جغرافیا

دانلود پایان نامه تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیای سیاسی

عنوان :تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشكده تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیا

پایان نامه دوره كارشناسی ارشد(M.A)

رشته جغرافیای سیاسی

موضوع:

تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

دكترزهرا شیرزاد

زمستان93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب                                                             صفحه

چکیده                                                    1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله                                                      3

1-2- سوال تحقیق                                                      4

1-3- فرضیه                                                      4

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق                                             4

1-5- اهداف تحقیق                                                           5

1-6-محدودیت های تحقیق                                                5

1-7- سازماندهی پژوهش                                                 5

1-8-پیشینه تحقیق                                                           5

1-9-مفاهیم و واژه ها                                                 8

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1-ژئوپلیتیک                                                                                                                        12

2-1-1- رویكرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن)                12

2-1-2-ژئوپلیتیک جهان اسلام                                    13

2-1-3-رابطه دین و ژئوپلیتیک                                               15

2-1-4- ژئوپولیتیک مقاومت در برابر ساختار غرب محور                             16

2-2- مفهوم ژئوکالچر                                          17

2-2-1- پیدایش و تعریف                                    19

2-2-2- نظام ژئوکالچر محلی و جهانی                                19

2-2-2-1-كاربرد جهانی                                         20

2-2-2-2-كاربرد منطقه ای                                      21

2-2-2-3-كاربرد محلی و ملی                                    22

2-2-3- ارتباط ژئوکالچر با برخی مفاهیم جغرافیای سیاسی                      22

2-2-3-1- ژئوکالچر و هویت ملی                                 22

2-2-3-2- ژئوکالچر و علت وجودی کشورها                             24

2-2-3-3- ژئوکالچر و منافع ملی کشورها                             25

2-2-4 نظریه ­های مبتنی بر نقش عوامل فرهنگی در نظام جهانی                    26

2-2-4-1- نظریه مارتین گلاسنر                                      26

2-2-4- 2-نظریه ساموئل هانتینگنون                                 26

2-2-4-3- نظریه نایخت­من                                       28

2-2-4-4- نظریه فوکویاما (تئوری ژئوپلیتیک پایان تاریخ)                         29

2-2-4-4-1-شیعه به روایت فوکویاما                                 30

2-2-4- 5-نظریه مانوئل کاستلز (جامعه‌ی شبکه‌ای)                          32

2-2-4-6-والرشتاین و تئوری ژئوکالچر                               33

 

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1-متغیرها                                              36

3-1-1- متغیر مستقل                                           36

3-1-1-1-ایثار و شهادت                                    36

3-1-1-1-1-شهادت                                          36

3-1-1-1-2-فرهنگ ایثار و شهادت                                39

3-1-1-1-3- آثار فرهنگ شهادت طلبی                                          40

3-1-1-1-4-راه ­های دستیابی به فرهنگ شهادت طلبی                          40

3-1-1-1-5-آسیب­های تهدیدکننده فرهنگ ایثار و شهادت                          41

3-1-1-1-6-عوامل مؤثر بر پدیدآیی و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت               41

3-1-1-1-7-آثار وپیامدهای فرهنگی فرهنگ ایثار وشهادت                    42

3-1-1-1-8-نقش دفاع مقدس درگسترش فرهنگ ایثار و شهادت                   43

3-1-1-1-8-فرصت‌ها و ظرفیت‌های دفاع مقدس در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت            43

3-1-1-1-9-ضرورت بهره گیری از تجارب رزمندگان اسلام از منظر فرهنگ ایثار وشهادت     43

3-1-1-1-10-موانع بازشناسی فرهنگ ایثار و شهادت                         45

3-1-1-1-11-عوامل مؤثر بر پدیدآیی و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت              44

3-1-1-1-12-فلسفه ایثار و شهادت                               45

3-1-2- متغیر وابسته                                          46

3-1-2-1-ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران                              46

3-1-2-1-1- جمهوری اسلامی ایران                                49

3-1-2-1-2- محدوده جغرافیایی                                      49

3-1-2-1-3- جمعیت                                       51

3-1-2-1-4-منابع                                        53

3-1-2-1-4-1-منابع صنایع و معادن                              53

3-1-2-1-4-2-منابع طبیعی                                    53

3-1-2-1-5-اهداف استراتژیکی                                 53

3-1-2-1-6-هویت آریایی                                      55

3-1-2-1-7- تاریخ                                           56

3-1-2-1-8- سنن، آداب و رسوم                                58

3-1-2-1-9- مذهب شیعه                                       59

3-1-2-1-10- اعتقاد به انتصاب ولایت(علی(ع)) عنوان امام و متعاقبا لزوم ولی فقیه       59

3-1-2-1-11- اعتقاد به ظهور منجی عادل                         60

3-2- روش تحقیق                                         62

3-2-1- روش گردآوری داده ­ها                                  62

3-2-2- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها                              62

 

 

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1-تحولات مبتنی بر بهره­ گیری از قدرت ژئوکالچر در خاورمیانه             64

4-1-1- ژئوپلیتیک شیعه                                      64

4-1-2- تلاش برای ایجاد کردستان بزرگ                           65

4-1-3- دولت اسلامی عراق و شام(داعش)                           67

4-2-تحلیل ژئوكالچر جمهوری اسلامی ایران                        67

4-2-1-جایگاه ژئوكالچر در استراتژی جمهوری اسلامی ایران                  69

4-3-ظهور اسلام‌گرایی و تحولات ژئوکالچر در ساختار نظام بین‌الملل               70

4-4-صدور انقلاب و گسترش دگرگونی‌های ژئوپلیتیک ـ ژئوکالچر            71

4-5-جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر ج.ا.ا                            73

4-5-1-جایگاه بکاء و عزاداری در ژئوکالچر ج.ا.ا                     76

4-5-2- تاریخچه عزاداری در ژئوکالچر شیعه                          77

4-5-3- آغاز عزاداری امام حسین(ع)                                 78

4-5-4- تحلیل قیام عاشورا                                     81

4-5-5- جایگاه ایثار و شهادت در متون اسلامی                             83

4-5-5-1-قرآن کریم                                        84

4-5-5-2-نهج­البلاغه                                        84

4-5-5-3- صحیفه سجادیه                                    85

4-5-5-4- احادیث                                          86

4-5-6-  عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری نهضت خونین کربلا                   87

4-5-6-1- نقش امامان شیعه(ع)                                      87

4-5-6-2- نقش علمای بزرگ دینی در طول تاریخ                        88

4-5-6-3- نقش انقلاب اسلامی                                     88

4-5-7-نقش جنگ تحمیلی و دفاع مقدس  بر  ایثار و شهادت                   90

4-5-8-نقش مقام معظم رهبری در توسعه ایثار و شهادت در ژئوکالچر ایران                 91

4-5-9-چشم انداز توسعه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران            93

5-5-10-موثرترین راهكارهای ترویج ژئوکالچر ایثار و شهادت درجامعه                 95

فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها و نتیجه گیری

مقدمه                                                    98

5-1- ارزیابی فرضیه اول                                           99

5-2- ارزیابی فرضیه دوم                                           100

نتیجه گیری                                               101

منابع                                                    102

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها                                                                                                     صفحه

نقشه 2-1: تمدن های مورد نظر هانتینگتون                                                     27

نقشه 2-2 : ایران و سایر مناطق در تئوری ژئوکالچر والرشتاین                     34

نقشه 3-1 : کشورهای همجوار ایران                                  51

فهرست نمودار ها                                                                                                  صفحه

 

نمودار1-3درصدجمعیت ساکن،روستایی و شهری بر اساس آمار و سرشماری عمومی 1390       52

 

 

 

چکیده

 

ایثار و شهادت ، مفاهیمی ارزشمند در همه ی جوامع بشری هستند . همه ی ملّت ها به فداكاران ، جانبازان و سلحشوران خود به دیده احترام می نگرند ؛ لیكن شیوه های این تقدسگرایی و احترام متفاوت است . درآموزه های اسلامی ، جوهره فرهنگ ایثار و شهادت از خودگذشتگی ، اخلاص و آزادمنشی هوشمندانه و هدفمند است.ترویج و اشاعه ی فرهنگ ایثارو شهادت ، آثار بسیار مثبت اخلاقی ،اعتقادی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی را در بردارد .

با توجه به گستره ی فرهنگ جهاد و شهادت در تاریخ ملت ایران و تجلی درخشان آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب دفاع مقدس،این مولفه جایگاهی رفیع در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران دارد. لذا نگارنده در این پایان نامه به ماهیت تحقیق با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی به شیوه کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته و ضمن تجزیه و تحلیل جهت پاسخ گویی به سوال ذیل برآمده است: ایثاروشهادت چه تاثیری بر ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران دارد؟به منظور پاسخ به سوال فوق، دو فرضیه زیر مورد ارزیابی قرار گرفته اند:

-فرهنگ ایثار و شهادت می تواند موجب توسعه ژئوکالچر شیعه گردد.

-فرهنگ ایثار و شهادت در پیشبرد اهداف و تحقق استراتژیک جمهوری اسلامی میتواند موثر باشد.

اهداف این تحقیق عبارتند از:

تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی

تحلیل تاثیرفرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچرشیعه

ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار شهادت

واژگان کلیدی:ژئوکالچر،ایثار،شهادت،ایران،شیعه

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1– بیان مسئله

ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی، فرایند پیچیده‌ای از تعاملات قدرت، فرهنگ و محیط جغرافیایی است که طی آن فرهنگ‌ها همچون سایر پدیده‌های نظام اجتماعی همواره در حال شکل‌گیری، تکامل، آمیزش و جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرافیایی کره زمین هستند. لذا ساختار ژئوکالچرجهان بیان‌کننده موزائیکی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگ‌اند که محصول تکامل مکانی ـ فضایی قدرت هستند که در طول و به موازات یکدیگر حرکت می‌کنند. در قرن بیست و یکم فرایند نظام ژئوکالچر جهان و ساختار آن در راستای ویژگی‌های نظام ژئوپلیتیک جهانی، چیزی جز تکامل و یا رویارویی میان دو الگوی متفاوت و متضاد از تعاملات فرهنگی در سطح جهان نیست.

یکی از ساختارهای ژئوکالچر جهان ایران است که امروزه تنها بخش کوچکی از سرزمین تاریخی آن را جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهد. این سرزمین پهنه جغرافیایی وسیعی است که طی قرن‌ها قلمرو فرهنگ و تمدن کهن ایرانی به شمار می‌رفت. وسعتاین پهنه،بسیار وسیع‌تر از کشور کنونی ایران و شامل سرزمین‌هایی است که یا داخل فلات وسیع ایران و یا در حاشیه‌های آن قرار گرفته‌اند. از مهم‌ترین مشخصه‌ های این سرزمین، نقش گذرگاهی آن در میان قاره‌های بزرگ جهان و نیز قرار گرفتن آن در میان چند قلمرو بزرگ جغرافیایی و فرهنگی متفاوت است.سرزمین، تاریخ و مردم ایران همواره پل ارتباط میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها با یکدیگر بوده‌اند. بنابراین این انتخاب سرزمینی و فطرت فرهنگی مغایر با رویکرد درون‌گرایانه او می‌باشد.بنا به همین موقعیت جغرافیایی ایران صحنه عوامل مختلفی بوده است،تجربه انقلاب اسلامی برای ایران نقش فرهنگی آن بود که برای مردم به ارمغان آورده شد،انقلاب اسلامی پرچم داراسلام گرایی در مقابل غرب است، یکی  از ویژگی های بارز و منحصر به فرد انقلاب اسلامی در بعد معنوی و فرهنگی که موجب بالندگی انقلاب و نهضت جهانی اسلام در سراسر دنیا گردید ترویج فرهنگ ایثار شهادت بود.شهادت موجب اشاعه فرهنگ ناب محمدی(ص)و دفع هشیارانه خطرات از جامعه اسلامی بود.افتخار به شهادت و شکل گیری مفهومیخاص به نام شهید و شهادت چنان پایه مستحکمی در جامعه پیدا  نمود که امروز به عنوان یکی از ارکان حفظ نظم محسوب می گردد.پیروزی انقلاب اسلامی سبب شد که هم در ساختار و هم در کارکرد نظام بین الملل،تغییر و تحول اساسی رخ دهد.بدون شك یكی از عوامل مهم و اساسی مقاومت و پیروزی در دفاع هشت ساله، نیروی انسانی است، نیروهای متشكل از بهترین و قوی‏ترین مردان بویژه جوانان عاشق و شهادت طلب میهن اسلامی، كه در دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی كشور مقدس جمهوری اسلامی سراز پا نمی‏شناختنمقاومت تحسین برانگیز جوانان برومند این سرزمین در برابر استكبار جهانی، صحنه ‏های بی‏بدیل و بی‏نظیری از شهادت و ایثار را خلق كرد كه اگر به ضبط و ثبت و تفسیر و توزیع آن اهتمام نورزیم، به فرهنگ وتاریخ مردم این مرز و بوم، جفایی جبران‏ناپذیر روا داشته‏ایم. خلق این آثار اعجاب‏آور و حیرت‏انگیز كه طبق فرمایش آن مقتدای سفر كرده، به جز در برهه‏ای كوتاه از صدر اسلام همانند ندارد، حجت را بر همگان تمام كرده است.از این رو انقلاب اسلامی به عنوان نمونه تازه از نظام حکومتی در چشم انداز جهانی که از سرچشمه زلال اسلام ناب نشات گرفته بود،توانست در زمانی کوتاه مرزهای محدود جغرافیایی را در نوردید و پیام اصلی خود را که همانا مبارزه با ظلم و ستم و برپایی حکومتی عادلانه بر پایه فرهنگ ایثار و شهادت بود به دورترین نقاط جهان برساند.

لذا در این پایان نامه نگارنده با توجه به جایگاه ایثار و شهادت  و نقش بر جسته آن ،این مبحث را در قالب ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار میدهد تا جایگاه آن را درژئوکالچرکشور تبیین نماید.

تعداد صفحه : 133

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.