رشته مدیریت

دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازریابی بین الملل

عنوان : شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

 دانشگاه ارشاد دماوند

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

 (گرایش بازریابی بین الملل)

 

موضوع:

شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

 و ارائه راهکارهایی برای  رفع آن

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدرضا شجاعی

 

استاد مشاور:

جناب آقای مهندس محمود حسین زاده

  شهریور ماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول..

مقدمه: 1

مبانی نظری موضوع. 1

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف تحقیق.. 5

سوال ها و فرضیه های تحقیق.. 6

روش انجام تحقیق.. 7

روش تحقیق از نظر ماهیت و اهداف.. 7

روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق.. 7

مراحل انجام تحقیق.. 7

قلمرو تحقیق.. 8

قلمرو موضوعی تحقیق.. 8

قلمرو زمانی تحقیق.. 8

قلمرو مكانی تحقیق.. 8

مشكلات احتمالی در انجام تحقیق.. 8

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8

فصل دوم:

مبانی نظری و  پیشینه تحقیق.. 10

مقدمه. 11

بخش اول –موانع صادراتی و مزیت رقابتی.. 11

مروری بر نظرات محققان در مورد  موانع صادراتی.. 11

حضور رقابتی پایدار 17

مفهوم مزیت رقابتی پایدار 17

منابع مزیت رقابتی پایدار 19

مدل پنج نیروی رقابتی پورتر. 21

موضع یابی و راهبردهای عام پورتر. 23

مدل الماس مزیت رقابتی پورتر. 25

شرایط عوامل تولید. 28

منابع انسانی : 28

منابع فیزیکی.. 28

منابع فنی و علمی: 29

منابع سرمایه ای: 29

زیرساخت ها: 29

شرایط تقاضا 31

ترکیب تقاضای داخلی.. 31

اندازه و الگوی رشد بازار داخلی.. 32

مکانیزم هدایت تقاضای داخلی به خارج از کشور 33

صنایع وابسته و پشتیبانی کننده 33

شانس…. 35

نظرات ویلیام جی استنتون در خصوص اقتصادهای نفتی.. 37

بخش دوم- صادرات تون ماهی.. 39

مقدمه. 39

محصول تون ماهی.. 40

طبقه بندی محصول.. 41

بررسی بازار و قیمت فروش… 44

بررسی روند مصرف.. 44

بررسی قیمت فروش… 45

وضعیت عرضه در دو سال گذشته و پیش بینی عرضه آن برای پنج سال آینده : 46

نوع كالا. 46

تون ماهیان.. 46

تون ماهیان.. 46

تون ماهیان.. 46

واحد اعداد تن می باشد. 46

میزان واردات کنسرو ماهی به كشور : 47

برآورد (پیش بینی) صید ماهی برای پنج سال آینده : 47

وضعیت تقاضا در پنج سال گذشته و پیش بینی تقاضای داخلی : 47

میزان صادرات كالا : 48

برآورد (پیش بینی) تقاضا برای پنج  سال آینده : 48

تجزیه و تحلیل موازنه عرضه و تقاضا در بازار برای پنج  سال آینده : 48

پیش بینی (برآورد) قیمت فروش محصول در بازار برای پنج سال آینده : 49

تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر تقاضای کالا در بازار : 50

تجزیه و تحلیل بازار كالا از نظر رقابتی یا انحصاری بودن : 50

فصل سوم.

روش شناسی تحقیق.. 55

مقدمه. 56

روش تحقیق.. 56

1-تحقیق کاربردی.. 56

2-تحقیق توصیفی 57

فرضیات تحقیق.. 58

روش گردآوری داده‌ها 60

روش کتابخانه‌ای.. 60

روش میدانی.. 61

پایائی و روائی پرسشنامه. 62

پایائی.. 62

روایی.. 63

جامعه ونمونه آماری.. 64

قلمرو مکانی تحقیق.. 64

قلمرو زمانی تحقیق.. 64

جامعه آماری.. 64

نمونه آماری.. 66

تعیین حجم نمونه. 67

روش‌های نمونه گیری.. 68

تجزیه و تحلیل داده‌ها 68

تحلیل واریانس فریدمن.. 69

آزمون میانگین یک جامعه آماری.. 70

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل     داده ها 73

بخش اول – آمار توصیفی مربوط به پاسخ دهندگان.. 76

آزمون فرضیات.. 84

فصل پنجم. 105

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105

مقدمه. 106

آمار توصیفی.. 107

نتیجه گیری.. 107

پیشنهادات 116

پیوست .119

فهرست منابع 123

چکیده

فرایند جهانی شدن به سرعت در جریان است و دنیای ما را به سوی یک دهکده جهانی سوق می دهد که در آن فرهنگ ها هر روز بیشتر از دیروز به سمت همگون شدن پیش می روند. این فرایندها به شرکت ها این فرصت را می دهد تا با به کارگیری روش های جدید بازاریابی، مصرف کنندگانی در سراسر جهان داشته باشند. صادرات محصول یکی از روش های حضور در بازارهای جهانی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.

پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت از عواملی است که نقش صادرات غیر نفتی را پر رنگ تر می کند.  میزان صادرات ایران در بازار جهانی و منطقه ای افت قابل ملاحظه ای پیداكرده و  این در حالیست كه  كشورمان در تولید و صید ماهی دارای مزیت نسبی می باشد.  مجموعه این عوامل نیازمند بررسی دقیق ومفصلی است كه ضامن حضورموفق ایران در بازار منطقه شود.

تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی است که با هدف شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی در ایران، می کوشد راهکارهایی برای رفع این موانع ارائه دهد. در این تحقیق چهار فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی مورد بررسی قرار می گیرند. در جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. آزمون t استیودنت جهت بررسی قبول یا رد فرضیات و آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای شناسایی شده به کار گرفته شده است.

یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل مدیریتی، شرایط تولید، سیاست های دولت و عوامل توزیع به ترتیب مهم ترین موانع توسعه صادرات این محصول محسوب می شوند. در پایان راهکارهایی جهت رفع این موانع و بهبود وضعیت موجود ارائه شده است. امید است که انجام چنین تحقیقاتی در صنایع مختلف و توجه به نتایج این تحقیقات از سوی مسئولین، نوید بخش حضور موفق صنایع کشور در بازارهای جهانی باشد.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه:

فصل اول این تحقیق، به بیان چارچوب و محدوده تحقیق اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان دلایل ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق، فلسفه و هدف انجام چنین تحقیقی را بازگو می کند و فرضیاتی را که در ذهن می پروراند ارائه می نماید. بدین ترتیب سعی می کند تا خواننده را به ضرورت انجام چنین تحقیقی واقف سازد و با بیان کلیاتی از مدل به کارگرفته شده در تحقیق، مکان و زمانی که صرف تحقیق شده و … خواننده را در جریان کار و چگونگی انجام تحقیق برای رسیدن به یک نتیجه معین، قرار دهد. این تحقیق با هدف بررسی موانع توسعه صادرات محصول تون ماهی ایران با توجه به سواحل دریایی متعددی که ایران دارد انجام شده است.در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد.

تعداد صفحه : 138

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.