مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌زیست در هزاره سوم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

عنوان : چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و  حفظ محیط‌زیست در هزاره سوم

دانشگاه‌ صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

 

 

عنوان:‌

چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و

 حفظ محیط‌زیست در هزاره سوم

 

اساتید راهنما:

دكتر عبداله‌زاده

دکتر جهانگشای رضایی

 

 

اسفند ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

        

فصل اول(مقدمه، تعاریف و کلیات)                …………………………………………………………….. 1
1-1 مقدمه                                                                  …………………………………………………………………………. 2
1-2 تعاریف محوری                                                  …………………………………………………………………………. 2
1-2-1 چشم‌انداز                                                        ………………………………………………………………………….. 2
1-2-2 سیستم پویا                                                        …………………………………………………………………………. 3
1-2-3  سطح سرویس                                …………………………………………………………………………………………. 4
1-2-4 نقش‌های محوری معابر شهری          ………………………………………………………………………………………… 4
1-2-5  توسعه‌ی پایدار                                   ……………………………………………………………………………………… 5
1-2-6 محیط زیست                                  ………………………………………………………………………………………….. 6
1-2-7 فضای سبز شهری                           ………………………………………………………………………………………….. 6
1-2-8 آلودگی محیط زیست                                     …………………………………………………………………………… 6
1-2-8-1 آلودگی آب                             …………………………………………………………………………………………… 6
1-2-8-2 آلودگی خاک                           ………………………………………………………………………………………….. 7
1-2-8-3 آلودگی هوا                             ……………………………………………………………………………………………. 8
1-2-8-3-1کاهش آلودگی محیط زیست    ……………………………………………………………………………………….. 8
1-2-8-3-2  روش‌های کاهش آلودگی هوا             …………………………………………………………………………….. 9
1-9 جنگل                                              …………………………………………………………………………………………… 9
1-10 فرضیات تحقیق                               …………………………………………………………………………………………… 10
1-11سوالات تحقیق                                 …………………………………………………………………………………………… 10
1-12 اهداف تحقیق                                  …………………………………………………………………………………………… 10
1-13 کاربردهای تحقیق                           …………………………………………………………………………………………… 11
فصل دوم ( پیشینه و تاریخچه تحقیق)        …………………………………………………………………… 12

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

     

2-1 مقدمه                                                …………………………………………………………………………………………… 13
2-2 پیشینه و تاریخچه‌ تحقیق                 …………………………………………………………………………………………… 13
فصل سوم(روش تحقیق)                          …………………………………………………………………… 16
3-1 مقدمه                                …………………………………………………………………………………………………………. 17
3-2روش تحقیق                                                        ………………………………………………………………………….. 17
3-2-1 شناخت و تعریف مسئله ………………………………………………………………………………………………………….. 17
3-2-2 مفهوم سازی مدل            ……………………………………………………………………………………………………….. 20
3-2-2-1 نقش خودروها در مصرف اکسیژن و تولید دی‌اکسیدکربن و آلودگی هوا   ………………………………… 20
3-2-2-2 میزان اکسیژن مورد نیاز برای خودروها                                            …………………………………………… 21
3-2-2-3 آثار کاشت، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌های شهری                     …………………………………………… 22
3-2-2-4 میزان آب مصرفی درختان جنگلی                                                  …………………………………………… 27
3-2-2-5 چگونگی تولید اکسیژن توسط درختان                                            …………………………………………… 28
3-2-2-6 تعداد درختان لازم برای تامین اکسیژن هرخودرو                              ………………………………………….. 29
3-2-2-7 میزان اکسیژن مورد نیاز برای هر انسان                                           …………………………………………….. 29
3-2-2-8 تعداد درختان لازم برای تامین اکسیژن هر انسان                             …………………………………………….. 30
3-2-2-9 میزان آلودگی هوای ناشی از شهرنشینی انسان                               ……………………………………………… 30
3-2-2-10 نقش انسان                                                                  ………………………………………………………….. 31
3-2-2-11 نقش جنگل                                                              …………………………………………………………….. 31
3-2-2-12 نقش خودرو                                                            …………………………………………………………….. 32
3-2-3 تبیین و تدوین مدل                                                         …………………………………………………………….. 33
3-2-4 شبیه‌سازی و اعتبارسنجی                                                 …………………………………………………………….. 37
3-2-5 تحلیل سیستم و ارائه راهکار و پیشنهادات                         …………………………………………………………….. 43

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

     

3-2-6 پیاده‌سازی و اجرا                                                            …………………………………………………………….. 43
فصل چهارم (  بحث )                             ………………………………………………………………….. 44
4-1 عوامل اصلی ایجاد ترافیک شهری                                       …………………………………………………………….. 45
4-1-1 عابرین پیاده شهری                                                         …………………………………………………………….. 45
4-1-2 وسایل نقلیه شهری                                   ………………………………………………………………………………….. 45
4-1- 3 معماری شهری                                     ……………………………………………………………………………………. 45
4-2 شکل‌ها و نمودارهای حاصل از نرم‌افزار    ……………………………………………………………………………………… 45
فصل پنجم (  نتیجه‌گیری)                 …………………………………………………………………….. 58
5-1 نتیجه‌گیری(ویژگی‌های چشم‌انداز تعامل انسان+ جنگل+ خودرو)       ………………………… 59
5-2 پیشنهادات                                       …………………………………………………………………….. 60
5- 2-1 تفکیک سطح‌گذر و فضای سبز           …………………………………………………………………………………….. 60
5- 2- 2 ایجاد اختلاف ارتفاع مابین معابر          …………………………………………………………………………………….. 60
5- 2- 3 بلوک بندی در معماری شهری           ……………………………………………………………………………………… 61
منابع …………………………………………………………………………………………………………………… 63
پیوست 1 …………………………………………………………………………………………………………….. 67
پیوست 2 …………………………………………………………………………………………………………….. 68
پیوست 3 …………………………………………………………………………………………………………….. 69

 

 

1-1 مقدمه

کریستوفر الکساندر[1]، از نظریه‌پردازان بزرگ معاصر معماری و رئیس مرکز ساختار محیطی و استاد دانشگاه برکلی کالیفورنیا[2] معتقد است: شهر یک اثر هنری است که آفرینندگانی به تعداد جمعیتش دارد[1].

با احترام به آثار اندیشمندان شهر و شهرسازی و با توجه به بیش از پنجاه سال زندگی شهری و سه سال مطالعه درزمینه‌ی مباحث شهری و زیست‌محیطی و مشکلات ناشی از توسعه‌ی شهرنشینی، ایده‌ا‌ی جدید و قابل تحقق، با عنوان “چشم انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط زیست در هزاره‌ی سوم”  خلق گردید، تا پیشنهادی برای آشتی انسان با طبیعت و تحقق آرزوی بر حق هر انسان زنده و آینده‌نگر در رسیدن به زندگی پایدار در محیطی سالم و عاری از مشکلات و معضلات ترافیکی و زیست‌محیطی باشد.

آشنایی با تعاریف محوری برای تسهیل در مطالعه ضروری بوده و به‌طور خلاصه در ادامه به آنها پرداخته شده است.‌

 

1-2 تعاریف محوری

1-2-1 چشم انداز[3] 

چشم انداز یا دورنمای سازمان به معنای برنامه‌ریزی علمی برای رسیدن به آینده‌ای واقعی با حداکثر کیفیت برای ارائه‌ خدمات در بالاترین سطح فرصت‌ها می‌باشد. و با لحاظ نمودن تمامی ریسک‌های موجود، اقتصادی‌ترین هزینه‌ها و استانداردترین امکانات در آن مورد توجه قرار می‌گیرد.

در این برنامه‌ریزی، انسان‌هایی حضور دارند که افکار و آرمانشان جزیی از افکار و آرمان سازمان است و خودشان را ماسوای سازمان نمی‌دانند و یقین دارند پیشرفت آنان درگرو پیشرفت سازمان و سبقت از رقیبان است و همواره سعی دارند تا با به‌کارگیری  مهارت‌ها، استعدادها و منابع، محقق كردن آن آینده را به طور جهشی آغاز كنند؛ انسان‌هایی که در هر رده‌ی سازمانی چنان تولید انرژی می‌کنند تا تحقق چشم‌انداز سازمانی در “می‌خواهیم به کجا برسیم” را  واقع‌گرایانه، محقق الوقوع و جذاب بنمایند[2].

چشم‌انداز، چراغ‌راه و شاه‌کلید رهبری است و تبیین آینده‌ی موفقیت‌آمیز در سبقت از رقبا در جهان هیجانی تعاملات و ماندن در قله‌های تحقیق و توسعه با حفظ شان و منزلت انسانی کارکنان، فقط با داشتن چشم‌انداز سازمانی میسر است.

[1] Christopher Alexander

2 University of California, Berkeley

[3]  Land scape

تعداد صفحه :82

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.