پزشکی

دانلود پایان نامه بررسی اثر کروسین بر تیتر فاکتورهای چربی (Lipid Profile) و سطح قند خون ناشتا (FBG) در افراد مبتلا به سندرم متابولیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :پزشکی

گرایش :داروسازی

عنوان : بررسی اثر کروسین بر تیتر فاکتورهای چربی (Lipid Profile) و سطح قند خون ناشتا (FBG) در افراد مبتلا به سندرم متابولیک

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده داروسازی

پایان‌نامه برای دریافت درجه دکترای داروسازی

بررسی اثر کروسین بر تیتر فاکتورهای چربی (Lipid Profile) و سطح قند خون ناشتا (FBG) در افراد مبتلا به سندرم متابولیک

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

خلاصه:

مقدمه و هدف: بیماری‌های قلبی عروقی اولین علت مرگ‌ومیر در کشورهای پیشرفته است. در دهه‌ های اخیر، تغییر در الگوی غذایی و تغییرات شیوه زندگی، در گسترش و پیشرفت عوامل زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی نظیر چاقی و اضافه‌وزن، پروفایل لیپیدی نامناسب و فشارخون بالا نقش بسزایی داشته است. یکی از راه‌های اصلی کنترل بیماری استفاده از داروهای گیاهی است که یکی از این داروها کروسین، ماده مؤثره گیاه زعفران (Crocus sativus L) است که مخصوصاً طی 10 سال اخیر مطالعات بسیاری در مورد اثرات گوناگون آن در زمینه‌های مختلف انجام‌شده است و می‌تواند به‌عنوان یک نامزد در کنترل و مقابله با آتروژنز مطرح شود. ازآنجاکه اکثر مطالعات منتشرشده در این زمینه، به‌صورت برون تنی انجام‌شده است لذا مطالعه حاضر به‌صورت بالینی طراحی گردید تا تأثیر کروسین بر پروفایل چربی و قند خون ناشتا بیماران مبتلا به سندرم متابولیک موردبررسی قرار گیرد.

روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی به‌صورت دو­سوکور است. 60 بیمار در مراحل اولیه سندرم متابولیک که طبق پروتکل 2009 AHA ازنظر سطح LDL خون و تعداد ریسک فاکتورها انتخاب شدند؛ به‌صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره کنترل و آزمون قرار گرفتند. بیماران گروه مداخله طی یک دوره 8 هفته‌ای، کروسین با دوز 30 میلی‌گرم در روز به‌صورت 2 قرص 15 میلی‌گرمی دریافت کردند. و گروه کنترل در این مدت روزانه دو قرص دارونما دریافت کردند. در ابتدا و انتهای این دوره، از هر دو گروه یک نمونه خونی گرفته شد و فاکتورهای چربی (LDL, TG, TC, HDL) و قند خون ناشتا (FBG) موردبررسی قرار گرفتند.

نتایج: آنالیز داده‌ها نشان داد که قرص کروسین با دوز 30 میلی‌گرم در روز به مدت 8 هفته تأثیر معنی‌داری بر مقادیر پروفایل چربی (شامل کلسترول، تری­گلیسیرید، HDL) و قند خون ناشتا (FBG) در مقایسه با گروه کنترل ندارد. هرچند که در گروه مداخله میزان LDL بعد از مداخله نسبت به قبل از آن کاهش معنی‌داری داشته است.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از مطالعه حاضر می‌توان گفت که کروسین با دوز 30 تأثیر معنی‌داری بر مقادیر پروفایل چربی (شامل کلسترول، تری­گلیسیرید، LDL، HDL) و قند خون ناشتا (FBG) ندارد، البته نباید فراموش کرد که کروسین با این دوز میزان پارامترهای فوق را کاهش می‌دهد ولی این کاهش ازنظر آماری تفاوت معنی‌داری ندارد و مطالعات بیشتر و گسترده‌تری لازم است تا نتایج مطالعه حاضر تأیید یا رد شود.

کلمات کلیدی: سندرم متابولیک، بیماری قلبی – عروقی، پروفایل چربی، قند خون ناشتا، کروسین

 

فهرست مطالب

فصل اول. 2

1-1) سندرم متابولیک….. 5

1-1-1) تعریف…… 5

فصل دوم. 8

2-1) بیماری‌های قلبی عروقی.. 9

فصل سوم. 13

3-1) آترواسکلروزیس…. 14

3-1-1) تعریف….. 14

3-1-2) پاتوژنز آترواسکلروزیس…. 16

3-1-3) تشکیل رگه چربی.. 16

3-1-4) فراخوانی گلبول‌های سفید.. 17

3-1-5) تشکیل سلول‌های کف‌آلود. 18

3-1-6) درگیری سلول‌های عضلات صاف شریان.. 19

3-1-7) انعقاد خون   20

3-1-8) تشکیل عروق کوچک….. 20

3-1-9) تشکیل پلاک      20

3-1-10) ناپایداری و پارگی پلاک….. 21

3-2) ریسک فاکتورهای آترواسکلروزیس…. 22

3-2-1) ریسک فاکتورهای سنتی.. 22

3-2-2) ریسک فاکتورهای جدید.. 24

فصل چهارم. 26

4-1) درمان سندرم متابولیک….. 27

4-2) زعفران… 28

4-2-1) مقدمه……. 28

4-2-2) ترکیبات شیمیایی زعفران.. 29

4-2-3) تأثیر درجه حرارت و مدت نگهداری زعفران بر اجزای شیمیایی آن.. 34

4-2-4) اثرات درمانی زعفران و کروسین.. 34

4-2-5) آزمایشهای انجام شده راجع به اثرات درمانی واثرات فاماکولوژیک زعفران و کروسین.. 35

4-2-6) سمیت زعفران.. 48

4-2-7) خصوصیات فارماکوکینتیکی کروسین (مکانیزم جذب کروسین). 49

فصل پنجم: 53

5-1) تعریف قرص و صنعت قرص سازی… 54

5-2) مزایای قرص….. 54

5-3) ویژگی‌های قرص‌ها 54

5-4) ارزیابی قرص‌ها 54

5-5) مطالعات پیش فرمولاسیون.. 55

5-6) روش‌های تهیه قرص….. 55

5-7) مزایای روش تراکم مستقیم.. 56

5-8) ترکیب قرص و مواد افزودنی در روش پرس مستقیم.. 56

5-9) مروری بر نسل جدید مواد و پودرهای مصرفی در روش پرس مستقیم.. 57

5-10) آزمون تعیین زمان باز شدن (Disintegration time). 58

فصل ششم. 60

6-1) مقدمه….. 61

6-2) آزمونهای بی خطر بودن و سمیت داروها قبل از کاربرد بالینی.. 61

6-3) بررسیهای بالینی.. 63

6-3-1) داروهای خاص 67

6-3-2) عواملی که در بررسی بالینی موجب اشتباه می شوند.. 68

6-3-3) طراحی و کنترل مطالعات بالینی.. 70

6-4) مروری بر مطالعات گذشته. 71

فصل هفتم.. 75

7-1) مواد و وسایل لازم. 76

7-3) دستگاه‌های مورد نیاز. 77

7-3) محلول‌های مورد استفاده و نحوه تهیه آن‌ ها 78

7-4) انتخاب روش آنالیز کروسین.. 78

7-5) رسم منحنی استاندارد کروسین.. 78

7-6) عصاره گیری زعفران و استخراج کروسین.. 80

7-7) تهیه قرص      81

7-8) تعیین دوز و مدت زمان مصرف دارو. 85

7-9) انتخاب بیماران.. 85

7-9-1) شرایط بیماران جهت ورود به مطالعه. 86

7-9-2) شرایط بیماران جهت خروج از مطالعه. 86

7-9-3) روش انجام مطالعه. 86

7-10) ارزیابی های تن سنجی.. 88

7-11) آزمایش‌های بیوشیمی انجام شده. 89

7-12) روش انجام آزمایش…. 89

7-13) روش تجزیه و تحلیل آماری… 90

فصل هشتم. 92

8-1) بخش اول: توصیف نمونه پژوهش…. 93

8-2) بخش دوم: یافته‌های اصلی پژوهش…. 95

8-2-1) مقایسه تأثیر کروسین بر میزان کلسترول در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 96

8-2-2) مقایسه تأثیر کروسین بر میزان تری­گلیسیرید در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 97

8-2-3) مقایسه تأثیر کروسین بر میزان LDL در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 98

8-2-4) مقایسه تأثیر کروسین بر میزان HDL در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 99

8-2-5) مقایسه تأثیر کروسین بر میزان FBG در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 100

فصل نهم. 100

9-1) مقایسه تغییرات سطح پروفایل چربی در دو گروه مداخله و کنترل، و مقایسه آن با سایر مطالعات… 101

9-2) مقایسه تغییرات سطح FBG در دو گروه مداخله و کنترل، و مقایسه آن با سایر مطالعات… 104

فصل دهم. 106

10-1) نتیجه‌گیری کلی.. 107

10-2) پیشنهادها 107

کتاب‌نامه. 108

………..……………………………………………………………….Abstract120

 

فهرست جداول

جدول 1: ریسک فاکتورهای سنتی و جدید بیماری‌های قلبی – عروقی (8). 22

جدول 2: مکانیسم‌های پیشنهادی فعالیت ماده محافظت‌کننده شیمیایی.. 37

جدول 3: اثر سمیت سلولی کروسین بر روی سلول‌های توموری به روش برون تنی (Nair et al., 1995). 42

جدول 4: نسل جدید مواد جانبی مورداستفاده در روش تراکم مستقیم (مرتضوی و همکاران، 1387). 58

جدول 5: آزمون‌های ارزیابی بی‌خطر بودن دارو. 62

جدول 6: تعداد افراد لازم برای آزمون به‌عنوان تابعی از میزان فراوانی اثر دارو. 68

جدول 7: دستگاه‌های بکار رفته. 77

جدول 8: جذب نوری محلول‌های آبی استاندارد کروسین.. 79

جدول 9: فرمولاسیون.. 82

جدول 10: آزمایش‌های بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی قرص‌های کروسین.. 83

جدول 11: نتایج مربوط به خصوصیات فیزیکوشیمیایی قرص‌ها 84

جدول 12: نتایج مربوط به تست انحلال.. 84

جدول 13: مشخصات زمینهای بیماران تحت مطالعه در دو گروه کنترل و مداخله. 93

جدول 14: مشخصات دموگرافیک و سابقه بیماری‌های زمینه ای بیماران مورد مطالعه در دو گروه کنترل و مداخله. 95

جدول 15: میانگین و انحراف معیار کلسترول قبل و بعد از مداخله در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 96

جدول 16: میانه ودامنه چارکی(q3-q1) تری­گلیسیرید قبل و بعد از مداخله در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 97

جدول 17: میانگین و انحراف معیار LDL قبل و بعد از مداخله در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 98

جدول 18: میانگین و انحراف معیار HDL قبل وبعد از مداخله در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 99

جدول 19: میانگین و انحراف معیار قند خون ناشتا (FBG) قبل وبعد از مداخله در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 100

 

فهرست نمودارها

نمودار 1: منحنی استاندارد محلول آبی کروسین در طول موج 440 نانومتر. 79

نمودار 2: توزیع فراوانی بیماران تحت مطالعه بر حسب جنس…. 94

نمودار 3: توزیع فراوانی بیماران تحت مطالعه بر حسب رده سنی.. 94

 

بخش اول

کلیات

 

1   فصل اول:

سندرم متابولیک

 

1-1)    سندرم متابولیک

1-1-1)    تعریف:

سندرم متابولیک (یا سندرم X) مهم‌ترین عامل خطرساز بیماری‌های قلبی عروقی است و شاخه­ای از عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی به‌حساب می­آید. سندرم متابولیک در بیان ساده، مجموعه‌ای از اختلالات متابولیکی است که خطر بیماری‌های قلبی- عروقی را افزایش می‌دهد، به‌طوری‌که این عارضه با حضور سه یا تعداد بیشتری از عوامل خطر زیر تعریف می‌شود:

  • چاقی شکمی
  • افزایش فشارخون
  • افزایش تری­گلیسیرید خون
  • افزایش LDL یا کاهش HDL
  • افزایش قند خون (23،24)

عمده‌ترین دلیل بروز این عوارض، چاقی شکمی و نهایتاً مقاومت به انسولین است.

شیوع سندرم متابولیک در ایران یکی از بالاترین میزان‌ها را در کل دنیا دارد و به‌طورکلی در حال افزایش است (25). بیش از 20% افراد بالغ در اکثر کشورهای دنیا به سندرم متابولیک مبتلا هستند (24). این میزان در تهران 42% برای زنان و 24% برای مردان و به‌طور کل ۳۳٫۷% برآورد شده است (13). همچنین شیوع سندرم متابولیک در بین دختران 18-15 ساله در شهر مشهد 5/6% است (26). سندرم متابولیک عارضه‌ای است که اغلب افراد به آن دچار بوده ولی از ابتلا به آن آگاهی ندارند (13).

تا اخیراً، اعتقاد بر این بود که سندرم متابولیک و اجزای آن، عوامل خطر مهمی در بروز بیماری‌های قلبی عروقی است، اما تعدادی از صاحب‌نظران پیشنهاد می‌کنند که تعاریف ارائه‌شده از سندرم متابولیک برای جمعیت ایران کاربرد کمتری دارد، به‌عنوان‌مثال ستار و همکاران گزارش کردند که ارتباط ضعیفی بین سندرم متابولیک و اجزای آن با بیماری‌های قلبی عروقی سالمندان وجود دارد (13). هرچند که تعدادی دیگر از صاحب‌نظران معتقدند که ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش می‌دهد (31).

تعداد صفحه : 130

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.