مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مصرف انرژی و ارائه راهکار انتخاب تاسیسات تهویه برودتی بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع 

گرایش : سیستمهای اقتصادی اجتماعی

عنوان : بررسی مقایسه ای مصرف انرژی و ارائه راهکار انتخاب تاسیسات تهویه برودتی بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

 

دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی اجتماعی

بررسی مقایسه ای مصرف انرژی و ارائه راهکار انتخاب تاسیسات تهویه برودتی بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

استاد راهنما:

دکتر مجید امین نیری

مهرماه1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

استفاده روز افزون از سیستم های سرمایشی و خصوصا سیستم های سرمایش مرکزی در بخش های مختلف ودر مناطق مختلف کشور ، نیازمند بررسی ها و مطالعات جامع برای ارائه الگوی مناسب استفاده از این سیستم ها در کاربری ها، اقلیم ها و ظرفیت های گوناگون است.

این تحقیق به دنبال شناخت سیستم های برودتی ساختمان، بررسی میزان مصرف انرژی ، بررسی تاثیر عوامل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی به منظور ارائه یک مکانیزم آگاهانه و انتخاب صحیح این دستگاه ها بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در ایران می باشد.

پس از بررسی انواع روش های ارزیابی اقتصادی پروژه ها، روش نهایی پیشنهادی جهت انتخاب سیستم های های برودتی ساختمان ها  بر اساس مطالعات اقتصاد مهندسی روش ارزش یکنواخت سالیانه میباشد . انواع هزینه ها شامل هزینه های سرمایه گذاری اولیه سیستم ها، بهره برداری، هزینه های انرژی شامل آب، برق، سوخت ،نوع کاربری، تاثیر اقلیم هزینه ها مورد بررسی قرار گرفته است .

نتایج حاصل از تحقیق ، انتخاب سیستم بهتردر ظرفیت و اقلیم و نوع کاربری را میسر ساخته  و مدلی مناسب جهت انتخاب تاسیسات برودتی ساختمان ها بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی ارائه می نماید.

 

واژه‌های كلیدی:سیستم های سرمایشی، دیدگاه تحلیل اقتصادی، مصرف انرژی،پهنه آب و هوایی

 

 

 

فهرست علائم اختصاری

در این پایان نامه به منظور سهولت و كوتاه‌تر شدن متن از علائم اختصاری زیر استفاده شده است.

تولید ناخالص داخلی …………………………………………………………………………… ………………….GDP

سیستم های گرمایش ،سرمایش وتهویه مطبوع……………………………………………………………HVAC

انجمن مهندسین تاسیسات و تهویه مطبوع آمریکا…………………………………………………ASHREA

تن تبرید بر ساعت(واحد گرمایی)…………………………………………………………………………….Btu/hr

هزینه چرخه عمر………………………………………………………………………………………………………LLC

هزینه چرخه ی عمر سالانه……………………………………………………………………………………..ALLC

پارامتر نسبت راندمان ………………………………………………………………………………………………..EER

پارامتر نسبت  راندمان فصلی……………………………………………………………………………………SEER

ضریب عملکرد…………………………………………………………………………………………………………COP

 

 

 

فهرست مطالب

1- فصل 1…………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-  2   تعریف تبرید و تهویه مطبوع 5

1-  3  اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع 6

1-  4  هدف، سوالات اصلی و جنبه نوآورانه تحقیق 6

1-4-1- اهداف تحقیق 6

1…………………… -4-2- سوالات اصلی تحقیق 7

1-4-3- جنبه نوآورانه تحقیق 7

1-5- فرضیه های تحقیق 7

1-6- روش تحقیق 8

1-7- ساختار گزارش 9

1-8 تحقیقات مشابه خارجی 9

فصل 2: مروری بر ادبیات موضوع…………………………………………………………….. 11

2- 1- مقدمه 12

2-2- تاریخچه سیستم های برودتی 14

2-3- اساس کار سیستم های برودتی تهویه مطبوع 16

2-4- انواع سیستم های تهویه مطبوع برودتی 17

2-4-1 سیستم های مرکزی 18

2-4-1-1 سیستم های تمام هوا   18

2- 4 – 1 -2 سیستم های تمام آب 21

2- 4 – 1- 3 سیستم های پکیج 23

2- 4 – 1 – 4 سیستم های تهویه مطبوع اتاقی 25

2- 5 سیستم های تهویه مطبوع مورد استفاده در ایران 26

2- 6 عوامل اصلی در طراحی سیستم های برودتی 27

2-  6 – 1 شرایط اقلیمی 27

2-  6 – 2  بار های برودتی 31

2-  7 محاسبات و روش انتخاب اجزای سیستم های تهویه مطبوع 33

2- 7 – 1 چیلر ها 33

2-  7 – 2 فن کوئل ها 38

2- 7 – 3  دستگاه هواساز 39

2- 7 – 4 برج خنک کننده 40

2- 7 – 5 کولر گازی 41

2- 7 – 6 کولر آبی 41

2- 7 – 7 پکیج سرمایی 42

2- 8  نرم افزار های مورد استفاده در محاسبات بار های برودتی و انتخاب سیستم ها 42

2 – 9  محاسبات مصرف انرژی در سیستم های سرمایشی 43

فصل 3: محاسبه مصرف انرژی سالانه سیستم های برودتی و ارزیابی اقتصادی این سیستم ها 49

3-1- مقدمه 50

3-2- تکنیک های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها 51

3-2-1  روش ارزش فعلی 51

3-2-2- روش یکنواخت سالیانه 51

3-2- 3  روش نرخ بازگشت سرمایه 52

3-2- 4 روش نسبت منافع به مخارج 52

3-2- 5 –  روش دوره بازگشت سرمایه 53

3-2- 6-  روش ارزش آینده 53

3-3- روش پیشنهادی محاسبه و ارزیابی سیستم های برودتی ساختمان 53

3-3-1-  محاسبه ارزش واقعی هزینه ها 53

3-3-1- 1 یک بارپرداخت 54

3-3-1-2  پرداخت سالیانه 54

3-3-محاسبه هزینه چرخه عمر سالانه سیستم های برودتی ساختمان 55

3-3- 3 عمر مفید و ارزش اسقاطی 59

3-3- 4 سایرپارامتر های موجود در محاسبات 59

3-4 تاثیر عوامل مختلف بر هزینه های تولید برودت 60

3-4-تاثیراقلیم های آب و هوایی 60

3-4-تاثیر کاربری 60

3-4-تاثیردیدگاه انرژی 61

3-4-تاثیر آلایندگی زیست محیطی 62

3-5  محاسبات هزینه های نهایی در سیستم های برودتی 63

3-6  محاسبات مصرف انرژی در سیستم سرمایش 64

فصل 4 جمع بندی و پیشنهادات 69

4-1  مقدمه 70

4-2  پاسخ به سوالات تحقیق 72

4-3  جمع بندی و نتیجه گیری 83

4-4  پیشنهادات 85

مراجع 86

پیوست(1) 88

Abstract 91

 


فهرست اشکال

شکل (1-1) میزان مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و اجنماعی کشور…………………………3

شکل (1-2)  درصدمصرف انرژی در قسمت های مختلف ساختمان 4

شکل (2-1) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع 16

شکل (2-2) حلقه های انتقال حرارت در یک سیستم برودتی 16

شکل (2-3) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع 18

شکل (2-4) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع یک کانالی……………………………………………………….19

شکل (2-5) شماتیک سیستم های هوایی دو کانالی تهویه مطبوع………………………………………………..20

شکل (2-6) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع از نوع پکیج 24

شکل (2-7) شماتیک یک سیستم تهویه اتاقی 25

شکل (2-8) نقشه تقسیمات اقلیمی ایران از نظر شرایط آب و هوایی 31

شکل (2-9)اصول کار چیلر تراکمی 35

شکل (2-10) شماتیک یک چیلر جذبی 37

شکل (2-11)شکل ظاهری یک مدل چیلر جذبی 38

شکل (2-12)شمای کلی انواع فن کوئل مورد استفاده در سیستم برودتی 39

شکل (2-13)شمای کلی یک برج خنک کننده مورد استفاده در سیستم برودتی 40

شکل (2-14)میزان مصرف انرژی اجزای اصلی تاسیسات تهویه مطبوع 45

شکل (2-15)میزان مصرف انرژی تجهیزات برودتی در آمریکا 46

شکل (3-1)تاثیرکاربری بر هزینه تولید برودت در سیستم های سرمایشی در شهرتهران   64

شکل (3-2)تاثیر دیدگاه عرضه انرژی بر هزینه تولید برودت در سیستم های سرمایشی   65

شکل (3-3)تاثیر آلودگی بر هزینه های زیست محیطی انواع سیستم های برودتی . 66

شکل (4-1)نمودار مقایسه ای مصرف انرژی در ایران در مقایسه با کشور های اروپایی 74

شکل (4-2)الگوی طراحی سیستم های تهویه مطبوع برودتی 82

 
فهرست جداول

جدول(1-1) نرم افزار های مورد استفاده جهت طراحی و انجام محاسبات مصرف انرژی تاسیسات 11

جدول (2-1) انواع سیستم های برودتی مورد استفاده در ساختمان  در ایران 26

جدول (2-2) تقسیم بندی کلی مناطق آب و هوایی ایران 30

جدول (2-3) نرم افزار های موجود طراحی و محاسبه انرژی در دنیا 43

جدول (3-1) عمر مفید و ارزش اسقاطی سیستم های برودتی 63

جدول (3-2)ظرفیت حرارتی و هزینه انواع سوخت 67

جدول (3-3)راندمان سیستم های سرمایشی رایج در ایران 69

جدول (4-1) میزان مصرف انرژی در کشور های مختلف جهان 76

جدول (4-2) سرانه مصرف انرژی در کشور های مختلف جهان 78

جدول (4-3) وضعیت انرژی مصرفی ساختمان 80

 

 

 

 

مقدمه

یکی از نیاز های اساسی هر ساختمانی تامین سرمایش آن در فصول گرم سال میباشد.استفاده از سیستم هایی با هزینه نصب و راهبری پایین و مصرف انرژی کم و ارزان قیمت از جمله خواسته های اولیه کلیه استفاده کنندگان سیستم های تهویه مطبوع می باشد که سازندگان بزرگ این صنعت با بهره گرفتن از فن آوری های پیشرفته روز در تلاشند تا امکان تحقق هر چه بهتر این خواسته ها را فراهم آورند .

در کشور ما صنایع تهویه مطبوع قدمت زیادی ندارد ولی با وجود نوپا بودن این صنعت پیشرفتهای چشمگیری در زمینه تولید دستگاه های حرارتی و برودتی و سیستم های مختلف هواساز و تهویه مطبوع داشته ایم .

کشور ما از وسعت قابل ملاحظه ای برخوردار است که تنوع آب و هوایی گسترده ای در درون خود دارد . بی هیچ تردیدی ایران دارای مناطق آب و اویی گوناگون میباشد و هر منطقه نیازمند سیستم های تهویه مطبوع خاص خود میباشند. ابتدا باید اطمینان حاصل کنیم که هر منطقه نیازمند چه نوع سیستم تهویه ای میباشد و میزان آن چقدر است سپس اقدام به بکار گیری آن نماییم در ابتدا به تعریف دمای راحتی انسان می پردازیم. دمای راحتی دمایی است که افراد در هنگام قرار گیری در آن احساس سردی و یا گرمی خاصی نمی نمایند . دمای راحتی طبق استاندارد بین المللی ASHREA (انجمن مهندسی تاسیسات و تهویه آمریکا) بین 24 تا 26 درجه سانتیگراد میباشد.

با توجه به اینکه حدود 98% شهر های ایران( طبق جداول شرایط طراحی تابستانی شهر های ایران که توسط دفتر تدوین ضوابط و معیار های فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه گردیده است) دمایی بیش از 30 درجه سانتیگراد دارند که بر اساس دمای راحتی نیاز به سیستم های برودتی دارند.

تعداد صفحه : 105

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.