رشته مدیریت

دانلود پایان نامه انتخاب پورتفوی بهینه با بهره گرفتن از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان :  انتخاب پورتفوی بهینه با بهره گرفتن از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت– گروه مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : مالی

 عنوان :

 انتخاب پورتفوی بهینه با بهره گرفتن از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر میرفیض فلاح شمس لیالستانی

 استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر فریده حق شناس کاشانی

بهار 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه
عنوان
   

فصل اول: کلیات طرح

1-1 بیان مسئله. 2

1-2 هدف­های تحقیق. 2

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. 3

1-4 فرضیه ­های تحقیق. 3

1-5 مدل تحقیق. 4

1-7 روش تحقیق. 6

1-8 قلمرو تحقیق. 6

1-9 جامعه و حجم نمونه. 6

1-10 محدودیت­ها و مشکلات تحقیق. 7

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه. 9

2-1 ادبیات نظری تحقیق. 10

2-1-1 سرمایه­ گذاری.. 10

2-1-2 چرا سرمایه­ گذاری می­کنیم؟. 10

2-1-3 اهمیت مطالعۀ سرمایه گذاری.. 11

2-1-4 فرایند سرمایه گذاری.. 11

2-1-5 ساختار فرایند تصمیم گیری.. 12

2-1-5-1 تجزیه و تحلیل اوراق بهادار. 12

2-1-5-2 مدیریت پرتفوی.. 13

2-1-6 مدل مارکویتز. 14

2-1-7 انتقادات وارد بر نظریۀ مدرن پرتفوی.. 16

2-2 سیستم­های خبره 17

2-2-1 تعاریف مختلف از سیستم خبره 20

2-2-2 مزایای سیستم­های خبره 20

2-2-2-1 مزایای سازمانی.. 20

2-2-2-2 مزایای کاربر. 23

2-2-3 محدودیت­های سیستم­های خبره 23

2-2-4 سیستم­های خبره و هوش مصنوعی.. 23

2-2-5 روش کلی تحلیل سیستم­های خبره (روش ابتکاری) 26

2-2-6 مدل کلی سیستم­های خبره 26

2-2-7 عناصر یک سیستم خبره 27

2-2-8 کاربردهای سیستم خبره 28

2-2-9 استفاده از قواعد برای بازنمایی دانش… 30

2-2-10 سیستم­های خبره فازی.. 30

2-2-11 بررسی نرم افزارهای مورد استفاده برای طراحی سیستم خبره 32

2-2-12 مقایسه سیستم ­های خبره و سیستم­های پشتیبان تصمیم گیری.. 33

2-2-13 تفاوت بین DSS و سیستم­های خبره 34

2-3 تحلیل­های بازار سهام. 35

2-3-1 تحلیل بنیادی.. 35

2-3-1-1 نقاط قوت تحلیل بنیادی.. 38

2-3-1-2 نقاط ضعف تحلیل بنیادی.. 39

2-3-1-3 برخی از شاخص ­های بنیادی مورد استفاده 39

2-3-2 تحلیل تکنیکال چیست؟. 47

2-3-2-1 فلسفه یا منطق. 49

2-3-2-2 اندیکاتور (شاخص) 50

2-3-2-3 یک اندیکاتور یا شاخص چه چیزی را ارائه می کند؟. 50

2-3-2-4 چرا از شاخص ها استفاده می کنیم؟. 51

2-3-2-5 نکاتی درباره استفاده از شاخص های تکنیکال. 51

2-3-2-6 شاخص ­های پیشرو (هدایتگر) 52

2-3-2-7 شاخص ­های پسرو (تحکیم کننده) 53

2-3-2-8 اندیکاتورهای پیشرو در مقابل پسرو. 53

2-3-2-9 نوسان نماهای مومنتوم (اندازه حرکت) 54

2-3-2-10 گونه­ های نوسان نماها 54

2-3-2-11 برخی اصطلاحات مهم. 55

2-3-2-12 اصطلاحات مورد استفاده در زمینه قیمت.. 59

2-3-2-13 مزایا و معایب تحلیل تکنیکال. 60

2-3-2-14 انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال. 61

2-3-2-15 تحلیل تکنیکال و کارایی آن در بازه ­های زمانی مختلف… 62

2-3-2-16 پیش بینی­های اقتصادی.. 62

2-3-2-17 برخی انتقادها در مورد تحلیل تکنیکال. 63

2-3-2-18 چگونه تحلیل­های تکنیکال و فاندامنتال را با هم هماهنگ کنیم؟. 67

2-3-2-19 شاخصهای تکنیکال مورد استفاده 68

2-4 پیشینه تحقیق. 74

2-4-1 مدیریت پرتفوی.. 74

2-4-2 تجزیه و تحلیل مالی.. 77

2-4-3 برنامه ریزی مالی.. 78

2-4-4 رتبه بندی اوراق قرضه. 78

2-4-5 ارزیابی ریسک ورشکستگی.. 79

2-4-6 سرمایه گذاری.. 79

2-4-7 اعطای اعتبار. 80

فصل سوم: روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)

مقدمه. 82

3-1 روش تحقیق. 82

3-2 جامعه آماری.. 83

3-3 حجم نمونه و روش اندازه گیری.. 83

3-4  ابزار جمع آوری اطلاعات.. 83

3-5  روش تجزیه و تحلیل داده ها 84

3-6  فرضیه ها 85

3-7 متغیرها 85

3-7-1 شاخص ­های بنیادی مورد استفاده 85

3-7-2 شاخص ­های تکنیکال مورد استفاده 86

3-9  مدل تحقیق. 87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ های تحقیق

مقدمه. 89

4-1 مرحله اول حذف سهام­های غیر قابل قبول. 89

4-2 مرحله ارزیابی سهام. 90

4-2-1 فازی سازی ورودی­ ها 98

4-2-2 فازی زدایی.. 101

4-4 پرتفوی نهایی.. 104

4-5 تجزیه و تحلیل فرضیه ­های تحقیق. 126

4-5-1 فرضیۀ اول. 126

4-5-2 فرضیۀ دوم. 126

4-5-3 فرضیۀ سوم. 127

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه. 138

5-1 نتیجه ­گیری.. 138

5-2 محدودیت­ها و مشکلات تحقیق. 141

5-3 پیشنهادهای حاصل از نتایج یافته­ های پژوهش… 141

5-4 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 142

فهرست منابع فارسی.. 144

فهرست منابع انگلیسی.. 145

چکیده انگلیسی.. 149

فهرست جداول
صفحه
عنوان

جدول 2-1 برخی از سیستم های خبره تجربی.. 20

جدول 2-2 برخی سیستم های خبره تجاری.. 21

جدول 2-4 کاربردهای سیستم خبره 32

جدول2-5 سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در مقایسه با سیستم های خبره 39

جدول 4-1 طبقه بندی صنعت.. 105

جدول 4-2 قواعد. 110

جدول 4-3 اعدا فازی مثلثی.. 114

جدول  4-4 پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1385 (سرمایه گذار ریسک گریز) 119

جدول 4-5 پرتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1385 (سرمایه گذار ریسک گریز) 119

جدول 4-6 پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1386 (سرمایه گذار ریسک گریز) 120

جدول 4-7 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1386 (سرمایه گذار ریسک گریز) 120

جدول 4-8 پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1387 (سرمایه گذار ریسک گریز) 121

جدول 4-9 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1387 (سرمایه گذار ریسک گریز) 121

جدول 4-10 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1388 (سرمایه گذار ریسک گریز) 122

جدول 4-11 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1388 (سرمایه گذار ریسک گریز) 122

جدول 4-12 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1389 (سرمایه گذار ریسک گریز) 123

جدول 4-13 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1389 (سرمایه گذار ریسک گریز) 123

جدول 4-14 پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1390 (سرمایه گذار ریسک گریز) 124

جدول 4-15 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1390 (سرمایه گذار ریسک گریز) 124

جدول 4-16 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1385 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 125

جدول 4-17 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1385 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 125

جدول 4-18 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1386 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 126

جدول 4-19 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1386 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 126

جدول 4-20 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1387 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 127

جدول 4-21 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1387 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 127

جدول 4-22 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1388 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 128

جدول 4-23 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1388 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 128

جدول 4-24 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1389 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 129

جدول 4-25 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1389 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 129

جدول 4-26 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1390 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 130

جدول 4-27 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1390 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 130

جدول 4-28 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1385 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 131

جدول 4-29 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1385 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 131

جدول 4-30 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1386 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 132

جدول 4-31 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1386 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 132

جدول 4-32 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1387 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 133

جدول 4-33 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1387 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 133

جدول 4-34 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1388 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 134

جدول 4-35 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1388 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 134

جدول 4-36 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1389 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 135

جدول 4-37 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1389 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 135

جدول 4-38 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1390 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 136

جدول 4-39 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1390 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 136

جدول 4-40 بازده پورتفوی برای دورهی سرمایه گذاری 6 ماهه. 137

جدول 4-41 آلفای جنسن پورتفوی 6 ماهه. 138

جدول 4-42 بازده پورتفوی برای دورهی سرمایه گذاری 12 ماهه. 139

جدول 4- 41 آلفای جنسن پورتفوی 12 ماهه. 140

فهرست اشکال

صفحه
عنوان

شکل 1-1 مدل تحقیق. 4

شکل 2-1 حوزه تفضیلی هوش مصنوعی.. 27

شکل 2-2 مفهوم سیستم خبره مبتنی بر دانش… 29

شکل 2-3 ساختار یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده 30

شکل2-4 یک سیستم خبره فازی.. 35

شکل2-5 بازار بدون روند. 63

شکل 2-6 بازار روند دار. 64

شکل2-7 مفهوم حمایت و مقاومت.. 66

شکل 4-1 پایگاه قواعده سیستم خبره فازی.. 111

شکل 4-2 تحلیل حساسیت در پایگاه قواعد. 112

شکل 4-3 نمایی از متغیر های ورودی.. 116

 

فصل اول

کلیات طرح

 

1-1 بیان مسئله

یکی از راه ­های سرمایه گذاری و تشکیل سبدی  از دارایی­ ها، سرمایه­ گذاری در بورس اوراق بهادار می باشد. در کشورهای پیشرفته بخش عمده­ای از سرمایه گذاری­ها از طریق بازارهای مالی (بورس­ها) انجام می­پذیرد. انتخاب و گزینش سهام شرکت­های حاضر در بورس اوراق بهادار و تشکیل پرتفوی سهام بهینه بستگی به عوامل متعددی دارد که تصمیم ­گیری را برای تحلیل­گران و کارشناسان پیچیده می­ نماید. تحقیقات و مطالعات بسیاری در حوزۀ تعیین اولویت معیارهای انتخاب سهم و تشکیل پرتفوی بهینه با توجه به معیارهای مختلف و استفاده از مدل­های مدرن در تعامل با یکدیگر انجام گرفته است. با این وجود مدل­های کمی همزمان رویکردهای بنیادی و تکنیکال را برای ساخت پرتفوی درنظر می­ گیرند. مسألۀ اصلی این تحقیق ارزیابی سهام و ساخت پرتفوی با بهره گرفتن از یک سیستم خبره است که هر دو رویکرد را مد نظر قرار می­دهد. حال سؤال این است که آیا می­توان با بهره گرفتن از این سیستم و ورودی های انتخاب شده پرتفویی انتخاب کرد که پر بازده­ترین سبد سهام باشد و آیا این تصمیم ­گیری با سرعت و دقت بیش­تری نسبت به مدل­های کلاسیک انتخاب پرتفوی انجام خواهد شد؟

 

1-2 هدف­های تحقیق

هدف اصلی این مطالعه ساخت پرتفوی بهینۀ سهام با بهره گرفتن از سیستم خبرۀ فازی مبتنی بر قاعده می باشد. اهداف دیگر عبارتند از: بررسی عملکرد مدل در انتخاب پرتفوی، تعامل بین تصمیم گیرندگان و سیستم در سطح بالا، حمایت از مدیران پرتفوی در تصمیم­های سرمایه­ گذاری.

 

 

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

الف) سرمایه­ گذاری بهینه علاوه بر این که باعث افزایش ثروت سهامداران می­ شود در دیدگاه کلان باعث رشد اقتصادی هر کشور نیز می­گردد.      

ب) استفاده از مدل­های جدید و دقیق­تر می ­تواند بازدهی سرمایه­ گذاری را بیش­تر کند و همچنین منجر به تخصیص بهینۀ سرمایه شوند.

ج) ورود به بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای جدید به منظور کسب بازدهی بیش­تر گامی در راستای کاراتر شدن بازار است.

تعداد صفحه : 167

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.