زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

عنوان : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی  (M.A)

عنوان :

تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند

استاد راهنما :

دکتر سید رضا معین زاده میر حسینی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه. 2

1. فصل  اول: کلیات ……………………………………………………………………………………………………………….4

1-1. بیان مسئله. 5

1-2. اهمیت تحقیق.. 5

1-3. اهداف تحقیق.. 5

1-4. پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..6

1-5. فرضیه تحقیق 6

1-6. روش کار (پژوهش) 6

1-7. پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….7

2. فصل دوم: پیشینه تحقیق.. 8

2-1.معرفی فردوسی.. 9

2-1-1.  زندگی شخصی ……………………………………………………………………………………………………9

2-1-2. زندگی اجتماعی.. 12

2-1-3. آثـار فردوسی.. 20

2-2. معرفی زرتشت…….. 24

2-2-1. زندگی شخصی.. 24

2-2-2. زندگی اجتماعی.. 29

2-2-3. از تولد تا رسالت زرتشت… 33

2-2-4. زمان ظهور زرتشت… 37

2-3. تفاوت ها و شباهت های دین زرشت با دین اسلام…. 41

2-4. مفهوم موعود در دین زرتشت… 42

2-5. سوشیانت در متون زرتشتی پس از اوستا 48

2-6. جایگاه ویژه اهورامزدا در تفکر زرتشت… 51

3.  فصل سوم: روش تحقیق……….. ……………………………………………………………………………………….58

3-1. ابزار گردآوری.. 59

3-2. شیوه گردآوری اطلاعات… 59

3-3. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 59

4.  فصل چهارم: یافته های تحقیق………………………………………………………………….. ………………….60

4-1. نوع خداشناسی در شاهنامه ………………………………………………………………………………………..61

4-1-1. توحیدشناسی  در شاهنامه ……………………………………………………………………………….61

4-1-2. توحیدشناسی در دین زرتشت…………………………………………………………………………..78

4-2. تطبیق خداشناسی شاهنامه با دین زرتشت ……………………………………………………………..81

4-2-1. شناخت خداوند ……………………………………………………………………………………………….81

4-2-2. عرفان 83

4-2-3. یگانگی خداوند 86

4-2-4. توانایی خداوند 90

4-2-5. بندگی و ستایش خداوند 91

4-2-6. مناجات 94

4-2-7. خرد 97

4-2-8. مرگ و رستاخیز. 99

4-2-9. تأثیر کتاب آسمانی 102

4-2-10.رفتار نیک 108

4-2-11.خواب 110

4-2-12.شکرگزاری 111

4-2-13……………………………………………………………… .دادگری 112

4-2-14.قضا و قدر 114

4-2-15.اسطوره 115

4-2-16.اهورامزدا و خدای یگانه 115

4-2-17.ظهور منجی 117

4-2-18.اهریمن و شیطان 118

5.  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها…. 120

5-1. نتیجه گیری.. 121

5-2. پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………126

5-3. محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………….127

منابع و مآخذ…. 128

چکیده :

خداجویی و خداشناسی یکی از خواسته ها و نیاز های اصلی بشر است. فردوسی شاعری یکتاپرست است و سراسر شاهنامه سرشار از نام و یاد خداست در واقع تمام تار و پود شاهنامه متأثر از بینشی توحیدی است و این نتیجه تاثیر مستقیم عقاید فکری و مذهبی  فردوسی در شاهنامه است  . فردوسی اشعار خود را  با حمد خدا آغاز نموده  و این روش پسندیده را در همه ی    باب ها  و فصول دیگر نیز تکرار کرده است  خدا شناسی در توحید  یکی از محورهای اساسی شاهنامه است . کسی که شاهنامه را  با دید تحقیقی می خواند ناخود اگاه در ذهنش  یک محور  فکری که دارای  وحدت کلی و یکپارچگی  است تداعی  می شود این محور فکری همان  قوای اهریمنی  و نیروهای یزدانی و خیر است . درگیری این دو مبدأ  خیر و شر  که متاثر  از آیین باستانی  ایران قدیم است  در شاهنامه به صورت  یک جریان فکری  دنباله دار  ادامه دارد  و در هر بخش  سنبل ها و نمودهای خاصی  به خود می گیرد

مقدمه:

تاریخ و فرهنگ هر قوم شناسنامه ملی آن قوم را تشکیل می دهد.تکنولوژی بدون فرهنگ انسان را به ماشین تبدیل می کند. بی شک علت سرگردانی بسیاری ، همین دور بودن از فرهنگ و ناآگاهی از ویژگی های  ملی است. فرهنگ سرچشمه عشق به زیبایی، دوستی، راستی و نیکی است و آنجا که هنر و فرهنگ نباشد، بشر در خطر تباهی و زوال است.

فرهنگ و ادب سرزمین کهنسال ایران یکی از غنی ترین و گسترده ترین فرهنگ هادر جهان است، سابقه این فرهنگ بارور و نامدار، چنان که از لا به لای “یشت ها” به چشم می خورد ، به دوران زندگی مشترک هند و ایران می پیوندد. از جهت برخورداری از دین و عرفان و فلسفه ، ایران کشوری است که نخستین دین یکتاپرستی (توحیدی)را با  همه ارزش های عالی و اصول اخلاقی و مبانی عقلی آن به جهانیان پیشکش کرد.

ایران سرزمین آیین ها و دین های بزرگی از جمله آیین های زرتشت ، میترا، مانی، مزدک ، و شیعه نیز هست. پیدایش اشو زرتشت و پذیرش پیام او در ایران ، رویدادی بزرگ بود.

کشور ما از جهت شعر و ادبیات نیز غنی است و  شهرت جهانگیر دارد.اشعار خداوندگاران سخن پارسی چون فردوسی ، سعدی، حافظ، و صدها شاعر نامدار دیگر، همه جا دل ها را به هیجان        می آورد و اندیشه ها را به اعلی مرتبه کمال می رسانند و به  ما را در انجام وظیفه انسانی خود الهام می بخشد.

ایرانیان گروهی از آریایی ها هستند که پس از مهاجرت به بخش های بلند سرزمین های واقع در جنوب دریای مازندران ، این سرزمین ها را ایران نام نهادند، که طبق نوشته های باستانی چون اوستا به معنی سرزمین آریایی ها است.

قبل از مهاجرت ، اجتماع اقوام آریایی هند و ایرانی به سه طبقه تقسیم شده بودند:

1-    روحانیون

2-    جنگ جویان

3-    کشاورزان

این طبقه بندی اجتماعی در پرستش مذهبی نیز رعایت می شده؛ یعنی هر یک از آن طبقات اجتماعی، خدایان ویژه خود را داشته اند. یکی از این خدایان “مهر ” نام دارد. مهر را در          قدیم ترین دست نوشته ها ی ایران باستان یعنی اوستا، و در هندوستان در “ودا” می یابیم.

آیین مهر یکی از کهن ترین دین های جهان است و از جمله دین های راز آمیز به شمار        می رود.

آیین مهر بر ادبیات هزار ساله فارسی چه نظم و چه نثر تأثیر فراوان نهاده است. تأثیر این آیین باستان تنها در شاهنامه فردوسی ، گرشاسب نامه ، قابوس نامه و سیاست نامه خلاصه          نمی شود، بلکه می توان گفت ادبیات فارسی همیشه با نشان و علامت ایران باستان آراسته شده است.

تعداد صفحه : 143

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

Comments are closed.