مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه اثر جهانی شدن اقتصاد بررابطه مبادله بخش کشاورزی ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : اقتصاد کشاورزی

عنوان : اثر جهانی شدن اقتصاد بررابطه مبادله بخش کشاورزی ایران

دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دانشکده کشاورزی

گروه اقتصاد کشاورزی

 پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

 اثر جهانی شدن اقتصاد بررابطه مبادله بخش کشاورزی ایران

 استاد راهنما :

دکترمحمد رضا زارع مهرجردی

 استادان مشاور :

دکترحسین مهرابی بشرآبادی

دکترسید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رابطه­ مبادله یكی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد كلان محسوب می­ شود. هدف اصلی تحقیق، تعیین اثر جهانی­شدن اقتصاد بر رابطه­ مبادله بخش کشاورزی ایران است. در این پژوهش ارزش صادرات و واردات محصولات كشاورزی در طول دوره­ 1350 تا 1387 از پایگاه اینترنتی فائو گردآوری شد. ارزش افزوده­ی بخش کشاورزی، نرخ اسمی ارز و قیمت نفت نیز از آمارهای بانك مركزی استخراج شده است. با بهره گرفتن از مدل VAR اثر جهانی شدن از طریق شاخص ادغام تجارت بین ­الملل (IIT) روی رابطه­ مبادله­ کالاهای کشاورزی دیده شده است. با توجه به ادبیات نظری موجود، مدلی برای رابطه­ مبادله بر حسب قیمت نفت، نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی و با اضافه کردن شاخص ادغام تجارت بین ­الملل تصریح شده است. نتایج نشان می­دهد که فرضیه­ تحقیق مبنی بر این­که، جهانی شدن (IIT) بر رابطه­ مبادله­ کالاهای کشاورزی اثر مثبت دارد، در کوتاه‏مدت رد می­ شود. اثر منفی نشان می­دهد که در کوتاه‏مدت در اثر ارتباط با بازار جهانی، روند تجاری­شدن با کاهش رابطه‏ مبادله­ خالص، ناخالص و درآمدی همراه خواهد شد. ولی در بلند­مدت اثر جهانی­شدن بر رابطه­ مبادله­ ناخالص، منفی و بر رابطه­ مبادله­ خالص و درآمدی مثبت است. اثر مثبت نیز نشان می دهد که در بلند‏مدت در اثر ارتباط با بازار جهانی، روند تجاری­شدن با افزایش رابطه­ مبادله­ خالص و درآمدی همراه خواهد شد.

کلید واژه ­ها: رابطه­ مبادله، شاخص ادغام تجارت بین ­الملل، الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)

فهرست مطالب

 فصل اول: کلیات تحقیق

 صفحه                                                                                                        عنوان

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………1

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- سؤالات اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………….5

1-4- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………….6

1-5- اهداف اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………….6

1-6- داده ها و منابع آماری………………………………………………………………………………………….6

1-7- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..6

1-7-1- نحوه محاسبه­ رابطه­ مبادله ………………………………………………………………………….8.

1-7-1-1- رابطه­ مبادله­  تهاتری (پایاپای) خالص………………………………………………………8.

1-7-1-2- رابطه­ مبادله­  تهاتری ناخالص………………………………………………………………….8

1-7-1-3- رابطه­ مبادله­ درآمدی…………………………………………………………………………….9

1-7-2- شاخص ­های جهانی شدن……………………………………………………………………………….10

 فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

 2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….18

2-2- تاریخچه­ جهانی شدن اقتصاد…………………………………………………………………………..18

2-3- تاریخچه­ رابطه­ مبادله ………………………………………………………………………………….23

2-4- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………..28

2-5- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………….32

 فصل سوم: مبانی نظری و تصریح مدل

 3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….37

3-2- مدل های واردات……………………………………………………………………………………………..37

3-3- مدل های صادرات……………………………………………………………………………………………42

3-4- مبانی نظری جهانی شدن و تجارت……………………………………………………………………….44

3-5- مبانی نظری رابطه­ مبادله………………………………………………………………………………….51

3-6- تصریح مدل رابطه­ مبادله ………………………………………………………………………………..52

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و گزارش نتایج بدست آمده

 4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….56

4-2- آزمون ایستایی…………………………………………………………………………………………………56

4-2-1- آزمون فیلیپس و پرون……………………………………………………………………………………57

4-3- تخمین مدل VAR……………………………………………………………………………………………60

4-3-1- تعیین تعداد وقفه بهینه……………………………………………………………………………………61

4-3-2- معادلات مدل VAR رابطه­ مبادله­ خالص، ناخالص، درآمدی…………………………..61

4-3-3- توابع عکس العمل ضربه- پاسخ رابطه­ مبادله­ی  خالص، ناخالص و درآمدی…………62

4-3-4- تجزیه واریانس…………………………………………………………………………………………….65

4-3-5- آزمون همجمعی…………………………………………………………………………………………..68

4-3-6- برآورد مدل VECM رابطه­ مبادله­ خالص، ناخالص و درآمدی……………………….70

4-3-7- تحلیل کشش شاخص جهانی شدن…………………………………………………………………..73

4-3-8- تحلیل اثر متغیرهای مدل بر رابطه­ مبادله­ کل بخش کشاورزی………………………….74

4-4- خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………..75

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 5-1- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………….76

5-2- بحث و نتیجه­ گیری……………………………………………………………………………………………76

5-3- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….81

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………84

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………89

مقدمه

      جهانی شدن واقعیتی كلی است كه ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره را شامل می­ شود و درواقع باید آن را به مثابه یک نظام اجتماعی نوین دید كه كاركردهای مختلفی در ابعاد گوناگون دارد. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند كه جهانی شدن بیشتر جنبه­ اقتصادی دارد و یكی ازبرجسته ترین تحولاتی كه در سال­های اخیر به وقوع پیوسته هم­گرایی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصادهای جهانی بوده است كه در پی پیشرفت­های تكنولوژیک و فناوری اطلاعات ودر بستری از سیاست­های آزاد سازی به پیش رفته است. جهانی شدن واژه­ رایج دهه­ ١٩٩٠ میلادی، هرچند در مورد آن بحث­های زیادی صورت گرفته است، ولی هنوز تعریفی جامع و فراگیر كه دربردارنده­ كلیه­ جوانب این پدیده باشد، ارائه نشده است و هم‏چنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده می­ شود. کروگمن و رنه بالز جهانی شدن را ادغام بیشتر بازارهای جهانی تعریف کرده ­اند‌. کول آن را الگوی تکامل یابنده­ای از فعالیت‌های فرامرزی بنگاه­ها و شرکت‌ها می­داند. مک‌ایوان جهانی شدن را گسترش بین ­المللی مناسبات تولیدی و مبادله‌­ی سرمایه­سالارانه می­داند(آذربایجانی وهمکاران،1382). هم­چنین پراتون، جهانی شدن را فرایندی از تحول می­داند که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم­رنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ‌ها را افزون می نماید(دادگرو همکاران، 1382). صندوق ‌بین‌المللی پول(IMF)[1] نیز جهانی شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراء مرزها و هم­چنین از طریق پخش گسترده‌تر و سریع­تر تکنولوژی می­داند(کریمی هسنیجه، 1386). در زمینه­ جهانی شدن اقتصاد بخش کشاورزی اهمیت ویژه­ای در اقتصاد ایران دارد. این بخش یکی از تواناترین بخش­های اقتصاد کشور و تأمین کننده­ بیش از یک­پنجم تولید ناخالص داخلی، یک­پنجم اشتغال، بیش از چهار­پنجم نیاز­ها­ی غذایی و بیش از یک­چهارم صادرات غیر‏نفتی است. بنابراین هر گونه تغییر و تحول در این بخش می ­تواند شاخص ­ها­ی مهم اقتصادی کشور را تغییر دهد. توسعه­ بخش کشاورزی، پیش شرط و نیاز ضروری توسعه اقتصادی کشور است و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود، سایر بخش­ها نیز به شکوفایی، رشد و توسعه دست نخواهند یافت(امیرتیموری و خلیلیان، 1386 ). از مهم­ترین ابزار تصمیم ­گیری برای کارگزاران و بنگاه­های اقتصادی قیمت کالاها و خدمات است. به عبارت دیگر قیمت کالاها و خدمات باعث ایجاد علائمی برای تصمیم سازی کارگزاران و بنگاه­های اقتصادی برای تخصیص منابع محدود یک جامعه در بین خواسته­ های نامحدودآن است. برآیند تمام نیروهای بازاری و غیربازاری در قیمت کالا تجلی پیدا کرده و باعث ارسال علائم مذکور می­گردد (مهرابی، 1382). تغییر در قیمت­های نسبی (رابطه­ مبادله­ قیمتی) هر فعالیت یا بخش اقتصادی در مقایسه با بخش‏های دیگر اقتصاد‏ی می تواند موجبات چرخش تخصیص منابع و سرمایه­ها از فعالیتی به فعالیت دیگر یا از بخشی به بخش دیگر را فراهم سازد. واضح است که هر بخش یا فعالیتی که رابطه­ مبادله­ قیمتی به زیان آن باشد در گردونه­ی تخصیص منابع و در نتیجه رشد تولید زیان می‏بیند. در ایران قیمت­های بخش کشاورزی و سایر بخش­ها­ی اقتصادی چه در بازار داخلی و چه در بخش تجارت داخلی بوسیله انواع سیاست­های کلان اقتصادی مورد تأثیر قرار می­ گیرند و این امر به نوبه­ خود موجب می­گردد که رابطه­ مبادله­ قیمتی بخش کشاورزی و زیر بخش ها­ی آن نیز تحت تأثیر قرار گیرند. با توجه به اتکاء ایران به درآمد­های نفتی و نوسانات فراوان این درآمدها که اقتصاد ایران را با بحران مواجه کرده و خواهد کرد، بایستی به بخش­ها­ی دیگر اقتصاد، توجه شود که بخش کشاورزی در این زمینه دارای مزیت­ها­ی فراوانی است که باید تقویت شود. لازمه­ی شکل­ گیری یک بخش قوی در درازمدت، اتخاذ سیاست­ها­ی مناسب است و این سیاست­ها بدون شناسایی و تشخیص عوامل مؤثر و مهم نمی­ تواند عملی شود. لزوم گریز از صادرات تک­محصولی و رهایی از مشکلات ناشی از آن، ایجاد تنوع در محصولات صادراتی، تأمین ارز جهت سرمایه­ گذاری و افزایش سهم در تجارت جهانی و بازارهای بین ­المللی، اهمیت صادرات غیر­نفتی را به وضوح نشان می­دهد. برای رسیدن به این مهم، بخش کشاورزی دارای مزیت­ها و مشخصه­های مهمی همچون تنوع آب و هوایی، دمای مناسب، تنوع زمین، نیروی کار ارزان، بستر فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور، وابستگی کم­تر به فن­آوری پیچیده و داشتن امکانات گسترش تولید است(خلیلیان، 1381). امروزه سیاست تجارت بین ­الملل محصولات کشاورزی در اکثر کشورها به عنوان یک استراتژی کلیدی تلقی می­ شود، به گونه ­ای که این فرایند با سرعتی بیش از رشد تولید کالا­ها و خدمات توسعه یافته است. به عنوان مثال، حجم کل تولید جهانی کالاها و خدمات طی دوره­ 82-1953 تقریباً چهار برابرشده است. این در حالی است که حجم صادرات جهانی در طی دوره­ مذکور شش برابر شده است. حجم کل تولید جهانی کالا­ها و خدمات و هم­چنین حجم صادرات جهانی در ارتباط با محصولات کشاورزی نیز به ترتیب دو و چهار برابر شده است که بیان­گر رشد جهانی صادرات است(هوک، 1986). اغلب کشور­ها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه­ تجارت با سایر کشورها و تولید کالا بر اساس مزیت­نسبی هستند(مصری نژاد و ابراهیمی، 1385). سیاست­های آزاد سازی تجاری بر ساختار کل اقتصاد اثرگذارند. کشورهای وارد­کننده کالا­های کشاورزی با اعمال تعرفه­های گمرکی و کشور­های صادر­کننده با پرداخت یارانه­ی صادرات کالا­های کشاورزی سعی کرده ­اند، تا بخش کشاورزی خود را تحت حمایت قرار دهند. به دنبال تلاش کشور­ها برای آزادسازی تجاری محصولات کشاورزی روند مشابهی که در مورد کالاهای صنعتی وجود داشت، روال گذشته حمایت از بخش کشاورزی دچار تغییر شد و نهایتاً این تلاش‏ها منجر به ایجاد توافق جدیدی در میان اعضاء سازمان تجارت جهانی گردید. بر اساس این توافق­ها مقرر گردید، موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای کاهش و هم­چنین یارانه­ی صادرات کالا­های کشاورزی محدود گردد. اجرای توافق­های مذکور دارای مفاهیم و اثرات مهمی برای چگونگی توسعه بخش کشاورزی کشور­های عضو و غیرعضو می باشد که بررسی آن برای کشورهایی چون ایران که هم وارد­کننده و هم صادر­کننده کالاهای کشاورزی است، بسیار ضروری به نظر می رسد. از آن­جا كه بخش كشاورزی ایران از گستردگی فراوانی برخوردار است، این اعتقاد وجود دارد كه بخش كشاورزی از توانایی بالفعل و بالقوه­ی فراوانی برخوردار بوده و این استعداد در آن نهفته است كه درصورت فراهم آمدن شرایط مناسب توانایی قابل توجهی در عرضه به بازار‏های جهانی داشته باشد. با چنین اندیشه­ای تلاش گردیده است كه اثر جهانی شدن اقتصاد بر رابطه­ مبادله­ كشاورزی ایران، مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور و باتوجه به اینكه بسیاری از عوامل مهم جهانی­شدن اقتصاد، بر بخش كشاورزی ایران تأثیری ندارند(مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بنابراین جهانی شدن در بخش كشاورزی ایران را تنها از لحاظ تجاری­شدن می توان مورد بررسی قرار داد كه در این ارتباط از شاخص تجارت درون صنعت (IIT) برای اندازه‏گیری جهانی شدن استفاده شده است.

1-2- بیان مسئله

      اقتصاد كشور­ها در دنیای معاصر در دو رویكرد خلاصه می­شوند، كشورهای با رویكرد اقتصاد باز و كشورهای با رویكرد اقتصاد بسته. در رویكرد اقتصاد باز اقتصاددانان معتقدند كه موانع تجاری، موانع سرمایه ای وغیره می­بایست كاهش یابد تا میدان برای فعالیت بخش خصوصی و كاهش فعالیت های غیركارای دولتی فراهم گردد. پدیده­ جهانی­شدن[2] اقتصاد بر این رویكرد تأكید دارد. این مهم باعث می­ شود كه ساختار بازارهای مختلف در اقتصاد­های متفاوت از درجه مشابهت بیشتری برخوردار گردد. مطالعات و تجربیات بسیار زیاد نشان از رشد اقتصادی، افزایش بهره ­وری، افزایش رفاه و غیره در اینگونه رویكرد دارند. البته مطالعاتی نیز وجود دارد كه نشان می دهد این رویكرد دارای مضراتی مانند گسترش فقر به ویژه در كشورهای درحال توسعه و بیكاری نیز به همراه دارد. در مجموع اگر بتوان با سیاست­های مدبرانه، اثرات منفی آن را كاهش داد، می توان منافع زیادی از اینگونه رویكرد حاصل نمود. در رویكرد دیگر، اقتصاد بسته است كه عنوان می­ شود با سیاست­هایی مانند جایگزینی واردات، استقلال داخلی و غیره می توان قدرت اقتصادی برتری را حاصل نمود. بنابراین پایان نامه­ حاضر، حداقل ضرورتی كه برای سیاست­مداران و جامعه­ علمی بر جای خواهد گذاشت، این است كه در اتخاذ تصمیم اقتصاد بسته یا باز در بخش کشاورزی با مطالعات علمی پربارتری برنامه­ ریزی اقتصادی را به پیش برند و بدون مطالعه اینگونه تحقیقات، مسلماً دور از انتظار نیست كه تصمیمات و سیاست های نادرست كه می تواند سال­ها اثرات مخرب آن برجای بماند را اتخاذ نمایند. تاکنون پنج نوع کاربرد متفاوت از واژه­ جهانی شدن مطرح شده است. برخی به مفهوم آزاد‏سازی[3] اشاره می­ کنند. جمعی این واژه را غربی­شدن[4] می­دانند. برخی دیگر از این واژه، مفهوم بین ­المللی[5] را در نظر دارند. عده­ای مفهوم جهانی­سازی[6]  را مورد توجه قرار داده ­اند و برخی دیگر جهانی­شدن را در قالب قلمروزدایی[7] دنبال می­ کنند(ناجی راد، 1385 ). جهانی­شدن با مشخصه­ها­ی یکپارچگی تجارت، حرکت سریع سرمایه، تسریع در مبادله فن‌آوری، پیشرفت­ها­ی فنی و نزدیک نمودن اقتصاد­ها­ی ملی به اقتصاد­ها­ی واحد و فرا­ملی، ارائه­کننده­ تعریف جدیدی از روابط، متغیر‏ها و سیاست­‌ها­ی اقتصادی است. ایجاد فضای رقابتی از مهم­ترین و اساسی­ترین عناصر برای ورود به فرایند جهانی شدن است(کریمی، 1386). یکی از پدیده ­های بسیار قابل توجه دهه­‌های اخیر در اقتصاد جهانی، در هم­آمیزی و ادغام رو به افزایش اقتصاد­های ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین ­المللی، جهانی شدن تولید و جریان مستقیم سرمایه­ گذاری خارجی (FDI) ملاحظه کرد(دادگر و همکاران، 1382). تغییر و تحول قیمت محصولات صادراتی كشور­های در حال توسعه و توسعه یافته در تقابل با یك­دیگر قرار دارد. این تقابل قیمت‏ها درجه­ برخورداری هر كشور را از تجارت بین ­الملل نشان می­دهد. رابطه­ مبادله شاخصی است كه بررسی رفتار آن در طی زمان به عنوان معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین ­الملل، در هر كشور مورد استفاده قرار می­گیرد. امروزه رابطه­ مبادله یكی از مهم­ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسایل اقتصاد كلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین المللی، تحولات حجم و تركیب مبادلات و اثر آن بر روی سطح دستمزد­ها، رفاه عمومی و درآمد­ملی محسوب می شود. در نظریه ­های اقتصاد بین-الملل، رابطه­ مبادله جایگاه ممتازی دارد و اقتصاد­دانانی بر له و علیه روند بلند­مدت رابطه­ مبادله در بین كالا‏های صنعتی و مواد اولیه و یا در بین كشور­های در حال توسعه و توسعه ­یافته مقالاتی به رشته تحریر درآورده‏اند(حسینی و سیدی، 1381). بی­ثباتی اقتصاد كلان باتوجه به تغییرات در رابطه­ مبادله، مانعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به­شمار می رود و منجر به كندی رشد اقتصادی و بدتر شدن توزیع درآمد می­ شود و از سرمایه­ گذاری در سرمایه ­های فیزیكی و انسانی ممانعت می كند. رویكرد دیگر مربوط به تأثیر­پذیری رابطه­ مبادله از متغیرهای كلان و یا تأثیر­گذاری بر آن است؛ به عبارت دیگر این متغیر، به عنوان شاخصی برای تجزیه و تحلیل تئوری­های اقتصاد بین‏الملل، بر متغیر­های اقتصاد كلان؛ مانند رشد اقتصادی، حساب جاری، قیمت­های داخلی و غیره اثر می گذارد و متقابلاً از آن­ها تأثیر می­پذیرد. همان طور كه می دانیم، اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است. اقتصاد­های متكی به نفت در برابر بی­ثباتی رابطه­ مبادله بسیار آسیب‏پذیرند. بر اساس شواهد تجربی، تأثیر بی­ثباتی تولید­ناخالص­داخلی در اقتصاد­های نفتی دو برابر بیشتر است. بنابراین بررسی تأثیر رابطه­ مبادله و شوك­های آن بر اقتصاد داخلی می تواند راهكار­های مفیدی را برای سیاست­گذاران اقتصادی در زمینه­ مقابله با این شوك ها ارائه نماید(تقوی و همکاران، 1386).

 1-3- سؤالات اصلی تحقیق

سؤالاتی که این مطالعه به آن­ها پاسخ می دهد، به صورت زیر است:

  • آیا جهانی­شدن در کوتاه­مدت تأثیر مثبت بر رابطه­ مبادله­ی(خالص، ناخالص و درآمدی) کالاهای کشاورزی دارد؟
  • آیا جهانی­شدن در بلندمدت تأثیر مثبت بر رابطه­ مبادله­ی(خالص، ناخالص و درآمدی) کالاهای کشاورزی دارد؟
  • آیا جهانی شدن پروسه (فرایند، جریان) است و یا طرح از قبل طراحی شده است؟

 1-4- فرضیات تحقیق

فرضیاتی که در این تحقیق در نظر گرفته شده­ اند، به صورت زیر است:

  • جهانی­شدن در کوتاه­مدت بر رابطه­ مبادله­ (خالص، ناخالص و درآمدی) کالا­های کشاورزی اثر مثبت دارد.
  • جهانی­شدن در بلند­مدت بر رابطه­ مبادله­ (خالص، ناخالص و درآمدی) کالا­های کشاورزی اثرمثبت دارد.
  • اقتصاد کشاورزی ایران در مسیر جهانی­ شدن گام برمی­دارد.

تعداد صفحه :116

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.