مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه آفت کش های ارگانوفسفر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : کشاورزی

عنوان : آفت کش های ارگانوفسفر 

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد ر شته کشاورزی 

عنوان :

آفت کش های ارگانوفسفر 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آفت کش های ارگانوفسفر از جمله معمول ترین ترکیبات شیمیایی می باشند که به منظور حفاظت از محصولات کشاورزی و دام ها استفاده می شوند.این ترکیبات مهار کننده استیل کولین استراز بوده و در ایران به عنوان سومین علت مسمومیت و عات اصلی مرگ و میر ناشی از مسمومیت گزارش شده اند.با این وجود به دلیل افزایش نیاز محصولات کشاورزی استفاده از آفت کش ها اجتناب ناپذیر است.بیشتر روش های فیزیکی و شیمیای که برای رفع آلودگی ناشی از ترکیبات ارگانوفسفره به کار می روند نقایص و مشکلات زیادی دارند بنابر این برای هیدرولیز این ترکیبات یک فن آوری سالم و بی خطر مورد نیاز است.شناخته شده ترین هیدرولیز ترکیبات ارگانوفسفره OPH نام دارد که در باکتری Flavobacterium ATCC 27551 و P. diminuta MG یافت شده است.اما از آنجا که یک آنزیم درون سلولی است نفوذ ترکیبات به داخل سلول و در نتیجه سرعت تجزیه محدود می شود.در این مطالعه به دنبال باکتری بودیم که قدرت هیدرولیز کنندگی و مقاومت بالایی در برابر این سموم داشته باشد. چندین گونه از باکتری های جدا شده از حوضچه آب و لجن و خاک مرطوب اطراف کارخانه تولید آفت کش با موفقیت جدا سازی شد.سوش های جدا شده قادر بودند از دیازینون و کلرپیرفوس به عنوان منبع کربن و انرژی استفاده کنند.2 سوش جدا شده رشد قابل توجهی در محیط کشت با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر از سم دیازینون و کلرپیرفوس داشتند که آنها را. Slu1و  Slu2 نامگذاری شد و برای بررسی بیشترانتخاب شدند.تست های بیوشیمیایی و آنالیز SrRNA 16نشان داد هر دو سوش از خانواده سیترد باکتر بودند.آنالیز  FPLCنشان داد که کاهش سموم دیازینون و کلرپیرفوس در 5 روز صورت می گیرد.دو سوش  Slu1و Slu2 همچنین نیز می توانند در محیط MSM آگار حاوی سم مالاتیون رشد کرده و از آن به عنوان منبع کربن و انرژی استفاده کنند.این اولین گزارش از کاهش ترکیبات ارگانوفسفر بوسیله خانواده سیترو باکتر است.قطعا  Slu2 و Slu1  در کاهش ترکیبات ارگانوفسفر موثر هستند.

 لغات کلیدی:جداسازی.حشره کش ارگانوفسفر.دیازینون.کلرپیرفوس.کاهش

 

1-1- مقدمه

در پی پیشرفتهای قرن اخیر در سنتز مواد شیمیایی ترکیبات جدیدی ساخته شده است که برخی از آنها سمی هستند و رها سازی این ترکیبات سمی در محیط زیست و در معرض قرار گرفتن پسماندها به دلیل کاربرد زیاد این ترکیبات به عنوان آفت کش,حلال,مواد منفجره,خنک کننده رنگ در کاربرد های صنعتی و کشاورزی در دهه های اخیر افزایش یافته است[1]. از جمله این ترکیبات سنتزی ترکیبات ارگانوفسفر هستند که شامل آفت کش ها و عوامل شیمیایی عصبی[1]می باشند[2]. به دلیل رها شدن ناگهانی یا مدیریت ضعیف پسماند آفت کش ها آلودگی خاک و آبهای زیر زمینی در منطقه ایجاد می شود[3]. بنابر این,نیاز مهمی در تکامل فن آوری تصفیه زیستی به منظور تسهیل تجزیه آلودگی های ارگانوفسفر احساس می شود[4].بیشتر روش های فیزیکی و شیمیایی از قبیل استفاده از حرارت,سوپر اکسیداز,دی اکسید کربن و غیره که برای رفع آلودگی ناشی از ترکیبات ارگانوفسفر به کار می روند نقایص و مشکلات زیادی دارند زیرا این روش ها اغلب سمی ,حساسیت زا ,خورنده و غیر اختصاصی هستند و به محیط زیست آسیب می رسانند بنابر این برای هیدرولیز ترکیبات سمی یک فن آوری سالم و بی خطر نیاز است[5]. تصفیه زیستی روشی موثر و بی خطر است و به فر آیندی اطلاق می شود که در آن پسماند های عالی تحت شرایط کنترل شده تجزیه می شوند.درطی این فر آیند نمونه به سطح بی ضرر تر یا به غلظتی کمتر تبدیل می شود.تصفیه زیستی[2] با استفاده ار میکروبها به منظور سم زدایی و تجزیه آلودگی انجام می گیرد و به عنوان روشی موثر در بیوتکنولوژی به منظور پاکسازی محیط آلوده مورد توجه سوش های باکتریایی متعلق به گروه های تاکسونومی مختلف,توانایی تجزیه دامنه وسیعی از حشره کش های ارگانوفسفره و دیگر آفت کش ها را دارند[6]. این سوش ها دارای فسفو تری استرازی با دامنه سوبسترای وسیع می باشند[7]. اگرچه استفاده از سوش های طبیعی به عنوان کاتالیز کننده های حیاتی روش جالبی برای تیمار ترکیبات ارگانوفسفره است اما عدم توانایی ترکیبات ارگانوفسفره در عبور از عرض غشا قدرت کاتالیتیکی را کاهش می دهد[8]. آنزیم هایی که بر سطح ارائه می گردند این مزیت را دارند که ترکیب ارگانوفسفره به عنوان سوبسترا به راحتی در دسترس آنها قرار می گیرد در صورتی که در سوش های طبیعی در دسترس قرار گرفتن ترکیب ارگانوفسفره مرحله محدود کننده سرعت در تجزیه است[9].

 

 1-2- چرا از آفت کش ها اینقدر استفاده می کنیم

دلایل زیر بیانگر استفاده ار آفت گشها می باشد

 • حدود 6 میلیارد نفر در جهان باید تغدیه کنند و گیاهان نیز این غذا را استفاده می کنند.
 • 30هزار علف هرزه وجود دارد.
 • 30 درصدمحصولات به خاطر آفت از بین می روند.
 • یک میلیون گونه حشره در جهان وجود دارد.
 • 80 تا100 هزار نوع بیماری وجود دارد.
 • بیماری هایی وجود دارند که منشا آنها حشرات می باشند.
 • سه هزار گونه کرم وجود دارند.
 • شهر سازی و شهر نشینی در حال گسترش است.
 • هزینه زیادی به خاطر آفات مصرف(حدود 100 بیلیون دلار)می شود.
 • با حذف آفت کش ها حدود25 درصد محصولات در سراسر دنیا از بین می روند.
 • با بهره گرفتن از آفت کشها با خرج یک دلار 4 دلار سود بدست می آید[10] .

 1-3- عمده عللی که باعث شد تا جهت جداسازی این میکروارگانیسم ها اقداماتی صورت بپذیرد به این شرح است

 • استفاده بیش از حد و بی رویه آفت کش ها در کشور که باعث آلودگی محیط زیست می شود , چرا که این ترکیبات عمدتا در محیط زیست پایدارند و می توانند از طریق آبهای آلوده به مناطق دیگر رفته و حتی آبهای زیر زمینی را نیز آلوده کنند ولی آنچه اینجا مطرح است انتقال این ترکیبات به فاضلاب های صنعتی و آب راه ها و در نهایت رودخانه ها و در یاها می باشد که باعث آسیب های جدی به موجودات و محیط زیست میشود.
 • مسمومیتهای ناشی از سموم آفت کش ها که ممکن است از طریق استعمال و یا از طریق مواد غذایی آلوده و حتی از طریق پوست و یا استنشاق آنها باشد.
 • رفع آلودگی مناطق آلوده با عوامل جنگی ارگانوفسفره مثل سومان ,سارین و تابون.
 • تولید پادهزهایی جهت خنثی کردن افرادی که با عوامل جنگی ارگانوفسفره آلوده شده اند و یا احتمالا خواهند شد.
 • ایجاد ضد عفونی کننده هایی برای مواد غذایی آلوده شده با سموم آفت کش ارگانوفسفره

1-4- آفت کش ها

تا قبل از جنگ جهانی دوم آفت کشهای که به طور روزمره مورد استفاده قرار می گرفتند غالبا ترکیبات غیر آلی از قبیل سولفور,سرب,آرسنیک و جیوه بودند.علاوه بر این ترکیبات گیاهی مثل نیکوتین ,پیرتروم[3] و روتنون نیز بکار برده می شدند.با شروع جنگ جهانی دوم آفت کشها نیز توسعه یافتند و آفت کشهای جدید تولید شدند.در طی این دوران DDT بوسیله ی سوئیسی ها تولید شد که تغییراتی در روند طبیعی کنترل آفت کش ها بوجود آورد.اثر فوق العاده غیر معمول این ترکیبات و موادی که به نوعی با آن مرتبط بودند همگی باعث کند شدن روند تحقیقات شدند.در نتیجه پیشرفت های دیگری در زمینه ایجاد ترکیبات موثر و کم خطر همچون تولید ترکیبات ارگانوفسفر برای کنترل آفت ها صورت گرفت[1].

آفت[4] به ارگانیسمی گفته می شود که رفتارش به نوعی برای انسان یا گیاه زیان بار باشد.آفت کش[5]به ترکیب شیمیایی گفته می شود که آفت ها را می کشد یا رشد آنها را متوقف می کند.آفت هایی چون کرم,ساس,جلبک,پرنده,قارچ,نماتد,جوندگان یا علفهای هرزمی تواند با اثر مستقیم یا رقابت درمواد غذایی موجود درخاک اثرات مخربی بر محصولات بگذارند[11] با این وجود به دلیل افزایش نیاز محصولات کشاورزی استفاده از آفت کش اجتناب ناپذیر است[12].

در سراسر دنیا سالیانه5/2میلیون تن آفت کش مصرف می شود که تعداد 500 هزار تن از 600 نوع آفت کش مختلف ارزشی به میزان1/4بیلیون دلاردارند.در آمریکا 130شرکت مختلف 3700 نوع آفت کش مختلف تولید می کنند.در بین سالهای 1945تا1989 افزایش 10برابری در میزان استفاده از این مواد وجود داشته است. فقط در آمریکا در سال 2001 در آمدی معادل 11090 میلیون دلار از این ترکیبات حاصل شده است یعنی حدود 34 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده بود[1].

تعداد صفحه : 81

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.