رشته مکانیک

دانلود پایان نامه ارائه یک متدولوژی برای مدیریت موجودی با رویکرد یکپارچه سازی سیستم‌‌‌های اطلاعاتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک

گرایش : ساخت و تولید

عنوان :  ارائه یک متدولوژی برای مدیریت موجودی با رویکرد یکپارچه سازی سیستم‌‌‌های اطلاعاتی

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش ساخت و تولید

عنوان پایان نامه :

ارائه یک متدولوژی برای مدیریت موجودی با رویکرد یکپارچه سازی سیستم‌‌‌های اطلاعاتی و  ارتقا عملکرد سیستم IT  با بهره گرفتن از سیستم‌‌‌های ردیابی اطلاعاتی در سطح کف کارگاه

استاد راهنما:

دکتر مهرداد کازرونی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش با تأکید بر واحد منابع قابل ردیابی (TRU)، مدیریت اطلاعات و تکنولوژی تبادل اطلاعات از دامداری تا میز مصرف کننده، به بررسی مفهوم قابلیت ردیابی الکترونیک مواد غذایی در سراسر زنجیره تأمین می‌پردازد. در راستای انجام این مسئولیت، UML (زبان مدل­سازی یکپارچه) برای ایجاد مدل دادة محور محصول و برای مدیریت دادة قابلیت ردیابی TRU در سراسر زنجیره به­کار گرفته می‌شود. در این پژوهش، یک رویکرد سیستمی به­منظور توسعه متدولوژی برای پیاده­سازی قابلیت ردیابی زنجیرة تأمین مواد غذایی، مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش شامل دو بخش کلی است. در بخش اول به معرفی قابلیت ردیابی، نیازمندی­ها و الزامات پیاده­سازی آن می­پردازیم و در بخش دوم، سیستم قابلیت ردیابی را جهت کنترل موجودی در سازمان به­کار می­گیریم. در راستای انجام این کار، زنجیرة تأمین ماست به­عنوان سازمان هدف، انتخاب شده است. زنجیرة تأمین ماست، از پنج حلقه تشکیل شده که مادة اولیة تولید ماست (شیر) را از دامدار تهیه نموده، آن را به ماست تبدیل کرده و به مشتری نهایی تحویل می­دهند. برای انجام ردیابی از ابزارهای شناسایی چون RFID بهره برده­ایم.

واژه­ های کلیدی: قابلیت ردیابی، ردیابی، پیگیری.

فهرست مطالب

عنوان                صفحه

فصل 1- کلیات تحقیق   13

1-1- مقدمه  13

1-2- تشریح و بیان مسئله  13

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق   14

1-4- سوالات تحقیق   15

1-5- اهداف اساسی تحقیق   16

1-6- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق   16

1-7- ساختار تحقیق   16

1-8- قلمرو تحقیق   17

1-8-1- دوره زمانی انجام تحقیق   17

1-8-2- مکان تحقیق   17

1-9- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی   17

1-9-1- برنامه‌ریزی منابع سازمان 17

1-9-2- مدیریت زنجیره تأمین   18

1-9-3- قابلیت ردیابی   19

1-9-4- ردیابی   19

1-9-5- پیگیری   20

1-10-   نمای کلی پایان نامه  20

فصل 2- ادبیات نظری و پیشینه تحقیق   23

2-1- ادبیات نظری   23

2-1-1- مقدمه  23

2-1-2- ERP  23

2-1-3- مدیریت زنجیره تامین   27

2-1-4- قابلیت ردیابی   32

2-2- مرور پیشینه    53

2-2-1- خلاصه مرور پیشینه  56

2-3- نتیجه ­گیری   62

فصل 3 ­شناسی تحقیق   63

3-1- مقدمه    64

3-2- مدل‌سازی اطلاعات قابلیت ردیابی   64

3-2-2- مدل­سازی سیستم قابلیت ردیابی مواد غذایی   68

3-2-3- استاتیک یک سیستم قابل ردیابی   79

3-3-  مدل‌های ارائه شده در قابلیت ردیابی   82

3-3-1- مدل سلسله مراتبی IEC 62264  82

3-3-2- مدل جهان شمولی هولونیک    84

3-3-3- مدل استفاده شد توسط تاکور و همکاران (2010) 86

3-3-4- مدل استفاده شده توسط جی هو و همکاران (2013) 87

3-3-5- مدل ارائه شده توسط جانسن والرز و همکاران (2003) 89

3-3-6- مدل ارائه شده توسط رز گارسیا و همکاران (2010) 91

3-3-7- مدل ارائه شده توسط خبازی و همکاران (2010) 92

3-3-8- مدل ارائه شده توسط جمسی (2010) 93

3-4-  توسعه مدل  100

3-4-1- تعریف سفارشی سازی انبوه 101

3-4-2- مدل توسعه یافته: 102

3 – 5-  نتیجه گیری   103

فصل 4- پیاده سازی مدل پیشنهادی در صنعت لبنیات   104

4-1-  مقدمه  105

4-2-  پیش از پیاده­سازی   105

4-2-1- اطلاعاتی درباره سازمان  106

4-3-     مراحل مدل‌سازی   106

4-3-1- مرحله اول: فرایند تولید ماست   106

4-3-2- مرحله دوم: ملاحظات قابلیت ردیابی   110

4-3-3- مرحله سوم: تشریح الزامات   111

4-3-4- مرحله چهارم: مدل­سازی مفاهیم  112

4-3-5- مرحله پنجم: دینامیک بهر  113

4-3-6- مرحله ششم: مدل­سازی منطقی محصول  122

4-3-7- هزینه پیاده­سازی قابلیت ردیابی: 127

4-4- نتیجه ­گیری   128

فصل 5- نتایج و پیشنهادات تحقیق   129

5-2- یافته‌های اصلی تحقیق   130

5-3- اهداف تحقیق      132

5-4- نتایج حاصل از تحقیق   133

5-5- سهم علمی تحقیق   135

5-6- محدودیت‌های تحقیق   136

5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی   136

فصل 6- مراجع تحقیق   139

1-1-               مقدمه

 این پایان نامه با تأکید بر واحد منابع قابل ردیابی[1] (TRU)، مدیریت اطلاعات و تکنولوژی تبادل اطلاعات از مزرعه تا میز مصرف ­کننده، به بررسی مفهوم قابلیت ردیابی الکترونیک مواد غذایی در سراسر زنجیرة تأمین می‌پردازد. در راستای انجام این مسؤلیت، زبان مدل سازی یکپارچه[2] (UML) برای ایجاد مدل داده محور محصول و برای مدیریت داده قابلیت ردیابی TRU، در سراسر زنجیره بکار گرفته می‌شود. در این فصل از تحقیق، محقق به بیان مسأله اصلی پژوهش، تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق و نتایج مورد انتظار می‌پردازد و سپس اهداف اساسی از انجام تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات، و روش‌های آنالیز اطلاعات بصورت خلاصه بیان می‌گردد، سپس اصطلاحات و واژه‌های تخصصی تعریف شده و در پایان ساختار پژوهش تشریح می‌گردد.

1-2-              تشریح و بیان مسئله

در یک سیستم تولیدی، برای رسیدن به پیشینه و یا سابقة یک محصول و یا وضعیت فعلی محصول، به راهکار‌هایی نیاز است. تعیین سابقه و یا پیشینة محصول برای بسیاری از مشتریان و یا بسیاری محصولات مهم می‌باشد. برای بسیاری از مشتریان مهم است که محصول در کجا، تحت چه شرایطی، تحت چه فرایندهایی و در چه زمانی ایجاد شده است. منشاء محصول نیز در بسیاری موارد اهمیت پیدا می‌کند. به­عنوان مثال با توجه به بالا بودن جمعیت مسلمانان جهان، اطمینان از تهیه گوشت حلال برای این جمعیت از جهان مهم می‌باشد. این امر برای تمامی کشورهای جهان امری ضروری است و سازمان‌ها با ارائه مدرکی که حلال بودن گوشت را تضمین کند قادر به برقراری ارتباط با بیش از یک چهارم جمعیت دنیا خواهند شد. این سازمان‌ها باید اصول استاندارد غذای حلال را رعایت کنند از جمله اینکه، مواد و خوراک دام نباید از اجزاء غیر حلال فراوری شده باشد؛ شرایط ذبح و صید شرعی مطابق قوانین اسلام اجرا شود؛ تفکیک خطوط فراوری محصولات حلال و غیر حلال انجام پذیرد و غیره؛ علاوه بر این باید برچسب و یا نشانه‌ای بر روی این محصولات فراوری شده قرار بگیرد تا مصرف کننده قادر به تشخیص این محصولات باشد.

همچنین محصولات ارگانیک[3] که در حال حاضر بسیار مورد توجه عموم مردم قرار گرفته­اند. بدلیل افزایش نگرانی‌ها در مورد باقیمانده سموم و مواد شیمیایی استفاده شده برای از بین بردن آفت­کش‌ها، محصولات ارگانیک وارد بازار شدند. این محصولات جایگاه ویژه‌ای در بازار پیدا کرده ­اند و از بهای تقریبی 20% بیشتر از سایر محصولات مشابه‌شان برخوردارند. مشتریان این محصولات نسبت به پیامدهای محیطی حساس می‌باشند. در روش تولید این محصولات، بر منابع تجدید­پذیر اتکا شده است. این محصولات بدون دخالت و مصرف آفت­کش‌ها و کودهای شیمیایی تولید می‌شوند. برای ایجاد اطمینان مشتری از محصولاتی که استفاده می‌کند لازم است، محل تولید اینگونه محصولات و موادی که در تولید آنها مورد استفاده قرار گرفته بهمراه دیگر اطلاعات مورد نیاز بر روی محصول درج شود. در مطالعه‌ای که توسط دیکنسون [4]و همکارانش (2002) انجام شد، آنها در‌یافتند که مصرف­ کنندگان ایالات متحده مایل به پرداخت هزینه بیشتر برای محصولاتی هستند که قابلیت ردیابی، شفافیت و افزایش تضمین کیفی را ارائه می‌دهند.

تجربه نشان می‌دهد، مصرف­ کنندگان حاضرند برای کالاهایی که دارای شناسنامه ردیابی هستند بهای بیشتری را بپردازند [1]. در واقع ردیابی محصول ارزش افزوده‌ای برای سازمان به همراه می‌آورد که این امر و موارد بسیار دیگر تعریف قابلیت ردیابی را موجب شده است. نمونه ی دیگری ذکر می‌کنیم. از بین مواد غذایی، غذاهای دریایی قابلیت فاسد­شدن بالایی دارند. وضعیت حرارت و شرایط زمانی برای این نوع محصولات بسیار با اهمیت می‌باشد. بنابراین لحاظ کردن این موارد بعنوان بخشی از تاریخچه محصول امری ضروری می­باشد. در کل اصیل بودن و قابل اعتماد بودن محصول باید تحت استانداردهایی باشد و زیر نظر سازمان‌هایی ارائه شود. قابلیت ردیابی نه­تنها برای مشتریان می‌تواند مثمر ثمر باشد، حتی این امر می‌تواند برای نهادهای نظارتی نیز سودمند باشد. مثلاً در فنلاند اجازه برداشت انواع توت از زمین، صرف نظر از مالکیت و منطقه تحت اشغال، زیر نظر نهاد‌های نظارتی خاصی می‌باشد. این مناطق که محصولات در آن بصورت ارگانیک می‌باشند، نقشه برداری شده ­اند. هنگامی که توت از یکی از این مناطق جنگلی برداشت می‌شود. خریدار محلی باید منطقه برداشت توت را تأیید و شرکت توت نیز باید سوابق برداشت را به منظور اطمینان از ارگانیک بودن مواد اولیه، حفظ نماید. هر مرحله از زنجیرة تأمین اطلاعات انواع توت و محصولات را مستند­سازی می کند. با پیروی از این اسناد تعیین مساحت برداشت انواع توت امکان‌پذیر است.

1-3-             اهمیت و ضرورت تحقیق

همانطور که در بخش قبل گفته­ شد، با توجه به افزایش قابل توجه بیماری‌های قابل‌انتقال از مواد غذایی در طول چند دهة گذشته و مصرف سموم و مواد شیمیایی مضر برای انسان در تولید محصول، مصرف کنندگان مواد غذایی بیش از پیش نگران مواد غذایی­ای هستند که مصرف می‌کنند. مواد غذایی پیش از آنکه بدست مصرف ­کننده برسند، مسافتی طولانی را طی می‌کنند، و در زنجیره تأمین چندین بار دست بدست می‌شوند. در صورت وقوع یک حادثه، یافتن علت وقوع حادثه بسیار دشوار است. این مسئله ردیابی و پیگیری مواد غذایی را به یک وظیفه چالش­برانگیز تبدیل نموده است و نیافتن منشاء مشکل، خسارات هنگفتی به سازمان‌ها وارد نموده و همچنین موجب نارضایتی مشتری شده است. این امر می‌تواند سابقه یک سازمان را زیر سؤال برده و موجب پراکنده­شدن مشتریان یک علامت تجاری خاص شود. این موارد موجب شده، صنایع غذایی و نهاد‌های نظارتی به معرفی استانداردهای ردیابی و ایمنی مواد غذایی بپردازند و زیر مجموعه‌ها و تأمین کنندگان خود را ملزم به داشتن سیستم‌های قابلیت ردیابی نمایند. اتحادیة اروپا از سال 2002 و پس از شیوع فاجعه­بار بیماری جنون گاوی، اپراتورهای تجاری مواد غذایی را ملزم به داشتن سیستم‌هایی با قابلیت ردیابی در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی کرد.

علاوه بر صنایع غذایی، ردیابی در بسیاری از صنایع و کارهای خدماتی نیز مورد نیاز و مثمرثمر است. در ادامه مثالی ارائه می‌شود. این مثال ضرورت استفاده از قابلیت ردیابی را بخوبی نشان می‌دهد.

“در سالن بزرگ مزایده گل بلوامنویلینگ[5] هلند، 147000تولیدکننده گل، با32000 تراکنش وجود داشت، با سفارشات 2000 خریدار که باید هر روز صبح پیش از ساعت 11، بسته بندی می‌گردید و بصورت داخلی و یا خارجی حمل می‌شد. برچسب‌های شناسایی رادیو فرکانسی[6] (RFID) 100000 بارکش به­عنوان بخشی از تدارکات پیچیده و خودکار سیستم ردیابی، این محموله‌های بی­شکوفه است. حرکت بارکش‌ها در طول مایل‌ها، بصورت الکترونیک ردیابی می‌شد و سفارشات از بارکش‌ها برداشت می­شد و به درب منزل مشتریان حمل می‌گردید، برچسب‌های RFID توسط آنتن با برقراری ارتباط با نرم‌افزارهای تدارک، بموقع خوانده می‌شدند. و پرسنل می‌توانستند محل دقیق سفارشات، محتویات آنها و سرعت رسیدن محوله به مشتری را بدقت بررسی کنند” [2]. این موارد و بسیاری موارد دیگر نمونه‌ای از قابلیت‌های، ردیابی و موارد استفاده آن است که این سیستم را به ابزاری مفید برای هر سازمان بدل می‌کند.

1-4-           سوالات تحقیق

با توجه به توضیحات فوق، پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که،

“چگونه سیستم قابلیت ردیابی، می‌تواند موجب بهبود سیستم مدیریت موجودی در یک راه‌حل ERP شود؟”

جهت پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، می‌توان چند پرسش فرعی مطرح نمود که با پیشرفت فازهای تحقیق و در طی انجام مراحل آن و با روشن­شدن پاسخ این پرسش‌های فرعی، بتدریج بتوان پرسش اصلی تحقیق را پاسخ گفت.

 • ” برای مدلسازی سیستم با قابلیت ردیابی، چه متغیرهایی می‌بایست در‌نظر گرفته شوند؟”
 • “چگونه فرایندهای مختلف زنجیره تأمین اطلاعات محصول را مبادله می‌کنند؟”
 • “چه متدولوژی برای ردیابی سفارشات، مورد استفاده قرار می‌گیرد؟”
 • “چه اطلاعاتی برای مدلسازی مورد نیاز است؟”
 • چگونه سیستم با قابلیت ردیابی در صنایع غذایی، مدلسازی می‌شود؟”

در راستای پاسخ به این سؤالات و در جهت دستیابی به پاسخ اصلی این پژوهش، مراحلی برای دستیابی در نظر گرفته شده است که در پایان این فصل ترتیب آنها ارائه می‌شود.

1-5-             اهداف اساسی تحقیق

با توجه مسائل تحقیق، هدف اساسی تحقیق بصورت زیر تعریف می‌شود:

توسعه یک متدولوژی برای زنجیره تأمین تا تحویل محصولات به مشتری با قابلیت ردیابی. برای نیل به این هدف، مرور کاملی بر ERP و قابلیت ردیابی خواهیم­کرد، تا بصورت موردی، قابلیت ردیابی در صنایع خاص مدلسازی شود. در حین مدلسازی، ابزارها و روش‌ها و دیگر الزامات لازم، شناسایی می‌شود. در همین خصوص مدلسازی آن بخش از ERP با قابلیت ردیابی در صنایع غذایی به عنوان مطالعه موردی ارائه می‌شود.

1-6-              نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق

پس از مدلسازی فرایندهای مورد نیاز برای بدست آوردن قابلیت ردیابی در صنعت مورد نظر انتظار می­رود، بتوانیم مزایای استفاده از روش‌های توسعه سیستم‌های اطلاعاتی با قابلیت ردیابی را در صنایع غذایی نشان دهیم.

از جمله نتایج مورد انتظار در انجام این پژوهش عبارتند از:

 • نظارت بر سیستم و ردیابی محصول بصورت لحظه‌‌‌ای.
 • کاهش موجودی در گردش بدلیل افزایش قابلیت اعتماد به سیستم بدلیل ردیابی مؤلفه‌های مورد استفاده در محصول و حذف آنلاین آنها از انبار.
 • بهبود کارآیی سیستم تولید، بدلیل شناسایی مشکلات سیستم.
 • افزایش گردش انبار بدلیل توانایی در برنامه‌ریزی کنترل موجودی.
 • افزایش قابلیت مشاهده اطلاعات.
 • کاهش خطا در سیستم ورودی اطلاعات.
 • کاهش میزان سرمایه در گردش.

1-7-             ساختار تحقیق

روش انجام این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات کمی و استفاده از اطلاعات جاری و داده‌های تاریخی می‌باشد. برای مدلسازی، ابتدا نقشه جریان مواد و فرایند در سازمان تولید محصولات لبنی ارائه شد، سپس الزامات اساسی سیستم شناسایی و پس از آن دینامیک و رفتار بهرها بررسی گردید. نقاط ثبت اطلاعات شناسایی شدند و پس از آن مدلسازی انجام پذیرفت.

1-8-             قلمرو تحقیق

1-8-1-                    دوره زمانی انجام تحقیق

این پژوهش در طی مدت 8 ماه از آغاز بهمن 1391 تا شهریور 1392 بطول انجامید. ابتدا مطالعه ای مفصل در باب سیستم قابلیت ردیابی انجام پذیرفت و پس از آن ساختار سیستم اطلاعاتی سازمان مورد بررسی قرار گرفت و رویه‌ها و فرایندهای تولید محصول نقشه‌برداری شد. پس از آن مدل‌های سیستم قابلیت ردیابی شناسایی گردید. در ادامه، ابزارهای لازم برای ردیابی مورد مطالعه قرار گرفت. با کمک این اطلاعات مدلسازی صورت گرفت و آنالیز مدل تا شهریور 1392 به طول انجامید.

1-8-2-                   مکان تحقیق

شرکت تولید محصولات لبنی A، بعنوان شرکت هدف انتخاب شد، که متأسفانه به­ دلیل محرمانه بودن اطلاعات سازمان از ارائه نام آن معذوریم.

1-9-              تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی

1-9-1-                     برنامه‌ریزی منابع سازمان[7]

برنامه‌ریزی منابع سازمان یا به اختصار ERP، شامل طیف وسیعی از فعالیت‌های مختلفی است که با بهره گرفتن از سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات به بهبود عملکرد یک سازمان منتهی می‌شود و تمام داده‌ها و فرایندهای یک سازمان را در یک سیستم واحد جمع می‌کنند. راه‌حل ERP توسط برنامه‌های کاربردی که شامل چندین زیربرنامه کاربردی دیگر است، پشتیبانی می‌شود بطوریکه فعالیت‌ها را در گسترة واحدهای عملیاتی سازمان یکپارچه می‌سازد. این فعالیت‌ها می‌تواند بازة وسیعی از مدیریت تولید، خرید قطعات، کنترل موجودی انبار، ارسال مواد به واحدهای تولیدی تا ردگیری سفارشات را شامل شود ERP .همچنین می‌تواند زیر برنامه‌های کاربردی در زمینه مدیریت مالی و مدیریت منابع انسانی سازمان را هم در بر داشته باشد. در واقع ERP، سامانه‌ای است که دارای اهداف، اجزا و محدودة مشخص و معینی است.. [3]

1-9-2-                    مدیریت زنجیره تأمین[8]

مدیریت زنجیره تأمین عبارتست از فرایند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیرة تأمین در بهینه‌ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تأمین دربرگیرنده تمامی جابجایی‌ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول نهایی از نقطه شروع تا نقطه پایان مصرف می‌باشد. مدیریت زنجیره تأمین یک رویکرد یکپارچه­سازی برای برنامه‌ریزی و کنترل مواد و اطلاعات می‌باشد که از تأمین کنندگان تا مشتریان جریان دارد. همانگونه که در وظایف مختلف در یک سازمان جریان دارد. مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت موجودی با تمرکز بر مدیریت عملیات را با آنالیز ارتباطات در سازمان‌های صنعتی ارتباط می‌دهد. این رشته در طی سال‌های اخیر اهمیت فراوانی پیدا کرده است. وظیفه مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگ‌سازی جریان‌های مختلف درون آن می‌باشد. یکی از چالش‌های مهم مدیریتی در این زمینه، در رابطه با هماهنگ‌سازی جریان‌ مواد، بین چندین سازمان و در درون هر سازمان است. به منظور نیل به این مهم، نیازمند استفاده از تکنولوژی‌ها و ابزارهایی جهت ردگیری مواد در مسیر طی شده از مبداء به مقصد و ثبت اطلاعات در هر مرحله می‌باشد. زنجیره تأمین بر تمام فعالیت‌های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحلة ماده خام (استخراج) تا تحویل به مصرف‌کننده نهایی و نیز جریان‌های اطلاعاتی مرتبط با آنها مشتمل می‌شود. به طور کلی زنجیره تأمین زنجیره‌ای است که همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف‌کننده را شامل می‌شود. درباره جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات نیز حضور دارد. امروزه حوزه‌های مختلفی برای زنجیره تأمین مورد استفاده قرار می‌گیرند از جمله این حوزه‌ها می‌توان به:

 • شبیه‌سازی زنجیرة تأمین
 • مدیریت ریسک زنجیرة تأمین
 • رهگیری در زنجیرة تأمین
 • مهندسی مجدد زنجیرة تأمین
 • برنامه ­ریزی پیشرفته زنجیرة تأمین
 • مدیریت پروژه‌های زنجیرة تأمین
 • مدیریت توزیع و شبکه‌های تأمین
 • مدیریت ناوگان
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت اطلاعات
 • سامانه اطلاعاتی زنجیرة تأمین [4]

1-9-3-                   قابلیت ردیابی[9]

قابلیت ردیابی یک زمینه تحقیقاتی میان رشته‌ای است، و گسترة آن علوم طبیعی و علوم اجتماعی می‌باشد [5]. توانایی ردیابی محصول بدان معنیست که جریان مواد و اطلاعات در یک شرکت و یا در زنجیرة تأمین می‌تواند دنبال شود الزام به اجرای قابلیت ردیابی حاکی از توسعه سیستم‌های ارائه اطلاعات، در مورد کل چرخه حیات محصولات غذایی، “از مزرعه تا چنگال” مصرف کننده است [6]. سیستم‌های قابلیت ردیابی صنعتی به منظور کار کردن در زنجیره‌های تأمین پیچیده، با یک گروه بزرگ و پویا از شرکت کنندگان طراحی شده ­اند. این سیستم‌ها به توافق در فراوری و بازاریابی محصولات، مدیریت اطلاعات، مسؤلیت­پذیری، و تعیین هویت نیازمندند [7]. قابلیت ردیابی یک خدمت استراتژیک مورد نیاز در هر زمینة تولیدی است. می‌تواند برای بهبود امنیت، کنترل کیفیت، مبارزه با تقلب و یا مدیریت زنجیره‌های تأمین پیچیده مورد استفاده قرار گیرد [8]. بطور خاص در چند سال گذشته قابلیت ردیابی در زنجیره تأمین مواد غذایی به دلایل مختلفی توجه زیادی را به خود جلب کرده است [7]. چندین تعریف مختلف از قابلیت ردیابی وجود دارد. قوانین مشترک مواد غذایی اتحادیه اروپا قابلیت ردیابی را بصورت “توانایی ردیابی و تعقیب مواد غذایی، خوارکی، خوراک دام و یا ماده‌ای که در نظر گرفته شده، و یا انتظار می‌رود در یک ماده غذایی یا خوراک دام گنجانده شود، از طریق تمام مراحل تولید، فراوری و توزیع” تعریف کرده است. سازمان بین المللی استاندارد، قابلیت ردیابی را بصورت زیر تعریف می‌کند: “توانایی تعقیب جنبش مواد خوراکی یا مواد غذایی از طریق مراحل مشخصی از تولید، فراوری، و توزیع [9]. تعریف قدیمی قابلیت ردیابی از سال 1994 بصورت “توانایی ردیابی تاریخچه، کاربرد یا موقعیت نهاد با بهره گرفتن از هویت‌های ثبت شده” است [10].

1-9-4-                   ردیابی[10]

ردیابی بمعنی “توانایی، پیداکردن منشاء و ویژگی‌های یک محصول طبق یک یا چند معیار معین در هر نقطه از زنجیرة تأمین است.

1-9-5-                   پیگیری

“پیگیری، توانایی یافتن موقعیت محصولات طبق یک یا چند معیار معین در هر نقطه از زنجیره تأمین می‌باشد”.[11]

بطور خاص، هر واحد/ بچ از یک مؤلفه یا یک محصول باید قابل ردیابی و پیگیری باشد. ردیابی یک نهاد به معنی شناسایی منشاء آن با ردیابی رو به عقب در زنجیره تأمین همراه است، در حالی که پیگیری یک نهاد به معنی دنبال کردن رد یک نهاد در زنجیره تأمین از تأمین کننده تا مصرف کننده می‌باشد [11].

1-10-            نمای کلی پایان نامه

این پایان نامه از 6 فصل تشکیل شده است ؛

فصل اول، کلیات تحقیق بیان گردیده است. در ابتدای فصل مقدمه‌ای از قابلیت ردیابی ارائه شده و متعاقباً به تشریح و بیان مسئله و همچنین اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است. در ادامه، سوالات تحقیق، اهداف اساسی تحقیق و نتایج مورد انتظار از اجرای این پژوهش و همچنین قلمرو و ساختار تحقیق شرح داده شده است، این موارد به آشنایی و شناخت موضوع تحقیق کمک می‌کند.

 فصل دوم، ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بیان گردیده است. این فصل شامل دو بخش اصلی است؛ مرور ادبیات و پیشینه تحقیق. در بخش اول، مرور ادبیات به تعاریف و رویکردهای مختلف در زمینه برنامه ­ریزی منابع سازمان، مدیریت زنجیره تأمین و قابلیت ردیابی بعنوان واژگان کلیدی پرداخته شده است. در هر زمینه چندین تعریف از استانداردها و یا محققان مختلف جمع آوری شده است. در زمینة برنامه ­ریزی منابع سازمان یا به اختصار ERP به سیستم‌ها و اجزای تشکیل­دهنده، مزایا، مدیریت موجودی و ماژول‌های ERP که ردیابی و پیگیری یکی از این ماژول‌هاست پرداخته شده است. در زمینه مدیریت زنجیره تأمین به تاریخچة مدیریت زنجیره تأمین ، مزایا، مدیریت و فرایندها و عملکردهای اصلی زنجیره تأمین پرداخته شده است. در بخش قابلیت ردیابی، به تعاریف قابلیت ردیابی و انگیزه‌ها، اصول، عناصر ضروری، محرک‌ها، مزایا، یافته‌های تجربی زمینه‌های علمی شناسایی شده و همچنین روش‌های تبادل و تقابل اطلاعات، استانداردها و ابزارهای مورد استفاده پرداخته خواهد شد.

در بخش دوم، به مرور پیشینه تحقیقات انجام شده اختصاص دارد.

فصل سوم روش­شناسی تحقیق است و در آن، در خصوص مدل­سازی سیستم قابلیت ردیابی بحث می‌کنیم. در این فصل ابتدا به بحث در مورد مدل‌سازی می‌پردازیم، و ساختار استاتیک مدل­سازی و روش‌های تبادل و تقابل اطلاعات در سیستم را بیان می­نماییم. جزئیات ساختار مدل­سازی در صنایع غذایی ذکر خواهد شد و در ادامه مدل‌های ارائه شده توسط محققان مختلف را بررسی نموده و مدل انتخابی خود را برمی‌گزینیم تا توسعة مد نظر را در آن اعمال نماییم.

  فصل چهارم، پیاده­سازی مدل پیشنهادی است. برای مدلسازی زنجیره تأمین لبنیات در تولید محصول ماست مراحل مدل­سازی به­شرح زیر را انجام خواهیم داد.

 • تشریح مراحل تولید
 • تشریح الزامات
 • مدلسازی مفاهیم
 • دینامیک بهر
 • مدلسازی منطقی

در ادامه این فصل در مورد هزینة پیاده­سازی قابلیت ردیابی مطالبی را ارائه خواهیم نمود.

فصل پنجم به نتایج اختصاص دارد. در فصل پنجم، نتایج حاصله از مدلسازی را ارائه می‌دهیم و سوالات تحقیق را پاسخ می‌گوئیم و مشکلات این سیستم را تشریح کرده و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی بیان می‌داریم.

تعداد صفحه :152

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.