رشته مدیریت

دانلود پایان نامه رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

 رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: بازاریابی

 

عنوان:

رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

مطالعه موردی : شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد طالقانی

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر شهرام گیلانی نیا

 

پاییز 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول. 1

کلیات پژوهش… 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله و موضوع پژوهش… 3

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش: 4

1-4 اهداف تحقیق.. 5

1-4-1 هدف اصلی.. 5

1-4-2- اهداف فرعی.. 5

1-5 سوالات پژِوهش… 5

1-5-1 سوال اصلی پژوهش… 5

1-5-2 سوال های فرعی پژوهش… 5

1-6 فرضیه های پژوهش… 6

1-6-1 فرضیه اصلی پژوهش… 6

1-6-2 فرضیه های فرعی پژوهش… 6

1-7 قلمرو زمانی تحقیق.. 6

1-8 قلمرو مکانی.. 6

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش… 6

فصل دوم. 9

بررسی ادبیات تحقیق.. 9

2-1 مقدمه. 10

بخش اول : ادبیات پژوهش… 10

2-2 فرهنگ بازارمحوری چیست.. 10

2-3 مفهوم مشتری محوری.. 18

2-4 مفهوم رقیب محوری.. 20

2-5 مفهوم هماهنگی بین وظیفه ای.. 21

2-6 عملکرد مالی چیست.. 21

2-6-1 معیارهای حسابداری.. 22

2-6-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. 22

2-6-3 مفهوم سود. 22

2-6-4 مفهوم نقدینگی.. 23

2-6-5 مفهوم نرخ بازگشت سرمایه. 23

2-7 مفهوم اثر بخشی.. 24

2-8 مفهوم تسلط شرکت بربازار 25

بخش دوم : پیشینه ی پژوهش… 25

2-9 رابطه ی بین فرهنگ بازارمحوری و عملکرد بازرگانی.. 25

بخش سوم : چهارچوب نظری پژوهش… 32

2-10 مفهوم سازی بازار محوری و استخراج مدل تحقیق.. 32

فصل سوم. 39

روش اجرای تحقیق.. 39

3-1 مقدمه. 40

3-2 روش پژوهش… 40

3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش های نمونه گیری.. 41

3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات.. 43

3-5 تعاریف نظری و عملی متغیر های مستقل. 45

3-5-1 فرهنگ بازار محوری.. 45

3-6 تعاریف نظری و عملی متغیرهای وابسته. 46

3-6-1 عملکرد بازرگانی.. 46

3-6 روایی و پایایی پرسشنامه. 47

3-6-1 روایی (اعتبار ) ابزار اندازه گیری.. 47

3-6-2 پایایی (اعتماد )ابزار اندازه گیری.. 49

3-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 50

فصل چهارم. 53

تجزیه و تحلیل داده ها 53

4-1 مقدمه. 54

4-2 آزمون فرضیات.. 55

4-2-1 بررسی و آزمون فرضیه فرعی اول. 55

4-2-2 بررسی و آزمون فرضیه فرعی دوم. 56

4-2-3 بررسی و آزمون فرضیه فرعی سوم. 57

2-4-4 بررسی و آزمون فرضیه اصلی.. 58

فصل پنجم. 59

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 59

5-1 خلاصه. 60

5-1-1 سوال های فرعی پژوهش… 60

5-2 نتایج پژوهش… 61

5-3 بحث و تفسیر. 62

5-4 محدودیت های پژوهش… 62

5-5 پیشنهادات.. 62

فهرست منابع فارسی.. 65

فهرست منابع انگلیسی.. 65

« ضمائم». 69

« پرسشنامه». 69

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

بازاریابی یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت است که وظیفه اصلی آن شناخت نیازها و خواسته های انسانی و رفع آنها از طریق فرایند مبادله منابع می باشد . زیرا جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگری از یکسو با نیازهای نامحدود انسان ها و از سوی دیگر با کمبود منابع مواجه می باشند و مدیران باید با این منابع محدود پاسخگوی نیازهای نامحدود افراد باشند. بنابراین در اینجا دانش مدیریت به یاری علم اقتصاد شتافته و با ابزارها و مهارت های مدیریتی سعی در تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود بشری می نماید .

در عصر رقابت کنونی که بازارها هر لحظه به رقابت آزاد و کامل نزدیک و نزدیک تر می شوند و هر لحظه تنوع موسسات ،محصولات افزوده می شود ، بازارهایی موفق هستند که فرصت ها و تهدیدها را شناخته و با بهره گرفتن از مزیت های استراتژیک و برنامه ی استراتژیک بلندمدت ، کالاهای رقابتی تولید نموده و از این طریق در ارضای بهینه ی خواسته ها و نیازهای مشتریان گوی سبقت را از رقبا بربایند .

امروزه نقش مشتریان در سرنوشت موسسات بر کسی پوشیده نیست . در بازارهای بسیار رقابتی کنونی به جهت اهمیت والای خریداران در ادامه ی حیات و توسعه ی شرکت ها فقط بخش بازاریابی ، تضمین کننده ی فروش سودآور نیست بلکه باید همه ی دوایر و واحدهای سازمانی ، توجه ی خود را بر عملکرد مورد پسند مشتریان متمرکز کنند .

بنابراین موسسات بازرگانی برای بهره وری و ماندگاری در بازار نیاز به استراتژی های بازاریابی دارند . اهمیت این استراتژی ها در حیات و بقای سازمان ها مشاهده شده است .

در کشور ما نیز فعالیت هایی برای برنامه ریزی و اجرای این استرتژی ها صورت گرفته و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار مورد سنجش قرار گرفته است . در این پژوهش بررسی فرهنگ بازار محوری به عنوان مهم ترین گرایش بازار یابی بر عملکرد بازرگانی در شرکت های صنایع تبدیلی مورد بحث و سنجش قرار می گیرد .

در فصل حاضر پرداختن به کلیات و تمامیت پژوهش ، طریقه نظر قرار گرفته است . در آغاز ، مساله و موضوع پژوهش تفسیر و تعریف می گردد . سپس کلیاتی از تاریخچه ، ادبیات و نتایج تعدادی ازپژوهش های انجام گرفته ، اکناف موضوع (مساله ) پژوهش حاضر ، به ایجاز بیان شده و در ادامه ، وجوب ، اهمیت و ضرورت پژوهش مورد تنقیب قرار می گیرد . در ادامه نیز اهداف پژوهش ، فرضیات و سوالات پژوهش به رشته تحریر در آمده است . همچنین پس از موارد مزبور ،در ابانت روش انجام پژوهش ، قلمرو مکانی پژوهش (جامعه آماری ) ، قلمرو زمانی پژوهش ، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ، ابزار های گردآوری داده ها ، روش تجزیه و تحلیل داده ها سعی نموده ، و نیز به شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش حاضر یعنی ؛ بررسی رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی در صنایع تبدیلی استان گلستان می پردازیم.

تعداد صفحه : 89

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.