پزشکی

دانلود پایان نامه جنین شناسی شکاف لب و کام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : جنین شناسی شکاف لب و کام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : جنین شناسی شکاف لب و کام

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول: مقدمه و مروری برمقالات……………………………………………………………………………..7

جنین شناسی شکاف لب و کام………………………………………………………………………………………………………8

شیوع شکاف لب و کام …………………………………………………………………………………………………………………..10

نقایص دندانی ایجاد شده در خطوط شکاف…………………………………………………………………………………..11

اتیولوژی شکاف……………………………………………………………………………………………………………………………….12

ویژگی های بالینی شکاف لب و کام……………………………………………………………………………………………….17

مشخصات جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی اهواز………………………………………………………………………………………………….20

مروری بر تاریخ جنگ…………………………………………………………………………………………………………………….23

مروری برمقالات……………………………………………………………………………………………………………………………..34

بیان مساًله………………………………………………………………………………………………………………………………………47

اهداف و فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………… 49

فصل دوم: مواد و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….53

مواد و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………54

فصل سوم: یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………59

یافته ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………60

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..76

بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………85

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….86

فهرست جداول

جدول1- مقایسه فراوانی شکاف دهانی یافت شده به تفکیک دو دهه در مشهد……………………..61

جدول2-مقایسه فراوانی شکاف دهانی یافت شده به تفکیک دو دهه در اهواز………………………….62

جدول3-مقایسه فراوانی شکاف دهانی یافت شده در  دهه 60 در دو شهر مشهد و اهواز…………63

جدول4-مقایسه فراوانی شکاف دهانی یافت شده در  دهه 80 در دو شهر مشهد و اهواز……….64

جدول5-مقایسه فراوانی شکاف دهانی یافت شده در مجموع دو دهه در مشهد و اهواز………….65

جدول6- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب نوع شکاف در کل

دو دهه در اهواز و مشهد………………………………………………………………………………………………………………66

جدول7-توزیع و مقایسه فراوانی ا نواع شکاف در مبتلایان به شکاف بین دو دهه

در مشهد و اهواز…………………………………………………………………………………………………………………………….67

جدول8-توزیع و مقایسه فراوانی نوع شکاف دهانی بر حسب جنس بین مشهد و اهواز……………..68

جدول9-توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب ناهنجاری همراه در

 

اهواز و مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

جدول10-توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب سن مادر در دو شهر اهواز و مشهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………70

جدول11-توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر تعداد بارداری مادر در دو شهر اهواز و مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

جدول12-توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب  تعداد سقط در دو شهر اهواز و مشهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………72

جدول13-توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب فصل تولد در دو شهر اهواز و مشهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

جدول14-توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب محیط سر در دو شهر اهواز و مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………...74

جدول15-توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب وزن نوزاد در دو شهر اهواز و مشهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

 

این پایان نامه به عنوان طرح تحقیقاتی در تاریخ 5/9/1390 با کد 2608 در شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مشهد به تصویب رسیده است.

فصل اول:

مقدمه و مروری بر مقالات

 

جنین شناسی شکاف لب و کام:

رشد و تکامل صورت به طور عمده بین هفته های چهارم و هشتم جنینی رخ می دهد. به نحوی که در پایان هفته هشتم، صورت دارای ظاهر انسانی می باشد. تکامل صورت به طور عمده نتیجه رشد و حرکت برجستگی فرونتونازال و چهار برجستگی قوس اول حلقی شامل برجستگیهای ماگزیـــــلاری و منـدیبولار می باشد. در هنگام تشکیل صورت، بافت همبند مزانشیمی موجود در برجستگیهای ماگزیلاری تکثیر شده و این زوائد به داخل و به طرف برجستگی های بینی میانی حرکت می کنند. برجستگی های بینی میانی نیز به سمت یکدیگر حرکت کرده و در خط وسط به هم اتصال می یابند. به این ترتیب سگمنت اینترماگزیلاری ایجاد می شود. این سگمنت دارای اهمیت زیادی است زیرا به فیلتروم لب بالا، 4 دندان انسیزور، استخوان آلوئول و نیز کام اولیه تبدیل می شود (1).

کام شامل دو قسمت است: کام اولیه و ثانویه. کام اولیه قسمت مثلثی شکل واقع در قدام فورامن انسیزیو می باشد. کام اولیه از سگمنت اینترماگزیلاری منشا می گیرد که حاصل اتصال دو برجستگی بینی میانی است. کام ثانویه از سکوهای کامی جانبی حاصل می شود و به کام سخت و نرم واقع در خلف فورامن انسیزیو تبدیل می گردد. در ابتدا بین سکوهای کامی اولیه که خود از بافت همبند مزانشیمی تشکیل شده است، زبان قرار گرفته است. به همین دلیل سکوها در جهت فوقانی – تحتانی قرار دارند. در ادامۀ روند تکامل، سکوهای کامی طویل می شوند و زبان به سمت پایین حرکت می نماید. نتیجه این امر افقی شدن سکوها و حرکت آنها به سمت هم جهت تشکیل کام است (1).

کام ثانویه از کانال انسیزیو به سمت خلف تا تکمیـل بسـته شدن خود، زیپ می شود. ایــن فرایـــند می تواند در هر نقطه از زمان چرخش سکوهای کامی تا بسته شدن نهایی  Uvulaیا همان زبان کوچک دچار اختلال گردد. در بعضی موارد بافت های نرم کام ممکن است به طور موفقیت آمیزی بسته شوند  اما کام استخوانی بسته نشود. نتیجه این امر شکاف تحت مخاطی بوده که منجر به نقصان در اتصال عضلات کامی و ایجاد اختلالات گفتاری می گردد. به طور مشابه کام اولیه به سمت قدام از فورامن اینسایزیو به صورت دو طرفه و به شکلV  ، بسته می شود (2).

 

شیوع شکاف لب و کام

شایع ترین نقص مادرزادی که فک وصورت را درگیر میکند، شکاف دهانی و ساختار های صورتی است و پس از پاچماقی در رتبه دوم قرار دارند. شواهد و مدارک نشان می دهد حتی پیش از میلاد مسیح نیز این ناهنجاری شناخته شده بوده است. شیوع شکاف لب و کام در جوامع مختلف متفاوت بوده و بین 1 تا 5/1 در 1000 گزارش شده است. اگر چه این دو نقص تکاملی غالبا همراه با هم می باشند، ولی آنها در حقیقت از هم مجزا و جدا هستند. از لحاظ شروع، این نقایص دارای جنبه های ژنتیکی متفاوتی می باشند ( 1و2).

میزان فراوانی شکاف کام و لب در نژادهای مختلف متفاوت است. در نژاد سفید یک در هزار تولد، در زرد پوستان 7/1 در هزار تولد و در میان سیاه پوستان 4/0 در هر هزار تولد است. شیوع کمتر شکاف در سیاهپوستان نسبت به سفید پوستان در تحقیقات دیگر هم گزارش شده است. (شکاف لب با یا بدون شکاف کام) در مردان شایع تر است ولی در نژاد سیاه پوست در زنان شایع تر می باشد و کلا شکاف کام در جنس مونث شایع تر از شکاف لب می باشد (3).

تعداد صفحه : 91

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.