مهندسی کامپیوتر

دانلود پایان نامه داده کاوی پویا با بهره گرفتن از عامل

 دانلود متن کامل پایان نامه داده کاوی پویا با بهره گرفتن از عامل

پایان­­نامه کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم ­افزار

داده ­کاوی پویا با بهره گرفتن از عامل

استاد

1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

امروزه با توجه به گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با آنها سر و کار دارد، بهره­ گیری از روش هایی همچون داده ­کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده ­ها، امری غیرقابل اجتناب می­باشد. بدلیل حجم بسیار بالای داده ­ها در بسیاری از کاربردها و اهمیت بیشتر داده ­های جدید، ذخیره­سازی این داده ­ها امری مقرون به صرفه نیست، لذا داده ­هایی که باید مورد پردازش قرار گیرند، همواره بصوت پویا در حال تغییر و تحول هستند. مساله دیگری که امروزه در بحث داده ­کاوی وجود دارد، بحث توزیع شدگی ذاتی داده ­ها است. معمولا پایگاه هایی که این داده ­ها را ایجاد یا دریافت می­ کنند، متعلق به افراد حقیقی یا حقوقی هستند که هر کدام بدنبال اهداف و منافع خود می­باشند و حاضر نیستند دانش خود را بطور رایگان در اختیار دیگران قرار دهند.

با توجه به قابلیت‌های عامل و سیستمهای چندعامله و مناسب بودن آنها برای محیطهای پویا و توزیع شده بنظر می­رسد که بتوان از قابلیت‌های آنها برای داده ­کاوی در محیطهای پویا و محیطهای توزیع شده بهره برد. اکثر کارهایی که تاکنون در زمینه بهره­ گیری از عامل و سیستمهای چندعامله انجام شده است خصوصیتهایی همانند خودآغازی و بخصوص متحرک بودن عاملها را مورد بررسی قرار داده است و در آنها مواردی همچون هوشمندی، یادگیری، قابلیت استدلال، هدفگرایی و قابلیت‌های اجتماعی عاملها مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق ما قصد داریم تا ضمن بررسی کارهای موجود در زمینه کاربرد عامل و سیستمهای چندعامله در داده ­کاوی، بحث طبقه ­بندی جریان داده ­ها را در یک محیط پویا مورد بررسی قرار دهیم. ما مساله خود را در دو فاز مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فاز اول خصوصیتهای یک عامل تنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در فاز دوم قابلیت‌های اجتماعی عاملها مانند مذاکره، دستیابی به توافق و … برای داده ­کاوی در یک محیط پویا و توزیع­شده رقابتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بطور کلی دستاوردهای اصلی این تحقیق عبارتند از 1) ارائه یک رویکرد مبتنی بر عامل برای مساله طبقه ­بندی جریان داده ­های دارای تغییر مفهوم و پویا با بهره گرفتن از قابلیت‌های هدفگرایی، هوشمندی، یادگیری و استدلال 2) ارائه یک رویکرد مبتنی بر سیستمهای چندعامله برای طبقه ­بندی جریان داده ­های توزیع­شده در یک محیط رقابتی با بهره گرفتن از قابلیت‌های اجتماعی عاملها و دستیابی به توافق. نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در این پایان نامه نشان­دهنده برتری استفاده از عاملها و سیستمهای چندعامله برای بحث طبقه ­بندی و داده ­کاوی در محیطهای پویا و توزیع شده می­باشد.

 

کلمات کلیدی:

داده ­کاوی[1]، طبقه ­بندی[2]، جریان داده[3]، عامل[4].

 

فهرست مطالب

 

 1. فصل اول – معرفی و آشنایی با مفاهیم اولیه.. 1

1-1- مقدمه­ای بر داده ­کاوی.. 2

1-1-1- خوشه ­بندی.. 3

1-1-2- کشف قواعد وابستگی.. 4

1-1-3- طبقه ­بندی.. 4

1-1-3-1- طبقه ­بندی مبتنی بر قواعد.. 5

1-2- داده ­کاوی توزیع­شده.. 7

1-3- عاملها و سیستمهای چندعامله.. 8

1-3-1- عامل.. 8

1-3-1-1- مقایسه عامل با شی.. 9

1-3-1-2- معماری عاملها.. 11

1-3-1-3- معماری BDI. 12

1-3-2- سیستم­های چندعامله.. 14

1-3-2-1- مذاکره.. 17

1-4- بهره­ گیری از عامل برای داده ­کاوی.. 19

1-4-1- سیستم­های چندعامله، بستری برای داده ­کاوی توزیع شده.. 19

1-5- جمع ­بندی.. 22

 1. فصل دوم – داده ­کاوی پویا.. 23

2-1- مقدمه­ای بر داده ­کاوی پویا.. 24

2-2- جریان داده.. 25

2-3- طبقه ­بندی جریان داده.. 26

2-3-1- موضوعات پژوهشی.. 27

2-4- جمع ­بندی.. 31

 1. فصل سوم – مروری بر کارهای انجام شده.. 33

3-1- مقدمه.. 34

3-2- داده ­کاوی توزیع­شده ایستا.. 35

3-2-1- روش های غیرمتمرکز.. 36

3-2-2- روش های مبتنی بر توزیع ذاتی داده ­ها.. 37

3-3- کارهای مهم انجام شده در زمینه داده ­کاوی با بهره گرفتن از عامل   38

3-4- کارهای انجام شده در زمینه طبقه ­بندی جریان داده ­ها.. 41

3-4-1- روش های طبقه ­بندی Ensemble-based. 41

3-4-2- درختهای تصمیم بسیار سریع.. 43

3-4-3- طبقه ­بندی On-Demand. 46

3-4-4- OLIN.. 48

3-4-5- الگوریتمهای LWClass. 49

3-4-6- الگوریتم ANNCAD.. 51

3-4-7- الگوریتم SCALLOP. 51

3-4-8- طبقه ­بندی جریان داده ­ها با بهره گرفتن از یک روش Rule-based. 53

3-5- جمع ­بندی.. 54

 1. فصل چهارم – تعریف مساله.. 55

4-1- مقدمه.. 56

4-2- تعریف مساله برای فاز اول.. 56

4-2-1- جریان داده.. 57

4-2-2- مفهوم یا مدل موجود در جریان داده.. 57

4-2-3- مساله طبقه ­بندی جریان داده ­های دارای تغییر مفهوم.. 57

4-3- تعریف مساله برای فاز دوم.. 59

 1. فصل پنجم – رویکردهای پیشنهادی.. 62

5-1- مقدمه.. 63

5-2- رویکرد پیشنهادی برای فاز اول پروژه.. 63

5-2-1- عامل و ویژگیهای آن در این مساله.. 64

5-2-2- عملکرد کلی عامل.. 65

5-2-3- معماری عامل.. 66

5-2-3-1- حسگرها .. 67

5-2-3-2- پایگاه دانش عامل.. 68

5-2-3-3- تابع ارزیابی محیط.. 70

5-2-3-3-1- نحوه تشخیص اطلاعات و نگهداری الگوهای recur در جریان داده   70

5-2-3-3-2- نحوه استخراج الگوهای recur 70

5-2-3-3-3- نحوه بروزرسانی اطلاعات مربوط به الگوهای recur 73

5-2-3-3-4- نحوه محاسبه وقوع احتمال وقوع یک الگوی خاص.. 74

5-2-3-4- تابع سودمندی.. 75

5-2-3-5- بخش تصمیم ­گیری و Planning. 79

5-2-3-5-1- بخش تصمیم­گیری.. 79

5-2-3-5-2- Planning. 83

5-2-3-6- بخش Action. 86

5-3- رویکرد پیشنهادی برای فاز دوم مساله.. 87

5-3-1- عاملهای مشتری.. 88

5-3-2- عامل صفحه زرد.. 90

5-3-3- عاملهای داده­کاو.. 91

5-3-3-1- معماری عاملهای داده­کاو.. 92

5-3-3-1-1- تابع BRF. 94

5-3-3-1-2- تابع Generate Options. 95

5-3-3-1-3- تابع فیلتر.. 95

5-3-3-1-4- بخش Actions. 96

5-3-3-1-5- Plan های عامل.. 97

5-3-3-1-5- 1- Plan مربوط به طبقه ­بندی.. 97

5-3-3-1-5-2- Plan مربوط به تطبیق طبقه­بند .. 98

5-3-3-1-5-3- Plan مربوط به خرید و فروش قواعد با بهره گرفتن از مذاکره   101

5-4- جمع ­بندی.. 111

 1. فصل ششم – آزمایشات و نتایج.. 113

6-1- مقدمه.. 114

6-2- محیط عملیاتی.. 114

6-3- مجموعه داده ­های مورد استفاده.. 116

6-3-1- مجموعه داده ­های استاندارد.. 116

6-3-2- مجموعه داده ­های واقعی.. 117

6-4- معیارهای ارزیابی و روش های مورد استفاده برای مقایسه.. 117

6-5- آزمایشات انجام شده.. 118

6-5-1- آزمایشات مربوط به فاز اول.. 119

6-5-2- آزمایشات مربوط به فاز دوم.. 128

6-6- جمع ­بندی.. 130

 1. فصل هفتم- جمع ­بندی و نتیجه ­گیری.. 132

 فهرست مراجع.. 136

 

فهرست اشکال

 

 1. شکل 1-1- معماری BDI در عامل.. 15
 2. شکل 3-1- درخت تحقیق مربوط به طبقه ­بندی در مبحث داده ­کاوی.. 34
 3. شکل 3-2- طبقه ­بندی مبتنی بر Ensemble. .44
 4. شکل 3-3- چارچوب روش On-Demand. 47
 5. شکل 3-4- نمایی از سیستم OLIN.. 49
 6. شکل 3-5- پروسه SCALLOP. 53
 7. شکل 5-1- نمودار ترتیب عملکرد عامل پیشنهادی.. 66
 8. شکل 5-2- معماری عامل پیشنهادی.. 67
 9. شکل 5-3- پنجره نظاره بر روی جریان داده ­ها.. 68
 10. شکل 5-4- گراف ایجاد شده از روی رشته مفهوم­ها.. 71
 11. شکل 5-5- محل تجمع الگوهای استخراج شده از رشته مفهوم­ها.. 73
 12. شکل 5-6- میزان محاسبه شده احتمالها به ازای مقادیر مختلف K 81
 13. شکل 5-7- شبه کد Plan کلی عامل.. 83
 14. شکل 5-8- نسبت واریانس به حاصلضرب 50 متغیر دارای مجموع ثابت.. 85
 15. شکل 5-9- وزن دهی چند داده مختلف.. 86
 16. شکل 5-10- نمایی کلی از سیستم چندعامله ایجاد شده.. 88
 17. شکل 5-11- معماری BDI عامل داده­کاو.. 93
 18. شکل 5-12- بخشی از جریان داده و قواعد استخراج شده از آن.. 99
 19. شکل 5-13- بخشی از جریان داده و قواعد استخراج شده از آن.. 101
 20. شکل 6-1- کد نمونه برای استفاده از بسته نرم افزاری weka. 115
 21. شکل 6-2- زمان لازم بر حسب میلی ثانیه برای داده ­های Stagger .. 120
 22. شکل 6-3- زمان مصرف شده برای تطبیق طبقه­بند.. 120
 23. شکل 6-4- نمودار مربوط به زمان پردازش روش های مختلف برای داده ­های HyperPlan 121
 24. شکل 6-5- زمان مصرف شده برای تطبیق طبقه­بند .. 121
 25. شکل 6-6- نمودار مربوط به زمان پردازش روش های مختلف برای داده ­های Nursery 122
 26. شکل 6-7- زمان مصرف شده برای تطبیق طبقه­بند برای داده ­های Nursery 122
 27. شکل 6-8- عملکرد روش های مختلف بر روی مجموعه داده HyperPlan 124
 28. شکل 6-9- نمودار عملکرد روش های مختلف بر روی مجموعه داده HyperPlan در یک بازه کوچکتر 124
 29. شکل 6-10- نمودار عملکرد روش های مختلف بر روی مجموعه داده HyperPlan در یک بازه کوچکتر 125
 30. شکل 6-11- زمان مصرف شده برای تطبیق طبقه­بند برای داده ­های HyperPlan 125
 31. شکل 6-12- عملکرد روش های مختلف بر روی مجموعه داده Stagger .. 126
 32. شکل 6-13- زمان مصرف شده برای تطبیق طبقه­بند برای داده ­های Stagger 126
 33. شکل 6-14- عملکرد روش های مختلف بر روی مجموعه داده Nursery .. 127
 34. شکل 6-15- زمان مصرف شده برای تطبیق طبقه­بند برای داده ­های Nursery 127
 35. شکل 6-16- نمودار نتایج حاصل از طبقه ­بندی توزیع ­شده مجموعه داده Nursery 130

 

فهرست جدولها

 

 1. جدول 1-1- ویژگیهای یک عامل .. 11
 2. جدول 3-1- ماتریس حاصل از روش LWClass. 51
 3. جدول 3-2- مقایسه تکنیکهای ذکر شده.. 54
 4. جدول 5-1- ساختار اطلاعاتی ذخیره شده برای هر مفهوم و الگو.. 69
 5. جدول 5-2- ساختار اطلاعاتی مربوط به وقوع الگوی “CFDA”.. 75
 6. جدول 5-3- نمونه ای از خروجی تابع سودمندی عامل.. 81
 7. جدول 5-4- اطلاعات مورد استفاده برای تخمین سودمندی یک قاعده.. 105
 8. جدول 6-1- دقت طبقه ­بندی روش های مختلف.. 128
 9. جدول 6-2- نتایج حاصل از طبقه ­بندی توزیع شده مجموعه داده Nursery در سه مفهوم مختلف 130

 

 

فصل اول

 

معرفی و آشنایی با مفاهیم اولیه

 

فصل اول

 

معرفی و آشنایی با مفاهیم اولیه

 

1-1- مقدمه­ای بر داده ­کاوی

داده ­کاوی به معنای یافتن نیمه خودکار الگوهای پنهان موجود در مجموعه داده ­های[5] موجود می­باشد[38]. داده ­کاوی از مدلهای تحلیلی ، کلاس بندی و تخمین و برآورد اطلاعات و ارائه نتایج با بهره گرفتن از ابزارهای مربوطه بهره می گیرد. می­توان گفت که داده کاوی در جهت کشف اطلاعات پنهان و روابط موجود در بین داده ­های فعلی و پیش ­بینی موارد نامعلوم و یا مشاهده نشده عمل می­ کند. برای انجام عملیات داده ­کاوی لازم است قبلا روی داده ­های موجود پیش­پردازشهایی انجام گیرد. عمل پیش پردازش اطلاعات خود از دو بخش کاهش اطلاعات و خلاصه­سازی و کلی­سازی داده ­ها تشکیل شده است. کاهش اطلاعات عبارت است از تولید یک مجموعه کوچکتر، از داده ­های اولیه، که تحت عملیات داده ­کاوی نتایج تقریبا یکسانی با نتایج داده ­کاوی روی اطلاعات اولیه به دست دهد[38]. پس از انجام عمل کاهش اطلاعات و حذف خصایص غیر مرتبط نوبت به خلاصه­سازی و کلی­سازی داده ­ها می رسد. داده ­های موجود در بانک­های اطلاعاتی معمولا حاوی اطلاعات در سطوح پایینی هستند، بنابراین خلاصه­سازی مجموعه بزرگی از داده ­ها و ارائه آن به صورت یک مفهوم کلی اهمیت بسیار زیادی دارد. کلی­سازی اطلاعات، فرایندی است که تعداد زیادی از رکوردهای یک بانک اطلاعاتی را به صورت مفهومی در سطح بالاتر ارائه می نماید. خود روش های داده ­کاوی به سه دسته کلی تقسیم می­شوند که عبارتند از خوشه ­بندی، طبقه ­بندی و کشف قواعد وابستگی. در ادامه هر یک از این روشها را بطور کلی معرفی می­نماییم.

 

1-1-1- خوشه ­بندی

فرایند خوشه ­بندی سعی دارد که یک مجموعه داده را به چندین خوشه­ تقسیم نماید بطوریکه داده ­های قرار گرفته در یک خوشه با یکدیگر شبیه بوده و با داده ­های خوشه ­های دیگر متفاوت باشند. در حال حاضر روش های متعددی برای خوشه ­بندی داده ­ها وجود دارد که بر اساس نوع داده ­ها، شکل خوشه ­ها، فاصله داده ­ها و غیره عمل خوشه ­بندی را انجام می­ دهند. مهمترین روش های خوشه ­بندی در زیر معرفی شده ­اند:

 • روش های تقسیم ­بندی : روش های خوشه ­بندی که بروش تقسیم بندی عمل می­ کنند، داده ­های موجود در یک مجموعه داده را به k خوشه تقسیم می­ کنند، بطوریکه هر خوشه دو خصوصیت زیر را داراست :
  • هر خوشه یا گروه حداقل شامل یک داده می­باشد.
  • هر داده موجود در مجموعه داده دقیقا به یک گروه یا خوشه تعلق دارد.

معیار اصلی در چنین مجموعه داده ­هایی میزان شباهت داده ­های قرار گرفته در هر خوشه می­باشد. در حالیکه داده ­های قرار گرفته در دو خوشه مختلف از نظر شباهت با یکدیگر فاصله زیادی دارند. مقدار k که بعنوان پارامتر استفاده می­گردد، هم می ­تواند به صورت پویا تعیین گردد و هم اینکه قبل از شروع الگوریتم خوشه ­بندی مقدار آن مشخص گردد.

 

 • روش های سلسله مراتبی : روش های سلسله مراتبی به دو دسته کلی روش های bottom-up و روش های top-down تقسیم می­گردند. روش های سلسله مراتبی bottom-up به این صورت عمل می­ کنند که در شروع هر کدام از داده ­ها را در یک خوشه جداگانه قرار می­دهد و در طول اجرا سعی می­ کند تا خوشه ­هایی نزدیک به یکدیگر را با هم ادغام نماید. این عمل ادغام تا زمانی که یا تنها یک خوشه داشته باشیم و یا اینکه شرط خاتمه برقرار گردد، ادامه می­یابد. روش های top-down دقیقا بطریقه عکس عمل می­ کنند، به این طریق که ابتدا تمام داده ­ها را در یک خوشه­ قرار می­دهد و در هر تکرار از الگوریتم، هر خوشه به خوشه ­های کوچکتر شکسته می­ شود و اینکار تا زمانی ادامه می­یابد که یا هر کدام از خوشه ­ها تنها شامل یک داده باشند و یا شرط خاتمه الگوریتم برقرار گردد. شرط خاتمه معمولا تعداد کلاستر یا خوشه می­باشد.

 

 • روش های مبتنی بر چگالی : اکثر روش های خوشه ­بندی که بروش تقسیم ­بندی عمل می­ کنند معمولا از تابع فاصله بعنوان تابع معیار خود بهره می­برند. استفاده از چنین معیاری باعث می­گردد که الگوریتم خوشه ­بندی تنها قادر به ایجاد خوشه ­هایی با اشکال منظم باشد. در صورتیکه اگر خوشه ­های واقعی در داده ­ها دارای اشکال غیرمنظمی باشند، این الگوریتم­ها در خوشه ­بندی آنها با مشکل مواجه می­گردند. برای حل اینگونه مشکلات یکسری از روشها برای خوشه ­بندی پیشنهاد گردیده­اند که عمل خوشه ­بندی را بر مبنای چگالی داده ­ها انجام می­ دهند. ایده اصلی در این روشها بر این اساس است که خوشه ­ها تا زمانی که داده ­های قرار گرفته همسایگی خوشه ­ها از حد معینی بیشتر باشد، رشد می­ کنند و بزرگ می­شوند. چنین روش هایی قادرند خوشه ­هایی با شکلهای نامنظم نیز ایجاد نمایند.

البته دسته دیگری از روش های خوشه ­بندی مانند روش های مبتنی بر گرید، روش های مبتنی بر مدل و … وجود دارند که می­توانید آنها را در ]38[ مطالعه نمایید.

 

1-1-2- کشف قواعد وابستگی

بحث قواعد وابستگی به مقوله کشف عناصری یا المان­هایی در یک مجموعه داده می ­پردازد که معمولا با یکدیگر اتفاق می­افتند و بعبارتی رخداد آنها بنوعی با یکدیگر ارتباط دارد. بطور کلی هر قاعده یا rule که از این مجموعه داده­ بدست می­­آید، دارای شکل کلی به صورت  می­باشد که نشان می­دهد چنانچه الگوی X اتفاق بیفتد، با احتمال بالایی الگوی Y نیز اتفاق خواهد افتاد. برای مطالعه بیشتر در مورد مقوله کشف قواعد وابستگی می­توانید به ]38[ مراجعه نمایید.

 

1-1-3- طبقه ­بندی

فرایند طبقه ­بندی در واقع نوعی یادگیری با ناظر می­باشد که در طی دو مرحله انجام می­گردد. در مرحله اول مجموعه ­ای از داده ­ها که در آن هر داده شامل تعدادی خصوصیت دارای مقدار و یک خصوصیت بنام خصوصیت کلاس می­باشد، برای ایجاد یک مدل داده بکار می­روند که این مدل داده در واقع توصیف کننده مفهوم و خصوصیات مجموعه داده ­هایی است که این مدل از روی آنها ایجاد شده است. مرحله دوم فرایند طبقه ­بندی اعمال یا به کارگیری مدل داده ایجاد شده بر روی داده ­هایی است که شامل تمام خصوصیات داده ­هایی که برای ایجاد مدل داده بکار گرفته­ شده ­اند، می­باشد، بجز خصوصیت کلاس این مقادیر که هدف از عمل طبقه ­بندی نیز تخمین مقدار این خصوصیت می­باشد.

الگوریتم­ها و روش های مختلفی برای طبقه ­بندی تاکنون پیشنهاد شده ­اند که برای مثال می­توان از روش های طبقه ­بندی با بهره گرفتن از درخت تصمیم، طبقه ­بندی بیزین، SVM ، طبقه ­بندی با بهره گرفتن از شبکه­ های عصبی، طبقه ­بندی مبتنی بر قواعد و … ]56[ نام برد. در اینجا ما قصد نداریم وارد مباحث مربوط به الگوریتم­ها و روش های طبقه ­بندی شویم و تنها روش طبقه ­بندی مبتنی بر قواعد را بدلیل استفاده از آن در فاز دوم پروژه در اینجا معرفی خواهیم نمود. در صورت نیاز به مطالعه بیشتر می­توانید به فصل ششم مرجع ]38[ مراجعه نمایید.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :157

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.