فایل های پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال و بختیاری در سالهای 87و88

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشف جرایم

عنوان : بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال و بختیاری در سالهای 87و88

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

 

عنوان                                                         صفحه

 

فصل اول:کلیات

مقدمه

بیان مسئله و سوال اصلی

سوالات فرعی

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

كاربردهای تحقیق

فرضیات تحقیق

پیشینه تحقیق

مدل تحقیق

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق:

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم

قتل عمد

قتل شبیه عمد

قتل خطائی

انگیزه هایی وقوع قتل عمدی

شیوه های ارتكاب قتل عمدی

ساختار قومی و قبیله ای

تعریف قومیت

كثرت ایلی و قومی  در سرزمین ایران

ساختار اجتماعی بختیاریان

از هم گسیختگی خانواده

طلاق

استان چهارمحال و بختیاری

موقعیت استان چهارمحال و بختیاری

آب و هوای استان چهارمحال و بختیاری

جمعیت استان چهارمحال و بختیاری

وجه تسمیه استان چهارمحال و بختیاری

پیشینه تاریخی استان چهارمحال و بختیاری

فصل سوم : روش شناسی تحقیق:

روش تحقیق

جامعه آماری

متغییرهای تحقیق

ابزارو روش گرد آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل آماری

محدوده زمانی و مکانی تحقیق

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها:

مقدمه

بررسی پرونده ها

تحلیل توصیفی داده های جامعه آماری

منابع و مآخذ

ضمایم

پرسشنامه

 

 

فصل اول :کلیات

 

مقدمه:

سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از هنگامی كه آدم و حوا به علت ارتكاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساندجرم آغاز راه كرد . شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر خاكی تلقی نمود .قتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل نبود و این عمل هولناك و تاسف بار زندگی بشر را با خون آغشته ساخت.(پرویزی،1379 :5 )

کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به  مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان 1384 )

انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راه های برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است.

هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغییر یافته است.

در این پژوهش ما بر آن نیستیم تا این تكنولوژیها را بررسی كنیم بلكه قصد بررسی عوامل اجتماعی را داریم كه بر وقوع قتل های عمد در سطح استان چهارمحال و بختیاری تاثیر گذار هستند.

 

بیان مسئله و سوال اصلی:

كشته شدن یک انسان به دست انسانی دیگر میتواند در سطح جامعه بازتاب گسترده ای داشته باشد و احساس ناامنی را در بین مردم افزایش دهد.

این موضوع در استان چهارمحال وبختیاری كه استانی كوچك و دارای جمعیتی حدودا 700000 نفری می باشد به لحاظ وسعت كم شهرها و روستاهها ی آن و ساختار قومی و قبیله ای آن و مسائلی نظیر اینكه مردم در شهرها و روستاهها معمولا یكدیگر را می شناسند،باعث شده تا وقوع تعداد 52 فقره قتل عمدی در طول مدت دو سال در بین مردم این استان احساس نا امنی را بوجود بیاورد. لذا بر این اساس خواسته شد تا عوامل اجتماعی را كه در وقوع چنین قتلهایی دخیل هستند مورد بررسی قرار گیرند و با شناسایی آنها و ارائه راهكارهایی به نهادها و سازمان هایی كه می توانند در پیشگیری از بروز چنین جنایاتی دخیل باشند در وقوع آن كاهشی انجام دهند. عوامل اجتماغی می توانند در وقوع قتل دخیل باشندکه چون در استان ما چنین تحقیقی صورت نگرفته است بر آن شدیم تا این تحقیق را انجام دهیم.

هر چند در بروز جرمی چون قتل عمد عوامل متعددی می توانند نقش داشته باشند ولی پژوهشگر در این تحقیق تلاش نموده است تا عوامل اجتماعی موثر بر وقوع آن را بررسی و ارتباطی میان متغییر وابسته آن یعنی قتل عمد و متغیرهای مستقل آن كه عوامل اجتماعی هستند ارتباطی برقرار نماید.

با در نظر گرفتن موضوعات بالا این سوال مطرح میگرددكه:

 

عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری كدامند؟

 

 

سوالات فرعی:

1-آیا بین ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟

2-آیا بین  از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟

3-آیا بین طلاق و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟

4- آیا بین دوستی ناباب و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟

 

ضرورت و اهمیت تحقیق:

ضرورت و اهمیت  انجام چنین تحقیقی به دلیل این است كه اولا تاكنون تحقیقی در این زمینه در سطح استان چهارمحال  و بختیاری صورت نگرفته و دوما رسیدگی به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر كاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاه های قضایی وپلیسی سطح استان قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افكار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وبرگردان احساس امنیتی كه به خاطر وقوع اینگونه قتل ها به احساس نا امنی تبدیل شده بود موثر باشد، چراكه احساس نا امنی در بین مردم یک منطقه از خود نا امنی به مراتب زیان بار تر می باشدچون در احساس نا امنی فرد این تصور را دارد كه در هر لحظه و هر جایی امكان این اینكه او نیز كشته شود وجود دارد.

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهشگر در این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری در سالهای87 و88 می باشد.

 

 

اهداف فرعی :

تحقیق در خصوص هدف اصلی این پژوهش ما رابه پاسخ صریح و روشن  در خصوص سوال اصلی می رساند كه در كنار این هدف ، اهداف فرعی دیگری به شرح زیر نیز مطرح میگردد كه رسیدن به پاسخ این اهداف نیز به نوعی كمك به دریافت پاسخ سوال اصلی میگردد.

  • بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و وقوع قتل های عمد در این استان
  • بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل  های عمد در استان چهارمحال و بختیاری
  • بررسی رابطه طلاق و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری
  • بررسی رابطه انتخاب دوست ناباب و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری

 

كار برد های تحقیق:

شاید به نوعی كاربردهای این تحقیق در مبحث ضرورت و اهمیت آن اشاره گردید ولی مجددا این نكنه ذكر می شود كه رسیدن به پاسخهای صحیحی در طول این تحقیق می تواند مورد استفاده دستگاه های ذیمدخل در امر برقراری امنیت و سازمان های اجتماعی استان قرار گیردو با تاثی از این نتایج بتوان در جهت كاهش از بروز قتل های عمد تاثیری هرچند جزئی گذاشت. بر این اساس میتوان کاربران این تحقیق را به شرح ذیل عنوان نمود:

  • شجویان دانشگاه های خارج از ناجا در مباحث علوم اجتماعی و قضایی
  • دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
  • مسئولین حوزه پلیس در استان چهارمحال و بختیاری
  • مرکز مطالعاتی و پزوهشی ناجا و استان چهارمحال و بختیاری

 

 

فرضیات:

1- بین بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و  وقوع قتل های عمد دراین  استان رابطه داری وجود دارد.

2- بین  از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل  های عمد در استان چهارمحال و بختیاری رابطه  داری وجود دارد.

3- بین  طلاق و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری رابطه داری وجود دارد.

4- بین انتخاب دوست ناباب و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری رابطه داری وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 59

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

27,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.