مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه جداسازی، تشخیص و تعیین گروه های آناستوموزی ریزوکتونیا از خاک مزارع، خزانه ها، منابع کودی و خاک-های مخلوط در شهرستان شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

عنوان:جداسازی، تشخیص و تعیین گروه های آناستوموزی ریزوکتونیا از خاک مزارع، خزانه ها، منابع کودی و خاک-های  مخلوط در شهرستان شیراز

پایان نامه ­ ی کارشناسی ارشد در رشته

بیماری­شناسی گیاهی

 

جداسازی، تشخیص و تعیین گروه­ های آناستوموزی ریزوکتونیا از خاک مزارع، خزانه­ها، منابع کودی و خاک­های                    مخلوط در شهرستان شیراز

 

 

 

 

استاد راهنما

دکتر ضیاء­الدین بنی­هاشمی

 

 

 

 

 

اسفند ماه 1393

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

جداسازی، تشخیص و تعیین گروه­ های آناستوموزی ریزوکتونیا از خاک مزارع،

خزانه­ها، منابع کودی و خاک­های­ مخلوط در شهرستان شیراز

به کوشش

ریحانه رحیمی­نژاد

ریزوکتونیا از جمله قارچ­های بازیدیومیست خاکزی است که در بیشتر خاک­ها به صورت غیر یکنواخت وجود دارد. جمعیت این قارچ در خاک پایین است لذا جداسازی آن از خاک مشکل است. گونه­ Rhizoctonia solani با گروه آناستوموزی AG-2 و AG-4 مهم­ترین بیمارگر گیاهان زینتی در شیراز است اما منبع آلودگی گیاهان زینتی به این قارچ کاملا مشخص نیست. در طی سال­های 1392 و 1393 از خزانه­های گل­ها و گیاهان زینتی قصرالدشت، کفترک، داریون، باجگاه، پارک­ها، بلوارها و میدان­های شهرستان و دامنه­ کوه­ها در منطقه­ باجگاه نمونه­برداری انجام شد. نمونه­ ها شامل خاک­های زراعی و غیر زراعی، کودهای حیوانی، برگی و کارخانه­ای، خاک­های مخلوط و آمیخته­های خاکی شامل کوکوپیت و ورمی­کمپوست بودند. روش جداسازی از خاک و محیط کشت آن بهینه­ سازی شد، به این صورت که نمونه­ های خاک از الک دو میلی­متری عبور داده و به مدت یک شبانه­روز در دمای اتاق هواخشک شدند. 40 گرم از هر نمونه­ خاک مرطوب شد، که بطور متوسط رطوبت آن، 20 درصد برآورد شد.20 گرم آن درون ظرف­های یکبار مصرف کاسه­ای درب­دار ریخته و 60 عدد بذر چغندرقند که به مدت 30 دقیقه روی هیتر جوشانده شده بود به عنوان طعمه، روی آن چیده و توری نایلونی با سوراخ­هایی با اندازه­ کمتر از یک میلی­متر طوری قرار داده شد که مقداری از توری از لبه­های ظرف بیرون باشد. بقیه­ 20 گرم خاک روی توری ریخته و درب آن بسته شد. ظروف به مدت 72 ساعت در انکوباتور 25 درجه سانتی ­گراد نگهداری و بذور پس از شستشو و ضدعفونی سطحی با مایع سفیدکننده­ تجاری ده درصد روی محیط کشت PDA حاوی 100 پی­پی­ام PCNB، 100 پی­پی­ام کلرامفنیکل و 50 پی­پی­ام Hymexazole کشت شدند. 218 جدایه­ی ریزوکتونیا از نمونه­ ها بدست آمد و پس از شمارش تعداد هسته در هر سلول و تعیین قطر ریسه، 193 جدایه­ چندهسته­ای و 25 جدایه­ دوهسته­ای بودند. گروه آناستوموزی 50 جدایه­ی چندهسته­ای به روش باندونی و با داشتن 18 گروه آناستوموزی استاندارد تعیین شد. دوازده گروه آناستوموزی شامل AG-1-1A، AG-2، AG-2-2، AG-2-2C، AG-2-2IIIB، AG-3، AG-4، AG-5، AG-7، AG-11، AG-13 و AG-BI شناسایی شدند. ویژگی­های مورفولوژیکی شامل شکل و رنگ پرگنه، شکل، رنگ و چگونگی تشکیل اسکلروت در محیط کشت و دمای بهینه­ رشد تعیین شد. اثبات بیماری­زایی جدایه­ها روی گیاهان چغندرقند، گندم و نخود در شرایط گلخانه بررسی و تعداد گیاهان مرده شمارش شد. همه گروه­ های آناستوموزی مایه­زنی شده به نخود، روی این گیاه، بیماری­زا بودند و همچنین AG-2، AG-2-2، AG-2-2C، AG-2-2IIIB، AG-4، AG-7 و AG-11 روی گیاه چغندرقند بیماری­زا بودند. در هر دو گیاه، بیشترین درصد گیاهان مرده، در اثر مایه­زنی AG-2-2 بود. علائمی روی گیاه گندم مشاهده نشد. درصد فراوانی گروه­ های آناستوموزی R.solani در خاک­ شهرستان تعیین شد، به این صورت که AG-4 (36%)، AG-2 (18%)، AG-1-1A (18%)، AG-2-2IIIB (6%)، AG-3 (4%)، AG-2-2 (4%)، AG-13 (4%)، AG-2-2C (2%)، AG-5 (2%)، AG-7 (2%)، AG-11 (2%) در خاک­های زراعی و AG-BI (2%) در خاک بکر بودند منابع کودی، خاک­های مخلوط و آمیخته­های خاکی عاری از عامل بیماری بودند و منبع آلودگی، نشاء­های خزانه­های گل­ها و گیاهان زینتی تعیین شد.

کلمات کلیدی: جداسازی، محیط کشت، R. solani، گروه­ های آناستوموزی

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                               صفحه

فصل اول

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 2

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………. 4

 

فصل دوم

مروری بر پژوهش‌های پیشین…………………………………………………… 6

2- 1- جداسازی ریزوکتونیا از خاک…………………………….. 6

2-1-1- جداسازی ریزوکتونیا از خاک به روش طعمه گذاری     6

2-1-2- جداسازی ریزوکتونیا از خاک به روش محیط کشت           8

2-1-3- جداسازی ریزوکتونیا از خاک به روش غربال       10

2-1-3-1- روش غربالگری خشک……………………………………… 10

2-1-3-2- روش غربالگری تر………………………………………… 10

2-1-3-3- روش غربالگری و شناور شدن…………………. 11

2-1-4- جداسازی ریزوکتونیا از خاک به روش کاغذ صافی        11

2-1-5- جداسازی ریزوکتونیا از خاک به روش لوله‌های غوطه‌ور در خاک……………………………………………………………………………………………. 11

2-2- جداسازی ریزوکتونیا از مواد آلی………………… 12

2-3- گروه‌های آناستوموزی ریزوکتونیا………………….. 13

2-4- گزارش برخی از گروه‌های آناستوموزی R. solani از برخی گیاهان در دنیا……………………………………………………………………………………… 14

2-5- گزارش برخی گروه‌های آناستوموزی ریزوکتونیا از برخی گیاهان در ایران…………………………………………………………………………………… 15

2-6- تعیین گروه‌های آناستوموزی ریزوکتونیا……. 16

عنوان                               صفحه

 

فصل سوم

مواد و روش‌ها…………………………………………………………………………….. 20

3-1- نمونه‌برداری……………………………………………………………….. 20

3-2- بهینه‌سازی روش جداسازی ریزوکتونیا از خاک و کود           28

3-2-1- تهیه‌ی مایه برای آزمون‌های بهینه‌سازی 28

3-2-2- آزمون­های انجام شده در زمینه‌ی طعمه‌گذاری        28

3- 2- 2- 1- طعمه‌گذاری به روش خلال دندان…… 28

3- 2- 2- 2- طعمه‌گذاری به روش بذر چغندرقند 29

3- 2- 2- 2- 1- بهینه‌سازی روش تهیه‌ی بذر چغندرقند  29

3- 2- 2- 2- 2- بهینه‌سازی مدت زمان نگهداری طعمه در خاک         30

3- 2- 2- 2- 3- بهینه‌سازی دمای نگهداری خاک و طعمه           31

3- 2- 2- 2- 4- بهینه‌سازی تعداد طعمه‌ی بذر چغندرقند در خاک 31

3- 2- 2- 2- 5- بهینه‌سازی تیمار طعمه‌ها پس از خارج کردن از خاک……………………………………………………………………………………………. 31

3- 2- 2- 2- 6- استفاده از توری در ظروف نگهداری خاک و طعمه……………………………………………………………………………………………………. 32

3- 2- 2- 2- 7- بررسی کارایی روش طعمه‌گذاری با بذر چغندرقند در خاک طبیعی مخلوط با مایه‌ی ریزوکتونیا…….. 32

3-3-3- آزمون‌های انجام شده در زمینه­ روش محیط کشت           33

3- 3- 3- 1- ریختن خاک روی محیط کشت‌های نیمه انتخابی ریزوکتونیا و محیط کشت عمومی PDA………………………. 33

3- 3- 3- 2- افزودن قارچکش به محیط کشت……….. 33

3-3- جداسازی ریزوکتونیا از خاک…………………………….. 34

3-4- جداسازی ریزوکتونیا از ماده آلی خاک……. 35

3- 5- جداسازی ریزوکتونیا از خاک عاری از ماده آلی            35

3- 6- جداسازی ریزوکتونیا از انواع کود و آمیخته‌های خاکی          35

عنوان                               صفحه

 

3-7- خالص‌سازی و نگهداری جدایه‌های ریزوکتونیا 36

3-8- رنگ‌آمیزی و شمارش هسته‌ی ریزوکتونیا و تعیین قطر ریسه       36

3-9- تعیین گروه‌های آناستوموزی جدایه‌های ریزوکتونیا            37

3- 10- تعیین مشخصات مورفولوژیکی جدایه‌های Rhizoctonia solani    38

3- 10- 1 – تعیین مشخصات پرگنه……………………………. 38

3- 10- 2- تعیین مشخصات اسکلروت…………………………. 38

3- 10- 3- تعیین دمای بهینه‌ی رشد……………………. 39

3-11- مطالعات بیماری‌زایی…………………………………………… 39

3- 11- 1- تهیه‌ی مایه‌ی قارچ…………………………………… 39

3- 11- 2- کاشت بذر و مایه‌زنی به گیاهان…….. 39

 

فصل چهارم

نتایج……………………………………………………………………………………………… 42

4- 1- بهینه‌سازی روش جداسازی ریزوکتونیا از خاک و کود        42

4- 1- 1- آزمون‌های انجام شده در زمینه‌ی طعمه‌گذاری  42

4- 1- 1- 1- طعمه‌گذاری به روش خلال­دندان…….. 42

4- 1- 1- 2- طعمه‌گذاری به روش بذر چغندرقند 42

4- 1- 1- 2- 1- بهینه‌سازی روش تهیه‌ی بذر مرده‌ی چغندرقند         42

4- 1- 1- 2- 2- بهینه‌سازی مدت زمان نگهداری طعمه در خاک         43

4- 1- 1- 2- 3- بهینه‌سازی دمای نگهداری خاک و طعمه           43

4- 1- 1- 2- 4- بهینه‌سازی تعداد طعمه‌ی بذر چغندرقند در خاک 44

4- 1- 1- 2- 5- بهینه‌سازی تیمار ضدعفونی سطحی طعمه‌ها پس از خارج کردن از خاک……………………………………………………………. 44

 

عنوان                               صفحه

 

4- 1- 1- 2- 6- بررسی کارایی روش طعمه‌گذاری با بذر چغندرقند در خاک طبیعی مخلوط با مایه‌ی ریزوکتونیا…….. 44

4-1-2- آزمون‌های انجام شده در زمینه­ روش محیط کشت           45

4- 1- 2- 1- ریختن خاک روی محیط کشت‌های نیمه انتخابی ریزوکتونیا و محیط کشت عمومی PDA………………………. 45

4- 1- 2- 2- افزودن قارچکش به محیط کشت……….. 45

4-2- جمع‌بندی نتایج جداسازی ریزوکتونیا از خاک 46

4- 3- جداسازی ریزوکتونیا از خاک عاری از ماده آلی            47

4-4- جداسازی ریزوکتونیا از ماده آلی خاک……. 47

4- 5- جداسازی ریزوکتونیا از انواع کود و آمیخته‌های خاکی          47

4-6- رنگ­آمیزی، شمارش هسته در سلول و تعیین قطر ریسه‌ی جدایه‌های ریزوکتونیا………………………………………………………………………………. 47

4-7- تعیین گروه‌های آناستوموزی و مشخصات مورفولوژیکی جدایه‌های Rhizoctonia solani…………………………………………………………………………….. 54

4- 8- مطالعات بیماری‌زایی…………………………………………… 60

 

فصل پنجم

بحث…………………………………………………………………………………………………… 79

پیشنهادها………………………………………………………………………………… 90

منابع……………………………………………………………………………………………… 91

منابع فارسی………………………………………………………………………….. 91

منابع انگلیسی…………………………………………………………………… 93

چکیده و صفحه‏ی عنوان به زبان انگلیسی

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                               صفحه

 

جدول شماره 2-1 گزارش برخی از گروه‌های آناستوموزی Rhizoctonia solani از برخی گیاهان در دنیا………………………………………………………………….. 14

جدول شماره 2-2   گزارش برخی از گروه‌های آناستوموزی Rhizoctonia solani از برخی گیاهان در ایران………………………………………………………… 16

جدول 3-1 – مشخصات جدایه‌های ریزوکتونیا، جمع‌ آوری شده از نقاط مختلف شهرستان شیراز…………………………………………………………………. 21

جدول 3-2 شناسه‌ جدایه‌های ریزوکتونیا، جمع ­آوری شده از نقاط مختلف شهرستان شیراز……………………………………………………………………………….. 27

جدول 4-1 درصد بذرهای آلوده چغندرقند به ریزوکتونیا در استفاده از تعداد مختلف بذر در 40 گرم خاک آلوده…………………………. 44

جدول 4-2 میانگین تعداد هسته و قطر ریسه‌ی (میکرومتر) جدایه‌های بدست آمده………………………………………………………………………………………….. 48

جدول 4-3 شناسه­ جدایه‌های ریزوکتونیا، جمع‌ آوری شده از نقاط مختلف شهرستان شیراز……………………………………………………………………………….. 53

جدول 4- 4 گروه آناستوموزی و مشخصات مورفولوژیکی 50 جدایه‌ی Rhizoctonia solani……………………………………………………………………………………… 54

جدول 4-5 درصد گیاهان مرده در اثر مایه‌زنی 12 نوع گروه آناستوموزی Rhizoctonia solani به گیاهان چغندرقند و نخود………………………. 60

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                               صفحه

 

نمودار 4-1 درصد فراوانی جدایه‌های Rhizoctonia solani جداسازی شده از نقاط مختلف شهرستان شیراز………………………………………………….. 59

نمودار 4-2 درصد گیاهان مرده در اثر مایه‌زنی 12 گروه آناستوموزی Rhizoctonia solani در گیاه چغندرقند………………………………………… 61

نمودار 4-3 درصد گیاهان مرده در اثر مایه‌زنی 12 گروه آناستوموزی Rhizoctonia solani در گیاه نخود…………………………………………………. 61

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

عنوان                               صفحه

 

شکل 3-1 استفاده از خلال دندان به عنوان طعمه برای جداسازی ریزوکتونیا از نمونه‌های خاک…………………………………………… 63

شکل 3-2 استفاده از بذر جوانه‌زده­ی چغندرقند به عنوان طعمه برای جداسازی ریزوکتونیا از نمونه‌های خاک……………………….. 63

شکل 3-3 استفاده از توری در ظروف نگهداری نمونه‌های خاک و طعمه………………………………………………………………………………………………………………. 63

شکل 3-4 ریختن نمونه‌های خاک روی محیط کشت‌های کو و هورا مختلف      64

شکل 3-5 جداسازی ریزوکتونیا از مواد آلی خاک و کشت روی محیط کشت بهینه‌سازی شده……………………………………………………………………………. 64

شکل 3-6 نگهداری جدایه‌های ریزوکتونیا در لوله و شیشه‌های درب­دار………………………………………………………………………………………………………………. 64

شکل 3-7 تعیین قطر ریسه و تعداد هسته در هر سلول به روش باندونی……………………………………………………………………………………………………………… 65

شکل 3-8 تعیین گروه­ های آناستوموزی جدایه‌های ریزوکتونیا           65

شکل 4- 2 AG-BI. پرگنه‌ی جوان دارای دوایر متحدالمرکز نامنظم و نزدیک به هم. پرگنه‌ی پیر…………………………………………………… 67

شکل 4- 3 AG-4 . پرگنه‌ی پیر. پرگنه‌ی جوان به صورت تخت و پودری. اسکلروت (از چپ به راست)………………………………………………….. 67

شکل 4- 4 AG-5. پرگنه‌ی پیر. پرگنه‌ی جوان. اسکلروت (از چپ به راست)……………………………………………………………………………………………………………… 68

شکل 4- 5 AG-1-1A. پرگنه‌ی پیر و جوان (1). اسکلروت (2). تشکیل اسکلروت‌های بزرگ و به تعداد کم اطراف بلوک قارچ (3)       68

شکل 4- 6 AG-2C-2. پرگنه­ی پیر. پرگنه‌ی جوان. اسکلروت (از چپ به راست)…………………………………………………………………………………………………. 68

شکل 4- 7 AG-2. پرگنه­ی پیر. پرگنه‌ی جوان. اسکلروت (از چپ به راست)……………………………………………………………………………………………….. 69

شکل 4- 8 AG-11. پرگنه­ی پیر. پرگنه‌ی جوان. اسکلروت (از چپ به راست)……………………………………………………………………………………………….. 69

شکل 4- 9 AG-3. پرگنه­ی پیر. پرگنه‌ی جوان. اسکلروت (از چپ به راست)……………………………………………………………………………………………….. 69

عنوان                               صفحه

 

شکل 4- 10 AG-2-2IIIB. تفاوت در رنگ پرگنه (1). پرگنه‌ی پیر و جوان (2). اسکلروت (3)……………………………………………………………………… 70

شکل 4- 11 AG-13. پرگنه‌ی پیر و جوان. پرگنه‌ی جوان دارای دوایر متحدالمرکز منظم. اسکلروت (از چپ به راست)………… 70

شکل 4- 12 AG-2-2. پرگنه‌ی پیر و جوان. اسکلروت (از چپ به راست).  70

شکل 4- 13 مقایسه‌ی گلدان گیاه چغندرقند مایه‌زنی شده با AG-1-1A و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)……………………………………………………………………………………………….. 71

شکل 4- 14 مقایسه‌ی گلدان گیاه چغندرقند مایه‌زنی شده با AG-2 و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)……………………………………………………………………………………………….. 71

شکل 4- 15 مقایسه‌ی گلدان گیاه چغندرقند مایه‌زنی شده با AG-2-2 و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)…………………………………………………………………………………………………. 71

شکل 4- 16 مقایسه‌ی گلدان گیاه چغندرقند مایه‌زنی شده با AG-2-2C و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)…………………………………………………………………………………………………. 71

شکل 4- 17 مقایسه‌ی گلدان گیاه چغندرقند مایه‌زنی شده با AG-2-2IIIB و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)…………………………………………………………………………………………………. 72

شکل 4- 18 مقایسه­ گلدان گیاه چغندرقند مایه‌زنی شده با AG-3 و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)…………………………………………………………………………………………………. 72

شکل 4- 19 مقایسه‌ی گلدان گیاه چغندرقند مایه‌زنی شده با AG-4 و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)…………………………………………………………………………………………………. 72

شکل 4- 20 مقایسه‌ی گلدان گیاه چغندرقند مایه‌زنی شده با AG-5 و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)…………………………………………………………………………………………………. 72

شکل 4- 21 مقایسه‌ی گلدان گیاه چغندرقند مایه‌زنی شده با AG-7 و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)…………………………………………………………………………………………………. 73

شکل 4- 22 مقایسه‌ی گلدان گیاه چغندرقند مایه‌زنی شده با AG-11 و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)…………………………………………………………………………………………………. 73

 

عنوان                               صفحه

 

شکل 4- 23 مقایسه‌ی گلدان گیاه چغندرقند مایه‌زنی شده با AG-13 و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)…………………………………………………………………………………………………. 73

شکل 4- 24 مقایسه‌ی گلدان گیاه چغندرقند مایه‌زنی شده با AG-BI و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)…………………………………………………………………………………………………. 73

شکل 4- 25 مقایسه‌ی گلدان گیاه نخود مایه‌زنی شده با AG-1-1A و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)      74

شکل 4- 26 مقایسه‌ی گلدان گیاه نخود مایه‌زنی شده با AG-2 و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)      74

شکل 4- 27 مقایسه‌ی گلدان گیاه نخود مایه‌زنی شده با AG-2-2و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)      74

شکل 4- 28 مقایسه‌ی گلدان گیاه نخود مایه‌زنی شده با AG-2-2Cو شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)      75

شکل 4- 29 مقایسه‌ی گلدان گیاه نخود مایه‌زنی شده با AG-2-2IIIBو شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست).   75

شکل 4- 30 مقایسه‌ی گلدان گیاه نخود مایه‌زنی شده با AG-3و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست).   75

شکل 4- 31 مقایسه‌ی گلدان گیاه نخود مایه‌زنی شده با AG-4و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست).   76

شکل 4- 32 مقایسه­ گلدان گیاه نخود مایه‌زنی شده با AG-5و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست).   76

شکل 4-33 مقایسه­ گلدان گیاه نخود مایه‌زنی شده با AG-7و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست).   76

شکل4- 34 مقایسه‌ی گلدان گیاه نخود مایه‌زنی شده با AG-11و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)      77

شکل 4- 35 مقایسه‌ی گلدان گیاه نخود مایه‌زنی شده با AG-13 و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)      77

 

عنوان                               صفحه

 

شکل 4- 36 مقایسه‌ی گلدان گیاه نخود مایه‌زنی شده با AG-BI و شاهد. مقایسه‌ی ریشه‌ی گیاه شاهد و گیاه مایه‌زنی شده (از چپ به راست)      77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

ریزوکتونیا از جمله قارچ­های بازیدیومیست خاکزی است که بیماری­های شدیدی در میزبان­های­ خود بوجود می ­آورد و در بسیاری از اندام­های گیاهی از جمله ریشه، طوقه، ژوخه[1]، پداژه[2] و دیگر اندام­های گیاهی که بر سطح یا درون خاک می­رویند، باعث آلودگی می­ شود. بیماری­های ریزوکتونیایی در سرتاسر جهان شیوع دارند. این قارچ­ها قادرند به صدها نوع مختلف گیاهان حمله و طیف وسیعی از بیماری­ها را ایجاد کنند. جدایه­های این قارچ از روی بیش از 150 گونه­ مختلف گیاهی جدا شده­ اند (Boysen et al., 1996). میزبان آن سبزی­ها و گل­ها، تعدادی گیاه زراعی، انواع چمن­ها، گیاهان زینتی چند­ساله، درختچه­ها و درختان است. معمولی­ترین نشانه­ های بیماری­های ریزوکتونیایی به صورت مرگ­گیاهچه در دان­نهال­ها، پوسیدگی ریشه و ساقه، شانکر ساقه و پوسیدگی اندام­های ذخیره­ای است.(Agrios, 2005) این قارچ در ایران از روی 104 میزبان گزارش شده است (ارشاد، 1388).

آنامورف[3] این قارچ با خصوصیاتی مشخص می­ شود که عبارت است از وجود بند دلیپور[4] در دیواره­ی عرضی، شکل­ گیری انشعاب در نزدیکی محل دیواره­ی عرضی و فرورفتگی ریسه در محل انشعاب، وجود دیواره­ی عرضی در انشعاب ایجاد شده، انشعابات 90 درجه، عدم وجود قوس اتصال، عدم وجود اسپور، عدم وجود ریشه نما[5]، ریسه­های رنگدانه­دار، تولید اسکلروت[6] و سلول­های زنجیروار[7] است (Singleton et al., 1992).

این قارچ در بیشتر خاک­ها وجود دارد و وقتی در مزرعه­ای مستقر شد، به مدت نامحدود در آن باقی می­ماند. انتشار این قارچ از طریق باران، آب آبیاری، یا سیلاب، ابزار و هر وسیله­ دیگر که خاک را حمل کند و با مواد ازدیادی آلوده یا بیمار است (Agrios, 2005). ریزوکتونیا در خاک به صورت اسکلروت و ریسه با دیواره­ی ضخیم و رنگدانه­دار بقا می­یابد و معمولاً در عمق 15 تا 20 سانتی­­متری از سطح خاک قرار دارد (Boosalis and Scharen, 1959). این قارچ به صورت یکنواخت در مزرعه توزیع نمی­ شود و معمولاً جمعیت آن در خاک کم است (Hyakumachi and Ui, 1984). فعالیت بیمارگری روی میزبان زنده و فعالیت پوده­زیستی[8] آن روی مواد آلی تازه است (Sneh et al., 1991). بسیاری از عوامل محیطی در بقاء آن اثر دارد که از آن جمله می­توان به بافت خاک، پتانسیل آب، دما، تغذیه­ی خاک وگیاه و عوامل میکروبی خاک اشاره کرد. بقاء در خاک­ مرطوب بیشتر از خاک­ خشک است (Sneh et al., 1995). دمای بهینه­ بیشتر گروه­ های آناستوموزی[9] این قارچ برای ایجاد عفونت حدود 15 تا 18 درجه­ سانتی ­گراد است. ولی بعضی از گروه­ ها در دمای بالاتر حتی 35 درجه­ سانتی ­گراد بیشترین فعالیت را دارند (Agrios, 2005).

[1]. Tuber

[2]. Corm

[3]. Anamorph

[4]. Dolipore septum

[5]. Rhizomorph

[6]. Sclerot

[7]. Monilioid cell

[8]. Saprophyte

[9]. Anastomosis group

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :132

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.