پزشکی

دانلود پایان نامه مقایسه تاثیر بسته بندی فیلم­های نانونقره و پلی اتیلن معمولی بر رشد انواع قارچ نان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی

عنوان : مقایسه تاثیر بسته بندی فیلم­های نانونقره و پلی اتیلن معمولی بر رشد انواع قارچ نان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده بهداشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

عنوان

مقایسه تاثیر بسته بندی فیلم­های نانونقره و پلی اتیلن معمولی بر رشد انواع قارچ نان

اساتید راهنما

دکتر پیمان قجربیگی

دکتر امیرعلی انوار

استاد مشاور

دکتر حامد اهری

 

شهریور93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1- فصل اول: مقدمه و بیان مسئله. 1

1-1 بیان مسئله. 2

1-1-1 زمینه تحقیق.. 2

1-1-2 دلایل انتخاب موضوع. 30

1-1-3 پیش زمینه. 31

1-1-4 نارسائی های موجود در زمینه موضوع. 32

1-1-5 ضرورت انجام کار 32

1-2 اهداف.. 33

1-3 فرضیات.. 33

2- فصل دوم: بررسی متون.. 34

2-1 عوامل موثر بر ماندگاری نان. 35

2-1-1 میکروارگانیسم ها 35

2-1-2 بیاتی نان. 36

2-2 مختصری از روش های بسته بندی نان. 37

2-3 روش های سنتی و مرسوم برای افزایش ماندگاری نان. 37

2-3-1 بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده(MAP) 37

2-3-2 افزودنی های ضدمیکروبی.. 38

2-3-3 بسته بندی فعال. 39

2-4 استفاده از نانوکامپوزیت ها در بسته بندی.. 41

2-5 اثر نانوکامپوزیت روی میکروارگانیسم ها: 42

2-6 استفاده از نانوکامپوزیت ها به عنوان عوامل ضدمیکروبی در بسته بندی.. 45

2-7 مخاطرات استفاده از نانوکامپوزیت ها در بسته بندی مواد غذایی.. 49

3- فصل سوم: روش پژوهش…. 52

3-1 نوع پژوهش… 53

3-2 مراحل انجام پژوهش… 53

3-2-1 جامعه و محیط انجام پژوهش… 53

3-2-2 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 53

3-2-3 اصول آزمون. 54

3-2-4 مواد و وسایل.. 54

3-2-5 روش انجام آزمون. 55

3-2-6 روش تحلیل داده ها 57

3-3 امکانات و محدودیت های پژوهش… 57

3-3-1 امکانات پژوهش… 57

3-3-2 محدودیت های پژوهش… 57

3-4 ملاحضات اخلاقی.. 58

3-5 تعریف واژه ها 58

4- فصل چهارم: یافته ها 59

4-1 تاثیر نوع فیلم روی فلور قارچی نان. 60

4-2 تاثیر مدت نگهداری بر  فلور قارچی نان. 63

4-3 تاثیر نوع نان بر فلور قارچی.. 64

4-4 تاثیر نوع قارچ بر میزان رشد. 74

5- فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ها 76

5-1 بحث.. 77

5-2 نتیجه گیری و پیشنهادات.. 82

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..83

 

 

فهرست جداول:

جدول1-1 مقایسه اندازه­ها از ماكرو تا مولكول. 4

جدول1-2 اصول نامگذاری نوع فیلم­های بکار رفته در پژوهش… 56

جدول 4-1 مقایسه میانگین رشدانواع قارچ درطول دوره نگهداری بر حسب پوشش بسته­بندی.. 60

جدول4-2 نتایج آزمون های تعقیبی.. 62

جدول4-3 مقایسه میانگین رشد انواع قارچ در طول دوره نگهداری.. 63

جدول 4-4 نتایج آزمون های تعقیبی.. 64

جدول 4-5 مقایسه میانگین فلور قارچی در انواع نان. 65

جدول 4-6 نتایج آزمون های تعقیبی.. 66

جدول 4-7 مقایسه میانگین رشد هر یک از انواع قارچ رشد یافته در انواع نان. 70

جدول 4-8 نتایج آزمون های تعقیبی.. 72

جدول 4-9 مقایسه اختلاف رشد قارچ­ها با یکدیگر به روش بونفرونی.. 75

 

 

فهرست نمودار ها  و عکس ها:

نمودار1-1 تقسیم ­بندی نان های مسطح. 2

نمودار1-2 طبقه ­بندی نانومواد که گستردگی حیطه­های آن. 6

نمودار1-3 طبقه ­بندی زمینه ­های مختلف فناوری.. 12

نمودار4-1 مقایسه میزان رشد انواع قارچ در پوشش های 3%، 5%، 10% و پلی­اتیلن در کل دوره نگهداری و به تفکیک روز 63

نمودار 4-2 مقایسه کلی میانگین فلور قارچی در مدت نگهداری.. 64

نمودار 4-3 مقایسه تاثیر نوع نان بر میانگین فلور قارچی.. 65

نمودار 4-4 تاثیر نوع نان  بربری بر فلور قارچی.. 67

نمودار 4-5 تاثیر نوع نان سنگک بر فلور قارچی.. 67

نمودار 4-6 تاثیر نوع نان تافتون بر فلور قارچی.. 68

نمودار 4-7 تاثیر نوع نان باگت بر فلور قارچی.. 68

نمودار 4-8 تاثیر نوع نان تست بر فلور قارچی.. 69

نمودار 4-9 تاثیر نوع نان جو بر فلور قارچی.. 69

نمودار 4-10 میزان رشد انواع قارچ در کل دوره نگهداری.. 74

 

 

1- فصل اول:

مقدمه و بیان مسئله

 

1-1 بیان مسئله

1-1-1 زمینه تحقیق

1-1-1-1 مقدمه

مبتنی بر تحولات اساسی، پیش ­بینی شده برای سال­های آینده رقابت جهانی برای تسلط، دیگر توسعه تسلیحاتی نبوده و عوامل دیگری از جمله غذا به عنوان مهیب­ترین اسلحه استراتژیک، صف­بندی ها و خطوط جغرافیایی کشور­ها را تغییر خواهد داد. فردای فردا، غذا و مجموعه امکانات دستیابی به آن، نمودار اصلی مرزبندی: غنی و فقیر، پیشرفته و عقب مانده و اساسی­ترین حلقه قدرت و تسلط جهانی خواهد بود. از طرفی غذا جز لاینفک حیات و بقا می باشد، در این میان غلات و عمدتاً گندم، که در اشکال مختلف، غذای پایه مردم کشور محسوب می­گردد از اهمیت بیشتری برخوردار می­باشد و نان به عنوان اصلی­ترین غذای مصرفی دارای اولویت قابل ملاحظه­ای است (رجب زاده، 1387).

1-1-1-2 تعریف نان

در بسیاری از کشورها نان به عنوان یک محصول تخمیر شده با مخمر، طبقه بندی می شود. آن محصولاتی که برپایه غلات، تهیه شده و به صورت غیر حجیم یا حجیم شده با خمیر ترش یا مواد شیمیایی هستند جزو نان طبقه بندی نمی شوند. در برخی کشورها محصولات غیر حجیم یا حجیم شده با خمیر ترش، به عنوان نان روزانه مصرف می­شوند. بر طبق دایره المعارف آمریکایی نان عبارتست از غذایی که از مواد مختلف گیاهی که تبدیل به آرد می­شوند و سپس با آب مخلوط شده و تشکیل خمیر می­ دهند و به صورت کیک با قرص­هایی پخته می­شوند، این آرد ممکن است از دانه­ های گیاهان علوفه­ای مانند گندم و چاودار، بقولات و ساقه­های زیرزمینی و حتی از مواد غیر بومی مثل کنگر فرنگی تهیه شود (کریمی، 1385).

1-1-1-3 تاریخچه نان

نان گندم که یکی از رایج­ترین انواع نان­هاست و غذای اکثر ملل جهان را تشکیل می دهد و با شناسایی گندم توسط انسان به مرحله تولید رسید. این فرآورده یکی از قدیمی ترین دست آوردهای انسان است، به طوری که منابعی که در مورد نان وجود دارد، حتی از انسان­هایی که در حوالی دجله و فرات می­زیسته­اند، قدیمی­تر است. اولین منبع اطلاعاتی به پنج هزار سال پیش بر می­گردد. در شهر یوروک که بابلیان در آن زندگی می­کردند، مدارکی به دست آمده که زندگی، عادات و سنت­های آن ها را بیان نموده است. در میان این اسناد، در مورد گندم، پخت نان، کپگ زدگی و بیاتی نان نیز مدارک مهمی به دست آمده است (رجب زاده، 1387).

گندم یکی از بزرگترین نشانه های عظمت خلقت و نان یکی از مطبوع ترین و لذت بخش­ترین مواد غذایی مصرفی انسان در بسیاری از جوامع متمدن و سنتی امروز است. نزد ما مسلمانان گندم و نان از حرمت و منزلت خاصی برخوردار است در بیشتر مراسم مذهبی، اعیاد و حتی سفره ­های غذای روزانه مردم از نان به عنوان نشانه­ای از یمن و برکت الهی استفاده می شود (پایان، 1387).

نان های مسطح تهیه شده از انواع غلات، از قدیمی­ترین غذاهای تولید شده توسط انسان می­باشند. قبل از تجارت بین تمدن­های قدیمی، کشت دانه­ های غلات در قسمت ­های جداگانه­ ای از جهان برای تهیه انواع نان­های مسطح به عنوان منبع اصلی تعذیه، وجود داشته است. امروزه گندم و جو به عنوان موادی ضروری در نان های مسطح در آسیای مرکزی و غربی، اروپای جنوبی و آفریقای شمالی مورد استفاده قرار می­گیرند. از آرد ارزن و سورگوم در آفریقا نان مسطح تهیه می­ شود. ذرت و آرد ذرت، ماده اصلی آرپا[1] و تورتیلا[2] در آمریکا می­باشند. در بسیاری از کشورهای آسیایی از آرد برنج، نان تهیه می شود (کریمی، 1385).

[1] Arepa

[2] Tortilla

تعداد صفحه :105

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.