عمران

دانلود پایان نامه بهبود خواص لرزه ای سازه های بتنی با بهره گرفتن از بتن مغناطیسی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : بهبود خواص لرزه ای سازه های بتنی با بهره گرفتن از بتن مغناطیسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

بهبود خواص لرزه ای سازه های بتنی با بهره گرفتن از بتن مغناطیسی

استاد راهنما :

دکتر محمد علی رهگذر

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 1

فصل اول « كلیات »

1-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 3

1-2 دستگاه تولید اب مغناطیسی – 5

1-3 مبانی نظری تولید آب مغناطیسی ————- 6

1-4 اثر دستگاه فراوری مغناطیسی روی خواص اب — 8

1-5 تاثیر آب مغناطیسی بر روی میزان هیدراسیون سیمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 9

1-6 علت افزایش واكنش هیدراسیون سیمان در تركیب با آب مغناطیسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 10

1-7 افزایش مقاومت فشاری و افزایش كارایی خمیر سیمان تهیه شده با آب مغناطیسی —– 13

فصل دوم « آزمایشات انجام گرقته در زمینه بتن مغناطیسی »

2-1 شركت مغناطیس شرق ( L.L.C ) ————- 13

2-1-1 مقاومت فشاری سنگ سیمان————— 13

2-1-2 مقاومت ملات ماسه سیمان —————- 15

2-1-3 بررسی خاصیت روانی —– 16

2-1-4 افزایش شتاب واكنش هیدراسیون ———– 16

2-1-5 كاهش وقوع جمع شدگی خشك بتن ——– 16

2-1-6 نفوذپذیری بتن در برابر آب و بخار آب ——– 17

2-1-7 افزایش مقاومت در برابر یخ زدگی———— 17

2-1-8 دوام بتن در برابر عوامل مخرب موجود در هوا و آب اطرافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 17

2-1-9 افزایش تراكم و دوام بتن در محصولات پیش ساخته و جلوگیری از خوردگی ارماتورهای درون بتن    18

2-1-10 مقاومت در برابر محیط‌های نامناسب——— 19

2-1-11 مقاومت فشاری و کششی بتن ————- 20

2-1-12 افزایش مقاومت كششی بتن————— 21

2-1-13 صرفه جویی در مصرف سیمان و استفاده از اب دریا بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 21

2-2 تحقیقات و ازمایشات McMahonدر دانشگاهSouthern Queensland ] 5[————- 22

2-2-1 دستگاه مغناطیس كننده آب—————- 22

2-2-2 مواد تشكیل دهنده بتن — 23

2-2-3 آزمایش مقاومت فشاری بتن —————- 23

2-3 آزمایش نان سو و همكاران — 26

2-3-1 شرح ازمایش نان سو و همکاران ———— 27

2-3-2 آزمایش روانی روی خمیر سیمان ———– 28

2-3-3 استفاده از GBFS (slag granulated blast furnace) در بتن مغناطیسی———– 28

2-3-4 تعیین مقاومت فشاری —- 31

2-3-5 رابطه بین مقاومت فشاری بتن با تغییر میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 33

2-3-6 میزان هیدراسیون——— 34

2-3-7 آزمایش بر روی بتن حاوی خاكستر بادی—— 35

2-3-8 اثر آب مغناطیسی روی نمونه‌های بتن——– 37

فصل سوم « تهیه بتن مغناطیسی و بررسی خواص بتن مغناطیسی »

3-1-1 دستگاه تولید آب مغناطیسی ————— 39

3-1-2 راه‌های تشخیص مغناطسیسی شدن اب —— 42

3-1-3 ازمایش كشش سطحی —- 43

3-1-4 اندازه گیری PH آب—— 43

3-1-5 بررسی تغیرات كشش سطحی و PH اب مغناطیسی نسبت به آب معمولی ——— 44

3-2-1 بررسی زمان گیرش سیمان (هیدراسیون سیمان)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 46

3-2-2 تاثیر زمان چرخش آب در میدان بر مقاومت فشاری سنگ سیمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 51

3-2-3 بررسی مدت جرخش اب د میدان مغناطیسی بر كارایی خمیر سیمان ( اسلامپ)—- 51

3-2-4 بررسی نسبت اب به سیمان بر مقاومت فشاری سنگ سیمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 55

3-3-1 بررسی خواص بتن مغناطیسی ————– 61

3-3-2 مشخصات سنگدانه‌های مصرفی————– 62

3-3-3 طرح اختلاط————- 62

3-3-5 بررسی مقاومت فشاری و كارایی بتن معمولی و مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 63

3-3-6- بررسی مقاومت فشاری بتن مغناطیسی همراه با میكروسلیسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 66

فصل چهارم « بررسی شكل پذیری در بتن مغناطیسی »

4-1-1 مزایای استفاده از بتن مغناطیسی ———– 70

4-1-2 تعریف بتن با مقاومت بالا— 71

4-1-3 محدودیتهای آیین نامه‌ای استفاده از بتن با مقاومت با مقاومت بالابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 72

4-1-4 ملاحظات سازهای بتنی با مقاومت بالا از جمله بتن مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 74

4-2 بررسی شكل پذیری سازه های بتنی با بتن مغناطیسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 78

4-2-1 بررسی شكل پذیری در بتن —————- 79

4-2-6 شكل پذیری تیرهای بتن مسلح ————- 80

4-2-2 شكل پذیری تیرهای بتن مسلح ————- 81

4-2-3 پارامترهای بلوك تنش فشاری بتن با مقاومت بالابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 83

4-2-4 اثر محصور كنندگی میلگردهای جانبی——– 83

4-2-5 طرح شكل پذیری مقاطع خمشی دارای بتن با مقاومت بالا بكمك جداول و نمودارهای طرح  85

4-2-7- بررسی شكل پذیری ستونهای ساخته شده با بتن مغناطیسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 89

فصل پنجم « نتیجه گیری »

منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 96

فهرست جداول

جدول (2-1 ) مقاومت فشاری بتن مغناطیسی و بتن معمولیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 20

جدول (2-2) مقاومت كششی بتن مغناطیسی و بتن معمولی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 21

جدول : (2-3) مواد تشكیل دهنده بتن————– 23

جدول (2-4) مشخصات آب مصرفی آزمایش نان سو وهمكارانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 27

جدول (2-5) مشخصات فیزیكی شن و ماسه——— 27

جدول (2-6) تغییرات روانی با افزایش میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 28

جدول (2-7) مشخصات شیمیایی و فیزیکی GBFS— 29

جدول (2-8) مواد تشكیل دهنده خمیر سیمان با درصدهای متفاوت GBFS————– 30

جدول (2-9) مواد تشكیل دهنده بتن با درصدهای متفاوت GBFSبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 30

جدول(2-10) جایگزینی سیمان با GBFS در درصد‌های مختلف W/Bبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 31

جدول(2-11)تاثیر اب مغناطیسی بر روی مقاومت فشاری بتن در میدان مغناطیسی متفاوت واحد (Mpa)     31

جدول (2-12)تاثیر اب مغناطیسی بر روی مقاومت فشاری در میدان مغناطیسی متفاوت واحد (Mpa)          32

جدول (2-13)تاثیر اب مغناطیسی بر روی مقاومت فشاری در میدان مغناطیسی متفاوت واحد (Mpa)          32

جدول (2-14) تاثیر اب مغناطیسی بر روی مقاومت فشاری در میدان مغناطیسی متفاوت واحد (Mpa)         33

جدول (2-15) رابطه بین مقاومت فشاری بتن در میدان مغناطیسی متفاوت————— 33

جدول (2-16) میزان هیدراسیون نمونه‌های بتن با میزان اب به سیمان (485/ =  ( W/B واحد : %   34

جدول (2-17) میزان هیدراسیون نمونه‌های بتن با میزان اب به سیمان (485/ = ( W/B واحد : %    35

جدول (2-18) میزان هیدراسیون نمونه‌های بتن با میزان اب به سیمان (485/ =  ( W/B واحد : %   35

جدول (2-19) میزان هیدراسیون نمونه‌های بتن با میزان اب به سیمان (485/ = ( W/B واحد : %    35

جدول (2-20) جایگزینی سیمان با خاكستر بادی نسبت آب به سیمان 35/0————– 36

جدول (2-21)  جایگزینی سیمان با خاكستر بادی نسبت آب به سیمان 4/0————– 36

جدول (2-22 ) جایگزینی سیمان با خاكستر بادی نسبت آب به سیمان 485/0———— 36

جدول (2-23) جایگزینی سیمان با خاكستر بادی—– 36

جدول (3-1) : مقادیر كشش سطحی و آب با تغییرات میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 44

جدول (3-2) : مشخصات شیمیایی و فیزیكی سیمان تیپ 1 شهركردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 47

جدول (3-3) : زمان گیرش اولیه و ثانویه خمیر سیمان مغناطیسی و خمیر سیمان معمولی– 51

جدول (3-4) : درصد تغییرات و روانی خمیر مغناطیسی سیمان با تغییر در زمان چرخش اب در میدان مغناطیسی   55

جدول (3-4) : تغییر مقادیر مقاومت فشاری سنگ سیمان با تغییر زمان چرخش آب در میدان مغناطیسی    56

جدول (3-5) : مقادیر محاسبه شده براای مقاومت فشاری سنگ سیمان در نسبت‌های مختلف آب به سیمان  59

جدول (3-6) : مشخصات سنگدانه مصرفی در تولید بتنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 62

جدول (3-7) : طرح اختلاط بتن— 62

جدول (3-8) : مقاومت فشاری و كارایی بتن معمولی و مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 63

جدول (3-9) : طرح اختلاط بتن با عیار مختلف سیمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 65

جدول (3-10) : مقاومت فشاری بتن 7 روزه و 28 روزه با عیار مختلف سیمان————- 65

جدول (3-11) : طرح اختلاط بتن همراه با میكروسلیسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 66

جدول (3-12) : مقاومت فشاری بتن 7 روزه و 28 روزه مغناطیسی همراه با میكروسلیس—- 67

جدول (4-1) :حد بالایی مقاومت فشاری مشخصه مجاز بتن و ابعاد نمونه‌های استاندارد آزمایشگاهی  73

جدول (4-2) : ضرایب بلوك مستطیلی تنش——— 76

جدول (4-3) : مدول ارتجاعی بتن در آیین نامه‌های مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 77

جدول (4-4) : مدول گسیختگی بتن در آیین نامه‌ها و مراجع مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 78

جدول (4-5) : درصدهای مختلف فولاد برای نسبتهای شكل پذیری گوناگون در حالت محصور نشدگی         85

جدول (4-6) :درصدهای مختلف فولاد برای نسبت‌های شكل پذیری گوناگون در حالت محصور شدگی         87

جدول (4-7) : درصدهای مختلف  برای مقادیر متفاوت 1000  در حالت محصور شدگ— 87

فهرست نمودارها

نمودار (2-1 ) : تغیرات مقاومت فشاری نمونه‌‌های خمیر سیمان نسبت به عمر نمونه‌ها—— 14

نمودار(2-2 ) : تغییرات مقاومت پلاستیک نمونه‌های خمیر سیمان نسبت به زمان ——— 14

نمودار (2-3 ) : مقایسه مقاومت فشاری بتن مغناطیسی و بتن معمولیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 22

نمودار ( 2-4 ) افزایش PH اب با افزایش میزان چرخش اب در میدان مغناطیسی———- 29

نمودار ( 2-5 ) رابطه بین مقاومت فشاری بتن با تغییر میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 34

نمودار (3-1) : تغییرات كشش سطحی آب بر اساس تغیرات میدان مغناطیسی ———— 45

نمودار (3-2) : تغییرات PH بر اساس تغییر میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 45

نمودار (3-3) : نمودار گیرش اولیه خمیر سیمان معمولی و مغناطیسی بر اساس مقادیر مختلف W/C          48

نمودار (3-4) : نمودار گیرش ثانویه خمیر سیمان معمولی و مغناطیسی بر اساس مقادیر مختلف W/C         49

نمودار (3-5) : نمودار میله‌ای گیرش اولیه خمیر سیمان معمولی و مغناطیسی بر اساس مقادیر W/C          49

نمودار (3-6) : نمودار میله‌ای گیرش ثانویه خمیر سیمان معمولی و مغناطیسی بر اساس مقادیر W/C         50

نمودار (3-6) : تغییر مقادیر مقاومت فشاری سنگ سیمان با تغییر زمان چرخش آب در میدان مغناطیسی     51

نمودار (3-7) : تغییرات و روانی خمیر مغناطیسی سیمان با تغییر در زمان چرخش اب در میدان مغناطیسی 55

نمودار (3-8) : تاثیر مقدار نسبت آب به سیمان بر مقاومت فشاری بتنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 56

نمودار (3-9) : مقاومت فشاری سنگ سیمان 1 روزه معمولی و مغناطیسی با نسبت آب به سیمان متفاوت    60

نمودار (3-10) : مقاومت فشاری سنگ سیمان 7 روزه معمولی و مغناطیسی با نسبت آب به سیمان متفاوت  60

نمودار (3-11) : مقاومت فشاری سنگ سیمان 28 روزه معمولی و مغناطیسی با نسبت آب به سیمان متفاوت 61

نمودار (3-12) : كارایی بتن معمولی و مغناطیسی با نسبتهای مختلف آب به سیمان——– 63

نمودار (3-13) : مقاومت فشاری بتن 7 روزه معمولی و مغناطیسی با نسبتهای مختلف آب به سیمان           64

نمودار (3-14) : مقاومت فشاری بتن 28 روزه معمولی و مغناطیسی با نسبتهای مختلف آب به سیمان         64

نمودار (3-15) : مقاومت فشاری بتن 7 روزه با عیار مختلف سیمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 65

نمودار (3-16) : مقاومت فشاری بتن 28 روزه با عیار مختلف سیمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 66

نمودار (3-17) : تغییرات مقاومت فشاری بتن معمولی و مغناطیسی7 روزه ( سیمان همراه با میكرو سیلیس ) با تغییر نسبت آب به مواد چسبنده —————- 67

نمودار (3-17) : : تغییرات مقاومت فشاری بتن معمولی و مغناطیسی28روزه ( سیمان همراه با میكرو سیلیس ) با تغییر نسبت آب به مواد چسبنده—————- 68

نمودار (4-1) : منحنی تنش كرنش بتن با مقاومت‌های فشاری مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 74

نمودار (4-2) :مدل پیشنهادی تنش-كرنش بتن——- 83

نمودار (4-3) : ضریب شكل پذیری و درصد فولاد، بتن با مقاومت بالا بدون محصور شدگی280=    85

نمودار (4-4) : ضریب شكل پذیری و درصد فولاد، بتن با مقاومت بالا بدون محصور شدگی (420= )         86

نمودار (4-5) : نمودار  و كرنش نهایی بتن با مقاومت بالا محصور شده ( )—- 88

نمودار (4-6) : نمودار  و كرنش نهایی بتن با مقاومت بالا محصور شده ( )——– 88

نمودار (4-7) : درصد فولاد و ضریب شكل پذیری بتن با مقاومت بالا با محصور شدگی( mpa 280= )        88

نمودار (4-8) : درصد فولاد و ضریب شكل پذیری بتن با مقاومت بالا با محصور شدگی (mpa 420 = )       89

فهرست شکل ها

شکل 1-1 استفاده از آهنربای دائمی و سیم پیچها برای ایجاد میدان مغناطیسی———— 4

شكل 1-2 دستگاه AQUA و طرز كار ان جهت تهیه آب مغناطیسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 5

شكل 1-3: مولكول‌های آب قبل از قرار گرفتن در معرض میدان مغناطیسی————— 6

شکل 1-4: مولکول‌های دو قطبی اب كه مانند یک اهن ربا عمل می‌كنندبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 7

شکل 1-5: کاهش کشش سطحی مولکول‌های اب در اثر میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 7

شکل 1-6 : شكل مولکول‌های آب بعد از قرار گرفتن در میدان مغناطیسی و کاهش زاویه بین مولکولها        8

شكل1-7 : اجتماع مولكول‌های آب معمولی———- 8

شكل 1-8 : کوچکتر شدن اجتماع مولکولها و یون‌های موجود در اب بعد از عبور از میدان مغناطیسی         9

شکل (2-1) : ساختار خمیر سیمان 3 روزه ساخته شده با اب معمولی و مغناطیسی——– 15

شکل (2-2) : ازمایش روانی ) slump test ) برای نمونه‌های تهیه شده از اب معمولی و مغناطیسی   16

شكل (2-3): میزان دوام نمونه‌های بتن بعد از انجماد و ذوب مداومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 17

شكل (2-4 ) : ساخت و سازهای كرانه دریا به صورت پیش ساخته با عمر 5 سال ———- 18

شكل (2-5 ) : پانل‌های پیش ساخته بتنی ببا عمر 5 سال در شهر مسكو كشور روسیه —— 18

شكل (2-6 ) قطعه پیش ساخته بزرگراه با عمر سه سال Rostov-na-donu در كشور روسیه- 19

شكل (2-7) : بلوك‌های پیش ساخته بزرگراه تحت شرایط تغییر سریع دما (در تابستان بالای 40 درجه سانتیگراد و در زمستان پایینتر از 40- درجه سانتیگراد ) با عمر یک سال در سیبری روسیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 19

شکل (2-8 ) 15 دستگاه KONMAG و نحوه استفاده در بتن ریزی در محل————– 22

شكل (2-9 ) : دستگاه مورد استفاده جهت مغناطیس نمودن اب شامل 6 جفت اهن ربای دائمی      22

شکل (2-10 ) نمونه‌‌‌های استوانه ای مغناطیسی سمت چپ و نمونه معمولی سمت راست—- 24

شکل (2-11 ) : عمل اوری نمونه‌‌های بتن در دما و رطوبت مناسببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 24

شكل (3-1 ) : سیم پیچ و هسته آهنی جهت تولید میدان مغناطیسی برای تولید آب مغناطیسی     39

شكل (3-2 ) : دستگاه تسلا متر جهت اندازه گیری میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 40

شكل (3-3 ) : نمای كلی از دستگاه طراحی شده جهت تولید آب مغناطیسی————– 41

شكل (3-4 ) : قسمت سیم پیچ دستگاه تولید آب مغناطیسی كه از مهمترین قسمت‌های دستگاه تولید آب مغناطیسی می‌باشد                       41

شكل (3-5 ) : دستگاه ویكات جهت اندازه گیری زمان گیرش سیمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 47

شكل (3-6 ) : مراحل مختلف عمل هیدراسیون و گیرایی سیمان بر حسب زمان———— 51

شكل (3-7 ) : میز جریان جهت اندازه گیری كارایی بتن یا خمیر سیمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 54

شكل (3-8 ) : قطر باز شده خمیر سیمان جهت اندازه گیری كارایی خمیر سیمان———- 54

شكل (4-1 ) : بلوك تنش مستطیلی—————- 75

شكل (4-2 ) : (a انحنای تسلیم   (b انحنای نهایی   (c پارامترهای بلوك تنش——– 81

چکیده

بتن با كارایی بالا (HPC) از نظر روانی و مقاومت فشاری و دوام عملكرد بهترو مناسبتری نسبت به بتونهای معمولی دارند یكی از انواع بتنها با مقاومت بالا بتنهای مغناطیسی است. در این تكنولوژی با القای میدان مغناطیسی به آب ساختار فیزیكی آن را تغییر می‌دهند در نتیجه این تغییرات تعداد مولكولها در یک تجمع مولكولی از13 مولكول، به 5 یا 6 مولكول نقصان یافته و كشش سطحی آب كاهش پیدا می‌كند با بهره گرفتن از این آب در تهیه بتن از یک سو افزایش روانی مخلوط بتن و كاهش آب مورد نیاز و از سوی دیگر با تسهیل هیدراسیون سیمان موجب بالا رفتن مقاومت فشاری بتن و دوام بتن می‌گردد كه این افزایش مقاومت فشاری باعث بالا رفتن پایداری و مقاومت سازه در برابر نیروی زلزله می‌شود همچنین می‌توان با ثابت نگه داشتن مقاومت فشاری بتن و با بهره گرفتن از آب مغناطیسیی مصرف سیمان را كاهش داد كه این كاهش در مصرف سیمان می‌تواند وزن سازه را كاهش دهد كه برای كاستن از نیروی زلزله در سازه بلند بسیار موثر می‌باشد

1-1 مقدمه

اولین تحقیقات و آزمایشات علمی در مورد كاربرد میدان‌های مغناطیسی در تولید بتن و بلوك‌های بتنی برای ساخت و ساز ابنیه‌‌های نظامی نظیر لنگرگاه‌های و فرودگاه‌های نظامی در سال 1964 در شوروی سابق آغاز شد

این تحقیقات به تدریج در مورد سایر زمینه‌‌های صنعت ساختمان انجام یافت و نتایج مثبتی به دست امد ادامه این آزمایشات باعث شد كه دید گاه دانشمندان امریكا و كشور‌های دیگر در مورد استفاده از آب مغناطیسی در صنعت بتن تغیر كند

در سال 1993 دولت جماهیر شوروی آیین نامه‌ای تحت عنوان كاربرد میدان مغناطیسی در اقتصاد بین الملل منتشر كرد و صنعت ساختمان روسیه ملزم به استفاده از این تكنولوژی جدید در تولید بتن و سیمان شد

در سال 1998 مقاله‌ای تحت عنوان كاربرد آب القاء شده مغناطیسی در خواص فیزیكی و مكانیكی بتن تازه توسط آبدیس مگالهاس گمز انتشار یافت در این مقاله، نویسنده به مقایسه بتن تهیه شده با آب معمولی و مغناطیسی پرداخته و در پایان نتیجه گرفت كه آب مغناطیسی مقاومت فشاری و كششی بتن را تا 20% افزایش می‌دهد.تحقیقای از این نوع باعث شد نظرها به سمت تهیه وتولید دستگاها تولید آب مغناطیسی جلب شود هم اكنون دستگاه‌های مختلفی برای تولید آب مغناطیسی و كاربردهای ان در بتن در كشورهای مختلف جهان تولید می‌شود كه به بررسی طرز كار آنها می‌پردازیم

 

تعداد صفحه : 111

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.