رشته حسابداری

دانلود پایان نامه رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان :رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها

در بورس اوراق بهادار تهران

 

موسسه آموزش عالی رجاء

گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابرسی

عنوان

رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها

در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما

دکتر نظام الدین رحیمیان

 

استاد مشاور

دکتر حسن همتی

 

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنــــــوان

                                             شماره صفحه

فصل اوّل: کلیات_ 1

1-1    مقدمه   2

2-1    بیان و تشریح موضوع  3

1-3   اهمیت ، ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق_ 4

4-1    اهداف تحقیق  4

5-1    پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق  4

6-1    فرضیه یا فرضیه های تحقیق  5

1-7   متغیرهای تحقیق_ 5

1-8   روش تحقیق_ 6

1-8-1    قلمرو زمانی و مکانی_ 6

1-8-2    جامعه آماری_ 7

1-9   روش نمونه گیری_ 7

1-10 روش های گردآوری اطلاعات_ 7

1-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها 8

1-12 واژه های عملیاتی تحقیق_ 8

1-13 خلاصه فصل و ساختار پژوهش_ 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق_ 11

1-2    مقدمه   12

2-2    افشای اطلاعات شرکت ها 13

2-2-1    افشای اطلاعات_ 13

2-2-2    کیفیت افشای اطلاعات_ 13

2-2-3    مخاطبین و سطوح افشای اطلاعات_ 15

2-2-4    انواع افشای اطلاعات_ 15

2-2-5    گزارشهای مالی_ 22

2-2-6    نحوه افشای اطلاعات در صورت های مالی_ 30

2-2-7    زمان بندی افشای اطلاعات_ 38

2-3    حسابرسی صورت های مالی_ 38

4-2    به موقع بودن گزارشهای مالی  47

5-2    پیشینه تحقیق  47

2-5-1    تحقیقات خارجی_ 47

2-5-2      تحقیقات داخلی  52

2-6    خلاصه فصل_ 55

فصل سوم: روش تحقیق_ 56

3-1   مقدمه 57

3-2   روش تحقیق_ 57

3-3   فرضیه های تحقیق_ 62

3-4   تعریف عملیاتی متغیرها 63

3-5   قلمرو زمانی و مکانی تحقیق_ 66

3-6   جامعه آماری، نمونه و روش گردآوری داده ها 67

3-6-1    جامعه تحقیق_ 67

2-6-3      روش گردآوری داده ها و اطلاعات 68

3-7   چگونگی انجام آزمون فرضیه ها 68

3-8   خلاصه فصل_ 69

فصل چهارم: یافته های تحقیق_ 70

4-1   مقدمه 71

4-2   آزمون فرضیه های تحقیق_ 71

4-2-1    آمار توصیفی_ 71

4-2-2    تجزیه و تحلیل همبستگی_ 72

4-3    آمار استنباطی  75

4-4   خلاصه فصل_ 85

فصل پنجم: نتایج تحقیق_ 86

1-5    مقدمه   87

2-5    نتایج آزمون فرضیه ها 87

3-5    خلاصه تحقیق و نتیجه گیری  89

4-5    محددیت های تحقیق  90

5-5    پیشنهادات تحقیق  90

6-5    خلاصه فصل  91

چکیده

تحقیقات نشان می دهد که شرکت ها اطلاعات مثبت را خیلی سریعتر از اطلاعات منفی گزارش  می دهند (به عبارتی اخبار خوب را زودتر از اخبار بد گزارش می کنند) این پژوهش اثر تغییر اظهارنظر حسابرسی را بر روی زمانبندی افشای اطلاعات را بررسی می کند که در آن بهبود در اظهارنظر حسابرسی به عنوان یک خبر خوب در نظر گرفته می شود. این پژوهش هم مسیر و هم میزان تغییر در اظهارنظر حسابرسی را با مقیاسی که میزان فاصله این اظهارنظر ها را از یک اظهارنظر مقبول اندازه گیری می کند (برای مثال یک اظهارنظر مقبول با بند توضیحی از یک    اظهار نظر مشروط به یک گزارش با اظهارنظر مقبول نزدیک تر است). در تحقیق حاضر 117 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1387 تا 1391 بررسی شد. برای جمع آوری داده از نرم افزار رهاورد نوین و صورت های مالی و برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزارSPSS نسخه 20 و نرم افزار اکسل 2007 استفاده گردید. آزمون های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده، آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق در دو فرضیه تحقیق نشان دهنده عدم تحقق روابط پیش بینی شده و معنی­دار نبودن ضرایب در هر دو فرضیه و در نهایت تایید نشدن فرضیه ها است.

واژه های کلیدی:  اظهارنظر حسابرسی، تغییر در اظهارنظر حسابرسی، افشای اطلاعات، عایدات غیر منتظره، به موقع بودن.

1-1          مقدمه

به موقع بودن گزارشگری مالی، یکی از ویژگی های مهم اطلاعات حسابداری می باشد. اطلاعات حسابداری کهنه، در تصمیم گیری های اقتصادی و مالی فاقد ارزش هستند (Owusu, Ansah, 2000).  به عقیده دایر و مک هیو (1975) به موقع بودن گزارشگری به عنوان عنصر اصلی افشای اطلاعات کافی، بر ارزش صورت های مالی اثر دارد. با این وجود، وجود خبر نامطلوب در مورد شرکت می تواند در نتیجه افشای سریع این خبر نامطلوب، خطر افت ارزش شرکت را به همراه داشته باشد. افت ارزش شرکت ممکن است باعث افزایش هزینه سرمایه واحد تجاری و کاهش پاداش مدیریت شود. به عقیده بگلی و فیشر (1998)، این عوامل می تواند در مدیریت ایجاد انگیزه کند که افشای اطلاعات صورت های مالی را به تاخیر بیاندازد و به دنبال آن باعث کاهش ارزش این گزارش خواهد شد. بیور (1968) عقیده داشت که سرمایه گذاران خرید و فروش سهام را تا زمان رویت گزارشهای مالی به تاخیر خواهند(Cullinan et al 2012).

مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند (کردستانی، بیگی لنگرودی، 1387) از این رو با توجه به اخبار خوب یا بد ناشی از نوع اظهارنظر حسابرس در سال های مختلف بر صورت های مالی شرکت، مدیریت ممکن است با تغییر زمان انتشار عمومی صورت های مالی از انتشار به موقع این اخبار جلوگیری کند. حسابرسی    می تواند تضاد منافع بین مدیر و مالکان واحد تجاری را کاهش دهد(Chen, Su & Wu, 2010). حسابرسی را نیز می توان به عنوان ابزاری اطمینان بخش در زمینه کیفیت صورت های مالی دانست که باعث       می شود استفاده کنندگان از صورت های مالی بر اساس آن اطلاعات تصمیمات سودمندی را اتخاذ نمایند. در این پژوهش، به بررسی رابطه میان بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.

تعداد صفحه : 107

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.