عمران

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مشخصات جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه ای سازه در ساختمان های جداسازی شده از پایه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : بررسی تاثیر مشخصات جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه­ای سازه در ساختمان های جداسازی شده از پایه 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

بررسی تاثیر مشخصات جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه­ای سازه در ساختمان های جداسازی شده از پایه 

استاد راهنما :

دکتر محسن اعتمادی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 1

فصل اول « مفاهیم و مبانی نظری جداسازی لرزه ای »

1-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 3

1-2 مفهوم جداسازی لرزه­ای —– 6

1-3 مشارکت مودهای ارتعاشی در رفتار لرزه‌ای سازه‌های جداسازی شده بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 13

1-4 اثر نوع خاک بر تاثیرگذاری جداسازی لرزه‌ای —- 14

1-5 اثر زلزله‌های حوزه نزدیک بر جداسازی لرزه‌ای — 15

1-6 بررسی تاثیر خصوصیات جداگر بر پاسخ‌های لرزه‌ای آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 18

1-7 دستورالعملی برای کمک به انتخاب سیستم جداگربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 23

1-8 مدل سازی سیستم‌های غیر خطی————- 26

فصل دوم « انواع سیستم‌های جداسازی لرزه ای »

2-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 29

2-2 سیستم‌های الاستومر ——- 29

2-3 نشیمنهای لاستیکی طبیعی و مصنوعی با میرایی کم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 30

2-4 جداگرهای با هسته سربی  — 32

2-5 سیستمهای لاستیک طبیعی با میرایی بالا (HDNR) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 33

2-6 سیستم‌های جداساز لغزنده — 34

2-7 سیستم کارخانه برق فرانسه — 36

2-8 سیستم ترکیبی EERC —- 37

2-9 سیستم تاس (TASS)—— 37

2-10 سیستم جداسازی پایه‌ای اصطکاکی پس جهنده (Resilient – Friction Base Isolation )     38

2-11 سیستم آونگ اصطکاکی Friction Pendulum System (FPS)————– 39

2-12 سیستم‌های فنری——— 40

2-13 سیستم جداسازی با بهره گرفتن از شمع‌های غلاف داربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 42

2-14 نمونه هایی از ساختمان های جداسازی شده در نقاط مختلف جهان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 43

2-14-1 جداسازی لرزه‌ای در ژاپن —————- 45

2-14-2 جداسازی لرزه‌ای در نیوزیلند————– 48

2-14-3 جداسازی لرزه‌ای در آمریکا ————— 49

2-14-4 جداسازی لرزه‌ای در اروپا- 54

2-14-5 وضعیت کنونی فناوری جداسازی ———- 55

فصل سوم « بررسی ضوابط آیین نامه‌ها برای جداسازی لرزه ای »

3-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 57

3-2 روش های طراحی ———— 58

3-3 توضیح مرحله به مرحله ضوابط UBC-97—— 59

3-4 مراحل نهایی————— 67

3-5 توضیح دستورالعمل طراحی ساختمانهای دارای جداسازی لرزه‌ای ( آیین نامه ایران )—- 67

3-6 مرور کلی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 72

فصل چهارم « مطالعات و تحقیقات انجام شده »

4-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 75

4-2 بررسی تاثیر میرایی——— 85

4-3 تاثیر افزایش dy با ثابت بودن Q و نسبت  —- 97

4-4 تاثیر افزایش dy با ثابت بودن Q و  ——— 99

4-5 تاثیر افزایش Q با dy و  ثابت————– 102

4-6 تاثیر افزایش Q با dy ثابت و  ثابت ———- 105

4-7 تاثیر تغییر نسبت  با  و  ثابت و  متغییربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 107

فصل پنجم « نتیجه گیری »

5-1 بحث-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 111

5-2 نتیجه گیری————— 111

منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 114

 

فهرست جداول

جدول (1-1) : پاسخ‌های سازه بدون جداگر و شش سازه با جداگر لرزه‌ای تحت اثر شتابنگار زلزله 1940 ،NS ال سنترو       21

جدول (1- 2 ) خصوصیات و ویژگی‌های ( معایب و امتیازات ) انواع جداسازی‌های لرزه‌ای با تغییر در خصوصیات آنها بیان شده است.-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 25

 

فهرست شکل‌ها

شکل (1-1 ) آرامگاه کورش در پاسارگاد ( قدیمی ترین سازه جداسازی شده جهان )——– 4

شکل (1-2): سازه جداسازی شده با دو درجه آزادی را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 7

شکل (1-3): کاهش برش پایه با افزایش دوره تناوب را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 8

شکل (1-4): تغییر جا به ­جایی با افزایش دوره تناوب را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 9

شکل (1-5): افزایش جا به جایی وکاهش نیروی برشی با افزایش دوره تناوب را نشان می‌دهد. 9

شکل (1-6) : کاهش جا به جایی با افزایش میرایی را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 10

شکل (1-7) : کاهش شتاب و تغییر مکان نسبی طبقات را نسبت به سازه‌های گیردار نشان می‌دهد.  11

شکل (1-8) : مقایسه‌ای بین خرابی اجزای غیر سازه‌ای در دو حالت سازه گیردار و سازه جداسازی شده       11

شکل (1-9) : تغییرات جا به جایی در ارتفاع را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 14

شکل (1-10) : حلقه هیسترسیس مدل شده به صورت دو خطی را نشان می‌دهد.———- 14

شکل (1-11) : انتقال نمودار به سمت تناوب‌های بالاتر را با نرم شدن خاک نشان می‌دهد.—- 15

شکل (1-12): عملکرد منفی جداسازی لرزه‌ای را با نرم شدن خاک نشان می‌دهد.———- 15

شکل (1-13) : قاب آزمایشگاهی فولادی بر روی میز لرزانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 17

شکل (1-14) : مشخصات پاسخ سیستم‌های مختلف جداسازی را نشان می‌دهد.———— 20

شکل (2 -1 ) : نشیمن لاستیکی طبیعی با میرایی پایینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 31

شکل (2-2 ) : جداساز با هسته سربی————— 33

شکل ( 2- 3 ) : حلقه‌های هیسترسیس انواع جداگرهای الاستومری را نشان می‌دهد.——– 35

شکل (2-4) : سیستم جداساز پایه کالانتارینتز که در آن از یک لایه تالک به عنوان محیط — 36

شکل (2 – 5 ) : سیستم جداساز پایه اصطکاکی پس جهندهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 39

شکل (2-6) : شمایی از یک سیستم آونگ اصطکاکی را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 40

شکل (2- 7 ) : سیستم GERB : مجتمع‌های مسکونی لوبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 41

شکل ( 2- 8 ) : سیستم فونداسیون با حرکت جانبی میرا ( از راندولف لانگن باخ )———- 43

شکل (2-9) : مدرسه پستالوژی واقع در اسکوپیه، مقدونیه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 44

شکل (2-10) : فیوزهای لرزه‌ای به کار رفته در مدرسه پستالوژیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 44

شکل (2-11) : مرکز کامپیوتری پست غرب ژاپن واقع در ساندا بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 47

شکل (2-12) : یونیون هاوس، اوکلند ، نیوزیلند——- 49

شکل (2-13) : مرکز قضایی و حقوقی فوت هیل واقع در رنچو کیوکامونگا، کالیفرنیا——— 50

شکل (2-14) : مرکز آتش نشانی و کنترل حریق، لس آنجلس، کالیفرنیا بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 52

شکل (2-15) : شهرداری اوکلند، کالیفرنیا———— 54

شکل (2-16) : مرکز SIP ، آنکونا ، ایتالیا———— 55

شکل (3 -1) : ضرایب نواحی لرزه خیزی———— 60

شکل (3 – 2 ) : طبقه بندی انواع خاک در UBC-97 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 60

شکل (3 – 3 ) : ضریب نزدیکی به چشمه (  ) به صورت تابعی از نوع چشمه و فاصله—– 61

شکل (3 – 4 ) : ضریب نزدیکی به چشمه (  ) به صورت تابعی از نوع چشمه و فاصله — 62

شکل ( 3 – 5 ) : ضریب پاسخ MCE ————- 62

شکل ( 3- 6 ) : ضریب لرزه ای  با بهره گرفتن از نوع نیمرخ خاک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 63

شکل (3-7 ) : ضریب لرزه‌ای  —————- 63

شکل (3 – 8 ) : ضریب لرزه‌ای ————— 63

شکل (3 – 9 ) : ضریب لرزه‌ای  ————– 64

شکل ( 3- 10 ) : ضریب میرایی (B) به دست آمده از UBC بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 65

شکل (3-11): روند نمای طراحی سازه جداسازی شده- 73

شکل (4-1 ) : نمای پلان و نمای روبه روی سازه را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 75

شکل (4-2) : شتاب و سرعت و جابه جایی زلزله طبس را نسبت به زمان نشان می‌دهد.—– 77

شکل (4-3) : طیف پاسخ الاستیک زلزله طبس برای میرایی 5 درصد را نشان می‌دهد. —— 78

شکل(4-4) : شتاب ،سرعت و جابجایی زلزله نورث ریج(موقعیت سیلمار )را نسبت به زمان نشان می‌دهد.      79

شکل(4-5 ): شتاب و سرعت و جا­به­جایی زلزله ایمپریال ولی را نشان می‌دهد.————- 81

شکل(4-6) : مقایسه طیف پاسخ زلزله طبس را با 4/1 برابر طیف پاسخ 2800 را نشان می‌دهد.
-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 82

شکل(4-7): مقایسه طیف زلزله طبس را با 4/1 برابرطیف پاسخ 2800 نشان می‌دهد.——– 83

شکل(4-8): مقایسه طیف زلزله Imperial valley را با 4/1 برابر طیف پاسخ 2800 نشان می‌دهد. 83

شکل(4-9): تاثیر افزایش میرایی بر روی جا­به­جایی پایه ساختمان را نشان می‌دهد.———- 86

شکل (4-10): تاثیر افزایش میرایی را بر جا­به­جایی بام را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 86

شکل(4-11) : تاثیر افزایش میرایی بر برش پایه را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 87

شکل(4-12): تاثیر افزایش میرایی بر دریفت طبقه اول را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 87

شکل (4-13) : تاثیر میرایی بر دریفت طبقه چهارم را نشان می‌دهد. بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 88

شکل (4-14) : تاثیر میرایی بر شتاب بام را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 88

شکل(4-15): حلقه هیسترسیس زلزله طبس برای میرایی 5 و20 درصد را نشان می‌دهد.—- 89

شکل (4-16): حلقه هیسترسیس زلزله نورث ریج برای میرایی 5 و 20 درصد را نشان می‌دهد.
-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 90

شکل(4-17): حلقه هیسترسیس جداساز را برای زلزله ایمپریال ولی برای میرایی 5 و20 درصد نشان می‌هد. 91

شکل(4-18) : طیف پاسخ کف برای میرایی 5 و 20 درصد زلزله ایمپریال ولی را نشان می‌دهد.
-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 92

شکل(4-19): طیف پاسخ کف برای میرایی 5 و 20 درصد را برای زلزله نورث ریج نشان می‌دهد.
-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 93

شکل(4-20): طیف پاسخ کف را برای میرایی 5 و 20 درصد زلزله طبس را نشان می‌دهد.—- 94

شکل(4-21 ): مقایسه شتاب ،دریفت وجا­به­جایی بام را بین دو حالت گیردار و جداسازی شده نشان می‌دهد. 95

شکل(4-22) : با افزایش میرایی، dy افزایش می‌یابد.— 96

شکل(4-23) : با افزایش میرایی Q افزایش می‌یابد.—- 96

شکل(4-24) : تاثیر برش پایه را با افزایش dy نشان می‌دهد. بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 97

شکل(4-25): تاثیر افزایش dy را بر جا­به­جایی پایه نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 97

شکل(4-26) : تاثیر افزایش dy را بر روی شتاب بام نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 98

شکل(4-27) : تغییرات میرایی را با افزایش dy نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 98

شکل(4-28) : تغییرات سختی موثر را با افزایش dy نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 99

شکل(4-29): تاثیر برش پایه با افزایش dy را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 99

شکل(4-30): تغییرات جا­به­جایی پایه با افزایش dy را نشان می‌دهد. بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 100

شکل(4-31): تغییرات ماکزیمم شتاب بام با افزایش dy را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 100

شکل(4-32): تغییرات میرایی با افزایش dy را نشان می‌دهد. بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 101

شکل(4-33): تغییرات  را با افزایش dy نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 101

شکل(4-34): تغییرات میرایی را با افزایش Q نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 102

شکل(4-35): تغییرات  را با افزایش Q نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 102

شکل (4-36): تغییرات برش پایه با افزایش Q را نشان می‌دهد. بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 103

شکل (4-37): تغییرات جا به ­جایی پایه را با افزایش Q نشان می‌دهد. بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 103

شکل (4-38): تغییرات جا به ­جایی بام با افزایش Q را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 104

شکل (4-39 ) : تغییرات شتاب بام با افزایش Q را نشان می‌دهد. بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 104

شکل(4-40) : تاثیر برش پایه با افزایش Q را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 105

شکل(4-41): تاثیر جا به ­جایی پایه با افزایش Q را نشان می‌دهد. بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 105

شکل (4-42) : تاثیر جا به ­جایی بام با افزایش Q را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 106

شکل(4-43): تاثیر افزایش Q بر شتاب بام را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 106

شکل(4-44): تاثیر افزایش  را بر روی  نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 107

شکل(4-45) : تاثیر افزایش  را بر روی میرایی موثر نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 107

شکل(4-46): تاثیر افزایش  را بر روی جا به ­جایی پایه را نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 108

شکل (4-47) : تاثیر افزایش  بر روی جا به ­جایی بام را نشان می‌دهد. بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 108

شکل (4-48): تاثیر افزایش  را بر روی برش پایه نشان می‌دهد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 109

شکل (4-49) : تاثیر افزایش  را بر روی شتاب بام نشان می‌دهدبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 109

چکیده

در طراحی مقاوم سازه­ها در برابر زلزله دو دیدگاه وجود دارد: 1- افزایش مقاومت و ظرفیت سازه­ها در برابر زلزله و 2- کاهش نیاز لرزه­ای، که هر کدام از موارد بالا راهکارها و روش‌های متفاوتی را شامل می‌شوند. جداسازی لرزه­ای بر مبنای کاهش نیاز لرزه­ای می‌باشد که شتاب و دریفت طبقات را با هم کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که سازه تقریبا به صورت صلب حرکت کند و آسیب پذیری اجزای غیرسازه­ای را بسیار زیاد کاهش می‌­دهد، بنابراین از این روش می­توان به عنوان یکی از روش‌های طراحی مقاوم سازه‌ها در برابر زلزله نام برد. اما آنچه در این پایان نامه بدان پرداخته شده است، بررسی تاثیر خصوصیات جداگرهای لرزه­ای است تا بتوانیم در انتخاب جداگر بسته به نیاز موجود با دقت بهتری عمل کنیم. در فصل اول مبانی و مفاهیم جداسازی لرزه­ای و مزایا و معایب آن و نقش مودهای بالاتر در پاسخ لرزه‌ای جداساز و همچنین نحوه مدل سازی جداساز شرح داده شده است. مقایسه‌ای نیز بین جداسازهای لرزه­ای متفاوت انجام شده و پاسخ‌های آنها نسبت به هم بررسی شده اند. در فصل دوم انواع جداسازها ازقبیل الاستومری ، لغزنده و اصطکاکی شرح داده شده اند. و نمونه هایی از سازه‌های جداسازی شده در نقاط مختلف جهان شرح داده شده اند. . در فصل سوم ضوابط آیین نامه‌ها برای طراحی جداسازها بیان شده اند. در فصل چهارم  تاثیر میرایی،  ، Q ،  ،  ،  را بر روی پاسخ­های لرزه­ای سازه مورد بررسی قرار گرفته ­اند و در فصل پنجم نتایج بررسی این تاثیرات بیان شده­ اند.

1-1 مقدمه

اگر به طیف شتاب اغلب زلزله‌ها دقت کنیم خواهیم دید که شتاب پاسخ سازه­ هایی که دوره تناوب بالاتری دارند کمتر خواهد بود ، بنابراین اگر ما می‌توانستیم سازه‌های موجود را به نحوی نرم کنیم، می‌توانستیم نیروی برشی ناشی از زلزله را کاهش دهیم.

از طرف دیگر آسیب ساختمانها و به خصوص اجزای غیر سازه­ای از دو عامل زیر ناشی می‌شود.

1 – تغییر مکان نسبی بین طبقه‌ای

2 – شتاب کف طبقات

اگر بخواهیم تغییر مکان نسبی طبقات را کاهش دهیم بایستی سختی سیستم را افزایش دهیم که این امر موجب افزایش شتاب کف طبقات شده و منجر به خسارت دیدن تجهیزات حساس داخلی می‌شود.

همچنین شتاب طبقات را می‌توان با نرم کردن سازه کاهش داد که این امر منجر به افزایش تغییر مکانهای نسبی در تراز طبقات می‌شود. بنابراین بایستی راهکاری اندیشید که هم شتاب و هم تغییر مکان جانبی ، هر دو با هم کاهش پیدا کنند.

موارد گفته شده در بالا با روشی که از اوایل قرن حاضر مطرح بوده و در دهه‌ های اخیر به علت در دسترس قرار گرفتن امکانات مختلف چه از نظر تکنولوژی ساخت و چه از نظر دانش مهندسی در خصوص تحلیل، طراحی و اجرا برای مقاوم ساختن سازه‌ها در برابر زلزله به عرصه عمل وارد شده است، قابل اجرا خواهند بود. این روش جداسازی لرزه‌ای یا جداسازی نامیده می‌شود.

البته استفاده از این روش در ایران در قرن ششم قبل از میلاد مسیح در ساخت آرامگاه کورش در پاسارگارد مشاهده شده است. این سازه به عنوان قدیمی ترین سازه جداسازی شده جهان شناخته شده است.

این سازه از یک پی از جنس سنگ عمیق و پهن و ملات صاف شده‌ای تشکیل شده است که بر روی پی دیگر از جنس سنگ صاف شده و پهن قرار گرفته است این دو پی به گونه به هم متصل شده اند که صفحه بین شان به جلو و عقب می‌لغزد،آنچنان که در یکی از زلزله‌های رخ داده این سازه سالم مانده است. همچنین در ساخت منارجنبان اصفهان از این روش به نحوی استفاده شده است.

می توان پیشرفت جداسازی لرزه‌ای در دهه‌ های اخیر را به پنج عامل زیر نسبت داد:

1 – گسترش طراحی و ساخت انواع نشیمنها

2 – گسترش طراحی و ساخت میراگرهای لرزه­ای برای کاهش حرکت نشیمنها و مقاومت در مقابل باد و بارهای بهره برداری

3 – افزایش اعتماد به نرم افزارهای کامپیوتری در پیش بینی رفتار جداگرهای لرزه­ای

4 – گسترش استفاده از میز لرزان به جهت شبیه سازی لرزه­ای

5 – افزایش توانایی مهندسان زلزله شناسی در محاسبه مقدار حرکت زمین در مکانهای مورد نظر

هدف اصلی در این روش جلوگیری از انتقال مستقیم نیروی زلزله از پی به سازه است.

به عبارت دیگر جداسازی لرزه‌ای یک روش نوین برای طراحی ساختمانها در برابر زلزله است که مبنای آن کاهش نیاز لرزه­ای به جای افزایش ظرفیت لرزه­ای سازه است. در واقع اساس این روش کاهش پاسخ‌ها به وسیله افزایش زمان تناوب و میرایی در سازه است.

استفاده صحیح از این فن آوری سبب بهبود رفتار سازه‌ها شده و رفتار سازه در حین زمین لرزه‌های بزرگ عمدتا در محدوده ارتجاعی باقی می‌ماند. در این روش تنها برای ایجاد صلبیت جانبی سازه در برابر بارهای جانبی مانند بار باد و بارهای بهره برداری یکسری عناصر باربرجانبی در حداقل نیاز توصیه می‌شود.

از مزایای جداسازی لرزه­ای می‌توان موارد زیر را نام برد :

تغییر مکان‌های نسبی طبقات کاهش پیدا می‌یابد.

کاهش قابل ملاحظه‌ای در شتاب طبقات به وجود می‌آید.

خسارات سازه‌ای و نیز خسارات غیر سازه‌ای به طور محسوسی کاهش می‌یابد.

از مشکلات معماری در طراحی ساختمان‌ها کاسته می‌شود.

هزینه اجرایی سازه‌ها به دلیل استفاده از مقاطع با ظرفیت کمتر کاهش می‌یابد.

نتایج فوق به علت تغییر بعضی از خواص دینامیکی سازه، یعنی افزایش پریود و میرایی آن به دست می‌آید چرا که با افزایش پریود سازه شتاب سازه در اثر حرکات زمین کاهش می‌یابد. البته این پدیده در برخی از حالات نظیر زلزله‌های با پریود بلند و یا سازه‌های واقع بر روی خاک‌های نرم، عملکرد سیستم‌های جداگر لرزه‌ای را نامطلوب می‌سازد.

به هر حال این روش در طراحی برخی از سازه‌های متداول در مقایسه با دیگر روش های دیگر طراحی و تقویت سازه در برابر زلزله دارای ویژگیهای خاصی بوده و به عنوان یک روش موثر قابل طرح است.

تعداد صفحه : 136

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.