الهیات -فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش : کلام شیعه

عنوان : مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: کلام شیعه

 

عنوان

مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت

 

استاد راهنما

آیت‌الله دکتر محسن حیدری

 

استاد مشاور

حجت‌الاسلام و المسلمین احمد عبدالوند

شهریور 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده پایان‌نامه:

معنای تبرک در اصطلاح، طلب و درخواست برکت و زیادی از خداوند، از طریق حقیقت‌ها، شخصیت‌ها و چیزهایی است که خداوند برای آن‌ ها امتیاز و مقام خاص قرار داده، مانند بوسیدن یا لمس کردن دست پیامبرr، قبر و منبر آن حضرت و در و دیوار مسجد الحرام یا مسجد النبی… . تبرک را از دو منظر بررسی کردیم: 1.دیدگاه دانشمندان شیعه و 2.دیدگاه دانشمندان اهل سنت. و بیان داشتیم که علمای اسلام بر جائز و پسندیده بودن تبرک قائلند و احدی از آن‌ ها تبرک جستن را منع نکرده است. چنان‌که در بیان دانشمندان اهل سنت، اقوال بسیاری بر جائز بودن تبرک به قبر و سایر متعلقات پیامبر اکرمr بیان کردیم. گرچه بعضی قائل به کراهت مسح قبر پیامبرr و بوسیدن شده بودند. همچنین در این تحقیق به بیان جایگاه تبرک پس از رحلت پیامبرr بین مسلمانان (اعم از صحابه و تابعین) که آنها به متعلقات باقی مانده‌ی حضرت (مو، لباس، کفش، ظروف، منبر و …) تبرک می‌جستند و خود را به قبر رسول خداr می‌مالیدند و بوسه می‌زدند. نیز به مکان‌هایی که حضرت در آن جا نماز به پا داشته بود، تبرک می‌جستند. با توجه به تمامی مباحث مطرح شده باید گفت: تبرک جستن نه تنها مربوط به زمان رسول اللهr نیست بلکه طبق آیات و شواهد قرآنی –نظیر جریان تبرک یعقوب به پیراهن یوسف و تبرک بنی اسرائیل به تابوت– بین ادیان و امت‌های پیشین نیز بوده ،تبرک جستن به انبیاء، اولیاء، صالحان و متعلقاتشان به یک جریان  تبدیل شده که پیش از عصر رسول اللهr و در زمان ایشان و پس از رحلت حضرت تاکنون این جریان زنده بوده، مورد سفارش انبیاء، نبی گرامی اسلامr، ائمه معصومینb، صحابه و تابعین، و تمامی مسلمانان نیز بوده است. مخالف بودن جمعیت اندکی تندرو که با تمامی امور با تعصب برخورد کرده و موجبات بی حرمتی به مسلمانان را فراهم می‌کنند، تأثیری در جریان همیشه جاری (تبرک) نداشته و ندارد. مشروعیت و استحباب تبرک جستن به آثار انبیاء، اولیا و صالحان، حتی پس از مرگشان ثابت است و هیچ گونه منافاتی با توحید در عبادت ندارد.

واژگان کلیدی:  مشروعیت، قرآن، سنت، تبرک

فهرست مطالب

مقدمه  1

فصل اول: کلیات و مفاهیم.. 2

گفتار اول: کلیات    3

الف) تبیین موضوع   3

پرسش‌های تحقیق   3

پرسش اصلی.. 3

پرسش‌های فرعی.. 3

فرضیه‌های تحقیق   4

فرضیه‌ی اصلی.. 4

فرضیه‌های فرعی.. 4

پیشینه‌تحقیق   4

مفهوم «برکت» در لغت     6

توحید در برکت     8

«تبرک» در قرآن کریم   8

«تبرک» در احادیث     9

اصل برکت از جانب خداست     10

فصل دوم: موارد تبرک در آیات قرآن کریم و روایات… 11

 ١ . برکت در اشخاص      12

الف) برکت در حضرت نوحg. 12

ب) برکت در حضرت عیسیg. 12

ج) برکت در حضرت موسیg. 13

د) برکت در حضرت ابراهیمg. 14

هـ) برکت در رسول خداr. 14

و) برکت در اهل بیت پیامبرr. 15

ز) برکت اولیای الهی.. 16

ح) برکت مسلمانان نزد پیامبرr. 17

ط) برکت افراد مؤمن.. 17

ی) سامری و تبرک به خاک اسب جبرئیل.. 18

دیدگاه ابن‌کثیر در مورد آیه. 18

 ٢ . برکت در مکان   20

الف) مسجد الحرام. 20

ب) مسجد الاقصی.. 20

ج) کوه طور. 20

د) مقام ابراهیمg. 20

هـ) روضه پیامبرr. 23

و) جای نماز پیامبرr. 24

بوسیدن اماکن متبرک… 25

 ٣ . برکت در زمان   25

الف) شب قدر. 25

ب) دهه ذی‌الحجه. 25

ج) ماه‌های حرام. 26

د) وقت سحر. 27

 ۴ . برکت در اشیاء  27

الف) برکت در باران. 27

ب) درخت زیتون. 27

ج) برکت در آثار پیامبران. 28

د) برکت در آب زمزم. 30

هـ) برکت در قرآن کریم. 30

عوامل تبرک به قرآن کریم. 31

 ١ . کلام الهی.. 31

 ٢ . وسیله‌ای برای تمییز حق از باطل.. 32

 ٣ . وسیله‌ی هدایت.. 32

 ۴ . تبیان هر چیز. 32

 ۵ . وسیله‌ی رحمت.. 33

 ۶ . قرآن، نور هدایت.. 33

 ٧ . بشارت برای مؤمنین.. 33

 ٨ . شفای مرض‌های قلبی.. 34

 ٩ . وسیله‌ی خیر. 34

تبیین و موارد تبرک مشروع از منظر قرآن و سنت     34

 ١ . تبرک به اسم خداوند. 34

 ٢ . تبرک به صلوات بر پیامبرr. 35

 ٣ . تبرک به تلاوت قرآن کریم. 35

 ۴ . تبرک به پیامبرr در زمان حیات… 36

الف) تبرک به اعضای جسد پیامبرr. 36

ب) تبرک به موی پیامبرr. 37

ج) تبرک به آب دهان پیامبرr. 39

د) تبرک به عرق پیامبرr. 39

هـ) تبرک به لباس پیامبرr. 40

و) تبرک به مواضع انگشتان پیامبرr. 41

ز) تبرک به ته‌مانده ظرف آب پیامبرr. 41

ح) تبرک به آب وضوی پیامبرr در روایات اهل سنت… 42

 ۵ . تبرک به آثار پیامبرr بعد از وفات… 42

تبرک به پیامبرr بعد از وفات در سیره مسلمانان. 49

دلالت نصوص تبرک.. 53

فصل سوم: موارد اختلاف در تبرک… 54

موارد اختلاف وهابیت با دیگر فرقه‌ها 55

 ١ . تبرک به آثار پیامبرr بعد از وفات در غیر منصوص…. 55

ادلّه وهابیان. 55

دلیل اول: نبود دلیل.. 55

پاسخ.. 55

دلیل دوم: سد ذرایع. 56

پاسخ.. 57

دلیل سوم: ترک صحابه. 57

پاسخ.. 57

دلیل چهارم: عدم نفع زیارت برای میت.. 57

پاسخ.. 57

دلیل پنجم: عدم اعتقاد عمر به تبرک حجرالاسود. 58

پاسخ.. 58

  1. تبرک به غیر پیامبرr. 58

اقوال در مسأله. 59

 ١ . عدم استحباب تبرک.. 59

 ٢ . کراهت تبرک.. 59

 ٣ . جواز و استحباب تبرک.. 60

نظرات اندیشمندان در جواز و استحباب تبرک    60

حرمت تبرک به قبور اولیا 74

ادله عدم جواز تبرک به غیر پیامبرr. 75

دلیل اول: اجماع صحابه بر ترک تبرک به غیر پیامبرr. 75

پاسخ.. 75

دلیل دوم: ذریعه شرک در تبرک.. 77

پاسخ.. 77

دلیل سوم: عدم جواز قیاس اولیا به پیامبرr. 78

پاسخ.. 79

دلیل چهارم: حرمت تبرک قبور، به جهت شرک بودن. 80

پاسخ.. 80

دلیل پنجم: بدعت بودن تبرک از قبور. 81

پاسخ.. 81

دلیل ششم: کراهت تبرک به قبور نزد عبدالله بن عمر. 82

پاسخ.. 82

دلیل هفتم: تبرک به قبور اولیا از عادات یهود و نصارا 83

پاسخ.. 83

  1. تبرک به تربت امام حسین(ع) و سجده بر آن. 84

سجده بر تربت امام حسین(ع). 86

فتوای وهابیان. 86

سجده شیعه بر هر نوع خاک.. 87

برتری برخی زمین‌ها از دیدگاه قرآن. 87

اختلاف برخی زمین‌ها از دیدگاه روایات.. 88

شرافت تربت امام حسین(ع). 89

قبر حسین(ع) همانند قبر رسول‌الله(ص). 91

فضیلت تربت امام حسین(ع). 92

فتاوای وهابیان   93

احمد بن حنبل و تبرک… 94

نتیجه‌گیری    97

تبرک به آب وضوی پیامبر در روایات اهل سنت… 100

فهرست منابع و مؤاخذ   103

 

مقدمه

روزگار ما، روزگاری است که تمام فرقه‌های مسلمانان، از فاصله افتادن با روزگار پیامبرr در رنج هستند و اینکه امت اسلامی بر خلاف دستور خداوند و رسولش مبنی بر اتحاد و هم‌دلی اسلامی، به پراکندگی گروه‌های مختلف گراییده، موجبات خشنودی دشمنان اسلام را فراهم کرده‌اند. از بین رفتن عزت و شوکت اسلامی، سرسپردگی اکثر کشورهای اسلامی به کفار، تخریب خانه‌ها و کشتار مسلمانان توسط کفار، پیامد شوم چند دستگی است و تأسف را باید بدان جهت داشت که اختلافات ، موجب گشته تا به یکدیگر توهین کنند و همدر را تکفیر نمایند و خون یکدیگر را مباح شمارند. در حالی که اختلاف در مباحث فرعی کلامی است. به جای آن‌که به بحث و گفت‌وگو تن داده، جوانب و زوایای مسائل اختلافی را روشن نمایند و دست از تعصب فرقه‌ای بردارند، مسلمانان دیگر را تحقیر و توهین و تکفیر می‌نمایند.

یکی از مسائل فرعی کلامی که مسأله‌ای عادی بوده است، اما با ظهور تفکرات سلفی، آن مسأله هم مانند سایر پدیده‌های معمولی و رایج، به چالش کشیده شده و محل نزاع و گفت‌وگو گردید، تبرک جستن به رسول گرامی اسلامr و آثار حضرت از قبیل منبر، زیارت، اقامت در اماکن مرتبط  با حضرت است. همچنین تبرک جستن، طلب خیر و برکت، رشد و سعادت از خداوند به وسیله‌ی آنان می‌باشد.

لذا در این تحقیق، سعی شده است که موارد تبرک از دیدگاه قرآن و سنت رسول اللهr به خوبی و به دور از تعصب تقریر گردد تا حقیقت بر همگان روشن شود.

فصل اول: کلیات و مفاهیم

گفتار اول: کلیات

الف) تبیین موضوع

تبرک، همان درخواست خیر و برکت از خداوند متعال به وسیله‌ای مثل قبر پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، به شکل دست کشیدن و بوسیدن است.

ما به بیان جایگاه آن در قرآن و سنت به طور جداگانه می‌پردازیم تا حقیقت امر بر همگان روشن شود که آیا چنین عملی، آن‌گونه که سلفیه می‌گویند، در درگاه الهی ناپسند است و موجب شرک و کفر می‌گردد؟ یا آن‌که همان‌گونه که شیعه و بسیاری از اهل سنت می‌گویند، پسندیده و مورد سفارش پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله و قرآن است؟

تعداد صفحه : 105

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.