مهندسی فناوری اطلاعات

پایان نامه ارائه یک روش تولید خودکار داده های ورودی برای تست جهش

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان : ارائه یک روش تولید خودکار داده های ورودی برای تست جهش

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم فنون مازندران

موضوع : ارائه یک روش تولید خودکار داده های ورودی برای تست جهش

رشته : مهندسی فناوری اطلاعات

استاد راهنما : دکتر بابک شیرازی

زمستان 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ایده ی اصلی تست جهش بر­اساس  استفاده از نقص­ها (faults) برای شبیه سازی خطاهایی است که برنامه نویسان انجام می­ دهند. بروز نقص­ها ممکن است در دو سطح یکپارچگی و در سطح واحد اتفاق بیافتد که در بعضی موارد ممکن است جستجو و یافتن محل نقص دشوار باشد با تزریق نقص­ها به صورت مجازی می­توان داده ­ها ورودی مناسب که می ­تواند وجود آن­ها را آشکار کند پیدا کرد.

انجام فرایند تست جهش هزینه بر است این هزینه­ ها به طور کلی از چهار منبع نشات می­ گیرند که عبارتند از :1- تولید ورودی­ های تست 2- زمان کامپایل کد جهش یافته و کد اصلی 3- اجرا کد جهش یافته و اصلی 4- مقایسه­ نتایج خروجی برنامه اصلی با برنامه جهش یافته. در این پایان نامه برای کاهش هزینه­ اول با بهره گرفتن از الگوریتم کلونی زنبور تولید داده ­های تست را به صورت خودکار انجام دادیم از طرف دیگر از طریق تکنیک­های تزریق بایت کد جاوا هزینه کامپایل را نیز به صفر رساندیم و برای بالا بردن عملکرد سیستم اجرای تست را به صورت موازی انجام داده­ایم.

کلید واژه: تست ­جهش، خودکارسازی، ورودی­ های تست، موارد تست، الگوریتم کلونی زنبور.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

1                 فصل اول      مقدمه و كلیات تحقیق.. 1

1-1           مروری بر دغدغه­ های تست نرم­افزار.. 2

1-1-1     مقدمه.. 2

1-1-2     بهره گیری از طبیعت….. 4

1-1-3     هدف از انجام.. 6

2                 فصل دوم     ادبیات و پیشینه تحقیق.. 8

2-1           تست جهش…… 9

2-1-1     تئوری و نظریات….. 9

2-1-2     متدلوژی…. 12

2-1-3     عملگرها. 14

2-1-4     تکینکهای کاهش هزینه.. 20

2-1-5      تولید جهش کمتر  21

2-1-6     تکنیک­های کاهش هزینه در زمان اجرای برنامه.. 29

2-1-7     جهشهای برابر.. 38

2-1-8     خودکار سازی تست….. 43

2-2            نتیجه ­گیری…. 47

3                 فصل سوم     روش تحقیق.. 50

3-1           شرح روش­های مشابه.. 51

3-1-1      روش مبتنی بر CBT  51

3-1-2     روش اجرای سمبلیک…… 52

3-1-3     ترکیب روش اجرای پویای سمبلیک (DSE) با اسکیما. 57

3-1-4     روش های مبتنی بر جستجو.. 59

3-2           شرح ابزار ارائه شده. 60

3-2-1     ابزارهای ارائه شدهی مبتنی بر جاوا 60

3-2-2     تولید کننده جهش­ها. 63

3-2-3     تولید کننده ورودیهای تست….. 66

3-2-4     الگوریتم کلونی زنبور.. 67

3-2-5     کلاس تولید کننده­ موارد تست….. 69

3-2-6     اجرا کننده­ تست….. 77

3-2-7     دستیاران… 78

3-3           نتیجه ­گیری…. 82

4                 فصل چهارم. 84

محاسبات و یافته های تحقیق.. 84

4-1           تاثیر تعداد نخها در از بین رفتن جهشها. 85

4-2           بررسی اثر تعداد نخها در معیار پوشش…… 86

4-3           نتایج بدست آمده از تست سه برنامه.. 88

5                 فصل پنجم     نتیجه گیری و پیشنهادات… 91

6                 پیوست… 94

6-1           الگوریتم کلونی مورچه.. 94

6-2           K-means.. 98

6-3           Agglomerative.. 98

6-4           منابع… 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول(‏2‑1): 22 عملگر مُدرا [9] 14

جدول(‏2‑2): عملگرهای جهش ارائه شده در سطح بین کلاس [10] 18

جدول(‏2‑3): سه جهش  و  [15] 24

جدول (‏2‑4): : فاصله همینگ سه جهش  و  [15] 24

جدول(‏2‑5): خلاصه نتایج بدست آمده حاصل از اجرای روش دسته بندی بر روی پنج برنامه [15] 25

جدول(‏2‑6): تاثیر حاصل ترکیب جهش های برابر و نابرابر با یکدیگر. 28

جدول(‏2‑7): محدودیتهای تولید شدهی متناظر با جهشها  [29] 41

جدول(‏2‑8): مقایسه بین روش های مختلف… 47

جدول(‏3‑1): نمونهای از مسیرها و محدودیتهای انها در اجرای سمبلیک… 54

جدول(‏3‑2): بررسی حالات مختلف برای محاسبه شایستگی.. 72

جدول(4‑1): نتایج بدست آمده از تست سه برنامه. 88

جدول(‏4‑2):مقایسهی روش ارائه شده با سایر ابزارها 89

 

 

 

 

فهرست تصاویر و نمودارها

شکل(‏2‑1): چارت فرایند تست جهش… 13

شکل(‏2‑2): درصد استفاده­ مقالات از تکنیکهای کاهش هزینه [2] 21

شکل(‏2‑3): چهار متغییر مقایسهی جهش ضعیف [23] 32

شکل (‏2‑4):گراف کنترل جریان برنامه MID [30] 36

شکل (‏2‑5): نمایش دامنه قبل و بعد از تقسیم [30] 36

شکل (‏2‑6): فرایند MSG [31] 38

شکل (‏2‑7): ارتباط دامنه­ ورودی سه شرط کفایت، ضرورت و دسترسی [29] [34] 43

شکل (‏3‑1): ساختار Godzilla. 51

شکل(‏3‑2): نمونهای از اجرای سمبلیک… 54

شکل(‏3‑3): چهارچوب ارائه شده در مقاله­ [40] 58

شکل(‏3‑4): کلونی مورچه و تست جهش… 59

شکل(‏3‑5): ماژول تولید کننده­ جهش… 66

شکل (‏3‑6): ماژول تولید کننده­ ورودی­ های تست… 76

شکل(‏3‑7): گراف کنترل جریان برنامه تشخیص نوع مثلث… 81

شکل(‏3‑8): مدل روش ارائه شده 83

شکل(4‑1): اثر تعداد نخها در از بین بردن جهش… 86

شکل (4‑2) پوشش مسیرهای تست در گراف CFG. 87

شکل(4‑3): اثر تعداد نخها بر پوشش مسیرهای تست در گراف CFG. 87

شکل(‏6‑1):  شیوه حرکت مورچهگان در هنگام برخورد با مانع. 95

شکل (‏6‑2) : گراف شهرها و مسیرها 96

 

 

 

 

 

 

1    فصل اول

مقدمه و كلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1     مروری بر دغدغه­ های تست نرم­افزار

1-1-1 مقدمه

یکی از چالش­های امروز پروژه­ های نرم­افزار، تست است زیرا برخلاف محصولات تولید شده توسط سایر علوم مهندسی، نرم­افزار محصولی غیرقابل لمس است از این جهت برای اطمینان از کیفیت، نیاز به صرف هزینه و وقت بیشتر برای تست آن است. تست در حقیقت یکی از اساسی­ترین روش­ها برای ارزیابی نرم­افزار تحت توسعه است. روش­های سنتی تست نرم­افزار، تنها به یافتن بعضی از خطاها [1]بعد از فاز پیاده ­سازی محدود می­شد و از این جهت ریسک وجود خطا در نرم­افزار، بعد از تحویل، افزایش می یافت و حتی وجود خطاها در نرم­افزار گاهی موجب شکست [2]نرم­افزار می­ شود اما منشاء بخشی از این خطاها در کجاست؟ منشاء بخشی از این خطاها در نقص­هایی[3] است که برنامه نویسان به طور غیر عمدی و بر اثر بی دقتی وارد کد برنامه می­ کنند مانند: کوچکتر از حد نیاز در نظر گرفتن طول یک آرایه، اشتباه در پرانتز گذاری عبارت­ها، استفاده­ نادرست از عملگرهای دودویی و یکانی و …  که در صورت شناسایی محل آن در بسیاری از موارد با ایجاد یک تغییر کوچک در کد برنامه قابل اصلاح است اما در صورت عدم اصلاح وجود یک یا چند نقص در برنامه سبب ایجاد یک وضعیت درونی اشتباه در برنامه ­شود که در برخی از موارد با وارد کردن یک ورودی خاص تحریک شده و ممکن است این وضعیت درونی به یک رفتار بیرونی اشتباه تبدیل شود و حتی در برخی از موارد موجب شکست برنامه شود به عنوان مثال اگر بدن انسان را به یک برنامه کامپیوتری تشبیه کنیم نقص­ها در حقیقت عوامل بیماری زا هستند که در یک بدن سالم وارد می­شوند و آن­ را تحت تصرف خود درمی ­آورند، خطاها مانند یک وضعیت درونی غیر عادی در بدن مانند فشار خون بالا، وجود یک نوع باکتری در خون، بی نظمی در نبض بیمار که پزشکان با کنارهم قرار دادن این علائم تلاش می­ کنند به علت بیماری پی ببرند، از کار افتادگی­ها در حقیقت علائم درونی هستند که از حالت نهان و درونی خود خارج شده به طوری که توسط بیمار نیز قابل تشخیص و بیان هستند.

حال که توانستیم مفهوم نقص، خطا و شکست را شرح دهیم، می­توانیم میان سه مفهوم تست، تست شکست و اشکال زدایی، تمایز قائل شویم وآن عبارت است از:

  • تست: ارزیابی نرم­افزار با بهره گرفتن از مشاهده و بررسی آن در هنگام اجرا.
  • تست شکست: اجرای برنامه که منجر به شکست آن می­ شود.
  • اشکال زدایی: فرایندی که با توجه به شکست­ها محل نقص­های مربوطه را پیدا می­ کند.

یکی از چالش­های عمده در این بخش یافتن نقص­های برنامه است زیرا به ازای هر نقص تعداد محدودی از ورودی­ ها خروجی برنامه را تغییر می­ دهند بنابراین پیدا کردن محل نقص همواره کار ساده­ای نیست با در نظر گرفتن این ایده به سه شرط اساسی می­رسیم که وجود آن­ها برای تبدیل یک نقص به یک شکست ضروری است:

1.Errors

2.Failure

[3] Faults

تعداد صفحه : 114

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.