معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه ارائه طرح پیشنهادی به منظور عملیاتی کردن نیاز منطقه آزاد قشم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری 

عنوان : ارائه طرح پیشنهادی به منظور عملیاتی کردن نیاز منطقه آزاد قشم

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد 

عنوان :

ارائه طرح پیشنهادی به منظور عملیاتی کردن نیاز منطقه آزاد قشم

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به حساسیت موقعیت جغرافیایی وپتانسیل های موجود در منطقه ویژه آزاد قشم وتفکر ارتقاءسطح تعاملات اجتماعی با دیگر مناطق کشوروجذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی وبهبود روابط اقتصادی سازمان منطقه آزادبا سیاست طرح توسعه ، اولویت هایی رابرای آغاز پروژه های تعریف شده لحاظ نموده اند. طراحی وساخت مرکز همایش های بین المللمنطقه اولین دغدغه مسؤلین به شمارمیاید. در این خصوص با توجه به امکان سنجی ونیاز سنجی بعمل آمده پژوهشی را به تحریردرآورده که پس از انجام مطالعات ومبانی نظری مبتنی برشاخص های منطقه ای،به یک طراحی اقلیم محوروبارویکرد انرژی کارا دست یافت. بی شک مدیریت بر مصرف انرژی بزرگترین دغدغه متخصصان اندیشمندان وطراحان درعصر حاضراست که درمنطقه مذکور با توجه به قابلیت های موجود میتوان به نتیجه مطلوبی رسید.دردنیا استفاده از رویکردهای انرژی کارادرساختمانهای عمومی همواره متداول بوده امااین مهم در کشور ما بطور جدی موردبررسی قرار نگرفته است. درک انرژی در طراحی معماری بر اساس تکنیک های علمیمبتنی بر به کارگیری راهکارهای غیر فعال سرمایشی در مسیر معماری پایدار از راهبردهای این پژوهش به شمار می آید.

در این نوشتار با توجه به کاربردی بودن موضوع ونیازسنجی بعمل آمده با مطالعه مقالات، پایان نامه ها، کتب علمی مربوط به موضوع،نشریات معتبروجمع آوری اطلاعات ودسته بندی آنها و بررسی نیاز ودرخواستهای سازمان منطقه آزاد قشم بعنوان متولیان این امر به پژوهش ومطالعه پرداخته شده است. همچنین در روش میدانی با بازدید ازمراکز همایش های بین المللی موجود،اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.

از اهداف تحقیق بستر سازی جهت تدوین ضوابط اقلیمی ساختمان های عمومی، ارائه طرح کاربردی جهت ارتقاء توسعه اقتصادی ، تعاملات اجتماعی و مسائل فرهنگی وکاهش هزینه های مربوط به طول دوران بهره برداری ساختمان های عمومی را می توان برشمرد.

 

در این فصل، به کلیات پژوهشی رساله پرداخته می شود که مباحثی چون، اهداف مطالعه، فرضیات و سوالات آن و … را در بر می گیرد.

1-1-        بیان مساله و ضرورت موضوع

منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم در سال 1369 بدون برخورداری از قانونی مشخص فعالیت خود را آغاز نمود. با توجه به موقعیت مکانی این منطقه و وجود منابع عظیم انرژی در آن و نیز درکل منطقه ماموریت محوری قشم،ایجادشرایط مناسب برای سرمایه گذاری درزمینه هایی چون عرضه سوخت و خدمات جانبی، صادرات مجدد کالا ایجاد صنایع بزرگ بویژه صنایع مرتبط با نفت و گاز، فن آوری های زیستی پیشرفته، خدمات فنی مهندسی و نیز تاسیس ژئو پارک ملی تعریف شده است با توجه به حساسیت موقعیت جغرافیایی وپتانسیل های موجود در منطقه ویژه آزاد قشم وتفکر ارتقاءسطح تعاملات اجتماعی با دیگر مناطق کشور و جذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی وبهبود روابط اقتصادیسازمان منطقه آزادبا سیاست طرح توسعه، اولویت هایی رابرای استارت پروژه های تعریف شده لحاظ نموده اند. طراحی وساخت مرکز همایش های بین المللمنطقه اولین دغدغه مسؤلین به شمارمیاید. هدف ازپژوهش :در این خصوص با توجه به امکان سنجی ونیاز سنجی بعمل آمده پژوهشی را به تحریردرآورده که پس از انجام مطالعات ومبانی نظری مبتنی برشاخص های منطقه ای،به یک طراحی اقلیم محوروبارویکرد انرژی کاراخواهیم رسید. بی شک مدیریت بر مصرف انرژی بزرگترین دغدغه متخصصان اندیشمندان وطراحان درعصر حاضراست که درمنطقه مذکور با توجه به قابلیت های موجود میتوان به نتیجه مطلوبی رسید.

در حال حاضرتحقیق وپژوهش موجودبدلیل نیاز غالب منطقه وعدم وجودنمونه مشابه بسیار حائز اهمیت است اما بدلیل اینکه درکشورما طرحهای پژوهشی معماری اکثریت تابحال فاقد مطالعات کاربردی انرژی،که جزء ارکان ودغدغه های روز دنیاست بوده تحقیق موجود رابرمطالعه، پژوهش وطراحی مرکزی باتکیه برمدیریت فرایند انرژی قرار داده ایم. معماری سنتی راه حل ها و شیوه هایی منطقی جهت فراهم نمودن شرایط آسایش انسان را ابداع نموده است. یكی از سمبل-های معماری پایدار، معماری سنتی ایرانی است كه به موضوع های اكولوژیكی و كارایی انرژی، هم به لحاظ پایین بودن قیمت اولیه و هم به لحاظ پایین بودن قیمت جاری و كاركردی بنا، پاسخگو بوده است. درک انرژی در طراحی معماری بر اساس تکنیک های علمی (مبتنی بر شبیه سازی انرژی ) در فرایند طراحی معماری تحلیل سامانه های زمینه، کالبد و فضا،بررسی رفتار طرح در برابر انرژی خورشیدی طراحی غیر فعال خورشیدی در مسیر معماری پایدار، و بررسی کیفیت فضابحث جدید این پژوهش است.

1-2-        سوالات و فرضیات تحقیق

سوالات:

 • یک بنای عمومی با مرکز مدیریت انرژی حاوی چه ویژگی های شکلی می تواند باشد؟
 • نوع کاربری بنا چه تأثیری بر فرایند طراحی معماری با گرایش انرژی کارا خواهد داشت؟
 • رویکرد استفاده از تکنولوژی انرژی کارایی به چه میزان بر روی کاهش انرژی سالانه منطقه تأثیر گذار خواهد بود؟
 • عناصر معماری بومی در ساختمان های عمومی تا چه حد می تواند در کاهش مصرف انرژی تأثیر گذار باشد؟
 • چگونه میتوان به الگوی درفرایندطراحی معماری مبتنی بر مدیریت انرژی دسترسی پیداکرد؟

فرضیه‏ تحقیق:

 • بهره گیری از راهکارهای غیر فعال معمارانه در مراحل آغازین فرایند طراحی، می تواند تا حد قابل ملاحظه ای مصرف انرژی سالانه را کاهش دهد.

1-3-        اهداف مشخص تحقیق

اهداف آرمانی، کلی :

 • ارائه طرح پیشنهادی به منظور عملیاتی کردن نیاز منطقه آزاد قشم
 • هدایت اکثر همایش های کشور در فصول سرد سال به منطقه آزاد قشم

اهداف ویژه و كاربردی):

 • بستر سازی جهت تدوین ضوابط اقلیمی ساختمان های عمومی
 • ارائه طرح کاربردی جهت ارتقاء توسعه اقتصادی، تعاملات اجتماعی و مسائل فرهنگی
 • کاهش هزینه های مربوط به طول دوران بهره برداری ساختمان های عمومی ( کنترل مبحث اقتصاد و انرژی)

1-4-        روش شناسی تحقیق

درخصوص تفكیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به كار بردن عناوین كلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه ‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهیه داده ‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

در این پژوهش با توجه به کاربردی بودن موضوع ونیازسنجی بعمل آمده با مراجعه ومشاهده عینی،با مطالعه مقالات پایان نامه ها کتب علمی مربوط به موضوع،نشریات معتبروجمع آوری اطلاعات ودسته بندی آنهابه صورت (میدانی وکتابخانه ای صورت میپذیرد

در روش میدانی با ابزار مشاهده وبازدید ازمراکز همایش های بین المللی موفق ونمونه (انرژی کارا) وارتباط مراجعه به سوابق ومطالعات انجام پذیرفته موضوع توسط پژوهشگران دیگر درخصوص این موضوع تابحال وسوابق مطالعاتی آنهادر داخل کشوروهمچنین خارج از کشور، وبا بررسی نیاز ودرخواستهای سازمان منطقه آزاد قشم بعنوان متولیان این امر به پژوهش ومطالعه خواهیم پرداخت. در روش کتابخانه ای با فیش برداری از کتب، مقالات علمی پژوهشی ونشریات مربوطه اقدام به جمع آوری مطالب مینماییم.

1-5-        معرفی ساختار تحقیق

این پایان نامه از شش فصل تشکیل شده است. در فصل اول، به کلیات پژوهشی رساله پرداخته می شود که مباحثی چون، اهداف مطالعه، فرضیات و سوالات آن و … را در بر می گیرد. فصل دوم، سه بخش عمدۀ مرور ادبیات، نمونه های موردی و ضوابط و استانداردها را در بر می گیرد که در واقع به معرفی مباحث اصلی مطرح در رساله می پردازد. در فصل سوم، وجوه اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بستر کلان طرح که شهر قشم باشد، روشن می شود. در فصل چهارم، به مفاهیم بنیادی معماری ایرانی اسلامی پرداخته می شود که به عنوان پایه های نظری رساله مدنظر می باشند. فصل پنجم، بخشی از فرایند طراحی و برخی ملاحظات سازه ای، تاسیساتی و اقلیمی طرح را شفاف می سازد. در فصل انتهایی (ششم) نیز برنامه فیزیکی و مدارک طرح ارائه شده اند.

 

شناخت موضوع طرح

این فصل، سه بخش عمدۀ مرور ادبیات، نمونه های موردی و ضوابط و استانداردها را در بر
می گیرد که در واقع به معرفی مباحث اصلی مطرح در رساله می پردازد.

مقدمه

فضاهای اجتماعی از جمله فضاهایی هستند که اگر چه تغییرات فراوانی را در گذر زمان به خود دیده اند، اما قدمتی به طول تاریخ حیات اجتماعی بشر دارند. انسان به دلیل خصلت اجتماعی اش در حیات خود خواهان زندگی اجتماعی بر اساس مبادله اندیشه و کار می باشد. از این رو مفاهیمی مانند جمع و اجتماع و جامعه با وجود تحولات شگرف، همواره برای انسان شناخته شده و ملموس بوده است. افراد در جمع و در کنار یکدیگر از یک روح جمعی برخوردار می شوند.

از آنجایی که مراکز برگزاری همایش های شهری جزئی از فضاهای اجتماعی شهر محسوب
 می شوند، برای شناخت موقعیت تاریخی این گونه مراکز به تاریخچه ی فضاهای اجتماعی اشاره
می نماییم و همچنین بررسی ضرورت ایجاد مرکز همایش با در نظر گرفتن نیازهای روز جامعه و استفاده از تکنولوژی ها ی نوین در زمینه انرژی کارایی مورد پژوهش قرار خواهد گرفت.

2-1          تاریخچـه احداث فضاهای اجتماعی

می توان برای شناخت تاریخی فضاهای اجتماعی، ابتدا به یونان باستان اشاره کرد. یونانی که عنوان اولین حکومت دموکراسی و جامعه مدنی را در تاریخ بشری به یدک می کشد.

آگورا مشهورترین فضای عمومی در ساختار شهری شهرهای یونان باستان بوده است. میدان عمومی اصلی که گردهمایی مردم شهر در آنجا رخ می داده است. آگورا نخست و پیش از هر چیز دیگر محلی جهت خرید و فروش بود. ارسطو می نویسد: “تقریباً در هر شهر لزوماً باید هم فروشنده و هم خریدار وجود داشته باشد تا خواستهای متقابل یکدیگر را برآورند و این است ثمربخش ترین آسایش زندگی و به همین دلیل است که انسان در یک اجتماع گردهم آمده اند. ” و برای مراسم عمومی امور حکومتی و معاوضه کالا و خدمات استفاده می شوند.

تعداد صفحه : 161

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.