رشته مکانیک

دانلود پایان نامه بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورقهای کامپوزیتی بدنه خودرو

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک

گرایش : سازه و بدنه خودرو

عنوان : بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورقهای کامپوزیتی بدنه خودرو

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مکانیک

پایان­نامة کارشناسی ارشد

گرایش سازه و بدنه خودرو

عنوان :

بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه­دار در ورقهای کامپوزیتی بدنه خودرو

اساتید راهنما :

دکتر محمد شرعیات – دکتر علی­اصغر جعفری

شهریور ماه 88

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

در سالهای اخیر، بسیاری از محققان توجه خود را به رده خاصی از مواد یعنی مواد حافظه دار تخصیص داده اند. توانایی جذب و كنترل ارتعاشات به طور فعال و یا غیر فعال، به ترتیب متأثر از ویژگی های حافظه شكلی و اتلاف انرژی هیسترزیس ناشی از مشخصه های شبه الاستیک این موارد می باشد. همچنین استفاده از مواد کامپوزیتی در دهه های اخیر رشد پیوسته ای داشته است. اگرچه مواد کامپوزیتی کاربردهای فراوانی در این زمان دارد ولی همچنان تحقیقات گسترده ای به منظور توسعه این شاخه می شود. مواد و تکنولوژی های جدیدی که بوجود آمده اند کاربردهای پیشرفته تری را برای مواد کامپوزیتی ارائه نموده اند. یکی از این کاربردهای جدید، تلفیق مواد کامپوزیتی با مواد حافظه دار می باشد.

در این تحقیق، ابتدا به ویژگی ها و كاربردهای آلیاژهای حافظه دار و معرفی موضوع تحقیق پرداخته شده و سپس از یک الگوریتم کامپیوتری برای شبیه سازی نمودار تنش کرنش تجربی مواد [1]SMA استفاده شده است. در این الگوریتم متغییر کنترلی، کرنش می باشد. خروجی این الگوریتم، کسر حجمی مارتنزیت می باشد که برای محاسبه مقدار مدول الاستیک مورد استفاده قرار می گیرد. این الگوریتم، قادر به پیش بینی رفتار شبه الاستیک در حلقه های خارجی و داخلی هیسترزیس انرژی می باشد.

ابتدا، با بهره گرفتن از این الگوریتم رفتار خمشی ورق کامپوزیتی تقویت شده توسط فیبر حافظه دار، مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این کار، از روش المان محدود و تئوری برشی مرتبه اول در روابط غیر خطی فون کارمن استفاده شده است. در این بخش، اثر پارامترهای مختلف ورق، از جمله درصد حجمی فیبر حافظه دار، انواع چیدمان لایه های کامپوزیتی، نسبت منظری و انواع شرایط مرزی بر رفتار خمشی و تنشهای وارده به ورق کامپوزیتی تقویت شده توسط فیبرهای حافظه دار مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین رفتار خمشی ورق کامپوزیتی دارای فیبرهای فلزی معمولی با ورق کامپوزیتی دارای فیبرهای حافظه دار مقایسه شده است. در ادامه، برای تحلیل دینامیکی ورق کامپوزیتی تقویت شده توسط فیبرهای حافظه دار از روش مستقیم انتگرال زمانی نیومارك[2]  استفاده می شود و اثرات حافظه دار بودن بر تغییر رفتار ارتعاشی ورق در دو بار پله و هارمونیک مورد بررسی قرار می گیرد.

در پایان، نتایج بخش های مختلف تحقیق مرور گردیده و در راستای موضوع تحقیق، پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی ارائه می گردند.

فهرست مطالب

1   مقدمه و مروری بر کارهای گذشته. 1

1‌.1‌   مقدمه  2

1‌.2‌   پیشینه تحقیق.. 3

1‌.3‌   معرفی موضوع تحقیق.. 6

1‌.4‌   فرضیه های تحقیق.. 7

1‌.5‌   مراحل انجام تحقیق.. 8

1‌.6‌   اهداف مهم و نوآوریهای تحقیق کنونی.. 8

1‌.7‌   مروری بر فصلهای ارائه شده 9

2   روابط پایه مواد. 10

2‌.1‌   مقدمه  11

2‌.2‌   مواد كامپوزیت… 11

2‌.3‌   نقش کامپوزیت در صنعت خودروسازی.. 12

2‌.4‌   مقدمه ای بر آلیاژهای حافظه دار 15

2‌.5‌   ویژگیها و کاربردهای آلیاژهای حافظه دار 18

2‌.6‌   خاصیت حافظه دار بودن.. 18

2‌.7‌   خاصیت سوپرالاستیسیته(فوق‌كشسانی) 21

2‌.8‌   قابلیت استهلاک… 23

2‌.9‌   انواع آلیاژهای حافظه دار 24

2‌.10‌ روابط پایه در مواد کامپوزیت… 25

2‌.10‌.1‌  روابط حاکم برای تنش صفحه ای.. 25

2‌.10‌.2‌  انواع تئوریهای موجود برای سازه ها 27

2‌.10‌.3‌  تئوری مرتبه اول برای صفحات کامپوزیتی.. 28

2‌.10‌.4‌  فاکتور تصحیح برشی.. 31

2‌.10‌.5‌  میکرومکانیک یک تک لایه تک جهته. 32

2‌.11‌ روابط پایه مواد حافظه دار 34

2‌.11‌.1‌  مدلهای میکرو 35

2‌.11‌.2‌  مدلهای میکرو – ماکرو 35

2‌.11‌.3‌  مدلهای ماکرو 35

2‌.11‌.4‌  مدل فوق کشسان آریچیو (1997) 35

2‌.11‌.5‌  مدل فوق کشسان آریچیو (2003) 36

2‌.11‌.6‌  مدل شبه‌الاستیک ترمومكانیكی كالت (2001) 36

2‌.11‌.7‌  مدل شبه‌الاستیک سیلك (2002) 37

2‌.11‌.8‌  مدل شبه‌الاستیک رزنر (2002) 37

2‌.11‌.9‌  بارگذاری و باربرداری نسبی.. 38

3    فرمولبندی روابط حاکم بر ورق کامپوزیتی تقویت شده با الیاف حافظه دار. 43

3‌.1‌   روابط کرنش – تغییر مکان.. 44

3‌.2‌   تئوریهای تغییر شکل برشی مرتبه بالا. 45

3‌.3‌   تئوری مرتبه اول برشی (میندلین – رایزنر) 46

3‌.4‌   مدلسازی المان محدود. 48

3‌.4‌.1‌ المانهای سرندیپیتی.. 48

3‌.5‌   معادلات حرکت… 50

3‌.6‌   شرایط مرزی.. 52

4   روش های حل عددی معادلات حاکم بر رفتار استاتیکی و دینامیکی ورقهای حافظه دار. 53

4‌.1‌   حل زمانی.. 54

4‌.2‌   روش نیوتن رافسن.. 56

4‌.3‌   روش نیوتن – رافسن تغییر یافته. 60

4‌.4‌   معیار همگرایی.. 60

4‌.5‌   روش نیومارک… 62

4‌.6‌   مسائل دینامیکی غیر خطی.. 66

5   بررسی نتایج حاصل از تحلیل خمش ورق حافظهدار. 68

5‌.1‌   مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین.. 69

5‌.2‌   تعریف مساله. 70

5‌.3‌   دسته‌بندی موضوعات مورد بررسی در مساله. 70

5‌.3‌.1‌ دسته‌بندی از لحاظ ماده پایه. 71

5‌.3‌.2‌ دسته‌بندی از لحاظ شرایط مرزی.. 71

5‌.4‌   مشخصات مواد. 72

5‌.5‌   بررسی رفتار ورق ساخته شده از مواد SMA خالص…. 73

5‌.6‌   بررسی تاثیر درصد حجمی ماده SMA بر رفتار خمشی ورق کامپوزیت حافظهدار 74

5‌.7‌   بررسی تاثیر نوع چیدمان الیاف در خمش ورق کامپوزیت حافظه دار 75

5‌.8‌   بررسی تاثیر شرایط مرزی بر خمش ورق کامپوزیت حافظه دار 75

5‌.9‌   تاثیر نسبت منظری در تنش بی بعد محوری.. 76

5‌.10‌ تاثیر نسبت منظری بر خیز ورق کامپوزیت حافظه دار 77

5‌.11‌ بررسی تنش در مقطع عرضی ورق کامپوزیت حافظه دار 78

5‌.12‌ نتایج بدست آمده از تحلیل خمشی.. 80

6   بررسی نتایج حاصل از تحلیل ارتعاشات ورق حافظه دار. 82

6‌.1‌   بررسی الگوریتم مدل سازی ماده حافظه دار 83

6‌.1‌.1‌ کامپوزیت تقویت شده توسط مواد حافظه دار در بارگذاری درون صفحه ای.. 83

6‌.1‌.2‌  بررسی اثر دما 87

6‌.1‌.3‌ بررسی رفتار دینامیک الگوریتم مدلسازی.. 88

6‌.2‌   ورق کامپوزیت حافظه دار تحت بار پله. 93

6‌.2‌.1‌ تاثیر نسبت حجمی فیبر حافظه دار در میرایی.. 95

6‌.2‌.2‌ تاثیر چیدمان بر میرایی ورق کامپوزیت حافظه دار 97

6‌.2‌.3‌ تاثیر دما بر پاسخ به تحریک پله. 98

6‌.3‌   ورق کامپوزیت حافظه دار تحت بار هارمونیک… 99

7   نتیجه گیری و پیشنهادات… 101

7‌.1‌   نتیجه گیری.. 102

7‌.2‌   ارائه پیشنهاد برای تحقیقات  جدید. 103

منابع و مراجع.. 104

 

فهرست اشکال

شکل ‏2‑1 نمودار تحول فازی ناشی از تغییر دما 19

شکل ‏2‑2 نمودارهای تنش – کرنش در دماهای مختلف… 19

شکل ‏2‑3 اثرات حافظه دار بودن در نمودارهای تنش – کرنش…. 21

شکل ‏2‑4 نمودار تنش – کرنش فوق کشسان آلیاژ حافظه دار 22

شکل ‏2‑5 مقایسه انعطاف پذیری سیم فولاد زنگ نزن و سیم فوق کشسان.. 22

شکل ‏3‑1 مقایسه زاویه دوران تئوری مرتبه اول و کلاسیک… 47

شکل ‏3‑2 المان سرندیپیتی – شماره گذاری محلی.. 49

شکل ‏3‑3 شماره گذاری عمومی.. 49

شکل ‏4‑1 a) مساله تک درجه آزادی یک فنر غیر خطی b) رفتار نرم شونده و سخت شونده 55

شکل ‏4‑2 تکرار برای همگرایی در هر یک از سطوح باردهی P1 و P2  a) تکرار نیوتن رافسن، b) تکرار نیوتن رافسن تغییر یافته  55

شکل ‏5‑1 سه ورق با خواص مواد آستنیت، مارتنزیت و SMA تحت بار فشاری یکنواخت… 73

شکل ‏5‑2خمش ورق کامپوزیت حافظه دار با تغییر درصد حجمی فیبر SMA… 74

شکل ‏5‑3 خمش ورق کامپوزیت حافظه دار با تغییر نوع چیدمان فیبر SMA… 75

شکل ‏5‑4 ورق کامپوزیتی حافظه دار تحت بار فشاری در دو نوع تکیه گاه گیردار و لولایی.. 76

شکل ‏5‑5 تنش بی بعد محوری در طول ضخامت ورق کامپوزیتی SMA با تغییر نسبت منظری.. 77

شکل ‏5‑6 خیز ورق کامپوزیت حافظه دار با تغییر نسبت منظری.. 78

شکل ‏5‑7 معکوس خیز ورق کامپوزیت حافظه دار با تغییر نسبت منظری.. 78

شکل ‏5‑8 تنش بی بعد محوری در طول مقطع عرضی (x=A/2) 79

شکل ‏5‑9 تنش بی بعد محوری در طول مقطع عرضی (x=A/4) 79

شکل ‏5‑10 تنش بی بعد محوری در طول مقطع عرضی در موقعیت های مختلف x. 80

شکل ‏6‑1 نمودار تنش – کرنش کامپوزیت تقویت شده توسط فیبر حافظه دار تحت یک بارگذاری و باربرداری کامل   84

شکل ‏6‑2 تنش – کرنش کامپوزیت تقویت شده توسط مواد حافظه دار تحت بار اتقاقی درون صفحه ای.. 86

شکل ‏6‑3 نمودار تنش – کرنش کامپوزیت تقویت شده توسط فیبر حافظه دار در دو دمای مختلف… 88

شکل ‏6‑4 ارتعاش سیستم یک درجه آزادی تحت بار پله. 89

شکل ‏6‑5 ارتعاش سیستم یک درجه آزادی حافظه دار تحت بار پله. 90

شکل ‏6‑6 نمودار تغییرات کسر حجمی ماده مارتنزیت با زمان.. 91

شکل ‏6‑7 ارتعاش سیستم یک درجه آزادی حافظه دار تحت بار پله. 92

شکل ‏6‑8 نمودار تغییرات کسر حجمی ماده مارتنزیت با زمان.. 92

شکل ‏6‑9 تغییرات خیز نقطه وسط ورق کامپوزیت تقویت شده توسط فیبر حافظه دار با زمان تحت بار پله. 94

شکل ‏6‑10 تغییرات نسبت موادی که 0.9 درصد حجمی مارتنزیت هستند به کل مواد حافظه دار موجود در ورق کامپوزیتی با زمان  95

شکل ‏6‑11 پاسخ ورق کامپوزیت حافظه دار به بار پله با تغییر نسبت حجمی فیبر حافظه دار 97

شکل ‏6‑12 دو چیدمان ورق کامپوزیت حافظه دار در پاسخ پله. 98

شکل ‏6‑14 پاسخ به تحریک پله ورق کامپوزیت حافظه دار در دو دمای مختلف… 99

شکل ‏6‑15 پاسخ ورق کامپوزیت حافظه دار به تحریک هارمونیک… 100

فهرست جداول

 

جدول ‏2‑1 مقادیرخصوصیات مکانیکی برای مواد مختلف… 34

جدول ‏5‑3 مقایسه نتایج بدست آمده از تحقیق کنونی و تحقیقات پیشین.. 70

جدول ‏5‑1 خصوصیات مکانیکی مواد حافظه دار مورد استفاده در این تحقیق.. 72

جدول ‏5‑2 خصوصیات مکانیکی کامپوزیت گرافیت – اپوکسی.. 72

جدول ‏6‑2 خواص ماده حافظه دار در دمای T=37° C.. 87

جدول ‏6‑3 مشخصات مواد کامپوزیتی تحت تحلیل دینامیکی.. 93

1‌.1‌     مقدمه

همگام با رشد سریع علوم و تکنولوژی در دهه­­های اخیر، نیاز به مواد جدیدی که مهندسان را در طراحی و ساخت سازه­های مهندسی یاری کند، به شدت در جای جای صنعت احساس می شود؛ موادی که در زمینه ­های مختلف مهندسی قابل استفاده بوده و با بهبود خواص مورد نظر، مشخصه­های بهتری را در عمل نتیجه دهند.

یکی از عوامل مهمی که باعث پیشرفت و گسترش صنایع در زمینه‌های مختلف شده است، پیدایش مواد جدید می­باشد. دست­یابی به موادی از قبیل کامپوزیت‌ها و آلیاژهای حافظه­دار همگی مبین این مطلب است. در این میان، مواد هوشمند که اساس بوجود آمدن سازه‌های هوشمند می‌باشند، نقش بسیار مهمی را در بهینه‌سازی و توسعه صنایع ایفا کرده ­اند.

یکی از تازه­ترین دست­آوردها در مهندسی سازه و مواد در زمینه سازه­های هوشمند، مواد تطبیقی[1] می­باشد. این سازه­ها با بهره گرفتن از اثرات مستقیم و معکوس، شرایطی را برای تطبیق سازه با محیط پیرامون خود فراهم می سازند. در این بین، مواد حافظه دار[2]­ سهم بسزایی دارند. مواد آلیاژی حافظه دار،‌ به دلیل رفتار مكانیكی خاصی كه دارند مانند اثر حافظه دار بودن،‌ اثر شبه الاستیک و خواص ماده وابسته به دما به عنوان المانهای سازه های مكانیكی پیشرفته كاربرد فراوانی دارند.

در ادامه به بررسی مواد كامپوزیتی و همچنین مواد حافظه دار و تحقیقات اخیر در این مورد  می پردازیم .

1‌.2‌     پیشینه تحقیق

هونگیو جیا[3] در سال ‌1998]1[، مقاومت در برابر ضربه ساختارهای کامپوزیتی هیبرید آلیاژ حافظه دار را مورد بررسی قرار داد. جذب انرژی کرنشی تیرها و میله های SMA تحت تنش و خمش مورد بررسی قرار گرفتند. او یک مدل تئوری برای ایجاد رابطه بین کسر مارتنزیت، بار اعمالی و انرژی کرنشی جذب شده در آلیاژ حافظه دار ارائه داد. او به طور تحلیلی دریافت که مواد سوپرالاستیک SMA قابلیت جذب انرژی کرنشی بالایی را از خود نشان می دهند. او معادلات غیر خطی برای ورقهای کامپوزیتی هیبرید SMA ارائه داد که می تواند برای تحلیل ضربه سرعت پایین یا بارهای تماسی شبه استاتیک به کار رود. معادلات حاکم شامل تغییر شکل برشی عرضی به همراه تحلیل مرتبه اول، خیز بزرگ ورقها و لامینای  SMA/ اپوکسی می باشد. این معادلات برای حالت کلی با شرایط مرزی کلی و زوایای چینش کلی استخراج شده اند.

مارك پیترزاكوسكی[4] در سال 2000 ]2[، تغییرات خواص دینامیکی صفحات کامپوزیتی مستطیلی و ورقهای ساندویچی حاوی لایه های تقویت شده توسط فیبرهای SMA را مورد تحلیل قرار داد. او از خاصیت تغییر شدید سختی SMA بر اثر دما، برای کنترل شبه فعال استفاده کرد.

تراویس[5] و همکاران در سال 2001 ]3[، سعی در ساخت و تست کامپوزیتهای هیبرید آلیاژ مواد حافظه دار کردند. این نمونه ها ساختارهای کامپوزیتی متعارفی بودند که از مواد SMA درونشان استفاده شده بود. آنها، این نمونه را برای تایید یک مدل ترمومکانیکی برای ساختارهای SMAHC تهیه کردند. آنها، رفتار تنش کرنش نایتینول، مدول در برابر دما و تنش احیا در برابر دما و سیکل حرارتی را مورد بررسی قرار دادند.

رح و كیم[6] در سال 2002 ]4[، از تئوری برشی مرتبه اول و روش المان محدود برای تحلیل عددی ضربه سرعت پایین وارد بر کامپوزیتهای هیبرید SMA استفاده کردند.

آراتا ماسودا و محمد نوری[7] در سال 2002 ]5[، به منظور بررسی کنترل غیر فعال ارتعاشات توسط تجهیزات ساخته شده با مواد SMA، ارتباط بین شکل حلقه هیستریزیس المانهای SMA و کارایی مواد حافظه دار را به عنوان تجهیزات میراکننده مورد ارزیابی قرار دادند. آنها دریافتند که برای کسب بالاترین کارآیی برای یک دامنه تحریک داده شده، ابعاد حلقه هیسترزیس باید به گونه ای تنظیم شود که پاسخ از حلقه ماکزیمم عبور کند ولی از آن فراتر نرود. همچنین آنان دریافتند که برای داشتن بهترین عملکرد ناحیه محبوس شده توسط حلقه هیسترزیس می بایست نسبت به کل ناحیه زیر نمودار تنش کرنش در حین بارگذاری، تا حد امکان بزرگترین اندازه خود را دارا باشد.

رح  و كیم در سال 2002 ]6[، با تغییر کسر حجمی SMA و افزایش دما، میزان خیز ناشی از ضربه را روی صفحه کامپوزیتی تقویت شده توسط فیبرهای SMA به حداقل رساندند. آنها نشان دادند  که بهینه سازی توزیع کسر حجمی فیبرهای SMA، نقش مهمی در کاهش خیز این صفحات دارد.

موچان و سیلچنكو[8] در سال 2004 ]7[، راه حلی تحلیلی برای مساله از بین رفتن پایداری متقارن محوری یک صفحه دایروی SMA تحت انتقال فاز مستقیم در اثر نیروی فشاری ارائه دادند.

ریوكا گیلات و جاكوب آبودی[9] در سال 2004 ]8[، معادلات میکرومکانیک کامپوزیتهای تک جهته دارای فیبرهای SMA در ماتریس پلیمری یا فلزی را بدست آوردند. آنها این معادلات را برای تحلیل رفتار غیر خطی ورقهای کامپوزیتی با عرض بینهایت تحت اثر بار حرارتی ناگهانی بکار گرفتند.

پارك[10] و همکاران در سال 2004 ]9[، رفتار ارتعاشی ورق کامپوزیتی هیبرید SMA کمانش یافته بر اثر حرارت را مورد بررسی قرار دادند. معادلات المان محدود غیر خطی با تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول در این تحقیق به کار گرفته شدند. رابطه کرنش فون کارمن برای محاسبه خیز بزرگ به کار گرفته شد.

مو[11] و همکاران در سال 2005 ]10[، رفتار مقابله با ضربه ورقهای کامپوزیتی کربن اپوکسی را که دارای سیمهای آلیاژ حافظه دار سوپرالاستیک بود، مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که اضافه کردند فیبرهای SMA مقاومت در برابر صدمه را برای کامپوزیتها افزایش می دهد.

ژانگ[12] و همکاران در سال 2006 ]11[، ورقهای کامپوزیتی را در دو حالت دارای فیبرهای SMA همجهت و فیبرهای بافته شده SMA مورد تحلیل ارتعاشی ضربه قرار دادند. ایشان دریافتند که با کنترل تحول فاز SMA از مارتنزیت به آستنیت می توان کنترل دقیقتری روی تنظیم سختی سازه داشت.

شانگ و تانگ شن[13] در سال 2007 ]12[، ارتعاشات آزاد و اجباری کامپوزیتهای دارای فیبر آلیاژهای هوشمند را در تغییر شکل های بزرگ مورد بررسی قرار دادند. آنها از معادلات بنیادی ترمومکانیکی SMA ارائه شده توسط Brinson و همکاران برای ارزیابی خواص صفحات کامپوزیتی هیبرید SMA استفاده کردند. آنها از روش گلرکین برای تبدیل معادلات دیفرانسیل جزئی به معادلات دیفرانسیل معمولی غیر خطی استفاده نمودند. آنها دریافتند که اثرات دما روی پاسخ اجباری در حین تحول فاز از ماتنزیت به آستنیت چشمگیر است.

ویكتور بیرمن[14] در سال 2007 ]13[، کنترل غیر فعال ارتعاشات ورقهای نازک کامپوزیتی با فونداسیون الاستیک از آلیاژ حافظه دار را مورد بررسی قرار داد.

خلیلی[15] و همکاران در سال 2007 ]14[، پاسخ ورق کامپوزیتی هیبرید SMA را در برابر ضربه سرعت پایین مورد بررسی قرار دادند. ایشان برای حل تحلیلی معادلات دینامیکی حاکم بر ورق کامپوزیتی هیبرید، از تئوری برشی مرتبه اول و سری فوریه استفاده کردند.

خلیلی و همکاران در سال 2007 ]15[، اثر بعضی از پارامترهای مهم را روی پاسخ ضربه سرعت پایین ورفهای کامپوزیتی هیبرید جدارنازک فعال دارای سیمهای SMA مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق آنها تاثیر سیمهای SMA را روی تاریخچه نیروی تماسی، خیز، کرنشها و تنشهای درون صفحه ای این سازه ها بررسی نمودند. آنها نشان دادند که پارامترهای فیزیکی و هندسی مانند نسبت حجمی SMA، جهت فیبرهای کامپوزیت، جرم ضربه زننده، سرعت ضربه زننده و نسبت طول به ضخامت این صفحات فاکتورهای مهمی در فرایند ضربه و طراحی این سازه ها می باشند.

جان و حریری[16] در سال 2008 ]16[، تغییرات فرکانس طبیعی سازه های کامپوزیتی دارای فیبرهای آلیاژ حافظه دار نایتینول را با تحلیل توزیع انرژی کرنشی روی یک ورق مورد بررسی قرار دادند. ایشان این معادلات کرنش را به طور تحلیلی و عددی حل کردند تا تاثیر نیروهای نقطه ای وارد بر ورق را بررسی کرده و فرکانس طبیعی آن را محاسبه کنند.

1‌.3‌     معرفی موضوع تحقیق

با توجه به ویژگی‌های متمایز و برتر آلیاژهای حافظه‌دار، كاربرد آن‌ ها به طور فزاینده‌ای در صنایع مختلف از جمله صنایع تولید خودرو رو به گسترش است ولی به دلیل هزینه گزاف تولید این مواد امروزه از كاربرد خالص آنها خودداری می شود همچنین استفاده فیبرهای مواد حافظه دار در سازه های كامپوزیتی مزیت استفاده از خواص تركیبی كامپوزیت را نیز فراهم نموده و بنابراین علاوه بر افزایش كارایی ورقهای كامپوزیتی مورد استفاده در سازه ها وزن نهایی آنها را نیز كاهش می دهد كه این امر بخصوص در صنعت خودروسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازه‌های SMA در فرایند ساخت و یا در حین انجام مأموریت، تحت تأثیر بارهای دینامیكی قرار می‌گیرند. رفتار این مواد، با توجه به تحول فازی، متأثر از میدان تنشی پیچیده است. تحولات فازی باعث تغییر مشخصه‌ های مكانیكی ماده از جمله مدول یانگ، قابلیت استهلاك، فنریت و فركانس طبیعی سازه می‌شوند و به این ترتیب تعیین عوامل مؤثر در تغییر شكل، تنش‌های متغیر دینامیكی و میزان تأثیر آن‌ ها به صورت تركیب با مواد كامپوزیتی امری بسیار دشوار و بغرنج می‌باشد.

در این پروژه، ابتدا نقش مواد حافظه دار در ورقهای كامپوزیتی به صورت استاتیكی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به بررسی تغییر رفتار ورقهای كامپوزیتی تقویت شده با فیبرهای SMA با تغییر پارامترهای مختلف در این ورقها پرداخته می شود

 

تعداد صفحه : 123

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.