رشته حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و تعدادی از نسبتهای مالی، بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و تعدادی از نسبتهای مالی، بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

علوم تحقیقات فارس

پایان نامة کارشناسیارشد رشته حسابداری (M.A)
موضوع:
بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و تعدادی از نسبتهای مالی، بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:

استاد مشاور:

پائیز 93

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه .3
بیان مساله 5
اهداف پژوهش 8
فرضیه های پژوهش 9
قلمرو پژوهش 10
متغییر های پژوهش 10
روش جمع آوری اطلاعات 11
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییر های پژوهش 11
ساختار کلی پژوهش .13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینة پژوهش
مقدمه 15گفتار اول: سرمایه فکری 16
پیدایش سرمایه فکری 16
اقتصاد دانش محور 18
تفاوت اقتصاد سنتی و دانش محور 20
نگرش حسابداری سنتی به عوامل نامشهود 22
مفهوم سرمایه فکری 25
انواع طبقه بندی اجزاء سرمایه فکری 29
شباهت در انواع طبقه بندی سرمایه فکری 37
سرمایه انسانی 37
سرمایه ساختاری 39
سرمایه ارتباطی………………………. 40
مزایای اندازه گیری سرمایه فکری…………. 44
روش های سنجش و ارزیابی سرمایه فکری……… 46
مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ………. 47
مدل کیوی توبین ………………………. 50
مدل HRC&A…………………………… 52
مدل جهت یابی اسکاندیا…………………. 55
مدل کارت ارزیابی متوازن……………….. 60
مدل ارزش افزوده اقتصادی……………….. 65
گزارش دهی سرمایه فکری………………….. 67
گفتار دوم: 72
انواع نسبت های مالی 72
نسبت های نقدینگی 72
نسبت های فعالیت 73
نسبت های اهرمی 76
نسبت های سود آوری 77
نسبت حاشیه سود خالص 77
نسبت ROE 78
نسبتROA 79
نسبت های بازار 80
محدودیت های تحلیل نسبت های مالی 84
گفتار سوم:پیشینه پژوهش 85
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه 91
روش پژوهش 93
جامعه و نمونة آماری 93
متغیرهای پژوهش 98
روش های آماری و انواع آزمون فرضیه ها 99
آزمون اسپیرمن ………………………… 99
آزمون کولموگروف-اسمیرنف …………………. 101
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 101
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه 102
آمار توصیفی………………………….. 103
آمار استنباطی……………………….. 123
آزمون فرضیة اصلی اول 123
آزمون فرضیة اصلی دوم 127
آزمون فرضیة اصلی سوم 131
آزمون فرضیة اصلی چهارم 136
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات فرعی
مقدمه 141
بیان نتایج 142
نتیجه فرضیة فرعی اول 142
نتیجه فرضیه فرعی دوم 144
نتیجه فرضیة فرعی سوم 146
نتیجه فرضیة فرعی چهارم 149
نتیجه گیری کلی 152
پیشنهادات 154
محدودیت های پژوهش……………………… 159

 

چکیده
در تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان سرمایه ی فکری  و برخی نسبت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است و در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که آیامیان سرمایه ی فکری شرکت ها و چند نسبت مالی(نرخ بازده دارایی ها(ROA) ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) ،نسبت حاشیه سود خالص به فروش و نسبت قیمت به درآمد هر سهم(P/E))شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد ؟” و “اگر جواب مثبت بود کدام نسبت دارای رابطه ی معنادار تری با سرمایه فکری است؟”
منظور از سرمایه ی فکری،آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت,دارنده و مالک آن به شمار می آید.در یک تقسیم بندی کلی سرما یه ی فکری شامل سه بخش است,که سرمایه ی انسانی,سرمایه ی ساختاری(سازمانی)و سرمایه ی مشتری(ارتباطی) نام دارند.
در این تحقیق از روش قیاسی – استقرایی استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مباحث تئوری واطلاعات مالی مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شدةشرکتهای تحت بررسی، از روش کتابخانه ای (آرشیو بورس) استفاده شده است. در راستای انجام این تحقیق نسبتهای یاد شده در بالا در بین سالهای تحقیق با سرمایه ی فکری مورد مقایسه قرار گرفته است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :171

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.