زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه بررسی تاریخی ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : بررسی تاریخی ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق

دانشگاه قم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

عنوان :

بررسی تاریخی ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق

استاد راهنما :

دکتر مصطفی شیروی خوزانی

بهمن ماه/ 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

ادبیات کودک زیر شاخه جدیدی از ادبیات بشمار می رود و دارای ویژگی های خاص که آن را از ادبیات بزرگسالان متمایز می سازد .این ادبیات با اصول و قواعد و مکاتب خاص ، اهداف مشخصی را دنبال می کند . با توجه به اینکه هر کشور ادبیات مخصوص به خود را دارد . در این پژوهش ، ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق را در چهار فصل مورد بررسی قرار داده است . در هر بخش به سیر تاریخی ، ضرورت ایجاد و چگونگی شکل گیری ادبیات کودک آن کشور بحث شده و با توجه به مطالعه انجام شده و استناد به منابع و مآخذ معتبر و جمع آوری معلومات ، نتایج قابل توجهی به دست آمد که عبارتند از : ادبیات کودک در این سه کشور در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به تأثیر از کشورهای اروپایی شکل گرفت ، در ابتدا فقط در مدارس و در قالب کتب درسی به دانش آموزان عرضه می شد سپس در شکل ها و تنوع بیشتری و کامل تری به صورت مستقل و در قالب مجله ، روزنامه ، و شعر و موسیقی و داستان رونق گرفت و سپس با امتزاج وسعت زبان عربی و ذوق و خلاقیت ادیبان آن کشورها رونق بیشتری گرفت .

 

 

کلید واژه ها : ادبیات – کودک – مصر – سوریه – عراق

 

 

 

 

فهرست مطالب

الف)مقدمه……………………………………………………………………………………………………….1

ب)تعریف و بیان سوال های اصلی تحقیق …………………………………………………………….1

پ)اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………3

ت)روش تحقیق………………………………………………………………………………………………..4

ث)ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………4

ج)سابقه و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………5

  1. فصل اول : نگاهی به ادبیات کودکان. 7

1-1 .  کودک و دوران کودکی.. 8

11-1 . اهمّیّت و جایگاه دوره ی کودکی.. 9

1-1-2 . دیدگاه اسلام به کودک9

1-2 . تعریف ادبیات کودک11

1-3 . اصطلاح ادبیات کودک12

1-4. دیدگاه های متفاوت درباره ادبیات کودک16

1-5 . اهمیت و اهداف ادبیات کودک20

      1-5-1 . اهداف ادبیات کودک …………………………………………………………………..21

1-5-1-1 .  اهداف تربیتی.. 21

1-5-1-2.  اهداف زبانی.. 21

1-5-1-3 . اهداف تعلیمی ، آموزشی و شناختی.. 22

1-5-1-4. اهداف تفریحی.. 23

1-5-1-5. اهداف زیبایی شناختی و ذوقی.. 24

 1- 6. تأثیرادبیات کودک در رشد شخصیت کودک ……………………………………………25  

1-7 . وظایف ادبیات کودک27

1-7-1. وظیفه اجتماعی.. 27

1-7-2. وظیفه تاریخی و فرهنگی.. 27

1-8 . انواع ادبیات کودک28

1-8-1 . قصه. 29

1-8-1-1. قصه های خیالی.. 30

1-8-1-2. قصه های جن و پری و جادوگران. 31

1-8-1-3. قصه های حیوانات32

1-8-1-4. قصه های واقع گرایانه. 34

1-8-1-5. قصه های تاریخی.. 35

1-8-1-6. قصه های دینی.. 36

1-8-1-7. قصه های ادبی.. 36

1-8-1-8. قصه های فکاهی.. 36

1-7-1-9. قصه های علمی.. 37

1-7-2 . شعر کودک38

1-7-2-1. خیال در شعر کودک38

1-7-2-2 . وزن در شعر کودک39

1-7-2-3 . انواع شعر کودک40

1-7-2-3-1 . لالایی ها 40

1-7-2-3-2. متل ها 40

1-7-2-3-3 . شعرهای غنایی.. 40

1-7-2-3-4 . قصه های منظوم. 40

1-9. پیدایش و سیر تاریخی ادبیات کودک41

1-9-1 . تاریخچه ادبیات کودک در جهان. 44

1-9-2. ادبیات کودک در سرزمین های عربی.. 48

2 . فصل دوم :سرآغاز و شکل گیری ادبیات کودک در  مصر. 50

2-1. بنیان گذاران ادبیات کودک در مصر. 51

2-1-1 . رفاعه رافع طهطاوی پیشتاز ادبیات کودک در جهان عرب51

2-1-1-1 . طهطاوی از دیدگاه أدبا 52

2-1-1-1-1 . عبدالغنی حسن و نقد کتاب المرشد الأمین.. 52

2-1-1-1-2 . علی مبارک آگاه به فضل و مرتبه علمی طهطاوی.. 53

2-1-1-1-3 . روضه المدارس ؛ جرقه آغازین ادبیات کودک54

2-1-2 . محمد عثمان جلال سردمدار ادبیات افسانه ای.. 56

2-1-2-1 . نمونه ای از آثار منظوم محمد عثمان جلال. 57

2-1-2-1-2 . هدف عثمان جلال از ترجمه آثار لافونتین.. 61

2-1-2-1-2 . دیوان الیواقظ اثری خاص برای کودکان. 62

2-1-3 . جایگاه عبدالله فریج در شکل گیری شعر کودک63

2-1-4 . مصطفی کامل  داعیه گسترش ادبیات تعلیمی.. 64

2-1-5 . احمد شوقی بنیانگذار قصه منظوم کودکانه. 65

2-1-5-1 . اعمال و آثار احمد شوقی در حیطه ادبیات کودک67

2-1-5-1 . طرح یک پرسش68

2-1-5-3 . احمد شوقی از دیدگاه محمد غنیمی هلال. 70

2-1-6 . فعالیت های دیگر در زمینه ادبیات کودک71

2-1-7 . علی فکری و اعتقاد به نقش تکالیف درسی در تکامل شخصیت کودک72

2-1-8 . ابراهیم عرب ؛ ارائه مضامین عالی با مفاهیم ساده 72

2-1-8-1 . تبعیت ابراهیم عرب از روش ادبیان پیشین.. 73

2-1-8-2 . دیوان آداب العرب ؛ اثری تربیتی و تهذیبی.. 74

2-1-9 . محمد هراوی شاعری معتقد به ادبیات کودک76

2-1-9-1 . محمد هراوی از دیدگاه اهل قلم. 76

2-1-9-2 . آثار هراوی در زمینه ی ادبیات کودک77

2-9-2-1 . دیوان سمیر الأطفال قدیمی ترین اثر مستقل و خاص کودکان. 77

2-1-9-3 . اسباب و رموز موفقیت هراوی.. 78

2-1-9-4 . نمونه ای از اشعار هراوی.. 79

2-1-10 . کامل الکیلانی عامل تغییر در نگرش جامعه نسبت به ادبیات کودک79

2-1-10-1. فعالیت های ادبی کامل کیلانی.. 81

2-1-10-2 . منابع و عوامل فرهنگی در قصه های کامل کیلانی.. 82

2-1-10-3 . نقش و اهمیت داستان در آموزش کودکان. 82

2-1-10-4 . انگیزه های فعالیت کامل کیلانی در ادبیات کودک84

2-1-10-5. نمونه ای از اشعار کامل کیلانی.. 86

2-1-11 .  نتیجه فصل.. 87

  1. فصل سوم : سیر تاریخی ادبیات کودک در سوریه. 89

3-1 . ترانه های عامیانه اولین سرچشمه ادبیات کودک در سوریه. 89

3-2 . توجه به یادگیری کودک در عصر عباسی.. 91

3-3 . الف باء اولین اثر خاص کودکان کشور سوریه. 92

3-4. شعر تعلیمی در کشور سوریه. 92

3-5 . ترجمه در کشور سوریه. 93

3-5-1. پیشینه تألیف کتب درسی.. 94

3-6 . پیشتازی شعر بر قصه در ادبیات کودک در کشور سوریه. 96

3-7 . احیای قصه در ادبیات کودک98

3-7-1. نمونه هایی از داستان های اولیه. 99

3-7-1-1 . نقد و بررسی داستان. 100

3-7-2 . پیشگامان احیای قصه در ادبیات کودک سوریه. 101

3-7-2-1. سلیمان عیسی و آثار او در زمینه ادبیات کودک101

3-7-2-1-1 . نمونه از اشعار و قصاید سلیمان عیسی.. 102

3-7-2-1-2 . دنیای کودکان  در آثار سلیمان عیسی.. 104

3-7-2-2 . زکریا تامر ؛ نویسنده ای با ایده هایی نو و اهداف متعالی.. 105

3- 7-2-2-1 . نمونه ای از قصه های تعلیمی زکریا تامر. 106

3-7-2-3 . رزق الله حسون  و ترجمه حکایت های کیدلوف روسی.. 108

3-7-2-4 . لینا کیلانی و آثار ارزشمند او برای کودکان. 109

3-7-2-5 . جرجیس شلحت مترجم حکایت های اسقف فنلون. 110

3-8 . تحول در نویسندگی ادبیات عرب سوریه. 113

3-9 . نقش مراکز انتشاراتی اثر گذار در توسعه ادبیات کودک115

   3-10 . نتیجه فصل …………………………………………………………………………………….116

  1. فصل چهارم: سیر تاریخی ادبیات کودک در عراق.. 118

4-1 . بیانگذاران ادبیات کودک در عراق.. 120

4-1-1 . نمونه ی شعر از احمد حقی حلی.. 122

4- 2 . شعر کودکان کشور عراق.. 122

4-3. داستان های کودکانه کشور عراق.. 123

4-3-1 . نمونه ای از داستان ذکری لعیبی.. 124

4-4 . نمایش کودکانه کشور عراق.. 128

4-5 . مطبوعات کودکان کشور عراق.. 128

4-5-1 . نمونه شعر از یاسین نبیل.. 131

4-6. لغت نامه ها و دایره المعارف خاص کودکان. 133

4-7 . نقش مراکز انتشاراتی در توسعه ادبیات کودک133

4-8 . ترانه های کودکانه کشور عراق.. 134

4-9 . ادبیات کودک در عراق ، تجربه ای بدون مطالعه دقیق و برنامه ریزی صحیح.. 135

4-9-1 . تدریس کتب مدارس136

4-9-2 . از بین بردن درک و خیال کودک عراقی.. 137

4-10 . نتیجه فصل.. 138

نتیجه گیری.. 141

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………….144

مقدمه

 

 

 

ب) تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق

ادبیات کودک شاخه ای جدید از ادبیات است که جهت ارتقای رشد شخصیت و پرورش قوای ذهنی و باروری استعدادهای بالقوه کودک و به فعلیت رساندن آنها نقش کلیدی دارد . جهت تحقق این امر ، عرضه مفاهیم و تعالیم مورد نظر در قالب عباراتی ساده و در عین حال جذاب و متناسب با درک و فهم کودک و رعایت شرایط سنی و قوای ذهنی او حائز اهمیت است . ضمن اینکه ارائه اهداف ادبیات کودک به روش های مختلف و متنوع و بکارگیری خلاقیت و ابداع و ابتکار از مهمترین عوامل موفقیت در ایجاد رابطه با کودک و القای معارف به قلب و جان او و نیل اهداف مورد نظر خانواده و مربیان می باشد .

قصه ، شعر ، موسیقی ، نمایش ، تئاتر و سینما و سپس روزنامه ، مجله و تألیف کتب خاص کودکان و ایجاد تنوع و نوآوری در مؤلفات و آثار خاص کودکان ما را در رسیدن به اهداف خود یاری می دهد . کشورهای اروپایی و بخصوص فرانسه از دیرباز به اهمیت وجود ادبیاتی خاص کودک و توجه و عنایت ویژه به این قشر از افراد که خود متولیان امور فردای جامعه خواهند بود ، پی برده و در این زمینه ضمن اقدام به موقع ، آثار ارزنده و متنوعی برای کودکان خود و مردان فردای جامعه خود فراهم آوردند . همچون سایر کشورهای جهان ، کشورهای عربی نیز در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با این نوع ادبیات آشنا شدند . و در این میان کشور مصر با ترجمه آثار ادیبان فرانسه پیشتاز سایر کشورهای عربی بوده است .

شروع این نوع ادبیات در کشورهای عربی و بخصوص مصر و سوریه و عراق به شکل ترجمه آثار ادیبان مشهور فرانسوی و اقتباس و الگو برداری از آثار آنان بوده است. علاوه بر آن در بدو امر ، این ادبیات فقط مخصوص کودکان دانش آموز بوده و در قالب مطالب آموزشی و تعلیمی در کتب درسی دانش آموزان خردسال ارائه می شد و اغلب محتوای آن را مطالب دینی و تربیتی تشکیل می داد . از پیشگامان ادبیات کودک در کشورهای عربی می توان به نقش ارزنده کامل کیلانی ، محمد هراوی ، احمد شوقی ، محمد عثمان جلال اشاره نمود .

با گسترش و پیشرفت و تکامل ادبیات کودک در کشورهای عربی بویژه در مصر و عراق و سوریه و با توجه به وسعت زبان عربی و نبوغ ادیبانی همچون زکریاتامر ، رزق الله حسون سلیمان عیسی و معروف رصافی ، ادبیات کودک از محدوده شعر و داستان و انحصار کتب درسی ، خارج شد و فعالیت های مختلفی در زمینه های ترانه ، تئاتر ، طنز ، و مجلات و روزنامه های تخصصی و تألیف و انتشار کتب خاص کودک در تنوع و تعداد زیاد صورت گرفت .

کشورهای عربی و اسلامی  سالیان درازی از این امر غفلت نموده و اهتمام قابل ملاحظه ای به کودک و ادبیات خاص آنها از خودشان نداده اند . سرانجام پس از سال ها غفلت و بی توجهی با باز شدن پای شخصیت های علمی و ادبی به کشورهای اروپایی جهت ادامه تحصیل و نیز با تغییر نگرش و دیدگاه های این افراد پس از آشنایی با ادبیات کشورهای پیشرفته و مترقی و مشاهده آثار و فعالیت های آنان و اقتباس از آنها ، ادبیات در کشورهای عربی را بوجود آوردند . در این اثر سعی شده به بررسی تاریخچه و پیشینه ادبیات کودک در کشورهای عربی بویژه مصر ، سوریه و عراق پرداخته شود و با اشاره به تحول و پیشرفت ادبیات کودک در این کشورها ، به اهم فعالیت ها و آثار ادیبان و مربیان و فعالان در این زمینه پرداخته و اولین فعالان ادبیات کودک و بنیانگذاران  آن در مصر ، سوریه و عراق و نمونه ای از آثار آنها معرفی نماید .

و در نهایت با توجه به اهمیت دوران کودکی و نقش آن در تربیت کودک و شکوفایی استعدادها و باورهای توانمندی های او ، از جوامع اسلامی و عربی و بخصوص کشورهای مذکور انتظار می رود جهت تألیف و تدوین و خلق آثار و خاص کودک و بکارگیری خلاقیت و نوآوری و بالا بردن تعداد مؤلفات ، بیش از بیش به کودک بهاء داده شود و آثار خود را در این زمینه به حد وفور برساند به طوریکه در تمام نقاط در دسترس کودکان قرار گیرند .

در این راستا سعی شده است که به سؤالات زیر و سؤال های مشابه در این زمینه پاسخ داده شود :

1- شکل گیری ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق چگونه بوده است؟

2- در این کشورها ، در زمینه ادبیات کودک به چه موضوع هایی پرداخته شده است ؟

3- آیا آثار و فعالیت های موجود در زمینه ادبیات کودک در این کشور همه جانبه بوده است ؟

4- آیا  ادبیات کودک این سه کشور، خلاقیت ، ابداع و  نوآوری به چشم می خورد ؟

تعداد صفحه : 160

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.