2-8 ساماندهی…………………………………….. 29

     2-8-1 سیستم ساماندهی زباله در ایران………………………………. 29

     2-9 مکانیابی دفن زباله………………………….. 32

     2-10 هدف از مکانیابی دفن زباله…………………………… 32

     2-11 اهمیت دفن بهداشتی مواد زاید شهری ………………. 33

   2-12 مناطق مناسب برای دفن زباله…………………….. 33

   2-13 مقررات مکانیابی محل دفن زباله های شهری از نظر مسایل زیست محیطی………… 34

   2-13-1 درآمد…………………………………….. 34

   2-13-2 دسته بندی عوامل موثر در مکان یابی محل دفن……………………. 36

       2-13-3 فاصله محل جمع آوری تا مرکز دفن و دسترسی به جاده ها………………… 46

           2-13-3-1 دسترسی به تسهیلات برق رسانی آب و سیستم فاضلاب………….. 46

   2-13-3-2 استفاده کنونی و آتی از زمین……………….. 47

   2-13-3-3 جمع بندی معیارهای مکانیابی محل دفن …………………….. 47

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی ……………………………………….. 50

     3-1 توپوگرافی……………………. 51

     3-2 زمین شناسی ………………… 51

     3-3 آب و هوا…………………. 53

     3-3-1 عوامل اقلیمی……………………….. 54

           3-3-1-1 جریان سیبری…………….. 54

           3-3-1-2 جریان مدیترانه ای……………….. 54

           3-3-1-3 جریان هوایی اقیانوس اطلس………………….. 55

    3-3-1-4 جریان خزری………………….. 55

     3-3-2 عناصر اقلیمی……………………………. 55      

     3-3-2-1 دما………………………….. 55

3-3-2-2 بارندگی……………… 57

     3-3-2-2-1 توزیع ماهانه بارندگی…………………………… 57

         3-3-2-2-2 توزیع فصلی بارندگی………………………… 59

           3-3-2-3 رطوبت نسبی……………………. 59

           3-3-2-4 یخبندان……………… 60

      3-3-2-5 باد………………………………. 61

       3-3-2-5-1 باد شرقی…………………………… 61

       3-3-2-5-2 باد جنوب شرق……………………… 62

       3-3-3 طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه………………………. 63

       3-3-3-1 طبقه بندی اقلیمی دومارتن…………… 63

       3-3-3-2 سیستم طبقه بندی سلیاتینوف………… 64

       3-3-3-3 ضریب رطوبت ایوانف………………….. 65

               3-3-3-4 سیستم طبقه بندی کوپن………………………… 65

               3-3-3-5 اقلیم نمایی آمبرژه………………….. 66

               3-4 هیدرولوژی………………………….. 67

              3-4-1 آبهای سطحی…………….. 67

                   3-4-2 منابع آبهای زیرزمینی…………………. 68

         3-4-3 منابع تامین آب شرب شهر جعفرآباد………… 68

                 3-5 خاک…………. 69

         3-6 پوشش گیاهی……. 69

               3-7 مدل مکانیابی دفن زباله……………. 70

           3-7-1 توپوگرافی……………… 70

           3-7-2 شرایط اقلیمی………….. 70

           3-7-3 زمین شناسی و خاک شناسی……………… 71

           3-7-4 هیدرولوژی و هیدروژئولوژی….. 72

           3-7-5 معیارهای ساماندهی زباله شهری در محدوده مطالعاتی…………. 72

           3-7-6 ترکیب لایه ها و روش مورد استفاده برای انتخاب محل دفن و ساماندهی زباله ها……….. 75

 فصل چهارم: یافته های تحقیق………….. 77

     4-1 امکانات شهری و تجهیزات موجود شهرداری جهت دفع و دفن بهداشتی زباله……….. 78

     4-2 ترکیبات اصلی زباله شهری شهر جعفرآباد……… 78

           4-3 نحوه جمع ­آوری و حمل و نقل……….. 80        

          4-4 نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه…….. 80

           4-5 روش های جلوگیری از آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآباد……….. 82

     4-5-1 مراحل و هزینه های مورد نیاز………. 84

   4-5-1-1 آماده سازی محل دفن زباله…………….. 84

             4-5-1-2 زهکشی………………… 85

            4-5-1-3  منطقه­بندی………….. 85

           4-5-1-4 حصارکشی……….. 85

            4-5-1-5 تهیه آب……… 86

          4-5-1-6  جایگاه شستشو………… 86

           4-5-1-7 تجهیزات فنی…… 86

             4-5-1-8 نامگذاری……….. 86

     4-6 مکان مناسب برای ساماندهی زباله شهر جعفرآباد…….. 86

 فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات……… 88

     5-1 ارزیابی فرضیه های تحقیق………………… 89

     5-2 نتیجه­ گیری…………………. 90

     5-3 پیشنهادات……….. 93

 منابع و مأخذ………………. 95

چکیده انگلیسی    99    

چکیده

امروزه با توجه به این كه دفن زباله بدون رعایت مسائل زیست محیطی تهدیدات زیادی را به محیط زیست و اقلیم وارد می كند، انتخاب مكان مناسب و دفن بهداشتی زباله ضروری است. در این پژوهش سعی بر آن بوده كه نقش آلودگی زباله­های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه مورد بررسی قرار گیرد.روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد.

نتایج این بررسی و تحلیل داده ­ها نشان میدهد که دفن زباله­های شهری بعلت قرار گرفتن در فاصله 2 کیلومتری نسبت به شهر و جهت باد باعث آلودگی محیط زیست و هوای منطقه شده است. همچنین سوزاندن زباله های باعث کاهش حاصلخیزی خاکهای کشاورزی شده است. در پایان پیشنهاداتی از قبیل طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله با هدف جلوگیری ازایجاد بیماریها ، برطرف کردن نگرانیهای بهداشتی و

ضمن اینکه به عمق آبهای زیر زمینی نیز توجه شود و در انتخاب محل دفن مناسب با در نظر گرفتن شرایط ژئومورفولوژیکی (زمین شناسی) جغرافیایی و هیدرولوژیکی و اقلیمی منطقه، ارائه گردید.

واژگان كلیدی: زباله شهری، جعفرآباد، آلودگی، اقلیم، محیط زیست.

مقدمه

انسان و محیط زندگیش همواره دو واژه قابل تفکر و بحث انگیز است که بر اساس آثار بجای مانده پیشینیان و از ماورای قرنها و بلکه هزاران سال قبل مورد سوال بوده و در هر دوره­ای به فراخور حال و همراه با پیشرفت بشر و از دیدگاه های مختلف مطالعات زیادی درباره آن انجام گرفته است. شکی نیست که طبیعت و محیط زندگی و نوع اقلیمی منطقه همیشه از نعمات ارزانی شده از طرف خداوند را بی دریغ در اختیار بشر قرار داده و از ابتدایی­ترین حوایج تا نهایت تمناهای او را برآورده است. آنچنانکه این وابستگی­ها روز به روز بیشتر شده و آدمی حتی فکر یک لحظه جدایی از محیط زندگی مناسب را از خود دور ننموده و مدام در جستجوی مامن و مسکن و محیط دلخواه در مهاجرت و تکاپو بوده است.

این روند تا قرون اخیر و قبل از صنعتی شدن جامعه انسانی ادامه داشته است. ولی اکنون با تغییرات و بلکه اختلافاتی که توسط بشر در زوایای مختلف محیط زندگیش پدیدار گشته این تعادل طبیعی بهم خورده است به موازات صنعتی شدن جوامع انسانی میزان بهره ­وری از طبیعت و اقلیم آن و نعمات آن بطور تصاعدی و بی رویه افزایش یافته است. آنچنانکه حتی طبیعت قادر به پالودن کردن نخاله­های دست ساخته بشری نمی ­باشد.

با نگاهی گذرا به ممالک صنعتی توسعه یافته فاصله میان انسان و محیط و کسیختگی وابستگی­های عاطفی بشر نمایان می­گردد. انسان امروزی با دست خود محیط زندگی را چنان آلوده نموده که در برخی از کشورهای صنعتی حتی هوای تنفس مورد نیاز به سهولت در دسترس او قرار ندارد.

این گسیختگی روابط و ایجاد خلاء عاطفی در انسانها بگونه­ای در تزاید است که روز به روز بر تعداد بیماران و بویژه بیماریهای روانی و عصبی افزوده شده و هر روز پیش از بیش گامهای خود را بطرف نابودی تندتر می­سازد.

با شرحی که گذشت و به مصداق اینکه علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. لزوم چاره اندیشی اساسی جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه و متعاقب آن پیشگیری از نابودی انسان و امنیت و آسایش زندگی با تمام خصوصیات زندگیش به شدت احساس می­ شود.

خوشبختانه کشور ما در زمره کشورهای توسعه یافته می­باشد که تعادل طبیعی آن در مقایسه با کشورهای توسعه یافته علیرغم بی­توجهی­های گذشته تا حد نسبتاً زیادی پا برجا مانده است که جهت تداوم این تعادل ضمن استفاده از مخازن و منابع موجود آن، استفاده بی­رویه را نیز باید بطور کلی منسوخ نمود تا قبل از رسیدن به بن بست­هاییکه در بالا بدان اشاره شد به رشد و شکوفایی صنعتی و کشاورزی دست یافته و همچنین در خصوص زباله­های دفن شده هم به صورت اصولی و بهداشتی دفن شده و از طرفی مکانیابی محل دفن زباله و وضع موجود و ارائه راهکارهای مناسب و بهتر برای جمع ­آوری و جداسازی و بازیافت و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه که شاهد محیطی سالم و پاکیزه و آب و هوای مناسب در شهر جعفرآباد مغان داشته باشیم، سوق داده شود.

این پایان نامه با عنوان نقش آلودگی زباله­های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه در 5 فصل به شرح زیر تدوین شده است:

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

فصل سوم:ویژگی های جغرافیایی محدوده مطالعاتی

فصل چهارم:یافته های تحقیق

فصل پنجم:ارزیابی فرضیه،نتیجه گیری و پیشنهادات. که امید است مورد توجه مسئولان اجرایی و برنامه ریزان مرتبط با نواحی شهری قرار گیرد.

1-1.بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

توجه به محیط زیست و آلودگی و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین و طبیعت سالم و پاک یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد. کنترل آلودگی محیط از جمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل می­دهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه ویژه­ای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است. بدین لحاظ باید تا حد امکان به مواردی همچون اهمیت مسئله شناخت و طبقه ­بندی مواد، سیستم­های جمع ­آوری و حمل و نقل و روش های دفع و دفن مواد و عدم آلودگی محیط زیست شهری و اقلیمی منطقه مورد توجه قرار گیرد. همچنین بایستی مبادرت به ارائه راهکارهای اساسی در جهت بهبود شرایط و بهینه­ سازی تکنولوژی موجود در مدیریت مواد زاید جامد و زباله­های شهری جمع ­آوری شده توسط شهرداری در حد کلان اقدام نمود که در صورت اعمال، بازتاب آن تأثیر اساسی در حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست جامعه و اقلیم منطقه ما خواهد داشت.

توجه به امر بهداشت و سلامت جامعه و رعایت جنبه­ های پیشگیری قبل از درمان بدون توجه به سیستم­های جمع ­آوری و دفع مواد زاید که سبب آلودگی در شهر­ها و روستاه های کشور است، امکان­ پذیر نیست. اشاعه بیماری کیست هیداتیک، بروز گهگاه و با انواع بیماریهای پوستی و سلسله بیماریهای سرطان­زا و سکته­های نابهنگام در جوامع کنونی که معمولاً به مواد فساد­پذیر و پس ماندهای شیمیایی محیط زیست و اقلیم منطقه نسبت داده می­ شود. ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمی و عفونتزا با زباله­های شهری و انتشار آنها در آب و خاک و هوای زندگی روزمره ماست.

یکی از عوامل مهم و نقش اساسی در خصوص آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه که باید توجه ویژه­ای به خطرات و زیانهای ناشی از عدم کنترل زباله­های شهری و صنعتی و غیره را شناسایی نموده و در سیستم جمع ­آوری به حمل و نقل توجه خاصی گردیده و به روش های دفع زباله از قبیل سوزاندن، کمپوست و دفن بهداشتی نیز اهمیت داده شده و در زمینه بازیافت نیز آگاهی کامل داشته باشد. تا بتوانیم از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه را تا حد امکان کاهش داد. از اینرو قبل از شروع بحث، پرسش زیر را در پیش رو خواهیم داشت:

  • در مورد جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه، مکانیابی محل دفن زباله و وضع موجود و ارائه راهکارهای مناسب و بهتر جهت جمع ­آوری و جداسازی و بازیافت و یا دفن بهداشتی آن در شهر باید چه اقداماتی را انجام داد.

در سال­های اخیر افزایش روز افزون تولید مواد زاید جامد شهری موجب شده، حفاظت محیط زیست از آلودگی خاك ناشی از دفن بی­رویه زباله اهمیت فراوانی را به خود اختصاص دهد. انسان و بسیاری از موجودات به شیوه ­های مختلف، تولید كننده زباله هستند و كنترل آنها نوعی تضمین سلامت و بقای محیط زیست به شمار می­رود. جمعیت شهرها زیادتر می­ شود، ساختمانهای یک و دو طبقه به ساختمانهای چند طبقه در وسعت محدود تراکم پیدا می­ کند. فضاهای سرانه در شهرهای بزرگ کمتر و کمتر شده و با تولید زباله بیشتر در وسعت کمتر رابطه پیدا می­ کند. از طرف دیگر پیشرفتهای علمی و صنعتی و مصرف روز افزون مردم تولید سرانه زباله را نیز افزایش می­دهد و در چنین اوضاعی مسئله زباله در شهرها مشکل پیچیده­ای را ایجاد می­ کند. تلنبار کردن و بطور غیر اصولی و غیربهداشتی جمع ­آوری و حمل و نقل و دفع زباله در جاهای پرجمعیت با خودپالایی طبیعی سازگار نیست و آنرا شکست داده و محیط را آلوده ساخته و باعث شیوع بیماریهای خطرناک از قبیل بیماریهای روده­ای و انواع مسمومیت­ها می­ شود. با توجه به شرح مختصری که گذشت اولویت و ارجحیت دادن به مسئله زباله به خودی خود نمایان و مشهود است و از آنجا که شهر جعفرآباد شهر جدید التاسیس بوده و بر شاهراه اصلی پارس­آباد به بیله­سوار و گرمی واقع گردیده و از سوی دیگر به علت برخورداری از امکانات رفاهی و تفریحی مردم اکثر روستاهای اطراف به شهر جعفرآباد سرازیر شده و جمعیت آن از رشد بالایی به نسبت سالهای قبل برخوردار گردیده، بطوریکه جمعیت کنونی جعفرآباد به حدود 15 هزار نفر بوده است. روستای چالما کندی نیز با جمعیتی بالغ بر 14700 نفر تا سالهای آینده به عنوان یکی از محله­های جدید برای شهر جعفرآباد محسوب خواهد شد. با توجه به مطالب ارائه شده فوق بعلت اینکه زباله به عنوان یک معضل بزرگ برای شهر جعفرآباد محسوب می­ شود و یکی از اولویت­های اصلی جهت بهبود و ساماندهی اوضاع شهری بحساب می­آید.

تعداد صفحه :110

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.