زیست شناسی

دانلود پایان نامه بررسی توان های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : اکوتوریسم

عنوان : بررسی توان های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

دانشگاه هرمزگان 

پردیس دانشگاهی قشم دانشگاه هرمزگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اکوتوریسم

عنوان :

 بررسی توان های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

مطالعه موردی: شرق استان هرمزگان

استاد راهنما :

دکتر احمد نوحه گر

استاد مشاور :

دکتر محمد مهدی حسین زاده

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

صنعت توریسم اکنون به عنوان صنعتی پویا با ویژگی های نوسعه مدارانه خود،بخش مهمی‌از فعالیتهای تولیدی را در جهان پیشرفته و رو به رشد به خود اختصاص داده است. رشد این صنعت در هر کشور، نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. هدف این پژوهش که در شرق استان هرمزگان انجام می‌شود شناخت قابلیت ها و ظرفت های اکوتوریسمی‌این منطقه،تعیین مکان های مناسب برای توسعه پایدار و توسعه اکوتوریسم با بهره گرفتن از مدل AHP و مدل مخدوم است.از روش AHP پس از تعریف معیارهایی که ترکیبی از معیارهای کمی‌و کیفی است،ابتدا نقشه های منابع لایه های اطلاعاتی را در نرم افزار GIS طبقه بندی و وزن دهی می‌شود و پس از تبیین مبانی نظری و تعریف معیارهای اصلی و موثر در انتخاب و توسعه فعالیت های گردشگری، آمار و اطلاعات مورد نیازاز طریق بررسیهای میدانی جمع آوری خواهد شد.

یافته های تحقیق از بررسی توانایی های این مناطق در زمینه صنعت نوپای گردشگری،حاکی از این واقعیت است که این شهرستانها به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی خود و واقع شدن در کنار آبهای آزاد و همجواری با کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و دریای عمان،داشتن آب و هوای مطبوع و دلپذیر در فصل پاییز و زمستان و بهره برداری از مناظر چشم نواز طبیعی و تاریخی،ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای بزرگ گردشگری در جنوب شرقی کشور را دارا است.

مانع اساسی وضعیت بزرگ در راه رسیدن به این هدف به تعدد تصمیم گیران و مسائل مدیریتی و ضعف در زیر ساخت ها باز می‌گردد. راهکارهای این پژوهش در بهینه سازی وضع موجود و ساماندهی صنعت گردشگری در این شهرستان می‌باشد.

واژگان کلیدی :

توسعه اکوتوریسم،مدل AHP،مدل مخدوم،توسعه پایدار،شرق استان هرمزگان

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

فصل اول.. 1

کلیات تحقیق.. 1

1-1مقدمه 2

1-2انگیزه انتخاب موضوع 3

1-3تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق 3

1-4پیشینه تحقیق. 6

1-5 فرضیه های تحقیق 9

1-6 هدف های اساسی تحقیق 9

1-7 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 10

1-8 روش انجام تحقیق. 10

1-9 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 11

1-10 ساختار پایان نامه. 11

فصل دوم. 13

مبانی نظری.. 13

1-2مقدمه 14

2-2  تعریف توریسم و توریست 16

2-3مسافرت و جهانگردی.. 17

2- 4انواع گردشگری 18

2- 5 اکوتوریسم. 21

2-6 پیشینه اکوتوریسم 21

2-7 تعاریف و مصادیق اکوتوریسم 22

2-8 گردشگری در جهان. 24

2-9-  گردشگری در ایران. 25

2-10 انواع جاذبه های گردشگری : 26

2-11 اثرات گردشگری : 27

1-2-11 اثرات فرهنگی – اجتماعی گردشگری : 27

2-2-11 اثرات اقتصادی گردشگری : 27

3-2-11 اثرات زیست محیطی گردشگری : 28

2-12 توریسم و اکوتوریسم در آیینه آمار : 28

2-13 اکوتوریسم و توسعه. 30

1-2 -13   زمینه های اقتصادی توسعه اکوتوریسم : 32

2-2- 13 زمینه های اجتماعی توسعه اکوتوریسم : 33

2-14 راهکار توسعه اکوتوریسم : 33

2-15 توسعه پایدار. 34

1-2-15 تعاریف و مفاهیم : 34

2-2- 15 توسعه پایدار و گردشگری پایدار : 36

3-2 -15 رویکردهای حاکم بر توسعه پایدار : 37

2-16 معرفی منطقه مورد مطالعه. 38

2-17  موقعیت جغرافیایی  شهرستان جاسک… 38

2-18  وضعیت جوی  شهرستان جاسک… 39

2-19 ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان جاسک… 42

2-20 رودخانه های شهرستان جاسک… 44

2-21  جغرافیای جانوری شهرستان جاسک… 45

2-22 جغرافیای گیاهی شهرستان جاسک… 45

2-23  موقعیت جغرافیایی شهرستان بشاگرد. 47

2-24 وضعیت جوی شهرستان بشاگرد. 48

2-25  ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان بشاگرد. 49

2-26 جغرافیای جانوری شهرستان بشاگرد. 50

2-27 جغرافیای گیاهی شهرستان بشاگرد. 50

2-28 موقعیت جغرافیایی شهرستان سیریک… 51

2-29 وضعیت جوی شهرستان سیریک… 52

2-30 ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان سیریک… 52

2-31 جغرافیای جانوری شهرستان سیریک… 53

2-32 جغرافیای گیاهی شهرستان سیریک… 53

2-33 جمعیت و نیروی انسانی.. 54

2-33-1 تغییرات و رشد جمعیت استان (1390-1345) 54

2-33-2 تغییرات جمعیت و متوسط رشد سالانه آن به تفکیک شهرستانها مورد مطالعه 90-1385. 55

2-34  تراکم نسبی جمعیت.. 56

2-34-1تراکم نسبی جمعیت استان. 56

2-34-2 تراکم نسبی جمعیت درشهرستانهای مورد مطالعه : 57

2-35  معرفی برخی از جاذبه های گردشگری شرق استان هرمزگان. 58

2-35-1  خور آذینی.. 58

2-35-1- 1 پوشش گیاهی خور آذینی.. 59

2-35-1- 2 حیات وحش خور آذینی.. 59

2-35-2  آبشار پشتگر بشاگرد. 59

2-35-3  گلفشانهای جاسک… 60

2-35-4  منطقه حفاظت شده جگین و گابریك… 60

2-35-5  ساحل دریای جاسک… 61

2-35-5-1  کپو وسراهکون(kappo) 61

2-35-5-2  تومپ خلفان. 61

2-35-5-3  صیدگاه های تفریحی.. 61

2-35-5-4  صید گاه های ساحل غربی.. 62

2-35-5-5  صیدگاه های ساحل شرقی.. 62

2-35-5-6- سرزمین های زیرآب و صخره های مرجانی جاسک… 62

2-35-6  جنگل های حرا 63

2-35-6-1 حرا خورلوران. 63

2-35-6-2 حراء پوراف (mudvolcano) 63

2-35-6-3- جنگل دریائی خلاصی.. 63

2-35-6-4 حراء پهنو(pahnu) 63

فصل سوم. 65

روش تحقیق.. 65

3-1  روش تحقیق. 66

3-2- روشها و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 66

3-2-1- روش کتابخانهای.. 66

3-2-2- روش میدانی.. 66

3-2-3  روش پرسشنامه: 67

3 -3- چارچوب مفهومی‌فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP. 67

3-3-1- مراحل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی.. 67

فصل چهارم. 70

تجزیه و تحلیل.. 70

مقدمه. 71

4-1-ویژگی های فردی پاسخگویان. 71

4-1-1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنس… 71

4-1-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سن. 72

4-1-3- توزیع پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات.. 73

4-2   شغل پاسخگویان. 74

4-3-  محل اقامت گردشگران. 75

4-4-  فصل سفر گردشگران. 76

موانع توسعه طبیعت گردی.. 77

4-6- مجاورت با خلیج فارس و جذب گردشگر. 78

جاذبه اکوتوریستی و افزایش درآمد. 79

4-7- انگیزه اصلی گردشگران به این منطقه. 80

4-9-   راهکار افزایش ورود گردشگر. 81

4-10- مهمترین شهرستان از لحاظ جذب گردشگری.. 82

4-11- بررسی تأثیر برخی مولفه ها در گسترش طبیعت گردی شرق استان هرمزگان. 83

4-12- بررسی پتانسیل ها و توانایی های موجود در شرق استان هرمزگان جهت توسعه و گسترش اکوتوریسم. 84

4-13- چارچوب مفهومی‌فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP. 85

4-13-1- تعیین ضریب اهمیت معیارها 86

4-13-2-تبیین ضرایب اهمیت مناطق منتخب.. 88

4-13-2-1- حجم تقاضا 88

4-13-2-2-  ارزش بصری.. 90

4-13-2-3- تعداد جاذبه گردشگری.. 91

4-13-2-4- دسترسی آسان. 93

4-13-2-5- فضای قابل توسعه. 94

4-13-2-6-  نزدیكی به كانون های گردشگرفرست.. 96

4-13-3- تعیین امتیاز نهایی( اولویت) گزینه ها 97

4-14-نتیجه گیری.. 99

فصل پنجم. 100

نتیجه گیری و پیشنهادات… 100

مقدمه. 101

5-1- فرضیات تحقیق. 101

5-1-1- فرضیه اول. 101

5-1-2- فرضیه دوم. 102

5-1-3- فرضیه سوم. 102

5-2- نتیجه گیری.. 104

5-3- پیشنهادات.. 105

منابع و ماخذ. 106

پیوست ها 112

1مقدمه :

گردشگری از عوامل اصلی توسعه پایدار در سطوح اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و زیست محیطی است (پاپلی و همکاران،1385) و ابعاد مختلف سیاسی،اقتصادی، فرهنگی، هنری و….. زندگی انسان را در سراسر کره زمین تحت تاثیر خود قرار داده و موجب تغییر و تحولاتی در آنها شده است.

گردشگری بزرگترین و پر رونق ترین صنعت جهان است و انتظار می‌رود که در قرن بیست و یکم این صنعت پیشتاز بوده و سیر صعودی آن ادامه یابد(هالوجنکینز،11،1388) در طی 60 سال اخیر،گردشگری از رشد پیوسته ای برخوردار بوده است، به طوری که یکی از بخش های اقتصادی با سرعت بالا در جهان تبدیل شده است.(طیبی،67،1387) بنابر آمار بانک جهانی، در سال 2000 تعداد گردشگران در سر تا سر جهان بالغ بر 701 میلیون نفر بوده و از این جریان گردشگری مبلغی حدود 475 میلیارد دلار به طور مستقیم وارد چرخه اقتصادی جهان شده است.( World Bank, 2002 )

اکوتوریسم گرایش نسبتا تازه در صنعت گردشگری است. محیط طبیعی، معیشت و شیوه های زیست سنتی، چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعت،هدف های اصلی و جاذبه های گردشگر پذیر این نوع از گردشگری هستند.به منظور پایداری و توسعه این صنعت،حفاظت از محیط زیست و پاسداری از فرهنگ سنتی در اولویت قرار دارد. اکوتوریست ها که با انگیزه های خاص خود به نواحی طبیعی و بکر کره زمین مسافرت می‌کنند تجارب سودمندی به دست خواهند آورد.(اکبری و قرخلو،1389)

سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که سال 2002 میلادی را به عنوان سال بین المللی اکوتوریسم اعلام کند و کمیسیون توسعه پایدار این سازمان (UNEP) و سازمان جهانی گردشگری را موظف به انجام فعالیت هایی در این سال ساخت. هدف از این کار، مرور مجدد تجربیات گذشته در زمینه بوم گردشگری، تشخیص و ترویج انواع اکوتوریسم که در آن ها از اکوسیستمهای در معرض خطر حفاظت می‌شود، تقسیم فوائد حاصل از فعالیت ها با جوامع محلی و احترام به فرهنگ های بومی‌است.(لانزا،320، 2003)

گردشگری طبیعی مسئولانه می‌توانند در تعامل تنگاتنگ با جوامع محلی منجر به پایداری منابع طبیعی و ایجاد معیشت پایدار شود. گردشگری به طور عام و طبیعت گردی به طور خاص می‌تواند با برنامه ریزی درست سودآوری مناسب برای جوامع محلی و حفاظت از منابع طبیعی را تضمین کند و رشد اقتصادی را با روند حفاظت از منابع طبیعی به ویژه در کشورهای در حال توسعه پیوند زد.(سیمین تولایی،1386)

توسعه پایدار پیش نیاز گردشگری پایدار است چرا که توسعه غیر پایدار می‌تواند کیفیت محصولات گردشگری و خدمات مربوطه را تحت الشعاع قرار دهد.(تولایی،1386)

شناسایی و معرفی جاذبه های طبیعی و آثار تاریخی و یادمان های باستانی و فرهنگی ایران از اقدامات موثری است که می‌تواند در توسعه طبیعت گردی و کسب درآمد بیشتر مفید و موثر باشد. این پژوهش بر آن است با شناخت و معرفی جاذبه ها و قابلیت های طبیعی شرق استان هرمزگان گامی‌ارزنده در توسعه این صنعت برداشته که بر مبنای توسعه پایدار است و افق های تازه و امید بخش را در توسعه این شهرستانها به ارمغان آورد. شناسایی و معرفی توان های محیطی در شهرستان های جاسک،سیریک و بشاگرد به عنوان مناطق مستعد طبیعت گردی و توسعه اکوتوریسم بر رشد و توسعه این شهرستان ها که بر مبنای توسعه پایدار است می‌تواند به توسعه اقتصادی، اجتماعی و… در این شهرستان ها کمک نماید.

با توجه به اهمیت مطالعات گردشگری و طبیعت گردی و کاربردی بودن این گونه مطالعات، تحقیق حاضر در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ((بررسی توان های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار، مطالعه موردی : شرق استان هرمزگان))

1-2انگیزه انتخاب موضوع :

شناخت ظرفیت های محیطی شرق استان به عنوان یکی از قطب های اکوتوریسم نیاز به بررسی دقیق تر با زیربنای شناخت ظرفیت با نگاه بر توسعه پایدار دارد. در صورتیکه بتوان این ظرفیت ها را بهتر شناسایی نمود می‌توان برای فایق آمدن بر چالش های اقتصادی فعلی و پیش رو در استان برنامه ریزی بهتری صورت داد.برنامه ریزی اکوتوریسم ظرفیت فوق العاده ای برای شناساندن فرهنگ استان نقش بی بدیلی داشته و از طرف دیگر می‌توان به اقتصاد منطقه کمک موثری شود.

1-3تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق :

توریسم از مهمترین فعالیتهای انسانی معاصر است که همواره با به وجود آمدن تغییرات شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منش و روش زندگی انسانها را دگرگون می‌سازد.( محلاتی،1380 : 13) اکوتوریسم به عنوان گونه ای از صنعت توریسم در چارچوب الگوی فضای گردشگری، دارای قابلیت بسیاری در زمینه تطبیق پذیری محیطی در راستای گردشگری پایدار می‌باشد. ایران کشوری پهناور و با شرایط جغرافیایی متنوع است که این باعث شده است که از نظر زیست محیطی، سیاحتی و اقتصادی قابلیت‌های زیادی را در خصوص اکوتوریسم داشته باشد.(سرائی و همکاران، 1389) امروزه صنعت توریسم در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژه ای است، از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی هستند. (کاظمی، 1385 :1)

توسعه پایدار فرایندی است که نیاز گردشگران فعلی و جامعه میزبان را تامین نموده و در عین حال موجب حمایت از این نیاز و تقویت آینده آن می‌شود. فراهم کردن شرایط برای توسعه پایدار مستلزم آن است که این مفهوم به بخشی از ذهن ناخودآگاه ما مبدل شود و نیاز به همت والای کلیه اقشار یک جامعه دارد و منحصر به تلاشهای بخش تحصیل کرده جامعه یا یک صنعت خاص نمی‌باشد. توسعه پایدار مساله ای نیست که در روز یا وقت به خصوصی مناسبت داشته باشد. برای توسعه پایدار چهار مطلب باید مورد توجه قرار گیرند که عبارتند از :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می‌شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

در دنیای امروز با توجه به اینکه بسیاری از مردم در بافت مدرن جوامع به دنبال فعالیت هایی می‌گردند که آنها را با طبیعت مرتبط کند، گردشگری نیز رویکرد گسترده ای به موضوع طبیعت گردی پیدا کرده است. بنابراین بررسی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد و می‌توان اذعان داشت که در طرح های جامع کشور جای این شاخه خالی است (نکوئی صدری، 1384 : 76)

استان هرمزگان یکی از 31 استان کشور جمهوری اسلامی‌ایران است که در جنوب کشور و بین مختصات جغرافیایی 25 درجه و 30 دقیقه تا 28 درجه و 53 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 44 دقیقه تا 59 درجه و 16 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است.

شهرستان بشاگرد به مرکزیت شهر سردشت در فاصله قریب 400 کیلومتری شمال شرق بندرعباس و در مختصات جغرافیایی 57 درجه و 23 دقیقه تا 59 درجه و 2 دقیقه طول شرقی و 26 درجه و 4 دقیقه تا 26 درجه و 58 دقیقه عرض شمالی قرار دارد. این شهرستان از شمال به استان کرمان، از شرق و شمال شرقی به استان سیستان و بلوچستان، از جنوب به شهرستان جاسک، از غرب به شهرستان سیریک و از شمال غربی به شهرستان میناب محدود می‌شود. این شهرستان با 92096 کیلومتر مربع، 3 بخش،2 شهر، 6 دهستان و 208 آبادی حدود 5/12 درصد از کل مساحت خاکی استان هرمزگان را تشکیل می‌دهد و چهارمین شهرستان استان از نظر وسعت محسوب می‌گردد. بر اساس نقشه پهنه بندی اقلیمی‌استان، این شهرستان دارای اقلیم خیلی خشک و خیلی گرم بوده و دارای تابستانی گرم و زمستانی معتدل است. بشاگرد به سبب مجاورت با دریا، نزدیکی به دشت، و نیز کوهستانی بودن دارای گونه های متفاوت آب و هوایی است. در کرانه های دریای عمان گرما شدت زیاد دارد و وجود رطوبت بر ناسازگاری هوا می‌افزاید در این سرزمین انواع مرکبات و میوه های گرمسیری مانند : موز،انبه، زیتون، خرما، پنبه، ذرت، برنج و گندم به عمل می‌آید. طبیعت بکر بشاگرد موقعیت مناسبی برای پرورش دام فراهم می‌آورد و به همین سبب دامداری در این مناطق رونق دارد اما دامداری در آن به شکل سنتی انجام می‌شود و صرفه اقتصادی ندارد و تنها نیاز خانواده را برآورده می‌کند. در این منطقه همچنین گیاهان صحرایی مختلف و متنوعی می‌رویند که سالها استفاده طبی و خوراکی کشاورزی و دامداری در بشاگرد به علت سنتی بودن تاکنون صرفه اقتصادی نداشته است. بشاگرد سرزمینی دارای ارتفاعات و پستی و بلندیهای بسیار است که از جمله مهم ترین ارتفاعات آن می‌توان رشته کوه آهویری اهون، کوه مهراب در شمال غرب و گور کوه گا فر و بند مارز را نام برد.

تعداد صفحه :130

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.