مهندسی برق

دانلود پایان نامه برنامه ریزی شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن چندین حالت بهره برداری از منابع تولید پراکنده

 دانلود متن کامل پایان نامه برنامه ریزی شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن چندین حالت بهره برداری از منابع تولید پراکنده

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان‌نامه/سمینار دوره‌ی كارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت

 

عنوان:

برنامه ریزی شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن چندین حالت بهره برداری از منابع تولید پراکنده

 

استاد راهنما:

دکتر حمدی عبدی

 

استاد مشاور:

دکتر شهرام کریمی

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده

با توجه به اینکه امروزه استقبال گسترده ای از به کارگیری واحدهای تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع برای بهبود پارامترهای سیستم توزیع به وقوع پیوسته است، بررسی اشکالات و مسائلی که احتمال دارد در سیستم توزیع به وجود آید، امری ضروری می نماید. از نتایج مثبت استفاده از واحد های تولید، کاهش تلفات توان حقیقی و راکتیو، وهمچنین بهبود پایداری پراکنده می توان به بهبود منحنی ولتاژ و شاخص قابلیت اطمینان در سیستم قدرت اشاره نمود. یکی از چشمگیرترین نتایج استفاده از DG بهبود بارپذیری سیستم توزیع است.

در این تحقیق مسئله اصلی بررسی تأثیر رفتار تصادفی بارهای سیستم توزیع بر بهبود بارپذیری سیستم توسط DG است. این تحقیق نشان می‌دهد که افزایش و کاهش بارها چگونه و تا چه حد برپروفیل ولتاژ و بارپذیری بهبود یافته سیستم تأثیر می‌گذارد. برای انجام این بررسی ها. این پایان‌نامه بر روی سیستم توزیع 16 باسه شبکه‌ی توزیع انگلستان پیاده سازی شده است

توجه به اینکه امروزه استقبال گسترده‌ای از به کارگیری واحدهای تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع برای بهبود پارامترهای سیستم توزیع به وقوع پیوسته است، بررسی اشکالات و مسائلی که احتمال دارد در سیستم توزیع به وجود آید، امری ضروری می کند. از نتایج مثبت استفاده از واحد‌های تولید پراکنده می‌توان به بهبود منحنی ولتاژ ، کاهش تلفات توان حقیقی و راکتیو، وهمچنین بهبود پایداری و شاخص قابلیت اطمینان در سیستم قدرت اشاره نمود. هدف از این پایان‌نامه تعیین یک سطح نفوذ بهینه‌ از تولیدات پراکنده در شبکه ی توزیع با در نظر گرفتن اثرات متقابل واحد‌ها بر هم در محیط برنامه ریزی فعال شبکه‌ی توزیع می‌باشد.

كلید واژه: مدیریت فعال شبکه‌ی توزیع، نرخ نفوذ تولیدات پراکنده، پروفیل ولتاژ شبکه توزیع، اثرات متقابل واحد‌های تولید پراکنده، ظرفیت بهینه‌ی نصب تولیدات پراکنده.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه

فهرست جدول‌ها ‌ح

فهرست شكل‌‌ها ‌ط

فصل 1-    مقدمه. 1

1-1-   پیشگفتار . 1

1-2-   تاریخچه    2

1-3-   نقد و بررسی شیوه‌های نوین.. 5

1-4-   هدف از انجام پژوهش…. 7

1-5-   اهمیت موضوع پژوهش و كاربردهای آن.. 8

1-6-   طرح موضوع تحقیق.. 10

1-6-1-    سؤالات تحقیق      10

1-6-2-    پیش‌فرض‌ها 11

1-7-   ساختار گزارش…. 11

فصل 2-    بررسی انواع تولیدات پراکنده 13

2-1-   مقدمه    13

2-2-   معرفی سیستم توزیع.. 14

2-2-1-    ساختار سیستم توزیع.. 14

2-2-2-    سیستم توزیع شعاعی.. 14

2-2-3-    فیدر های فشار متوسط… 15

2-2-4-    پست‌های توزیع و شبکه های فشار ضعیف… 15

2-3-   تولیدات پراكنده .

2-3-1-    تولید غیر متمركز(Decentralized Gen.) 21

2-4-   تعریف تولید پراكنده 22

2-4-1-    موسسه مهندسان برق و الكترونیک (IEEE) 22

2-4-2-    موسسه تحقیقات برق (EPRI) 23

2-4-3-    ائتلاف تولیدات پراكنده امریكا (DPCA) 23

2-4-4-    آژانس بین المللی انرژی (IEA) 23

2-4-5-    دپارتمان انرژی ایالات متحده آمریكا DOE) US) 24

2-4-6-    تعریف پیشنهادی برای DG.. 24

2-5-   دسته بندی تولید پراكنده (DG) 25

2-5-1-    تقسیم بندی بر اساس ظرفیت… 25

2-5-2-    تقسیم بندی بر اساس نوع و مدت زمان تغذیه. 25

2-5-3-    تقسیم بندی بر اساس نوع برق تولیدی.. 26

2-5-4-    تقسیم بندی بر اساس نوع سوخت مصرفی.. 26

2-5-5-    اهمیت تنوع بخشیدن به منابع انرژی، بهبود امنیت سیستم.. 27

2-5-6-    کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق.. 27

2-5-7-    استفاده از منابع محلی و منطقه‌ای و بهره‌مندی از پتانسیل عظیم انرژی تجدید‌پذیر کشور 28

2-5-8-    استفاده از تولیدات پراكنده تجدیدپذیر و عدم تولید گازهای گلخانه‌ای.. 29

2-5-9-    افزایش فرصت ایجاد شغل های جدید و كاهش بیكاری.. 29

2-5-10-  ارتقای سطح ایران درزمینه حفظ محیط زیست در جوامع بین المللی.. 30

2-5-11-  توسعه مناطق دور افتاده 30

2-6-   گزارش آمار جهانی انرژی های تجدید پذیر درسال 2013.. 31

2-6-1-    زیست توده 31

2-6-2-    انرژی خورشیدی   32

2-7-   كاربرد منابع تولید پراكنده 32

2-7-1-    تولید پراكنده آماده به كار 33

2-7-2-    اصطلاح اوج بار 33

2-7-3-    تولید همزمان برق و گرما (CHP) 33

2-7-4-    بارپایه. 34

2-7-5-    كاربرد در مكانهای دور دست و روستایی.. 34

2-7-6-    برق رسانی مجزا از شبكه. 34

2-7-7-    پشتیبانی از شبكه. 34

2-8-   مزایای استفاده از منابع تولیدی پراكنده 35

2-8-1-    مزایای تولید پراكنده برای مصرف كنندگان.. 35

2-8-2-    مزایای منابع تولید پراكنده برای تولید كنندگان برق.. 35

2-8-3-    مزایای ملی منابع تولید پراكنده 36

2-8-4-    مزایای فنی و اقتصادی استفاده از منابع تولید پراكنده 36

2-9-   معایب تولیدات پراكنده 37

2-10- بررسی انواع تکنولوژی های تولید پراکنده و انرژی‌های نو. 38

2-10-1-  مقدمه    38

2-10-2-  تجهیزات تولید توان منابع تولید پراکنده 38

2-10-2-1- ناحیه تحویل توان تولید پراکنده 38

2-10-2-2- محدوده توان واحدهای تولید پراکنده 39

2-10-2-3- تکنولوژی های تولید پراکنده 39

2-10-2-4- بررسی انواع تکنولوژی‌های تولید پراکنده 41

2-10-2-5- ژنراتورهای مرسوم (موتورهای سوختی) 43

فصل 3-    اثر مکان و ظرفیت DG بر روی تلفات و پروفیل ولتاژ 44

3-1-   مشخصه عملکردی تکنولوژی های تولید پراکنده 44

3-2-   مزایای استفاده از مولدهای تولید پراکنده 45

3-2-1-    مزایای اقتصادی 47

3-2-2-    مزایای تولید مطمئن و ایمن.. 48

3-2-3-    مزایای اجتماعی   50

3-2-4-    مزایای محیطی      50

3-2-5-    طبقه بندی مزایا 50

3-3-   بهره‌برداری تولید پراکنده 52

3-3-1-    تولید پراکنده آماده به کار 52

3-3-2-    اصلاح اوج بار 52

3-3-3-    استفاده محلی و کاربرد در مناطق دوردست… 53

3-3-4-    تولید همزمان برق وگرما (CHP) 53

3-3-5-    بار پایه. 53

3-3-6-    پشتیبانی شبکه 53

3-4-   محدودیتهای تولید پراكنده 54

3-5-   آثار منابع تولید پراکنده بر روی شبکه‌های الکتریکی.. 54

3-6-   اهداف و کاربردها 56

3-6-1-    مکان نصب      57

3-6-2-    ظرفیت… 57

3-6-3-    ناحیه سرویس‌دهی.. 58

3-6-4-    توان تولیدی      58

3-6-5-    نحوه بهره‌برداری   58

3-6-6-    مالکیت… 59

3-7-   عوامل رشد استفاده از تولید پراکنده 60

3-8-   اثرات تولید پراکنده روی عملکرد سیستم.. 62

3-9-   بهره‌برداری از شبکه توزیع در حضور واحد‌های تولید پراکنده 66

3-9-1-    شاخص‌های تأثیر تولید پراکنده بر شبکه‌های توزیع.. 67

3-9-1-1-  شاخص تلفات توان اکتیو و راکتیو. 67

3-9-1-2-  شاخص پروفیل ولتاژ در بار ماکزیمم. 68

3-9-1-3-  شاخص تنظیم ولتاژ 69

3-9-1-4-  شاخص ظرفیت جریان هادی.. 69

3-9-1-5-  شاخص بار گذاری ترانس    70

3-9-1-6-  شاخص اتصال کوتاه تک فاز و سه فاز به زمین.. 70

3-9-1-7-  شاخص هارمونیک        71

3-9-2-    مسائل مرتبط با ورود تولیدات پراکنده به شبکه. 72

3-9-2-1-  عدم قطعیت در تولید. 72

3-9-2-2-  کنترل و تنظیم ولتاژ 72

3-9-2-3-  تلفات                                 74

3-9-2-4-  فلیکر ولتاژ 75

3-9-2-5-  هارمونیک        76

3-9-2-6-  نامتعادلی در شبکه‌های توزیع. 78

3-9-2-7-  پایداری      78

3-9-2-8-  پروفیل ولتاژ 79

3-9-2-9-  کیفیت توان    81

3-10- ملاحظات محیطی و مکانیزم‌های پشتیبانی.. 82

3-11- راهكارهای‌ بررسی‌ آثار تولیدات‌پراكنده‌ بر روی‌ شبكه‌های‌ الكتریكی‌ 83

3-12- قواعد و استانداردهای‌ تدوین‌ یافته‌برای‌ اتصال‌ منابع‌ تولید پراكنده‌ به‌ شبكه. 84

3-13- خلاصه و نتیجه گیری.. 86

فصل 4-    الگوریتم پیشنهادی شبکه‌های توزیع فعال.. 88

4-1-   مقدمه    88

4-2-   مدیریت اکتیو شبکه. 91

4-2-1-    تحلیل فنی مدیریت اکتیو. 93

4-3-   مدل‌های برنامه‌ریزی DG در شبکه توزیع.. 99

4-4-   مطالعات صورت گرفته در زمینه‌ی مدیریت اکتیو شبکه توزیع فعال.. 101

4-5-   شبکه‌ی تست مورد مطالعه. 108

4-5-1-    اطلاعات شبکه‌ی تست… 108

4-5-2-    پروفایل‌های تقاضای بار و تولید باد. 111

4-6-   شبیه سازی برنامه‌ریزی شبکه‌های توزیع فعال.. 113

4-6-1-    مقدمه. 113

4-7-   تداخلات تولیدات پراکنده با یکدیگر و لزوم بررسی چند پیکر بندی.. 114

4-7-1-    افزایش سطح ولتاژ و ظرفیت تولید پراکنده 115

4-7-2-    ماکزیمم  ظرفیت تولید پراکنده-برای نصب در یک مکان خاص…. 115

4-7-3-    مدیریت شبکه غیر فعال-ترکیب‌بندی ‌های مختلف تولیدات پراکنده 116

4-7-4-    مدیریت اکتیو شبکه – پیکربندی مختلف منابع تولید پراکنده 116

4-8-   الگوریتم پیشنهادی با چند پیکر‌بندی و برای چندین دوره‌ی زمانی بر اساس روشOPF (MMOPF) 118

4-8-1-    پیکر بندی‌ها مختلف- وضعیت عملیاتی واحد‌های تولید پراکنده 118

4-8-2-    تابع هدف و محدودیت‌های شبکه. 120

4-8-3-    تابع هدف در مسئله برنامه‌ریزی.. 120

4-8-4-    ظرفیت بهینه تولید پراکنده، برای تمام پیکربندی‌های موجود منابع تولید پراکنده 122

4-8-5-    الگوریتم MMOPF  124

4-8-6-    کاربرد تکنیک پیشنهادی MMOPF برای برنامه ریزی ظرفیت تولید پراکنده تحت نظر مدیریت شبکه فعال  125

4-8-6-1-  سناریو شماره یک        130

4-8-6-2-  سناریو شماره دو 132

4-8-6-3-  سناریو شماره سه    133

4-8-6-4-  سناریو شماره چهار 134

4-9-   نتیجه گیری.. 135

فصل 5-    نتیجه‌گیری و پیشنهادها 137

5-1-   نتیجه‌گیری  137

5-2-   پیشنهادها 138

فهرست مراجع 139

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                             صفحه

جدول 2-1 تعریفات تولید پراکنده در مراجع مختلف… 22

جدول2-2 تقسیم بندی تولید پراكنده بر اساس ظرفیت تولید. 25

جدول 2-3 مقایسه انواع تكنولوژیهای تولید پراكنده از لحاظ مدت زمان تغذیه. 26

جدول 2-4- تقسیم‌بندی تولید پراکنده بر اساس ظرفیت تولید. 39

جدول 2-5 برخی از تکنولوژی‌های تولید پراکنده و ظرفیت قابل دسترس]10 [ 41

جدول ‏4‑1- اطلاعات الكتریكی شبكه نمونه. 110

جدول 4-2 اطلاعات بار باس‌ها 111

جدول4-3 پروفیل تولید بار بر حسب باد. 112

 

فهرست شكل‌‌ها

عنوان                                                صفحه

شکل2-1  نوعی طبقه بندی مولدهای تولید پراکنده 42

شکل 3-1 یک فیدر شعاعی ساده. 74

شکل 3-2 یک شبکه شعاعی 10 شینه نمونه. 80

شکل 3-3 تأثیر تولیدات پراکنده بر پروفیل ولتاژ در دوره‌های کم باری و بار زیاد. 80

شكل ‏4-‏1   شماتیک ساده‌ای از AM در شبکه‌های توزیع.. 94

شکل ‏4‑2- دیاگرام خطی شبکه‌ی تست 16-باسه اصلاح شده 109

شکل 4-3  دیاگرام پروفیل تولید بار بر حسب باد. 112

شکل 4-4 شبکه ساده نمونه. 115

شکل 4-5 الگوریتم پیشنهادی پایان نامه. 124

 

 

فصل 1- مقدمه

1-1- پیشگفتار.

امروزه توجه به مسائل زیست محیطی، قیمت بالای سوخت‌های فسیلی، تشکیل بازار برق و تغییر مالکیت و مدیریت صنعت برق از حالت سنتی به رقابتی و از طرفی پیشرفت‌های چشمگیر حاصل شده در ژنراتور‌های کوچک، تجهیزات الکترونیک قدرت، ذخیره‌سازها و کشف روش‌های مختلف تولید انرژی از منابع انرژی تجدید‌پذیر[1] علاقه زیادی به استفاده از واحد‌های تولید پراکنده[2] در سرتاسر دنیا ایجاد شده است [[i]].

امروزه، تولید پراکنده به یک راه‌حل اقتصادی برای تولید انرژی الکتریکی در شبکه توزیع تبدیل شده است. به کارگیری واحد‌های تولید پراکنده در شبکه توزیع مزایای بالقوه فراوانی برای شرکت‌های توزیع خواهند داشت. شاید مهم‌ترین مزیت استفاده از وا‌حدهای تولید پراکنده، نزدیکی به مصرف‌کننده و درنتیجه کاهش و یا حذف هزینه‌های مربوط به سیستم انتقال و توزیع باشد. در کنار آن می‌توان به حذف محدودیت مکانی و جغرافیایی تولیدات پراکنده کوچک نسبت به نیروگاه‌های بزرگ، ریسک کمتر سرمایه‌گذاری، زمان نصب کمتر، شرایط محیط زیست بهتر، کیفیت و قابلیت اطمینان بیشتر، کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ، تأخیر در سرمایه‌گذاری، تکنولوژی در زمینه ساخت ژنراتور‌های کوچک با توان تولیدی بالا و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد و خورشید اشاره کرد [[ii]].

تشویق توسعه‌دهندگان و بهره‌برداران شبکه توزیع[3] به اتصال تولیدات پراکنده جهت استفاده از مزایای فوق از اهداف شرکت‌های توزیع می‌باشد. در سال‌های گذشته، تحقیق پیرامون تأثیرات فنی که تولیدات پراکنده ایجاد می‌نمایند، از اولویت‌های صنعت برق بوده است. ایجاد الگوهای اقتصادی بر مبنای تشویق و ایجاد یک محیط مطمئن از لحاظ سرمایه گذاری و اطمینان سرمایه گذار از بابت استفاده از ظرفیت نصب شده‌ی منابع تولید پراکنده از اولویت‌های کنونی صنعت برق جهت توسعه تولیدات پراکنده می‌باشد [[iii]]. در کنار تشویق برای توسعه باید برنامه ریزی برای احداث واحد‌های تولید پراکنده نیز صورت گیرد تا احداث این منابع باعث بوجود آمدن مشکلات اتی در شبکه نگردد.

1-2-   تاریخچه

به تازگی، بسیاری از مطالعات تحقیقاتی بر روی مدیریت شبکه فعال گزارش شده است که بر منافع استفاده از منابع مدیریت اکتیو شبکه و پیشنهاد طرح‌های جدید و برنامه‌های کاربردی تاکید کرده‌اند. برخی از مطالعات شامل پروژه‌های عملی، پیاده سازی و تجارب مدیریت شبکه فعال [[iv]] برنامه‌ی آنلاین مدیریت شبکه فعال [[v]] ، ترکیبی از مدیریت شبکه فعال همراه با نرم افزار پاسخ‌گویی مشترکین [[vi]] وچالش‌های مدیریتی شبکه فعال برای اپراتور‌های شبکه را نشان می‌دهد [[vii]]. در [[viii]]، ارزیابی‌های فنی – اقتصادی و هزینه- سود تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های بهره برداری برای ترکیب‌های مختلف طرح های مدیریت شبکه فعال مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند و با طرح مدیریت شبکه منفعل مقایسه شده‌اند. به طور کلی، می‌توان نتیجه گرفت که نفوذ تولید پراکنده، هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌های مدیریت شبکه فعال را افزایش می‌دهد و باعث عملی‌تر و قابل توجیه‌تر شدن طرح‌های مدیریت شبکه فعال می‌گردد.

امروزه، با توجه به روند روبه رشد نفوذ تولید‌های پراکنده در شبکه‌ی انتقال و شبکه‌های توزیع در بسیاری از کشور‌ها دامنه برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش نفوذ تولید پراکنده اولویت اپراتور‌های سیستم‌های توزیع و انتقال (DSOوTSO) می‌باشد. با این حال، افزایش ولتاژ حالت پایدار یکی از محدودیت‌های اصلی شبکه است که میزان ظرفیت تولید پراکنده را محدود می‌کند که می‌تواند رفع شود. در [[ix]]، مشکل ولتاژ مرتبط با نصب و راه اندازی تصادفی منابع تولید پراکنده با مالکیت مشترکین، از نظر محل، نوع و اندازه، در یک شبکه توزیع ثانویه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در [[x]]، روش ارائه شده شامل تهیه کردن محدودیت گام ولتاژ ایجاد شده به دلیل تأثیر در ارتباط با قطع و یا اتصال ناگهانی تولید پراکنده می‌باشد نتایج تحقیق کاهش قابل توجه در مقدار ظرفیت تولید پراکنده نصب شده هنگامی که محدودیت برای گام تغییرات ولتاژ به شبکه اعمال می‌شود را نشان می‌دهد و محدودیت تغییرات گسترده‌تر ولتاژ می‌تواند باعث افزایش ضریب نفوذ ظرفیت تولید پراکنده در شبکه شود. برخی از مطالعات مدیریت شبکه فعال، پتانسیل طرح‌های مدیریت شبکه فعال را تجزیه و تحلیل کردند تا نفوذ تولید پراکنده به حداکثر برسد [[xi]]، ویا انرژی بهره برداری به حداکثر برسد [[xii]] و یا تلفات انرژی به حداقل برسد [[xiii]]. در مطالعات قبلی تأثیر تقاضای متغیر و پروفایل‌های تولید نیز با پخش بار بهینه‌ی چند دوره‌ای مبتنی بر (OPF)- بر اساس روش (MOPF) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این مطالعات تحت مکان‌های ثابت نصب تولید پراکنده و تنها با یک پیکر‌بندی تولید پراکنده (که همه منابع در مدار باشند) مورد آزمایش قرار گرفته‌اند و مشخص شد که

  • پتانسیل مدیریت شبکه فعال هنگامی که (OLTC) ها برای افزایش ولتاژ محدودیت دارند، کاهش می‌یابد.
  • برای منابع تولید‌پراکنده با یک مکان نصب ثابت، طرح های مدیریت شبکه فعال به دلیل رسیدن خطوط به حد حرارتی خط تاثیری بر این منابع پراکنده نمی‌گذارند، در حالی که دیگر مکان‌های نصب تولید پراکنده با توجه‌ به طرح‌های مدیریت شبکه فعال تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

با این حال، اثرات ساختار‌های مختلف مشارکت،  تولیدات پراکنده چندگانه در مراجع [11] تا [13] در نظر گرفته نشده است، که به طور جدی می تواند پتانسیل طرح های مدیریت شبکه فعال و مقدار اتصال ظرفیت تولید پراکنده را تحت تأثیر قرار دهند. در اینجا اصطلاح ساختار‌ها یا پیکربندی‌های مختلف تولید پراکنده به همان وضعیت عملیاتی واحد‌های تولید پراکنده (روشن یا خاموش) منابع در شبکه اشاره می‌کند.

ارتباط بین به حداکثر رساندن ظرفیت تولید پراکنده و نقص ولتاژ حالت پایدار را با بهره گرفتن از ضریب حساسیت ولتاژ در [[xiv]] و [[xv]] را مورد بررسی قرار دادند. در [15]، یک روش مؤثر پیشنهاد شده است که تولید‌های پراکنده را بر اساس تجزیه و تحلیل‌های مختلف برای محدودیت‌های مختلف مرتبط با هر باس اختصاص داده است تا اطمینان یابد که هیچ نقصانی در شبکه رخ نخواهد داد. نقصان در تزریق توان در شبکه هنگامی که واحد های تولید پراکنده به صورت جداگانه و نه به صورت یک گروه در شبکه جایابی می‌شوند اتفاق می‌افتد که می‌تواند به محدودیت‌هایی در شبکه منجر شود و ظرفیت کل منابع تولید پراکنده متصل شده  را به حداقل می‌رساند و بهره‌وری از دارایی‌های موجود نصب شده در شبکه را کاهش می‌دهد. در مرجع [[xvi]] روش دیگری پیشنهاد شده است که باس های ضعیف و قوی را شناسایی کند پس از آن، تولید‌های پراکنده را در باس‌هایی با حاشیه‌ی پایداری ولتاژ قوی قرار دهند. در مرجع [[xvii]]، اثر انتخاب میزان نفوذ‌های مختلف تولید پراکنده بر  نتیجه‌ی جایابی منابع تولید پراکنده بررسی شده است. با افزایش میزان نفوذ منابع تولید پراکنده در شبکه، نتایج افزایش یا کاهش قابل توجه در ظرفیت تولید منابع تولید پراکنده را در مکان‌های خاص را نشان می‌دهد. از این رو، ارزیابی میزان نفوذ منابع تولید پراکنده، بر اساس اینکه تمام نقاط از لحاظ تولید بهینه‌باشند، برای برنامه ریزی بلند مدت انتخاب شده است.  مطالعات صورت گرفته در مراجع [14]- [17] نشان داد که میزان نفوذ کم منابع تولید پراکنده در نقاط خاصِ می تواند مشکلات شدید ولتاژ را ایجاد کند، و از این رو بر کل میزان نفوذ تولید پراکنده اثر بگذارد. با این حال، این مطالعات نیز اثر تنظیمات چند پیکربندی مختلف تولید پراکنده را در نظر نگرفته بودند که می‌تواند به طور قابل توجهی بر مکان نصب و مقدار ظرفیت منابع تولید پراکنده متصل شده تاثیر بگذارد.

1-3- نقد و بررسی شیوه‌های نوین

طرح سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساخت‌های شبکه برای برآورده کردن رشد تقاضا بار می تواند با معرفی واحد‌های تولید پراکنده در شبکه انتقال و توزیع به تعویق انداخته شود. حضور واحد‌های تولید پراکنده در شبکه‌های توزیع می‌تواند بهره‌وری سیستم، قابلیت اطمینان، امنیت و کیفیت خدمات را بهبود بخشد. با این حال، این منابع می توانند تاثیرات عمده‌ای بر ولتاژ سیستم، کیفیت توان و پایداری شبکه ، سطح اتصال کوتاه شبکه و تداخل با کارکرد خازن ها و تنظیم کننده های ولتاژ موجود در شبکه داشته باشند و نیز هماهنگی حفاظتی تجهیزات را نیز تحت تاثیر قرار دهند. عدم پیوستگی در خروجی و نیز خروجی متغیر منابع تولید پراکنده تجدید پذیر مانند باد و فتوولتائیک طرح‌های مربوط به توسعه این نوع شبکه‌های توزیع را با چالش روبرو‌ می‌کند [[xviii]]

بعضی برنامه ریزی‌های مطالعه شده مربوط به ماکزیمم کردن سود بهره‌بردارهای واحد‌های تولید پراکنده غیر مشارکتی می‌باشد، با توجه به خروجی غیر پیوسته منابع تجدید‌پذیر شرکت‌ها برای ماکزیمم کردن سود خود منابع ذخیره ساز را همراه با واحد‌های تولید پراکنده نصب می‌کنند و ممکن است یک بهره‌بردار برای دستیابی به سود ماکزیمم در کنار تولید توان از بازار نیز توان خرید کند و در ذخیره‌ساز‌ها ذخیره کند. [[xix]]

بنابراین قبل از اتصال واحد‌های تولید پراکنده تجدید پذیر به شبکه باید اثر اتصال این منابع به شبکه بررسی شود. در اتصال شراکتی واحد‌های تولید پراکنده بدترین وضعیت شبکه که تولید واحد‌ها حداکثر و بار در مینیمم مقدار خود باشد در نظر گرفته می‌شود که باعث می‌شود میزان برنامه ریزی نصب ظرفیت توان منابع تجدید پذیر محدود شود. در حالی که استفاده از چندین نوع منبع تولید پراکنده با هم در یک شبکه در حالت اتصال غیر مشارکتی می‌تواند محدودیت‌های شبکه را برای نصب ظرفیت بیشتر منابع توان اکتیو در شبکه را از میان بردارد [[xx]] بدین منظور برای اینکه بتوان از حداکثر توان منابع در شبکه استفاده کرد باید حتما از برنامه پخش بهینه بار (OPF) استفاده کرد تا بهینه‌ترین حالت ترکیب تولید واحد‌های تولیدی برای حداقل سازی تلفات  و هزینه‌ها در شبکه را بدست آورد.

بطور کلی در روش‌های برنامه ریزی برای شبکه‌های توزیع به منظور ماکزیمم سازی قابلیت نصب واحد‌های تولید پراکنده، نیاز به یک مدیریت شبکه اکتیو [4] می‌باشد در سال‌های اخیر بر روی این موضوع در ایران نیز کار شده و برنامه ریزی شبکه توزیع برای تعیین مکان و اندازه نصب واحد تولید پراکنده برای یک شبکه توزیع اکتیو بر روی یک شبکه نمونه 39 باسه واقعی در ایران نیز مطالعه شده است [[xxi]].

مقالات دیگری نیز در زمینه بهینه‌سازی چند هدفه برنامه ریزی شبکه‌های توزیع فعال با بهره گرفتن از روش‌های بهینه سازی اجتماع ذرات [[xxii]]، NSGA [[xxiii]]، روش فازی [[xxiv]] و نیز با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های شبکه [[xxv]]‌ اخیرا انجام شده است.

معمولا مطالعات مربوط به برنامه ریزی شبکه‌های توزیع با پیش فرض‌هایی برای تولید منابع تجدید پذیر همراه است. که این طراحی هم برای شرایط پیک بار و هم برای شرایط بازیابی بار یکسان در نظر گرفته می‌شود که این فرض باعث ایجاد خطا در مرحله محاسبات می‌شود، با گسترش مولد‌های خورشیدی در مرجع [[xxvi]] یک متد برای تخمین توان اکتیو تولیدی به منظور برنامه‌ریزی شبکه توزیع انجام داده است. در روش پیشنهادی با بهره گرفتن از داده‌های آماری و مدل ضریب همبستگی میزان توان خروجی مولد‌های خورشیدی تخمین زده شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :158

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.