عمران

دانلود پایان نامه اصلاح پاسخ پل‌های جداسازی شده تحت زلزله‌های نزدیک گسل با بهره گرفتن از میراگرهای الحاقی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : اصلاح پاسخ پل‌های جداسازی شده تحت زلزله‌های نزدیک گسل با بهره گرفتن از میراگرهای الحاقی

دانشگاه آزاد

واحد شهرکرد

پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

اصلاح پاسخ پل‌های جداسازی شده تحت زلزله‌های نزدیک گسل با بهره گرفتن از میراگرهای الحاقی

استاد راهنما :

دکتر غلامرضا قدرتی‌امیری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 1

فصل اول « طرح مسئله »

1-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 3

1-2 بیان مسئله—————- 4

1-3 اهداف تحقیق————- 5

1-4 کاربرد جداگرهای لرزه­ای در کشورهای مختلف— 7

فصل دوم « عملکرد لرزه­ای پل­ها »

2-1 عملکرد پل­ها در زلزله­های اخیر و روش­های به­سازی آن­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 13

2-1-1 کلیات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 13

2-1-2 خسارت­های وارده به پل­ها در زلزله­های اخیر   بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 14

2-1-3 علل عمده آسیب­پذیری لرزه­ای و روش­های ترمیم و بهسازی پل­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 18

2-1-4 جداسازی لرزه­ای به عنوان یک روش مقاوم­سازیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 21

2-2 پاسخ پل‌های جداسازی شده تحت زمین لرزه‌های نزدیک گسلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 27

2-2-1 تحلیل پاسخ زلزله——– 29

2-3 بررسی اثرات زلزله­های نزدیک گسل بر روی سازه­ های مهندسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 33

2-3-1 اصول اساسی و مشخصات زمین لرزه‌های نزدیک گسلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 33

2-3-1-1 مشخصات زمین لرزه‌های نزدیک گسل—– 34

2-3-1-2 تفاوت کاربرد جداسازی در پل­ها با ساختمان­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 51

2-4 جداسازی لرزه­ای پل­ها و انواع تکیه­گاه­های جداگربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 53

2-4-1 مفهوم و مکانیزم جداسازی لرزه­ای پل­ها—— 53

2-4-2 مقایسه انواع جداگرهای لرزه­ای و تجهیزات میرایی الحاقی مناسب برای هرکدام —– 55

فصل سوم « مطالعات تحلیلی و آزمایش­گاهی جداسازی لرزه­ای پل­ها »

3-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 62

3-2 مطالعات تحلیلی و پارامتریک- 62

3-3 مطالعات آزمایشگاهی——– 64

3-4 ضوابط آیین­ نامه­ای در مورد پل­های جداسازی شدهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 67

3-4-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 67

3-4-2 ضوابط آیین­ نامه آشتو AASHTO در طراحی جداسازی لرزه­ای پل­های بزرگراهی—— 67

3-4-3 اثر بار زنده در طراحی لرزه­ای پل­ها———- 73

فصل چهارم « ارزیابی اجرایی »

4-1 فرایند تحلیل————– 75

4-2 استفاده از میراگر الحاقی در پل‌ها————– 75

4-3 تحلیل دینامیکی غیرخطی پل­های جداسازی شدهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 88

4-3-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 88

4-3-2 بررسی عددی کاربرد جداگرهای LRB و FPS — 89

4-3-2-1 مدل­سازی پل­های جداسازی شده ——– 90

4-3-2-2 مدل­سازی پل جداسازی نشده ———– 91

4-3-3 تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ———— 92

4-3-3-1 مقدمه ————– 92

4-3-3-2 طراحی جداگرهای لرزه­ای ————– 93

4-3-3-2-1 فلسفه سیستم‌های جداساز لرزه‌ای —– 93

4-3-3-2-2 طراحی جداسازهای لاستیکی – سربی — 93

4-3-3-2-3 تحلیل ———— 97

4-3-3-2-4 طراحی ———– 98

4-3-3-2-5 مدل­سازی جداگرهای لرزه­ای———- 102

4-3-3-3 مقیاس کردن شتاب­نگاشت­ها ———— 103

4-3-3-4 مدل­سازی سیستم پل جداسازی نشده—– 106

4-3-3-5 مقایسه جداگرهای طراحی شده———- 107

4-3-3-6 بررسی نتایج تحلیل­های دینامیکی ——– 108

4-3-3-6-1 بررسی شتاب وارد بر عرشه ———– 108

4-3-3-6-2 بررسی تغییرمکان افقی جداساز——– 110

4-3-3-6-3 بررسی برش پایه —- 111

فصل پنجم « نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات »

5-1 مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 114

5-2 نتیجه ­گیری————— 115

5-3 پیشنهادات—————- 117

منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 122

فهرست جداول

جدول 2-1)-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 42

جدول 2-2)-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 43

جدول 2-3)-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 43

جدول 2-4)-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 47

جدول 2-5)-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 47

جدول 2-6)-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 47

جدول 2-7)-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 48

جدول 2-8) انواع جداگرهای لرزه‌ای————— 56

جدول 2-9) مزایا و معایب جداگرهای لرزه‌ای——– 57

جدول 2-10) وسایل مکمل برای تامین میرایی جداگرهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 60

جدول 4-1)-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 88

جدول 4-2)-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 89

فهرست شکل ها

شکل 2-1: شکل‌های خسارت به علت نشیمنگاه ناکافی (راست: زلزله 1999 تایوان، چپ: زلزله 1995 کوبه)  16

شکل 2-2: شکل‌های افزایش جابه‌جایی‌های پل به علت روانگرایی (زلزله 1995 کوبه)——- 16

شکل 2-3: راست: شکل زوال ستون به علت قلاب ناکافی (زلزله 1994 نرتریج) ، چپ: فروریختن دهانه به علت چرخش پایه‌ها و فرونشست کوله‌ها (زلزله 1999 تایوان)————– 16

شکل 2-4: شکل‌های زوال ستون پل به علت مقاومت خمشی پایین (زلزله 1971 سان‌فراندو)- 17

شکل 2-5: شکل‌های زوال ستون‌های مختلف به علت ضعف طراحی (زلزله 1994 نرتریج)— 17

شکل 2-6: شکل شکست پایه پل به علت عدم شکل‌پذیری خمشی (زلزله 1999 تایوان)—– 17

شکل 2-7: شکل شکست برشی ستون (زلزله 1999 تایوان)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 18

شکل 2-8: شکل‌های پل Bai-Ho در تایوان (بالا) و سیستم جداسازی آن (پایین)———– 23

شکل 2-9: شکل‌های روگذر Bolu در ترکیه (راست) و زوال بالشتک آن (چپ)————- 24

شکل 2-10: شکل‌های پل Kodiac-Near Island که در آن 15 عایق لرزه‌ای از نوع بالشتک پاندول اصطکاکی بکار رفته است (آلاسکا)-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 24

شکل 2-11: شکل‌های پل Benicia-Martinez که در آن به ازای هر پایه دو عایق لرزه‌ای از نوع بالشتک پاندولی اصطکاکی بکار رفته است (کالیفرنیا)—————- 25

شکل 2-12: شکل‌های پل American River که در آن 48 عایق لرزه‌ای از نوع بالشتک پاندول اصطکاکی به‌کار رفته است (کالیفرنیا)-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 25

شکل 2-13: شکل‌های پل I-40 و عایق لرزه‌ای به‌کار رفته در آن که از نوع بالشتک پاندول اصطکاکی می‌باشد (روی رود Mississipi)-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 25

شکل 2-14: (a) ترک‌ها و خرد شدگی گوشه‌های بلوک‌ها در بالای پایه‌ها، (b) شکستگی دیوارهای باله‌ای در قسمت غربی      28

شکل 2-15: طیف (با 5% میرایی) برای دو مولفه افقی از ایستگاه‌های (a) هوارگردی و (b) سلفوس. که برای مقایسه طیف پاسخ آیین‌نامه اروپا 8، در قسمت I  و نوع خاک A، نمایش داده شده‌اندبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 29

شکل 2-16: حداکثر تغییرمکان متقاطع روسازه در زمانی‌که توسط هر دوی بهترین و بدترین مولفه‌های سلفوس و هوارگردی تحریک شود. و هنگامی‌که توسط تاریخچه زمانی شبیه‌سازی شده EC8 تحریک شود: (a) مدل با میلگردهای کششی، (b) مدل بدون میلگردهای کششی————– 30

شکل 2-17: حداکثر نیروی برشی در نگه‌دارنده‌ها هنگامی‌که توسط بدترین مولفه سلفوس و هوارگردی و تاریخچه زمانی EC8 تحریک شود. ظرفیت‌های مقاومت دیوارهای کناری (تکیه‌گاه‌های 1 و 9) برابر 1700 کیلونیوتن و ظرفیت مقاومت تکیه‌گاه‌های متقاطع (تکیه‌گاه‌های 2 تا 8) برابر 3200 کیلونیوتن می‌باشد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 31

شکل 2-18: حداکثر لنگر حول محور قائم در عرشه پل برای حالات مختلف، هنگامی‌که توسط بدترین مولفه از (a) تاریخچه زمانی هوارگردی، و (b) تاریخچه زمانی سلفوس، تحریک شود.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 32

شکل 2-19: حداکثر لنگر خمشی حول محور قائم. بار مبتنی بر بدترین مولفه بین تاریخچه‌های زمانی (a) هوارگردی، (b) سلفوس، می‌باشد.-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 33

شکل 2-20: مقایسه پاسخ زلزله بم در حوزه نزدیک و دور برای پریودهای مختلف———- 35

شکل 2-21: مقایسه پاسخ زلزله امپریال والی در حوزه نزدیک و دور برای پریودهای مختلف– 35

شکل 2-22: مقایسه نتایج حوزه نزدیک و دور گسل برای پریودهای مختلف————— 36

شکل 2-23: الف) میانگین و میانگین به علاوه انحراف استاندارد تغییرمکان نسبی طبقات در روش تحلیل دینامیکی غیرخطی. ب) مقایسه میانگین و میانگین به علاوه انحراف استاندارد در روش دینامیکی غیرخطی با تغییرمکان نسبی طبقات بر مبنای روش استاتیکی 2800، استاتیکی و دینامیکی خطی دستورالعمل بهسازی.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 40

شکل 2-24: (a) چرخه هیستریتیک نیرو- تغییرمکان جانبی، و (b) سطح تسلیم در جهات جانبی جداساز لاستیکی- سربی   42

شکل 2-25: تاریخچه‌های زمانی شتاب و سرعت برای (a) زمین‌لرزه نزدیک گسل ثبت شده در ایستگاه TCU052 در زلزله Chi-Chi، و (b) زمین لرزه دور از گسل TCU052 ثبت شده در همان ایستگاه از یک رخداد دیگر.——– 44

شکل 2-26: مقایسه طیف شتاب نرمال شده (PGA زمین لرزه در 1g مقیاس شده است) برای زمین لرزه نزدیک گسل (خط پررنگ) و همان طیف برای زمین لرزه دور از گسل (خط تیره)- 44

شکل 2-27: پاسخ‌های برش پایه در جهت طولی (a) پل A جداسازی نشده، (b) پل A جداسازی شده تحت زلزله نزدیک گسل و دور از گسل که در ایستگاه TCU 102 با PGA برابر 0.34g ثبت شده است.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 45

شکل 2-28: پا پاسخ‌های برش پایه در جهت طولی (a) پل B جداسازی نشده، (b) پل B جداسازی شده تحت زلزله نزدیک گسل و دور از گسل که در ایستگاه TCU 102 با PGA برابر 0.34g ثبت شده است.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 45

شکل 2-29: پاسخ‌های برش پایه در جهت طولی در شاه‌تیر (a) پل A جداسازی نشده، (b) پل A جداسازی شده تحت زلزله نزدیک گسل و دور از گسل که در ایستگاه TCU 102 با PGA برابر 0.34g ثبت شده است. ———- 46

شکل 2-30: پاسخ‌های تغییرمکان نسبی جانبی جداساز لاستیکی سربی برای (a) پل A جداسازی شده (پرود کوتاه)، و (b) پل B جداسازی شده (پریود متوسط)، توسط زمین لرزه دور از گسل با PGA برابر با 0.34g.——– 46

شکل 2-31: پاسخ‌های تغییرمکان نسبی جانبی جداساز لاستیکی سربی برای (a) پل A جداسازی شده (پرود کوتاه)، و (b) پل B جداسازی شده (پریود متوسط)، توسط زمین لرزه نزدیک گسل با PGA برابر با 0.34g.——- 47

شکل 2-32: رابطه بین برش پایه حداکثر و (a) PGV/PGA، (b) انرژی زمین لرزه E‌‌i، و (c) سرعت طیفی Sv در پریود 0:78 ثانیه برای پل A جداسازی شده (تناوب کوتاه) با زمین‌لرزه‌های ورودی نزدیک گسل که در حین زلزله Chi-Chi       49

شکل 2-33: رابطه بین برش پایه حداکثر و (a) PGV/PGA، (b) انرژی زمین لرزه E‌‌i، و (c) سرعت طیفی Sv در پریود 1:12 ثانیه برای پل B جداسازی شده (تناوب متوسط) با زمین‌لرزه‌های ورودی نزدیک گسل که در حین زلزله Chi-Chi    49

شکل 2-34: رابطه بین تغییرمکان طولی حداکثر و (a) PGV/PGA، (b) انرژی زمین لرزه E‌‌i، و (c) سرعت طیفی Sv در پریود 0:78 ثانیه برای پل A جداسازی شده (تناوب کوتاه) با زمین‌لرزه‌های ورودی نزدیک گسل——— 50

شکل 2-35: رابطه بین تغییرمکان طولی حداکثر شاه‌تیر و (a) PGV/PGA، (b) انرژی زمین لرزه E‌‌i، و (c) سرعت طیفی Sv در پریود 1:12 ثانیه برای پل B جداسازی شده (تناوب متوسط) با زمین‌لرزه‌های ورودی نزدیک گسل– 50

شکل 2-36: رابطه بین نسبت تنزل برش پایه و مقدار PGV/PGA برای (a) پل A (تناوب کوتاه)، و (b) پلB (تناوب متوسط) توسط زمین لرزه‌های دور از گسل که در حین زلزله Chi-Chi تایوان ثبت شده‌اند.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 51

شکل 2-37: نمونه‌ای از یک پل جداسازی شده لرزه‌ای- 52

شکل 2-38: جزئیات محل اتصال عرشه پل به کوله آن- 53

شکل 3-1: شکل شماتیک مدل پل با مقیاس ——- 64

شکل 3-2: شکل جزئیات قطعه جداگر مورد بررسی— 65

شکل 3-3: شکل مقایسه پاسخ زیرسازه بین پل جداسازی شده (پایین) و پل معمولی (بالا)— 66

شکل 3-4: سختی تانژانتی سیستم جداسازی——– 71

شکل 3-5: شکل رابطه نیرو- تغییرمکان سیستم‌های با نیروی مقاوم ثابتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 71

شکل 4-1: میراگر سیال نصب شده در پل Seo-Hae— 76

شکل 4-2: نمای پل Seo-Hae—- 76

شکل 4-3: موقعیت نصب میراگرهای سیال لزج—— 76

شکل 4-4: پل Ok- Yeo———- 77

شکل 4-5: نمای پل و محل نصب میراگر———— 77

شکل 4-6: میراگر نصب شده در پل Ok-Yeo——— 77

شکل 4-7: میراگرهای مورد استفاده در پل Ok –Yeo– 78

شکل 4-8: پل Chun-Su——— 78

شکل 4-9: میراگر نصب شده در پل Chun-Su——– 78

شکل 4-10: پل E-Po———– 79

شکل 4-11: میراگر نصب شده در تکیه‌گاه پل E-Po— 79

شکل 4-12: میراگرهای طولی و عرضی در محل درز انبساطبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 79

شکل 4-13: پل Kang-Dong—— 80

شکل 4-14: میراگر نصب شده در پل Kang- Dong—- 80

شکل 4-15: میراگر عرضی نصب شده در پل Dong-Yunبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 80

شکل 4-16: جابه‌جایی پل در حالت‌های مختلف میرایی برای تکیه‌گاه‌های مختلف تحت زلزله Imperial Valley          82

شکل 4-17: جابه‌جایی پل در حالت‌های مختلف میرایی برای تکیه‌گاه‌های مختلف تحت زلزله Northridge     82

شکل 4-18: شتاب وارده به پل در حالت‌های مختلف میرایی برای تکیه‌گاه‌های مختلف تحت زلزله Imperial Valley    83

شکل 4-19: شتاب وارده به پل در حالت‌های مختلف میرایی برای تکیه‌گاه‌های مختلف تحت زلزله Northridge         84

شکل 4-20: جابه‌جایی تحمیلی به پل تحت زلزله Imperial Valley برای حالت‌های مختلف میرایی    84

شکل 4-21: جابه‌جایی تحمیلی به پل تحت زلزله Northridge برای حالت‌های مختلف میرایی 84

شکل 4-22: شتاب تحمیلی به پل تحت زلزله Imperial Valley برای حالت‌های مختلف میرایی 85

شکل 4-23: شتاب تحمیلی به پل تحت زلزله Northridge برای حالت‌های مختلف میرایی— 85

شکل 4-24: پیکربندی رایج جداساز و تجهیزات میرایی الاستیک الحاقی (SED : میراگر الاستیک الحاقی)     87

چکیده

پل‌های جداسازی شده با بهره گرفتن از جداگرهای لرزه‌ای، نسبت به زلزله‌های دور از گسل پاسخ بسیار مناسبی دارند. بدین معنی که با جدا نمودن این پل‌ها میزان شتاب وارده بر عرشه، برش پایه و همچنین جابه‌جایی نسبی عرشه نسبت به پل جدا نشده کاهش می‌یابد. این موضوع در پاسخ این پل‌ها نسبت به زلزله‌های نزدیک گسل دیده نمی‌شود. با بررسی رکورد زمین­لرزه­های نزدیک گسل مشاهده شد که این زمین لرزه­ها نسبت به زمین لرزه­های دور از گسل تغییرمکان­های شدیدی را تولید می­ کنند که می ­تواند سیستم جداسازی را به شرایط بحرانی ببرد، لذا برای جلوگیری از این رخداد لازم است از سیستم مضاعفی (مانند میراگرهای الحاقی) جهت اصلاح پاسخ پل­­هایی که تحت این زمین لرزه­ها قرار می­ گیرند استفاده نمود.

در این تحقیق سعی خواهد شد تا این معایب با بهره گرفتن از میراگرهای الحاقی برطرف گردند و به یک پاسخ مناسب برای این پل‌ها دست یافته شود.

1-1 مقدمه

تقریباً در تمامی زلزله­های بزرگ، تخریب پل­ها در اثر فروریزش و تخریب پایه­ها مشاهده شده است. آسیب دیدگی پل­ها در زلزله­های سال 1994 نرتریج و سال 1995 کوبه به همگان ثابت کرد که معیار مقاومت به تنهایی هرگز برای تضمین ایمنی پل­ها و عملکرد مناسب آن­ها در حین زلزله کفایت نمی­ کند. تا به­حال تحقیقات بسیاری با هدف یافتن روش­های منطقی برای محافظت پل در زلزله­های شدید انجام شده است که در این میان جداسازی لرزه­ای راه حلی مناسب برای کاهش نیروهای ناشی از زلزله تا حد ظرفیت الاستیک اعضای سازه می­باشد. بدین ترتیب اعضای سازه پل از ورود به ناحیه غیرخطی مصون مانده که این به معنای سالم ماندن سازه پل در حین زلزله می­باشد.

ایده اصلی در جداسازی لرزه­ای، کاهش فرکانس پایه ارتعاش سازه و رساندن آن به مقداری کمتر از فرکانس­های حاوی انرژی غالب زلزله می­باشد. به بیانی دیگر، جداسازی لرزه­ای موجب افزایش پریود ارتعاشی سازه می­ شود و آن را از پریودهای حاوی انرژی غالب زلزله دور می­ کند. بدین ترتیب انرژی ورودی به سازه ناشی از زلزله با جداسازی لرزه­ای کاهش می­یابد. دیگر مزیت جداسازی لرزه­ای فراهم نمودن وسیله­ای جهت اتلاف انرژی می­باشد که انرژی وارد شده به سازه در نقاط معدود و به­ صورت کنترل شده تلف شود. بدین ترتیب تخریب و آسیب دیدگی در نقاطی خاص متمرکز شده و امکان تعویض این قطعه پس از زلزه وجود خواهد داشت.

در حال حاضر پل­های بزرگراهی ایران دارای سه نوع عمده تکیه­گاه فلزی، بتنی و الاستومری می­باشند که از میان تکیه­گاه­های الاستومری به دلایل فنی و اقتصادی ذکر شده در ذیل بخش عمده­ای از تکیه­گاه­های پل­ها را تشکیل می­ دهند:

  1. دارای وزنی سبک بوده و به راحتی نصب می­شوند علاوه بر این، فضای کمی را اشغال می­ کنند.
  2. نیاز به تعمیرات ندارند.
  3. دچار زنگ زدگی نمی­شوند و دارای قطعات متحرک نیستند.
  4. با سطوح نامنظم تماس خوبی برقرار می­ کنند.
  5. در هر دو جهت امکان تغییرشکل و حرکت دارند.
  6. میرایی ارتعاشی خوبی دارند.
  7. صرفه­جویی اولیه و دراز مدت در هزینه و زمان دارند.
  8. در برابر هوازدگی مقاومت خوبی دارند.

9. در برابر مواد نفتی و شیمیایی از مقاومت خوبی برخوردارند

تعداد صفحه : 145

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.