پزشکی

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دامپزشکی

عنوان : بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار

دانشگاه آزاداسلامی

واحد علوم و تحقیقات

 

دانشکده.:.دامپزشکی…، گروه:…انگل شناسی…

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته انگل شناسی دامپزشکی (M.Sc )

 

عنوان

بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار

 

استاد راهنما

دکتر صادق رهبری

استاد مشاور

دکتر ناصر حقوقی راد

تابستان 92

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • فهرست مطالب

عنوان                                                                          شماره صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………… 12-13                                                                                                

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………..    13

تاریخچه …………………………………………………………………………………… 14-13

ویژگیهای انگل………………………………………………………………………………….. 15

اصطلاحات ……………………………………………………………………………….. 16-15

طبقه بندی تک یاخته…………………………………………………………………….. 17-16

تاکسونومی اپی کمپلکسا…………………………………………………………………….. 17 

ساختمان اپی کمپلکسا………………………………………………………………………… 18

نامگذاری سارکوسیستیس……………………………………………………………… 21-19

چرخه زندگی سارکوسیستیس………………………………………………………… 26-23

بیماریزایی سارکوسیستیس در میزبانان واسط…………………………………….. 27-26

بیماریزایی سارکوسیستیس در میزبانان نهایی………………………………………….. . 27

بیماریزایی و علایم در انسان…………………………………………………………. 28-27

ضایعات کالبدگشایی …………………………………………………………………………. 28

نشانه های بالینی…………………………………………………………………………… 29-28

اپیدمیولوژی……………………………………………………………………………………… 30

کنترل………………………………………………………………………………………… 31-30

تشخیص سارکوسیستوزیس………………………………………………………….. 32-31

درمان……………………………………………………………………………………………… 34

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

ادبیات و مستندات……………………………………………………………………….. 41-36

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

روش کار………………………………………………………………………………………… 43

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

نتایج…………………………………………………………………………………………. 49-57

بحث…………………………………………………………………………………………. 58-65

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………… 68-72

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………….. 73-78

پیوست ها

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………….. 6

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                     شماره صفحه

22  ……………………………………………………………………………………………………. -1-جدول 1

  1. 49. ……………………………………………………………………………………………………. -1جدول4

51……………………………………………………………………………………………………… جدول 4-2-

53……………………………………………………………………………………………………… جدول 4-3-

55……………………………………………………………………………………………………… جدول 4-4-

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                     شماره صفحه

50……………………………………………………………………………………………………… – 1-4 نمودار

52……………………………………………………………………………………………………… – 2-4 نمودار

54……………………………………………………………………………………………………… نمودار 4-3-

56……………………………………………………………………………………………………… نمودار 4-4-

فهرست تصاویر

عنوان                                                                      شماره صفحه

تصویر 1-1-……………………………………………………………………………………. 15

تصویر 1-2-……………………………………………………………………………………. 15

تصویر 1-3-…………………………………………………………………………………… 16

تصویر 1-4-……………………………………………………………………………………. 16

تصویر 1-5-……………………………………………………………………………………. 18

تصویر 1-6-……………………………………………………………………………………. 24

تصویر 1-7-……………………………………………………………………………………. 25

تصویر 3-1-……………………………………………………………………………………. 45

تصویر 3-2-……………………………………………………………………………………. 46

تصویر 3-3-……………………………………………………………………………………. 46

تصویر 3-4-……………………………………………………………………………………. 47

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی به سارکوسیست یکی از شایع ترین عفونت های تک یاخته ای مشترک بین انسام و دام می باشد که توسط گونه های مختلف سارکوسیستیس ایجاد میشود .با توجه به اهمیت بهداشتی این انگل ، در این مطالعه میزان آلودگی به کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیست در گاو و گوسفند ذبح شده در کشتارگاه شهریار مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها: در این مطالعه )138( لاشه گاو و گوسفند بطور تصادفی انتخاب شده و نمونه هایی از مری-دیافراگم-قلب-زبان-عضله جوشی و بین دنده ای آن ها تهیه و به منظور یافتن کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی،لاشه و نمونه های تهیه شده به دوروش مشاهده مستقیم(ماکروسکوپی) ،گسترش تماسی مورد بررسی قرار گرفتند.اساس تشخیص کیست های میکروسکوپی،تهیه گسترش تماسی از نمونه ها و سپس رنگ آمیزی آن ها با گیمسا و مشاهده میکروسکوپی برادی زوآیت های انگل بوده است.

نتایج:  با بررسی لاشه و نمونه ها هیچ گونه کیست ماکروسکوپی مشاهده نگردید.در روش گسترش تماسی 48/93% از گاوها و 95/86% از گوسفندان مورد بررسی از نظر وجود کیست های میکروسکوپی مثبت تشخیص داده شدند. اختلاف آماری معنی داری بین میزان آلودگی در عضلات مختلف مشاهده شد.  (p<./05)بطوریکه قلب و مری بیشترین آلودگی را داشتند.در گاو و گوسفند آلودگی در جنس نر بیشتر از ماده مشاهده شد.در گاو آلودگی با سن اختلاف  معنی داری نداشت ولی در گوسفند آلودگی در سن زیر یکسال بیشتر از سایر سنین بود.

نتیجه گیری: با توجه به آلودگی شدید گاو و گوسفند به سارکوسیستیس و به این دلیل که با بررسی میکروسکوپی انگل امکان تفکیک گونه های میکروسکوپی سارکوسیستیس وجود نداشته ،لذا توصیه میشود از مصرف گوشت بصورت نیم پخته و کبابی نیم پز اجتناب شود.

 

مقدمه:

سارکوسیستیس ، تک­یاخته­ای انگلی است که موجب بیماری سارکوسیستوزیس می­شود (1). این انگل تک­یاخته داخل سلولی اجباری می­باشد و از معمول­ترین تک­یاخته­های نشخوارکنندگان اهلی می­باشد (4و6). برخی از گونه­های سارکوسیستیس می­توانند با ایجاد بیماری­های بالینی باعث بروز خسارات اقتصادی فراوانی شوند. چرخه زندگی آن بین دو میزبان واسط و نهایی سپری می­شود و شامل مراحل: مروگونی، گامتوگونی و اسپوروگونی می­باشد (9و73). سارکوسیستیس تقریباً 130 گونه دارد که گونه­های بیماریزای آن باعث  بیماری در میزبان واسط بخصوص گاو، گوسفند و خوک می­شوند. امروزه به آسانی می­توان میزان شیوع کیست ماکروسکوپی و میکروسکوپی انگل سارکوسیستیس را به روش­های مشاهده مستقیم، گسترش بافتی و هضم بافتی مورد بررسی قرار داد (5).

تاریخچه:

سارکوسیستوزیس یک بیماری تک­یاخته­ای PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران به خصوص علفخواران، پرندگان، سگ، انسان، گوشتخواران وحشی، جوندگان و خزندگان می­باشد که توام با یک تهاجم کیستی به اغلب بافت­های بدن به خصوص تهاجم به عضلات مخطط و بافتهای عصبی می­باشد و گاهی باعث علائم بالینی شدید و مرگ می­شود. در گذشته فکر می­کردند که سارکوسیستوز از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد ولی با گذشت زمان به این نتیجه رسیده ­اند که می ­تواند منجر به آنسفالیت، بیماری عمومی و حتی سقط شود (1,20,24).

در سال 1843 میلادی اولین بار شخصی بنام Miescher ، سارکوسیست را در موش شناسایی کرد و به همین خاطر کیسه، توبول و یا اجسام Miescher نامیدند (44).

پس از میشر در سال 1882، Lankester اولین نامگذاری علمی را انجام داد. در سال 1910 سارکوسیستیس در شتر توسط Mason برای اولین بار گزارش گردید. در سال 1960 ساختمان S.meischeriana توسط Ludvik توصیف شد. در سال 1965 Mandour ، S.garnhamin را در اپوسوم توصیف کرد (56و66).

124 سال پس از اولین گزارش یعنی در سال 1967 کیست­های سارکوسیستی توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و اندامک­هایی مانند آن چه در تک­یاخته­های شاخه اپی­کمپلکسا دیده می­شد (توکسوپلاسما و ایمریا) شناسایی شد و آغازی برای مطالعات بعدی و نامگذاری علمی دقیق­تر در این خصوص بود (44).

همچنین در سال 1969 ماندور، S.nesbitti را از میمون  روزسRhesus) (جداسازی و توصیف کرد. کاتلانی و چامبر نیز در سال 1955 گونه S.kortei را از ماهیچه های مخطط میمون روزس جدا کردند (56) تا سال 1970 همچنان چرخه زندگی انگل و مراحل دیگر زندگی ناشناخته باقی ماند. چند سال بعد برادی زوئیت ها از عضلات پرندگان جدا و داخل سلول های PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران کشت داده شد و درباره مراحل جنینی و اووسیست انگل توضیح بیشتری داده شد (44).

در سال 1980، Hilali و همکاران چرخه زندگی انگل را مورد مطالعه قرار دادند و آن را توصیف نمودند (42). در سال 1981 Kuraer  و در سال 1989 Dubey و همکاران، ساختمان سارکوسیستیس را در شتر بررسی و مطالعه نمودند (56).

تعداد صفحه : 78

 

دانلود رایگان این پایان نامه

 

برای دیدن لیست بقیه پایان نامه های رشته پزشکی اینجا کلیک کنید

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.