مهندسی کامپیوتر

دانلود پایان نامه بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر 

گرایش : هوش مصنوعی

عنوان : بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری

دانشگاه شیراز

دانشکده­ مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)

بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری

 استاد راهنما:

دکتر رضا بوستانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

استخراج طبقه­بند­های عام[1] و قابل فهم از داده، نقش مهمی در بسیاری از حوزه­ ها و مسائل است. تاکنون روش­های متعددی برای طبقه ­بندی[2] و تشخیص الگو[3] معرفی شده ­است. یکی از شیوه ­های موفق و منحصربه­فرد در حوزه طبقه ­بندی و تشخیص الگوی داده ­های ورودی، استفاده از تکنیک­های فازی برای تقسیم ­بندی نرم فضای ویژگی و بالطبع استفاده از یک معماری مؤثر در متصل کردن این زیر­فضاها برای تصمیم ­گیری و طبقه ­بندی به­ صورت فازی می­باشد.  اینکه بتوان بهترین و کارا ترین قوانین فازی را از روی داده استخراج کرد هنوز زمینه بسیار مهمی برای محققان است.

در این مطالعه یک روش نوین برای وزن­دهی به قوانین فازی با بهره گرفتن از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری ارائه شده است تا بتوان قوانین مهم­تر را با بهره گرفتن از وزن­های بهینه شده بیش­تر در نظر گرفت. در این پایان نامه ، عملگرهای الگوریتم رقابت استعماری برای ساختن مناسب قوانین فازی مجددا تعریف می­شوند

.درواقع تکنیک Ishibuchi برای فاز اول یعنی تولید قوانین و تکنیک رقابت استعماری برای فاز دوم یعنی وزن­دهی به آن­ها ارائه شده است. در گام بعدی، تولید و تکامل قوانین فازی با الگوریتم رقابت استعماری پیشنهاد شده است. این روش باعث افزایش کارایی طبقه ­بندی کننده برای نرخ طبقه بندی می­ شود. درنهایت، هدف، ساختن یک مجموعه قانون فشرده با تعداد کم قوانین است که این قوانین دارای طول کوتاه و در نتیجه تفسیرپذیری بالا هستند.

الگوریتم پیشنهادی با طبقه بندی کننده­ های پایه غیرفازی مانند SVM، C4.5، 1NN و Naive Bayes و الگوریتم­های طبقه بندی کننده فازی که توضیح داده خواهد شد مقایسه و ارزیابی می­ شود.

واژه­ های کلیدی: طبقه ­بندی، تشخیص الگو، الگوریتم رقابت استعماری، طبقه بندی کننده­ های فازی، طبقه بندی کننده­ های غیر فازی، وزن­دهی قوانین.

 فهرست مطالب

  عنوان             صفحه

فصل اول

1-مقدمه…. 2

   1-1- مقدمه……. 2

. 1-2- انگیزه            3

… 1-3- شرح مسئله            4

 1-4- چالش­ها            5

   1-5- اهداف پایان نامه……. 7

 فصل دوم.

2- پیشینه تحقیق. 9

2-1- مقدمه            10

 2-2- حوزه تکامل قوانین فازی            11

 2-3-یادگیری سیستم­های طبقه بندی کننده فازی            12

   2-3-1- یادگیری سیستم­های طبقه بندی کننده فازی بر اساس الگوریتم ژنتیک            12

 2-3-2- الگوریتم­های تکامل همزمان            22

  2-3-3- یادگیری سیستم­های طبقه بندی کننده فازی با بهره گرفتن از الگوریتم ازدحام ذرات              24

 2-3-4- یادگیری سیستم­های طبقه بندی کننده فازی با بهره گرفتن از الگوریتم زنبور عسل……. 25

    2-3-5- یادگیری سیستم­های طبقه بندی کننده فازی با بهره گرفتن از الگوریتم مورچگان             26

 2-4- الگوریتم رقابت استعماری            26

     2-4-1- ویژگی­های الگوریتم رقابت استعماری            28

  2-4-2-کاربرد­های الگوریتم رقابت استعماری            28

. 2-5-جمع بندی            30

فصل سوم

3- روش تحقیق  32

 3-1- مقدمه            33

 3-2- سیستم­های فازی            34

  3-2-1- سیستم­های استنتاج فازی            34

   سیستم­های فازی Mamdani.. 34

سیستم­های فازی Sugeno…………. 35

    سیستم­های فازی Tsukamato… 35

  3-2-2- طبقه بندی کننده­ های فازی            36

  تابع  استدلال فازی…….. 36

 معیار ارزیابی قوانین ……… 38                     

   3-3- الگوریتم CORE            39

3-4- الگوریتم جزیره ای Ishibuchi برای استخراج قوانین            39

 3-5- الگوریتم GBML-IVFS-amp            41

 3-6- الگوریتم GNP برای وزن­دهی به قوانین فازی            42

  3-7- الگوریتم TARGET            42

 3-8- الگوریتم SGERD            43

   3-9- الگوریتم رقابت استعماری            44

 3-9-1- مقدرادهی اولیه امپراطوری­ها            45

   3-9-2- عملگر Assimilation            46

  3-9-3- استراتژی­ های بهینه سازی میتنی بر تکامل اجتماعی-سیاسی            47

   3-10- الگوریتم­های پیشنهادی            48

   3-10-1- هدف استفاده از ICA برای الگوریتم پیشنهادی            48

 3-10-2- وزن­دهی به قوانین فازی            48

3-10-3- الگوریتم پیشنهادی برای تکامل قوانین فازی…. 52

  قوانین خاص و عام…… 52

 روش پیشنهادی برای تولید قوانین فازی …….. 53

 تابع برازش پیشنهادی…….. 54

  3-11-جمع بندی            57

فصل چهارم

 نتایج آزمایشات.. 58

  4-1- معیار­های ارزیابی            59

 4-2-مجموعه داده ­ها            60

  4-2-1-مجموعه داده KEEL            60

  4-2-2-مجموعه داده UCI            61

 4-3- الگوریتم پیشنهادی برای وزن­دهی به قوانین            61

  4-3-1-پارامتر­ها و تنظیمات سیستم در پیاده سازی            61

  4-3-2-مقایسه الگوریتم پیشنهادی با طبقه بندی کننده­ های فازی            62

  4-3-3-مقایسه الگوریتم پیشنهادی با طبقه بندی کننده­ های غیر فازی            66

 4-4- الگوریتم پیشنهادی برای تولید قوانین فازی بهینه            68

4-4-1-پارامتر­ها و تنظیمات سیستم در پیاده سازی یادگیری ساختار قوانین فازی            68

  4-4-2-انتخاب ویژگی            69

 4-4-3-ارزیابی الگوریتم یادگیری ساختار قوانین با روش­های فازی            70

.   4-4-4-ارزیابی الگوریتم با روش­های غیر فازی            72

.. 4-5- جمع بندی             73

فصل پنجم

جمع بندی و پیشنهادات………….. 76

اختصارات………….. 78

 واژه­نامه فارسی به انگلیسی……………………………… 79

واژه نامه انگلیسی به فارسی…………. 80

فهرست منابع………….82

  1. مقدمه
    • در این فصل به شرح کلیاتی پیرامون انگیزه ی انتخاب موضوع، طبقه ­بندی کننده­ های فازی و همچنین شرحی بر مسئله و کاربردها و چالش های می ­پردازد. در انتهای فصل نیز اهداف پایان نامه به صورت خلاصه ذکر می­ شود.
  • مقدمه

تاکنون دانشمندان حوزه داده کاوی تلاش­ های بسیاری برای جدا­سازی صحیح نمونه­ های مشابه کرده ­اند. استخراج طبقه­بند­های عام[1] و قابل فهم از داده، نقش مهمی در بسیاری از حوزه­ ها و مسائل است. تاکنون روش­های متعددی برای طبقه ­بندی[2] و تشخیص الگو[3] معرفی شده­است. یکی از شیوه ­های موفق و منحصربه­فرد در حوزه طبقه ­بندی و تشخیص الگوی داده ­های ورودی، استفاده از تکنیک­های فازی برای تقسیم ­بندی نرم فضای ویژگی و بالطبع استفاده از یک معماری مؤثر در متصل کردن این زیر­فضاها برای تصمیم ­گیری و طبقه ­بندی به­ صورت فازی می­باشد. طبقه ­بندی فازی پروسه گروه بندی عناصر داخل مجموعه ­های فازی با یک تابع عضویت[4] است[1]. در واقع، ابتدا فضای جستجو به بخش­هایی قسمت بندی می­ شود به گونه ای که تمام فضا پوشش داده شود و سپس بر روی هرکدام از این زیر­فضا­ها مجموعه فازی قرار می­گیرد. اجتماعی از مجموعه ­های فازی که فضای فازی نامیده می­ شود، مقادیر زبانی فازی یا کلاس­های فازی را تعریف می­ کند که یک شی می ­تواند به آن­ها تعلق داشته باشد. پس از آن قوانین فازی اگر و آنگاه[5] با توجه به نحوه تخصیص تولید می­شوند. مدل­سازی سیستم­های فازی به صورت مجموعه ­ای از این قوانین نمایش داده می­ شود.

  • انگیزه

 طبقه ­بندی­کننده­ های فازی دارای ویژگی منحصربفرد تفسیرپذیری هستند و قادرند دانش چگونگی تشخیص الگو­ها را برای یک فرد خبره به صورت یک دستورالعمل بازنمایی کنند. طبقه ­بندی­کننده­ های­ فازی چهار هدف اساسی را دنبال می­ کنند. دقت طبقه ­بندی­کننده را بیشینه کنند، طبقه ­بندی­کننده­ با بیش­ترین قابلیت تفسیر­پذیری را ایجاد نمایند، پایداری طبقه ­بندی­کننده را بیشینه کنند و حساسیت به نویز را کاهش دهند. تاکنون روش­های متفاوتی برای ایجاد قوانین، نحوه تخصیص زیرفضاها، نحوه استنتاج در هر قانون و در نهایت ادغام قوانین ارائه ­شده است. بدیهی است زبان طبیعی[6] محور بودن ساختار قوانین فازی علیرغم استخراج دانش، مشکل اثبات ریاضی کارایی طبقه ­بندی­کننده از جمله ارائه یک کران­ بالا[7] برای خطای آموزش[8] و خطای تست[9] است. به­عبارتی افزایش عمومی­سازی[10] این طبقه ­بندی­کننده­ها به صورت ریاضی مانند طبقه ­بندی کننده تقویتی گروهی[11] کار بسیار دشواری است. از این­رو اغلب از روش­های مکاشفه­ای[12] و فوق مکاشفه­ای[13] به­ صورت سعی و خطا در تدوین قوانین و ادغام آن­ها استفاده می­گردد، به این دلیل که زیرفضا را برای به­دست­آوردن بهترین ترکیب قوانین جستجو می­ کنند [2]-[4] . ایشیبوشی[14][5] روشی را برای تخصیص فضا به­ صورت تقسیم ­بندی منظم و تکراری ارائه کرد که می­توان از این روش به­عنوان یکی از موثرترین روش­های طبقه ­بندی­کننده فازی که مبنای بسیاری از تحقیقات بعدی در این زمینه نیز شد، نام برد.

  • شرح مسئله

پروسه یادگیری یک سیستم طبقه ­بندی فازی باید مسایل مختلفی را حل کند تا یک سیستم طبقه ­بندی زبانی را با یک رفتار صحیح ایجاد نماید. از جمله اینکه بتواند، 1- مجموعه ­ای از قوانین فازی را ایجاد کند که دارای یک سطح لازم همکاری بین این قوانین فازی باشد. 2- انتخاب یک تابع استنتاج که روشی را برای ترکیب اطلاعات به­دست آمده از قوانین فازی در کلاسه­بندی نمونه­ ها انتخاب می­ کند. 3- در مسایل با ابعاد بالا، قوانین فازی از رشد نمایی در سایزشان رنج می­برند. دو مسئله اول، مربوط به پروسه استخراج دانش می­ شود که با پردازش­های یادگیری مختلف براساس الگوریتم­های تکرار­شونده  مانند شبکه­ های عصبی مصنوعی[5-6] یا الگوریتم ژنتیک [2-4]قابل حل است. گزینه سوم از دو جهت می­توان مدیریت کرد: با فشرده­سازی و کاهش مجموعه قوانین، قوانین غیرضروری را با هدف ایجاد یک سیستم طبقه ­بندی با کارایی بالاتر حذف کرد. و راهکار دوم با پروسه انتخاب ویژگی انجام می­گیرد.

به طور کلی، هدف مسئله، فراهم کردن یک چارچوب کلی برای تکامل قوانین فازی است. راهکار­های بسیاری در این زمینه ارائه شده، اما همه آن­ها حداقل در یکی از موارد زیر تفاوت دارند، تعداد قوانینی که در هر عضو جمعیت کد می­ شود، نوع بیان قوانین کد­شده در هر عضو و نوع و هدف پروسه تکاملی .[7-8] این الگوریتم‌ها شامل الگوریتم‌های ژنتیک[15]، بهینه‌سازی گروه ذرات[16]، گداختگی شبیه‌سازی شده[17] و… می‌باشند.

از آنجایی که الگوریتم­های تکاملی[18] به­ صورت چند­عاملی[19] جستجو را در فضای ویژگی انجام می­ دهند، نحوه گردش آن­ها تا حد ممکن به­ صورت تصادفی می­باشد. این خواص، الگوریتم­های تکاملی را به ابزار قوی برای انواع مسائل بهینه­ سازی تبدیل نموده است.[2], [4]  از جمله مسائل مطرح در زمینه بهینه­ سازی، بهینه­ سازی ساختار و پارامتر­های طبقه ­بندی­کننده­ها می­باشد. بدیهی است هرچه یک طبقه ­بندی­کننده­ پارامتر­های بیش­تری داشته باشد، تنظیم بهینه این پارامتر­ها به­ صورت دستی کاری بسیار دشوار، و در بعضی حالات­ غیرممکن می­باشد. بدین خاطر از الگوریتم­های تکاملی برای یادگیری پارامتر­ها و تعیین ساختار طبقه ­بندی­کننده­ های متفاوت به­ صورت فراوان استفاده شده است. از جمله این تحقیقات می­توان به بهبود ساختار شبکه عصبی توسط الگوریتم ژنتیک اشاره کرد [9] که الگوریتم ژنتیک سعی در هرس کردن ارتباط بین نورون­ها و به­نوعی لایه­بندی آن­ها به منظور بهبود کارایی طبقه ­بندی، دارد.

مزیت ترکیب قوانین فازی و الگوریتم­های تکاملی این است که مجموعه قوانین ایجاد­شده دارای تفسیر­پذیری بیش­تری هستند و می­توانند با عدم قطعیت[20] و ابهام مقابله کنند و همچنین می­توانند به صورت اکتشافی فضای ویژگی را جستجو کنند. به عنوان مثال در بخش ورودی نحوه تخصیص­بندی فضاها و همچنین تعیین پارامتر­های توابع عضویت (مانند شیب و واریانس)، از الگوریتم­های تکاملی استفاده شده است[10].

چالش­ها

با توجه به این که اغلب روش های عمده و شناخته شده محاسبات تکاملی، شبیه‌سازی کامپیوتری فرایندهای طبیعی و زیستی هستند، در این نوشتار، از یک روش ترکیبی برای بهبود طبقه ­بندی­کننده­ های فازی ارائه می­ شود که برای بهبود یادگیری پارامتر­های آن الگوریتم تکاملی رقابت استعماری [11] اقتباس شده است. این پایان نامه ، الگوریتم رقابت امپریالیستی [21]را برای هدف استخراج کلاسه­بند­های عام و قابل فهم از داده در شکل یک سیستم قانون ارائه می­ کند. در این تحقیق سعی در ارائه ساختار جدیدی بر روی بستر فازی هستیم که در آن ساختار، توزیع قوانین از الگوریتم رقابت استعماری[22] اقتباس شده و لیکن روح قوانین به­ صورت فازی است. ضمنأ به­ دلیل ایجاد هارمونی مناسب در بهینه­ سازی ساختار قوانین و همچنین ادغام قوانین، استفاده از الگوریتم بهینه­ سازی رقابت استعماری پیشنهاد می­ شود.

در این الگوریتم چند نمونه که دارای میزان برازندگی[23] بالایی می­باشند (امپریالیست[24]) و مرکز امپراطوری­ها هستند، سعی در کشاندن بقیه نمونه­ ها (مستعمره)[25] به سمت خود دارند. این الگوریتم را می­توان نوع بهبود یافته الگوریتم ازدحام ذرات در نظر گرفت. لازم به ذکر است که الگوریتم ازدحام ذرات علیرغم سرعت همگرایی بالای آن، احتمال بایاس شدن آن بسیار زیاد می­باشد. چون میزان تصادفی بودن[26] آن در حین جستجو پایین بوده و بسیار بایاس­دار حرکت می­ کند. درصورتیکه الگوریتم رقابت استعماری این مسئله را به این شیوه حل کرده است که هر نمونه به­جای حرکت در جهت برآیند دو نقطه با برازندگی­های مناسب، به یکی از چند نقطه­ای اختصاص داده می­ شود که بهینه محلی (امپریالیست) اطلاق می­شوند.

 از آن­جا که ساختار این الگوریتم به­ صورت چند­حوزه­ای می­باشد، به کارگیری آن برای ساختار­بندی قوانین فازی این خاصیت را به­همراه خواهد داشت که یک مجموعه قوانین بر روی یک زیرفضا کار کند نه تنها روی یک قانون. به­عبارت دیگر استفاده از یک قانون برای تصمیم ­گیری درمورد یک زیرفضا حتی با داشتن هم­پوشانی[27] با زیرفضاهای همسایه باعث خاص[28] شدن آن قانون و به­نوعی بایاس قانون و آن زیرفضای خاص شده و در مورد سایر نمونه­ هایی که دور از آن زیرفضا هستند، نمی­ تواند تصمیم ­گیری مناسبی را به­عمل آورد که همین امر باعث بیش­سازگاری[29]و کمبود عمومی­سازی توابع فازی می­گردد. در مقابل، الگوریتم یادگیری استعماری از تخصیص یک قانون به یک زیرفضای خاص جلوگیری کرده و حتی زیرفضاهایی که یک مستعمره از قوانین درباره آن تصمیم می­ گیرند، دارای ابعاد بسیار وسیع­تری نسبت به زیرفضای تخصیص­شده به هر قانون در مقایسه با روش­های قبلی دارد. ضمنأ هنگامی­که قوانین به­ صورت دسته­های مختلفی از مستعمره­های متفاوت بر روی کل فضا عمل می­ کنند، می­توان آن را جزو الگوریتم­های توزیع­شده در نظر گرفت. توانایی بهینه­ سازی این الگوریتم نسبت به الگوریتم­های بهینه­ سازی پیشین هم­تراز و یا حتی بالاتر است و سرعت رسیدن به جواب بهینه نیز مناسب است.

اهداف پایان نامه

در این رساله می­خواهیم یک مجموعه از قوانین انعطاف­پذیر فازی را با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری که پیش از این ذکر شد، ایجاد نماییم. با این هدف که کارایی طبقه ­بندی­کننده و تفسیر پذیری قوانین تولید شده حداکثر شود و در عین­حال نویز پذیری کمینه نسبت به طبقه ­بندی­کننده­ های آماری و نیز عمومی­سازی بسیار مناسبی را ارائه نماید. در واقع در این مسئله می­خواهیم مجموعه ­ای از بهترین قوانین با انعطاف پذیری بالا که بیانگر انتخاب بهترین ویژگی­هاست را با بهره گرفتن از الگوریتم نوپای رقابت استعماری به­دست آوریم. نکته مهم در این رساله، نحوه تخصیص زیرفضا، ساخت قوانین و در نهایت ادغام آن­ها در یک پروسه بهینه­ سازی استعماری است. به­ طور­کلی در این پژوهش:

  • چندین طرح کلی کدگذاری برای نمایش قوانین به شکل رشته­ای از بیت­ها ارائه می­دهد.
  • یک تابع برازش برای ارزیابی کارایی اعضا یا همان قوانین فازی تعریف می­ کند.
  • تصحیحی در عملگر­های الگوریتم رقابت استعماری برای استفاده بهینه در سیستم­های فازی ارائه می­دهد.
  • زیرفضای تخصیص­داده­ شده برای هر قانون را توسعه می­دهد و درنتیجه افزایش نسبی عمومی­سازی را منجر می­ شود.

مطالب مربوط به این رساله در پنج فصل به شرح زیر می‌باشد.

فصل دوم. در این فصل تحقیقات انجام شده را بحث می­ کند و برای هر روش مزایا و معایب آن­ها را به­ صورت جداگانه برمی­شمرد.‌

فصل سوم. در این فصل متدولوژی که عبارتند از روش­های ارائه شده و روش­های پیشین را به صورت فرمولی و شبه کد توضیح می­دهد.

فصل چهارم. در فصل چهارم نتایج به­دست آمده ارائه می­ شود.

فصل پنجم. کار­های پیش رو و اهداف آینده بررسی می­ شود.

تعداد صفحه :106

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.