مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارائه روش و معرفی ابزاری برای اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت‌های گاز استانی ( مطالعه موردی شرکت گاز استان یزد)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان : ارائه روش و معرفی ابزاری برای اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت‌های گاز استانی ( مطالعه موردی شرکت گاز استان یزد)

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش‌های الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

ارائه روش و معرفی ابزاری برای اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت‌های گاز استانی ( مطالعه موردی شرکت گاز استان یزد)

 

استاد راهنما:

دکتر محمد قاسم زاده

 

دی ماه 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

توسعه فناوری اطلاعات در برنامه اصلاح فرایندها، روش‌های انجام کار و توسعه فناوری اداری می‌باشد. ویژگی اصلی آن ارائه خدمات با هزینه کمتر و اثر بخشی بالاتر و خواهان مرتبط ساختن با سهولت همه مردم با دولت است. فرایند اشتراک پذیری گاز در شرکت‌های گاز به صورت سنتی انجام می‌گیرد. مشکلاتی از جمله مراجعات حضوری مکرر، صف‌های انتظار و افزونگی مدارک درخواستی و مانند آن، برای مشتریان و حتی خود شرکت گاز ایجاد شده ‌است. فرایند اشتراک پذیری گاز به صورت عملیاتی با مراجعات حضوری به سه شرکت نظام مهندسی ساختمان، شرکت نفت و شرکت گاز انجام می‌شد که سعی کردیم از قابلیت های فناوری اطلاعات برای مهندسی مجدد فرایند اشتراک پذیری استفاده کنیم و روند کار را از عملکرد محور به فرایند محور تبدیل کنیم. به عملیات اشتراک پذیری و فروش گاز به صورت یک تجارت دولت با مردم نگاه شده است و با هدف ارتقای رضایت مشتری سیستمی الکترونیکی پیشنهاد شده است. ویژگی‌های طراحی یک وب سایت مناسب را استخراج کردیم. سپس خصوصیات سیستم تحت وب پیشنهادی، برای اشتراک پذیری گاز در مراکز پیشخوان دولت بررسی شد به طوری که سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز به آن متصل بوده و اطلاعات لازم را وارد نماید. پس از ثبت کامل اطلاعات، نوع کنتور به صورت خودکار تعیین شود و کارت اشتراک گاز به متقاضیان داده شود. خدمات فروش گاز که در حال حاضر از طریق واحد مشترکین در شرکت گاز انجام می‌شود، نیز با این سیستم به صورت الکترونیکی در تمام مراکز پیشخوان دولت انجام گیرد.

كلمات كلیدی: اشتراک پذیری، شرکت گاز، فناوری اطلاعات، فروش الکترونیکی، مهندسی مجدد

 

 

 

د

فهرست

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول : مقدمه                                                                                            2

1-1 مروری بر قوانین به کارگیری خدمات الکترونیک در سازمان‌ها                      4

1-2 لزوم بکار گیری فناوری اطلاعات در شرکت گاز                                    5

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق و استخراج ویژگی ها                                    10

2-1 بررسی نمونه کارهای مرتبط در ایران                                                         11

2-2 بررسی چند نمونه در شرکت های گاز در کشور‌های دیگر                         15

2-2-1 شرکت گاز کالیفرنیای آمریکا                                                      16

2-2-2 شرکت گاز استرالیا                                                                 17

2-2-3 شرکت گاز انگلستان                                                               18

 

فصل سوم: نکات طراحی وب سایت                                                    21

 

فصل چهارم: مفاهیم پیاده سازی فناوری اطلاعات                                  31

4-1 مدل تجاری G2C- خدمات دولت به مشتری منفرد                               32

4-2 مهندسی مجدد                                                                        35

4-3 بررسی پیاده سازی فناوری اطلاعات در شرکت گاز                                37

 

فصل پنجم: بررسی روش فعلی و معرفی روشی جدید                              41

5-1 مهندسی مجدد اشتراک پذیری در شرکت گاز                                               42

5-2 اشتراک پذیری                                                                         44

ه

5-2-1 فرایند اشتراک پذیری                                                             49

5-2-2 روش پیشنهادی برای فرایند اشتراک پذیری                                    52

5-2-2-1 دفاتر پیش‌خوان دولت                                                                   53

5-2-2-2 دسترسی به نقشه تایید شده نظام مهندسی و تسویه حساب نفت                   54

5-2-3 روند کار سیستم پیشنهادی                                                       55

5-3 فروش الکترونیکی گاز                                                                 57

5-3-1 فرایند فروش الکترونیکی گاز                                                      58

5-3-2 روش پیشنهادی برای فرایندهای فروش گاز                                               60

 

فصل ششم: معرفی ابزار و مشخصات فنی سیستم                                  64

6-1 معماری و تکنولوژی پیشنهادی                                                       64

6-1-1 معماری سرویس گرا                                                               64

6-1-2 تکنولوژی J2EE                                                                                     66

6-2 واسط کاربر                                                                                      67

6-3 ارتباط                                                                                   68

6-3-1 شبکه خصوصی مجازی                                                            68

6-4 پایگاه داده                                                                              69

6-4-1 فضای درخواستی                                                                            70

6-4-2 تکنولوژی RAID                                                                                               71

6-5 تعیین مشخصات سخت افزاری                                                       71

6-5-1 مشخصات سخت افزاری سرور پیشنهادی                                        73

6-5-2 استفاده از مراکز داده‌ها                                                            73

6-6 بررسی قسمت های اصلی نرم‌افزار پیشنهادی                                                74

6-7 نحوه ارتباط موثر با مشتری                                                           83

6-7-1 بررسی فاکتورهای انسانی                                                                   84

و

6-7-2 بررسی راه‌های ارتباط با مشتری                                                  84

فصل هفتم: ارزیابی                                                                        87

7-1 ارزیابی هزینه                                                                          89

7-2 ارزیابی سرعت عمل                                                                             90

7-3 ارزیابی سادگی و راحتی                                                              91

7-4 ارزیابی امنیت و کیفیت                                                               91

7-5 مزایای حاصله از سیستم پیشنهادی                                                 92

 

فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                              93

 

منابع                                                                                         95

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول شماره 1 – ویژگی‌های یک وب سایت مناسب                                    27

جدول شماره 2 – کد و نام جدول شهرها                                                79

جدول شماره 3 – کد و نوع مصرف                                                       80

جدول شماره 4 – تحلیل SWOT                                                                                    88

 

 

 فهرست شکل‌ها

 

عنوان                                                                                                              صفحه

شکل  شماره 1 – صفحه اول سایت مخابرات                                             12

شکل  شماره 2 – صفحه خدمات سایت مخابرات                                        14

شکل  شماره 3 – صفحه خدمات سایت مخابرات                                        14

شکل  شماره 4 – صفحه ثبت نام اینترنتی تلفن                                         15

شکل  شماره 5 – صفحه پرداخت ثبت نام اینترنتی تلفن                               15

شکل  شماره 6 – صفحه اول سایت شرکت گاز کالیفرنیای آمریکا                      17

شکل  شماره 7 – صفحه اول سایت شرکت گاز استرالیا                                 18

شکل  شماره 8 – صفحه اول سایت شرکت گاز انگلستان                               19

شکل  شماره 9 – روند اشتراک پذیری در شرکت گاز                                   45

شکل  شماره 10 – روند تایید نقشه نظام مهندسی                                               46

شکل  شماره 11 – روند تسویه حساب نفت                                             47

شکل  شماره 12 – نامه تسویه حساب نفت                                              48

شکل  شماره 13 – روش پیشنهادی                                                      56

شکل  شماره 14 – روابط زیر سیستم‌ها                                                  60

شکل  شماره 15 – صفحه اول دموی سیستم پیشنهادی                               76

شکل  شماره 16 – صفحه اشتراک پذیری دموی سیستم پیشنهادی                           77

مقدمه

در دنیای امروز، اطلاعات نه تنها بعنوان یكی از منابع و دارایی های اصلی سازمانها شناخته می شود، بلكه در حكم وسیله و ابزاری برای مدیریت موثر سایر منابع و دارایی‌های سازمان (منابع مالی، نیروی انسانی و غیره) نیز محسوب شده و لذا از اهمیت و ارزش ویژه‌ای در سازمان‌ها برخوردار گشته است. اما این ارزش تنها در صورتی محقق و دست یافتنی خواهد شد كه اطلاعات بتواند در زمان مناسب، در اختیار افراد مناسب قرار گیرد و ارتباطات به صورت مطلوب و بهینه در سازمان برقرار گردد. و از این رو است كه، فناوری اطلاعات كه زمینه سازی برای انتقال، جابجایی، بكارگیری و مدیریت موثر اطلاعات در سازمان می‌باشد از اهمیتی حیاتی برخوردار گشته است (Al-Kibsi، 2007).

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و گرایش به سمت دولت الکترونیک، شرکت‌های دولتی نیز به استفاده از اینترنت روی آوردند. گسترش اینترنت تحولات عمیقى در ساختار و مدیریت خدمات دولتى به وجود آورده است. هر چند هنوز دولت الکترونیکى در عهد طفولیت خود قرار دارد ولی از هم‌اکنون در مقیاس کوچک، پیامدهاى بلند مدت تاثیر اینترنت بر خدمات دولتى و تعامل بین مردم و دولت آغاز شده است. مفهوم الکترونیکی شدن فرایند‌‌ها از جمله مفاهیمی است که اخیراً در دستورکار بسیاری از سازمان‌های دولتی قرار گرفته است. ویژگی اصلی آن ارائه خدمات با هزینه کمتر و اثر بخشی بالاتر است و تسهیل کننده ارتباط بین دولت و مردم و رابط مردم و دولت است. دسترسی سریع، آسان و ارزان به اطلاعات موجب نشر سریع اخبار، رویدادها و ارتقای آگاهی‌های عمومی در جامعه می‌شود. از سوی دیگر امکان یادگیری در هر مکان و زمان فارغ از محدودیت‌های فعلی، آموزش همه جانبه  برای کلیه اقشار جامعه را فراهم می‌آورد. لذا فناوری اطلاعات و ارتباطات و تشکیل جامعه ارتباطی در توسعه فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی دارد. با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات کلیه نظام‌های اداری، تحقیقاتی، قضایی، حکومتی و مانند آن دستخوش تغییر و تحولات شگرفی می‌گردد به گونه‌ای که امکان مشارکت هر چه بیشتر مردم را در فرایند‌ها فراهم می‌کند (Reddick، 2005).

 

عوامل متعددی، زمینه‌های لازم برای تحقق این امر را فراهم می‌آورند كه همگی ناشی از فناوری و پیشرفته‌تر شدن زندگی بشر است و سازمان‌های دولتی برای پاسخ به این پیشرفته‌گی ناگزیرند كه اقدام به ایجاد فرایند‌های الكترونیكی كنند. مهمترین این عوامل عبارتند از:

  1. رشد فناوری‌های جدید و به ویژه فناوری اطلاعات: امروزه، فناوری با نرخ فزاینده و به صورت تصاعدی درحال رشد است.
  2. رشد اینترنت و فراگیری عمومی استفاده از آن
  3. تغییر انتظارات شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی: انتظارات مردم درمورد خدمات، محصولات و نیز نحوه و كیفیت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و سازمان‌های دولتی نیز باید بتوانند پاسخگوی این نیازها باشند.
  4. جهانی شدن: جهانی شدن نیز دولت­ها را وادار می‌سازد تا به منظور فروش کالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها اقدام به تاسیس فرایندهای الکترونیکی کنند که منجر به دولت الکترونیک می‌شود و فرایندهای الکترونیکی را در خدمت رسانی‌های خود به کار گیرند.
  5. اهمیت دسترسی سریع به اطلاعات در سازمان‌های دولتی: از آنجا كه فرایندها و روندهای اداری عموماً تكراری و تابع ضابطه هستند، استفاده از رایانه، امكانات منحصر به فردی را برای جمع آوری، كنترل و گزارش‌دهی فوری و به موقع برای مدیران فراهم می آورد و این امر سازمان‌ها را بر آن داشته كه مبادرت به سرمایه گذاری قابل توجه در این زمینه كنند (فتحیان، 1387).

در چنین عصری به مدیران عالی توصیه می‌شود دو گام اساسی برای توسعه و کاربرد فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای اصلاح و نوسازی سازمان‌ها و افزایش نقش فعال آنها در جامعه اطلاعاتی بردارند:

گام اول: خودکارسازی و ماشینی کردن اطلاعات برای بهبود فرایندهای اداری

گام دوم: بهبود فرایندها و اقدام برای اصلاح نظام اداری و رویه‌ها (ساوه دورودی، 1386).

تعداد صفحه : 113

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.