معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی با رویکرد سازه های نو

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

عنوان : طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی  با رویکرد سازه های نو

پردیس دانشگاهی

گرایش معماری

طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی

با رویکرد سازه های نو

استاد راهنما :

دکتر محمد مهدی رئیس سمیعی

 

استاد مشاور :

مهندس کیامرز جوانمردی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

    فهرست مطالب(2)                                 صفحه   صفحه     فهرست مطالب (1)
         
         
27 2-4-2- پیام سازه   1 فصل اول:بیان موضوع
28 2-5- انواع سازه   2 1-1-مقدمه
28 2-5-1-سازه مشبک فضایی   3 1-2-طرح مساله
30 2-5-1-1-توسعه اولیه شبکه های فضایی   3 1-2-1-هنر،سرچشمه فرهنگ
34 2-5-1-2-مزایای استفاده از شبکه های فضایی   3 1-2-2-ارتباط هنر و فرهنگ و تأثیر آن بر زندگی
38 2-5-1-3-معایب و محدودیتهای  شبکه های فضایی   4 1-2-3- معماری به عنوان بستر فرهنگ
40 2-5-2- سازه های کابلی   5 1-2-4- معماری و مهندسی نوین
40 2-5-2-1-خرپای فضایی کابلی   5 1-3-اهداف تحقیق
42 2-5-2-2-انواع سیسنم های خرپای فضایی کابلی   6 1-4-ضرورت تحقیق
44 2-5-2-3-ویژگی ها و امکانات خرپای فضایی کاابلی   6 1-5-روش تحقیق و گرد آوری
46 2-5-2-4-محدودیت و امکانات خرپای فضایی کابلی   6 1-6-محدودیت ها و امکانات تحقیق
46 2-5-2-5-مزایا و معایب خرپای فضایی کابلی      
47 2-5-3- سازه های حبابی   8 فصل دوم : مبانی نظری
48 2-5-3-1-سازه حبابی پر شده از هوا   9 2-1- فرهنگ
48 2-5-3-2-فرم فعال/سطح فعال   9 2-1-1- مفهوم شناسی فرهنگ و ویژگی های آن
50 2-5-3-3-نتایج حاصل از محاسبات سازه ای   10 2-1-2-ویژگی های فرهنگی
51 2-5-3-4-آنالیز سازه با فرم فعال   11 2-1-3-نمای شماتیک  فرهنگ
52 2-5-3-5-تغییر شکل عناصر هوایی   12 2-1-4-شاکله بندی معنا شناختی فرهنگ
53 2-5-4-سازه های پارچه ای کششی   13 2-1-5-مجموعه فرهنگی
54 2-5-4-1-افسون عوام و بهت معماران   14 2-2-سازه های نو و معماری
57 2-5-4-2-تفاوت اولویت ها در درک سازه پارچه ای کششی   16 2-2-1-میراث مهندسین و معماران
58 2-5-4-3-عناصر فرم و طرح   16 2-2-2 توسعه تاریخی
60 2-5-4-4- شاخص های کارایی غیر سازه ای   18 2-2-3- توجه به معماری در عصر حاضر
67 2-5-5-سازه پیش تنیده   19 2-2-4-معمار و مهندس
69 2-5-5-1-مفهوم پیش تنیدگی   20 2-2-5- هدف سازه
70 2-5-5-2-اصول پیش تنیدگی   21 2-2-6-تاثیر بر سازه و متعاقب آن فرم در معماری امروز
70 2-5-5-3-مزایای استفاده از پیش تنیدگی در ساره ها   22 2-3-جدایی سازه و معماری
73 2-5-5-4- روش های اعمال پیش تنیدگی   25 2-4- زیباگرایی سازه ای
76 2-5-6-سازه های پیش ساخته  بتنی   26 2-4-1-پیامد های رمزی

 

 

صفحه     فهرست مطالب (4)   صفحه     فهرست مطالب (3)  
         
         
114 فصل پنجم-سازه طرح   76 2-5-6-1-معرفی سازه های پیش ساخته بتنی
115 5-1-عوامل تاثیرگذار   77 2-5-6-2-ویژگی معماری
115 5-1-1-آب و هوا   77 2-5-6-3-سیستم سازه ای
115 5-1-2-نوع شکل بنا   80 2-5-6-4-کاربرد های مناسب
116 5-1-3-سهولت اجرا   81 2-5-6-5-محدودیت ها
116 5-1-4-مقاومت در برابر آتش سوزی   81 2-5-6-6-الزامات طراحی و اجرا
116 5-1-5-صرفه اقتصادی      
116 5-1-6-طول دهانه   83 فصل سوم: شناخت بستر طرح
116 5-2-نتیجه گیری   84 3-1-تعریف منطقه آزاد
121 منابع و ماخذ   84 3-2-تاریخچه منطقه آزاد انزلی
122 نقشه ها و عکس   85 3-3-روند شروع فعالیت
      85 3-4-نحوه شکل گیری منطقه آزاد انزلی
      86 3-5-روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی
      87 3-6-آثار با ارزش طبیعی منطقه
      88 3-7-امکانات بندری و کشتیرانی
         
      91 فصل چهارم: برنامه ریزی فضایی و کالبدی مورد نیاز
      92 4-1-برنامه ریزی کالبدی
      92 4-2-ضوابط طراحی سالن نمایش
      99 4-3-فرم مناسب تالار
      102 4-4-فضای نمایشگاهی و گالری
      102 4-5-آمفی تئاتر روباز
      103 4-6-کتابخانه
      103 4-7- سالن مطالعه
      104 4-8-کارگاه های آموزشی
      113 4-9-مکانیابی سایت مجموعه در منطقه آزاد انزلی
         
         
       

فصل اول

بیان موضوع


1- 1مقدمه

انسان از بدو پیدایش تا کنون در طبیعتی که همواره برای او ناشناخته و پر رمز و راز بوده، به کندوکاو مشغول بوده است. او به تدریج از دل طبیعت، مفاهیم و جلوه های تکنولوژی را بیرون کشید و آنها را در ذهن خود پروراند و حاصل آن را طی قرن ها به زبان های مختلف بازگو نمود. او روزی با یک کشف جدید حیرت دنیا را برنگیخت و روزی با یک جرقه ناگهانی در افکار، اختراعی را ثبت نمود و به این ترتیب تکنولوژی پا گرفت. بنابراین تکامل نه فقط از مغز انسان بلکه در پیش چشمان او، از طبیعتی که خداوند در اختیارش گذاشته است می تراود.

معماری به عنوان یکی از مولفه های محیط انسان ساخت، در طی روند تاریخی خویش همواره متأثر از فناوری های زمانه بوده که تأثیرات غیر قابل انکار فولاد و بتن در پیدایش معماری مدرن گواهی بر این مدعاست. لیکن طی سالهای اخیر که پیشرفت های عمده ای در صنعت شاختمان و مصالح ساختمانی به وجود آمده است، شاهد حصور تأثیرگذارتری از جلوه های تکنولوژی در معماری هستیم. در این میان گاه معماری در سایه فناوری های جدید قرار گرفته و گاه تکنولوژی با حضور موثر و البته نامحسوس خود در خدمت معماری بوده است. (1)

عناصر مورد استفاده فن آوری در میانه قرن بیستم، به طور هنرمندانه در معماری مورد استفاده قرار گرفتند. در این معماری، از دقت و ظرافت صنعت اسلحه سازی، نور و نورپردازی مناسب، به کارگیری صحیح اصول رفتار ساختمانی، شکل مقاوم و ساخت هواپیما، کارایی اتومبیل، زیبایی هنرمندانه و اقتصاد ماشین های به کار گرفته برای مقاصد گوناگون استفاده شده است.(8)

طی سال های اخیر ضرورت شکل گیری نگرشی جامع و میان رشته ای به سیستم های ساختمانی و پیوند میان متخصصانی که از مرحله طراحی تا اجرای یک ساختمان با یکدیگر تعامل خواهند داشت به ویژه در زمینه سازه و معماری، در دانشگاه ها و مجامع حرفه ای مورد تأکید قرار گرفته است. (10)

اختراع سازه های جدید این امکان برای معماران فراهم کرده است که با توجه به شرایط مختلف طراحی، امکان طراحی یک مجموعه مناسب، با توجه به ویژگی های کالبدی و فعالیتی آن مکان را داشته باشند. همین امر نشان از این دارد که معماران باید نسبت به تکنولوژی های جدید سازه ای آگاهی داشته تا بتوانند ساختمان های ماندگار طراحی و اجرا کنند

1- 2–طرح  مساله

تاثیر فرهنگ بر هنر، هنر بر فرهنگ، فرهنگ بر معماری، بخصوص درقرن حاضر، صد چندان شده است. این تاثیر به حدی است که نفوذ هرکدام از حوزه های یادشده در دیگری درپاره ای موارد باعث تغییرات بنیادی شده است و از طرف دیگر نمی توان یک هنرمند یا فیلسوف یا عالم را به تنهایی در حوزه خودش مورد مطالعه قرار داد. گاه یک هنرمند با اثر هنری خود سخنی فیلسوفانه و یا عالمانه می گوید و یا کار فیلسوف، رابطه گفتارها و اندیشه‌های وی با مردم و درک آنها از جانب ایشان، می‌تواند هنر باشد. اما وجود این تعاملات نیازمند ایجاد فضای مناسب برای هنرمندان، ادیبان و عارفان درهر شهری می باشد.

1-2-1-هنر، سرچشمه ی فرهنگ
هر فرهنگ بازتاب سیستم ارزشی یک نظام اجتماعی است. در مفهوم جامع می توان گفت که دانش و هنر مظاهر این بازنمایی هستند. در حالی که دانش در جهتی شدیداً عقلانی گام بر می دارد و تنها با شعور انسان سروکار دارد، هنر چیزی است ادراکی که با احساس سروکار دارد که این جنبه ی غیرعقلانی و احساسی فرهنگ همانند جنبه ی علمی آن، قدمتی طولانی دارد.
هنر که ارنست کریز آن را رؤیاهای زیباشناختی می نامد، به نظر فروید نیز سرآغاز فرهنگ است. به این ترتیب هنر در گذشته ی دور به تعبیر امروز نیز استحاله ی ترفیعی اعمال و رفتار آئینی با محتوای نمادین بوده و هست، هنر چیز مستقلی نبوده است، بلکه جزئی از ساختار اجتماعی- اخلاقی بوده است.

1-2-2-ارتباط هنر و فرهنگ و تأثیر آن بر زندگی:
هر قوم و ملتی یا هر فردی به طریقی می اندیشد، می نگرد و به شکلی استنباط می کند، به عبارت دیگر دارای هدفی است. آداب و رسوم، سنتها و… بیانگر نگرش خاص به هستی و نشانی است از نحوه ی نگرش به آرمان ها. از اینجاست که فرهنگ هر قومی شکل می گیرد و در زندگی کارایی پیدا می کند. فرهنگ عامل هم بستگی قومی است و عامل تفاهم. تفاهم به معنای کامل کلمه و به معنی ” فهم از دو طرف” و این نقطه ی تلاقی هنر و فرهنگ است.

 

1-2-3- معماری به عنوان بستر فرهنگ:
هر جامعه ای با هر سیستمی اداره شود و هر نوع ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهداف و آرمان های خاص خود می باشد. وظیفه ی اصلی فرهنگ، نمایش این ایده های ذهنی است به وسیله ی نمود اشکال عینی. در فرایند این استحاله، معماری نقش اساسی به عهده دارد.
هرمان موتسیوس که از اولین نظریه پردازان در ورک بوند آلمان در سال ۱۹۱۱ میلادی چنین می نویسد:
” معماری وسیله ی واقعی سنجش فرهنگ یک ملت بوده و هست. هنگامی که ملتی می تواند مبل ها و لوسترهای زیبا بسازد، اما هر روز بدترین ساختمان ها را می سازد، دلالت بر اوضاع نابسامان و تاریک آن جامعه دارد. اوضاعی که در مجموع، بی نظمی و عدم سازماندهی آن ملت را به ثبات می رساند هر بنایی به عنوان جزئی از فرهنگ معماری این وظیفه را دارد که یک اندیشه ی ذهنی را از طریق فرم ظاهری خود، عینیت بخشد و به این ترتیب نمودی خواهد بود برای سنجش این فرهنگ.”
در جوامع رو به رشد و در حال توسعه، لزوم بازنگری به ارزش ها و عناصر فرهنگی، نابسامانی اقتصادی و هرج و مرج های رفتاری، همه و همه باعث گردیده است تا لزوم عرصه هایی کالبدی که بتواند مجموعه ای مدون از آموزش های غیر رسمی را خارج از نظام آموزشی رسمی ارائه نماید، بیش از پیش حس می گردد.
در نظر گرفتن مسئله زمان و مکان درهمه رویدادها امری عاقلانه است درعصری که تبلیغات به شکل گسترده همه جنبه های زندگی انسانی را در بر گرفته است و دیگر راه های برقراری ارتباط و انتقال پیام متفاوت شده اند، آیا وجود فضاهای فرهنگی که پایگاهی برای اشاعه هنر و فرهنگ در جامعه باشد و بتواند روحیه ادبی و هنری بشر را زنده نگهدارد، ضروری نیست؟

تعداد صفحه :130

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.