معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه بازشناسی رابطه‌ معماری بوم آورد و گردشگری و تأثیر متقابل این دو در مجموعه‌ی اقامتی و گردشگری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان :  بازشناسی رابطه‌ معماری بوم آورد و گردشگری و تأثیر متقابل این دو در مجموعه‌ی اقامتی و گردشگری 

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری 

عنوان :

 بازشناسی رابطه‌ معماری بوم آورد و گردشگری و تأثیر متقابل این دو در مجموعه‌ی اقامتی و گردشگری 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: بیان مسئله

1-1- تعریف مسئله. 4

1-2-سؤالات تحقیق. 5

1-3-اهداف تحقیق. 5

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-5- علت انتخاب و ضرورت انتخاب موضوع پروژه 6

1-6- موانع و مشکلات تحقیق. 8

1- 7- فرضیات.. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-فضاهای اقامتی. 11

2-1-1-کاروانسرا 11

2-1-1-1- انواع کاروانسراها 12

2-1-2-هتل. 14

2-1-3-متل. 17

2-2- گردشگری.. 18

2-2-1-تعریف گردشگر. 18

2-2-2- گردشگری در ایران. 20

2-2-2-1- تاریخچه گردشگری در ایران. 21

2-2-3- هدف از صنعت گردشگری.. 22

2-2-4- مزایا و معایب صنعت گردشگری.. 23

2-3- معماری بومی. 24

2-3-1- توجه به معماری بومی در جهان. 25

2-3-2- توجه به معماری بومی در کشورهای درحال‌توسعه. 27

2-3-3- عدم توجه به معماری بومی. 28

2-3-4- انسان و معماری بومی. 29

2-3-5- معماری بومی، معماری پایدار. 30

2-3-6- تأثیر معماری بومی در گردشگری.. 31

2-4- بررسی چند نمونه از مجموعه‌های اقامتی. 32

2-4-1-نمونه اول. 32

2-4-2-نمونه دوم 37

2-4-3-نمونه سوم 40

فصل سوم: مطالعه بستر طراحی

3-1-موقعیت جغرافیایی و تاریخی. 46

3-1-1-موقعیت استان خوزستان. 46

3-1-2-موقعیت شهرستان. 47

3-1-3- مطالعات جغرافیایی. 48

3-1-4-موقعیت طبیعی. 49

3-1-5- زمین‌شناسی. 50

3-1-6-سیل. 51

3-1-7-آب‌های زیرزمینی. 51

3-1-8-جنس خاك. 52

3-1-9-مطالعات تاریخی. 53

3-1-9-1-تاریخچه شهر اهواز. 53

3-1-10-وجه‌تسمیه. 56

3-2-مطالعات اقلیمی. 57

3-2-1-زاویه تابش آفتاب و درصد روزهای آفتابی. 57

3-2-2-دما 58

3-2-3-رطوبت نسبی. 60

3-2-4-باد 61

3-2-4-1-جهت باد غالب.. 62

3-2-5-بارندگی. 63

3-2-5-1-بارش‌های جوی.. 64

3-2-6-درجه حرارت.. 64

3-2-7-روزهای یخبندان. 66

3-2-8-فشار هوا 66

3-2-9-میزان وضوح دید 66

3-2-10-اقلیم و انسان. 67

3-2-10-1-تعادل حرارتی بین انسان و محیط. 67

3-2-10-2- تأثیر دمای هوا بر انسان. 67

3-2-11-منطقه آسایش.. 68

3-3-1- زبان و گویش.. 69

3-3-2-دین و مذهب.. 69

3-4-مطالعات اقتصادی، جمعیتی. 69

3-4-1-جمعیت خوزستان و اهواز در سال. 70

3-4-2-جمعیت شهرنشین اهواز. 70

3-5-مطالعات کالبدی.. 71

3-5-1- فرم كلی شهر اهواز. 71

3-5-2-گسترش شهر اهواز. 72

3-5-3- ویژگی‌های معماری بومی منطقه. 74

3-5-3-1- عناصر تشکیل‌دهنده معماری سنتی ساختمان‌ها 74

3-6- بررسی سایت انتخابی. 75

3-6-1-وضع موجود پروژه 75

3-6-2- علت انتخاب سایت.. 76

3-6-2-1- امتیازات سایت موردبررسی. 76

3-6-3-موقعیت سایت.. 78

3-6-4-نورگیری.. 79

3-6-5- دسترسی. 80

3-6-6- دید مطلوب سایت.. 81

3-6-7- ناهمواری‌های سایت.. 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-ضوابط و استاندارهای طراحی. 84

4-1-1- ضوابط و استاندارهای فضاهای اقامتی. 84

4-1-2-تسهیلاتی که باید برای معلولین در نظر گرفته شود. 87

4-1-3-تخصیص فضاهای اقامتگاه (برنامه توزیع فضا) 87

4-1-3-1-نقشه های ساختمانی بلند مرتبه. 94

4-1-3-2-طرحهای دارای آتریوم 96

4-2-اندازه و ظرفیت استخرها 97

4-2-1- مقررات فنی و جزئیات ساختمانی استخرها 98

4-2-1-1-کاسه استخر. 98

4-2-1-2- حاشیه استخر. 98

4-2-1-3-روشنایی سالن های شنا 98

4-2-2-فضاهای جانبی استخر. 99

4-2-3- سالن بدنسازی.. 102

4-2-4-سالن بیلیارد 103

4-2-4-1-هال ورودی.. 104

4-2-5-رستوران و غذاخوری.. 105

4-2-5-1-فضای غذاخوری.. 106

4-2-5-2-محل آماده سازی و پخت غذا 107

4-3-فضاهای اداری و عمومی. 109

4-3-1-فضای اداری.. 109

4-4-برنامه ریزی فیزیکی طرح. 110

4-4-1-بخش اقامتی. 110

4-4-2-بخش گردشگری.. 111

4-4-3-بخش اداری.. 112

4-4-4-بخش خدماتی. 113

4-4-5-جمع بندی.. 114

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1-مراحل شکل گیری طرح. 116

5-1-1- تقارن و هندسه. 118

5-1-2-رستوران کوشک مجموعه. 120

5-1-3-بخش اقامتی مجموعه. 121

5-1-4-نمایشگاه موقت.. 122

5-2-شناخت سیستم های تاسیساتی مورد استفاده در طرح. 122

5-2-1-سیستم فن کویل زمینی. 123

5-2-2-سیستم اسپلیت.. 123

5-2-3-سیستم کندانسینگ یونیت.. 125

نتیجه گیری کلی پروژه 125

چکیده

استان خوزستان یکی از مهم ترین استان های کشور به لحاظ پتانسیل های اقتصادی ، فرهنگی و گردشگری می باشد که با توجه به وجود این تواناییها و عدم وجود امکانات مناسب از سوی دیگر ، نیاز به احداث تاسیسات زیربنایی از جمله مجموعه های اقامتی – گردشگری در آن به وضوح احساس می شود. هدف از این پژوهش سعی در مرور، بازبینی و درنهایت بازشناسی رابطه‌ معماری بوم آورد و گردشگری و تأثیر متقابل این دو در مجموعه‌ی اقامتی و گردشگری می باشد، همچنین رابطه‌ آن‌ ها بافرهنگ مورد بررسی قرار می گیرد.

در این متن ابتدا با بازشناخت ادبیات موضوع به بررسی موضوعی سرپناه در سفر، هویت و فرهنگ معماری  و درنهایت تأثیر رابطه معماری بوم آورد و معماری پایدار و تأثیراتی که هنر بومی می‌تواند بر طراحی مجموعه اقامتی و گردشگری بگذارد، پرداخته شده است. این پژوهش با توجه به فرضیه‌های فوق ازلحاظ هدف کاربردی و با روش‌های ترکیبی تحقیق ازجمله روش مطالعات موردی، توصیفی، تحلیلی انجام‌گرفته است. یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که قطعاً فرهنگ و هنر و در اینجا معماری بومی بر یکدیگر تأثیرگذار هستند. هنر ایرانی و فرهنگ ایرانی به دلیل داشتن یک هدف مشترک هر دوبه‌یک سو در تلاطم هستند، البته امروزه این عناصر در حال تزلزل می‌باشند، هدف ما از طراحی مجموعه این است که در طرح ایده آل چنین مرکزی،  می‌توان با بهره گرفتن از ویژگی‌های کالبدی نظیر فرم و روابط اجزای کالبدی در راستای معماری بومی در  طراحی مجموعه گردشگری و اقامتی گام مؤثری برداشت.

 

واژگان کلیدی: معماری، بوم آورد، فرهنگ ایرانی، مجموعه اقامتی و گردشگری

مقدمه

طراحی یک مجموعه‌ی اقامتی گردشگری فضایی متفاوت با هتل یا مسافرخانه را می‌طلبد. در طراحی آن سعی بر این است، تا ویژگی‌های معماری بومی خوزستان برای گردشگر یا اقامت گر به معرض نمایش گذاشته شود. که این ویژگی‌ها می‌تواند در جهت موارد ذکرشده در زیر سازمان‌دهی شوند:

  • حفظ میراث هنری ایران در بخش معماری
  • ارتقای کیفی و رشد ارزش‌های معماری بومی ایران
  • حمایت از حقوق قانونی گردشگر
  • هدفمند نمودن صنعت گردشگری
  • شناسایی جاذبه‌های گردشگری ایران (خوزستان)
  • معرفی صنایع‌دستی خوزستان
  • تلاش برای رشد صنعت گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان

این مجموعه با فضایی کامل پیشرفته (مدرن) که در عین هندسی بودن آن با مصالح بومی نوین نیز اجرا

می‌شود سعی بر آن دارد که با تأثیر از فرهنگ ایرانی که معرف ویژگی‌های ایرانی است، در معماری و عناصر برگرفته از یادمان‌های خوزستان تأثیرگذار باشد که به این شکل از بعد انتزاعی به بعد مادی و در قالب کالبد آمده است.

1-1- تعریف مسئله

     در عصر حاضر گردشگری به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در ارتباط بین ملت‌ها به شمار می‌رود و کشورها با درک این مهم شروع به فراهم نمودن امکانات و تجهیزات مناسب به‌منظور جذب گردشگری می‌کنند. گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور می‌گذارد. ایجاد اشتغال، به جریان انداختن سرمایه‌های اقتصادی، افزایش تقاضاهای سفر خارجی و به دنبال آن افزایش امنیت در کشور ازجمله آثار مثبت گردشگری است. (حیدری، 1387: 13)

این پژوهش تعریفی جامع از گردشگری، توریسم و گذران اوقات فراغت را در کنار توجه به ارزش‌های پایدار معماری بومی به‌صورت دیدگاه‌هایی سیال ارائه می‌دهد. ازاین‌رو رویکرد اصلی پژوهش طراحی دستیابی به‌نوعی معماری بومی می‌باشد.

متغیرهای اصلی در بیان مسئله پیش رو در حوزه‌های ذیل قابل‌بررسی خواهد بود:

– نگرش به اقلیم

– نگرش بر بازخوانی ویژگی‌های معماری بومی

– نگرش به فرهنگ

با توجه به آنچه بیان شد می‌توان این‌گونه برداشت کرد که معماری بومی در تعامل بافرهنگ و معماری است. در معماری بومی علاوه بر طبیعت و بوم، مؤلفه دیگری به نام فرهنگ نیز در طول تاریخ تأثیرات بسیاری بر ساختار معماری گذاشته است. درواقع این در نفس معماری بومی است که دو گونه پیوند اساسی را محترم بدارد. پیوند با محیط فرهنگی یا با سلسله ارزش‌های فرهنگی یا سلسله رفتارهای فرهنگی و قوانینی که در آن جاری است.

عوامل مؤثر بر شکل‌گیری معماری بومی:

– فرهنگ: اعتقادات، باورها، آیین‌ها، دین و مذهب.

– طبیعت: اقلیم و جغرافیا.

– اقتصاد: تأمین معیشت و انواع آن.

– اجتماع: ساختار قبیله‌ای و همگن و ناهمگن بودن اجتماع.

 1-2-سؤالات تحقیق

1-چگونه پارامترهای فضایی بومی را می‌توان در طراحی محیط اقامتی پیاده کرد؟

2-چگونه می‌توان با بهره گرفتن از ویژگی‌های کالبدی نظیر فرم و روابط اجزای کالبدی در راستای معماری بومی در مجموعه گردشگری گام مؤثری برداشت؟

 1-3-اهداف تحقیق

هدف کلی: طراحی مکانی مناسب جهت اقامت و پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی و محققان و رونق گردشگری.

اهداف اختصاصی:

– افزایش رشد اقتصادی

– گسترش صنعت توریسم

– تعامل فرهنگی- اجتماعی

 1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق

     بسیاری از کشورهای دنیا برای جلب هرچه بیشتر گردشگرخصوصا گردشگران خارجی اقدامات گسترده‌ای را انجام می‌دهند که از آن جمله می‌توان به طراحی و اجرای ساختمان‌هایی با کاربری‌های رفاهی، خدماتی و تفریحی اشاره نمود. با توجه به نیاز گردشگران و خلأهایی که در اهواز به‌واسطه نبودن این مجموعه وجود دارد با طراحی این مجموعه می‌توان پاسخگوی نیاز همگان در این زمینه بود.

ـ ایجاد الگوی جدید جهت مجموعه‌های کوچک گردشگری

ـ این مجموعه باید قابلیت جوابگویی به نیازهای متعدد و متنوع گردشگران را با درک و لحاظ رفتارها و نیازهای انواع مراجعه‌کنندگان به محوطه را داشته باشد.

1-5- علت انتخاب و ضرورت انتخاب موضوع پروژه

گردشگری بزرگ‌ترین حرکت مردم در زمان صلح است. امروزه گردشگری یکی از امیدبخش‌ترین فعالیت‌هایی است که از آن به‌عنوان گذرگاه توسعه یادمی کنند (خسروی نژاد، 1387: 98). در حال حاضر بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از گردشگری دریافت می‌کنند و درآمدهای گردشگری درواقع مهم‌ترین هدف را برای توسعه زیرساخت‌های منطقه به کار می‌برد، گردشگری به‌عنوان پدیده‌ای با سودآوری فراوان به همراه گسترش تکنولوژی ارتباطات در وضعیت کنون جهان از چنان جایگاهی برخوردار گشته که تحت عنوان صنعت از آن یاد می‌شود گردشگری یکی از صنایع نیمه دوم قرن بیستم بود و اغلب به‌عنوان یک کلید برای رشد اقتصادی هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم درحال‌توسعه استفاده‌شده است (موحدی، 1386: 117) صنعت گردشگری می‌تواند منافع زیادی را برای جوامع مختلف به همراه داشته باشد، این منافع در پنج عنوان اصلی عبارت‌اند از:

1- توسعه زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات

2- ایجاد زمینه مناسب برای توسعه و حمایت صنایع، کشاورزی، صنعت ساختمان، تغذیه و خدمات

3- جذب سرمایه‌های خارجی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم

4- هموارسازی بستر مناسب برای افزایش درآمدهای ملی، توسعه فرصت‌های شغلی و ایجاد تحول مثبت در سایر بخش‌های اقتصادی با بهره گرفتن از ضریب تکاثری صنعت گردشگری.

5- بهبود استانداردهای زندگی (حیدری، 1383: 5).

     شهر اهواز باوجود داشتن قابلیت‌های مناسب گردشگری جایگاه مناسبی ازنظر جذب تعداد گردشگر و درآمد ارزی در کشور ندارد؛ لذا رسیدن اهواز به جایگاه مناسب در گردشگری نیازمند توجه همه بخش‌های دولتی، خصوصی مرتبط با این صنعت است. در سال‌های اخیر ملاحظات اکولوژیکی و زیست‌محیطی موجب گردید تا اکوتوریسم به‌عنوان سازگارترین نوع گردشگری بیش از سایر اشکال گردشگری موردتوجه قرار گیرد. درواقع این نوع گردشگری جهت پیشرفت اقتصادی هر کشور، مردم بومی منطقه و حفظ ارزش‌های طبیعی، زیست‌محیطی و فرهنگی مناطق گردشگری مناسب تشخیص داده‌شده است. ازاین‌رو توسعه این بخش جزء اهداف اصلی صنعت گردشگری در نظر گرفته می‌شود.(حسینی، 138: 104)

     توسعه فعالیت‌های گردشگری می‌تواند مشاغل متعددی را در بازار کار عرضه کند و با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم موجب تولید زنجیرهای از فعالیت‌ها شود. اشتغال در هتل‌ها، رستوران‌ها، آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های حمل‌ونقل، تأسیسات ورزشی همچون قایقرانی و … به‌طور مستقیم و تقویت بازار صنایع‌دستی و تولیدات محلی و به‌طورکلی اشتغال کلیه کسانی که به شکلی از اشکال گردشگری منتهی می‌گردد، جملگی توان اشتغال‌زایی را نشان می‌دهد، ضمن آن‌که به‌موازات بهبود فضای اشتغال و درآمد، اثرات اجتماعی و روان‌شناختی مهمی را در منطقه ایجاد می‌کند (مختاری، 1382: 7).

تعداد صفحه : 159

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.