رشته مدیریت

پایان نامه طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مالی

عنوان : طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده‌ی مدیریت نهادهای اقتصادی

گروهMBA

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش مالی

 

عنوان:

طراحی صندوق سرمایهگذاری مشترک بیمهای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

 

استاد مشاور:

دکتر محمد فطانت

 

بهمن­ ماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                            صفحه

فصل اول.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- ضرورت و کاربرد تحقیق. 6

1-4- فرضیات تحقیق. 7

1-5- روش انجام پژوهش… 7

1-6- جامعه آماری.. 8

1-7- ساختارکلی تحقیق. 8

فصل دوم. 10

2-1- مقدمه. 11

2-2- مبانی نظری.. 12

2-2-1- نقش و فایده بیمه. 12

2-2-2- بیمه. 13

2-2-3- تاریخچه بیمه در جهان. 14

2-2-4- تاریخچه بیمه در ایران. 14

2-2-5- بیمه مرکزی ایران. 15

2-2-6- شورای عالی بیمه. 15

2-2-7- بیمه از نظر اقتصادی.. 15

2-2-8- بیمه در جهان امروزی.. 17

2-2-9- تصویب قانون بیمه در ایران. 18

2-2-10- جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران. 18

2-3- عقد و ایقاع. 19

2-3-1- عقد. 19

2-3-2- ایقاع. 19

2-3-3- ایجاب و قبول. 20

2-3-4- عقد لازم و جایز. 20

2-3-5- آیا بیمه عقدی لازم است یا جایز؟. 20

2-4- عقد (قرارداد) وکالت… 20

2-4-1- وکالت با واسطه یا حق توکیل.. 22

2-4-2- اهلیت موکل.. 22

2-4-3- اهلیت وکیل.. 23

2-4-4- وکالت خاص… 23

2-4-5- وکالت عام. 23

2-4-6- اجرای وکالت و چگونگی آن. 24

2-4-7- وکالت قانونی.. 24

2-5- ضوابط صحت قراردادها 25

2-5-1- ممنوعیت «اكل مال به باطل» 25

2-5-2- ممنوعیت «ضرر» 26

2-5-3- ممنوعیت «غرر» 27

2-5-4- ممنوعیت «ربا» 27

2-6- عقد بیمه. 28

2-6-1- بیمه‌گر. 28

2-6-2- بیمه‌گذار. 28

2-6-3- مورد بیمه. 28

2-6-4- مبلغ بیمه‌شده 28

2-6-5- حق بیمه. 29

2-6-6- خسارت یا غرامت… 29

2-6-7- مدت بیمه. 29

2-6-8- فرانشیز. 29

2-6-9- خطر یا موضوع بیمه شده 29

2-6-10- بیمه‌نامه. 30

2-6-11- الحاقی.. 30

2-7- بیمه‌های اتکایی.. 30

2-7-1- مفهوم بیمه اتکایی.. 31

2-7-2- تعریف بیمه اتکایی.. 31

2-7-3- جدول ظرفیت‌ها 34

2-7-4- سهم نگه‌داری.. 34

2-7-5- انواع قراردادهای بیمه اتکایی.. 34

2-7-5-1- بیمه اتکایی اختیاری.. 34

2-7-5-2- بیمه اتکایی اجباری یا قراردادی.. 35

2-7-5-3- قرارداد اتکایی نسبی.. 35

2-7-5-4- قرارداد اتکایی مازاد خسارت.. 37

2-8- اوراق بهادارسازی.. 39

2-8-1- منشا پیدایش فرایند اوراق بهادارسازی دارایی‌ها 40

2-8-2- دلایل توجه به پدیده اوراق بهادارسازی دارایی‌ها 41

2-8-3- مزایای اوراق بهادارسازی دارایی‌ها 42

2-8-4- تاثیر اقتصادی اوراق بهادارسازی دارایی‌ها و مزایای آن برای دولت‌ها 43

2-8-5 ضرورت تغییر در راهکارهای سنتی بیمه اتکایی در اقتصاد مقاومتی.. 43

2-8-6- صنعت بیمه و اوراق بهادارسازی.. 45

2-8-7- بازار سرمایه ابزاری برای مقابله با چالشهای پیش روی بیمه اتکایی.. 45

2-8-7-1- اوراق تضمین زیان صنعت… 49

2-8-7-1-1- مزایا 50

2-8-7-2- اوراق بلایای طبیعی.. 51

2-8-7-2-1- مزایای اوراق.. 51

2-8-7-3- سایدکار. 52

2-8-8- سازوکار متداول انتشار. 53

2-8-8-1- بازیگران. 53

2-8-8-2- معاملات و تراکنش‌های بین بازیگران. 55

2-8-9- مزایای برقراری ارتباط صنعت بیمه و بازار سرمایه. 58

2-8-10- تجربیات بین ­المللی از انتقال ریسک بیمه به بازار سرمایه. 59

2-9- تاریخچه و خصوصیات صندوق‌‌های مشترک… 61

2-9-1- انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 62

2-9-2- اهداف صندوقهای سرمایه‌‌گذاری.. 64

2-9-3- صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری مشترک در سایر کشورها 69

2-10- پیشینه تحقیق. 71

2-10-1- مطالعات داخلی.. 71

2-10-2- مطالعات خارجی.. 73

فصل سوم. 76

3-1- مقدمه. 77

3-2- طرح مسأله تحقیق. 77

3-3- فرضیه‌های تحقیق. 78

3-4- روش پژوهش… 79

3-5- مراحل انجام پژوهش… 80

3-6- منابع و ابزار گردآوری داده‌ها 85

3-6-1- روش دلفی.. 85

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 86

3-7-1- مراحل تجزیه و تحلیل داده‌‌ها با بهره گرفتن از روش تحلیل تم. 86

3-7-2- روایی و پایایی داده‌ها 88

3-8- خلاصه فصل.. 89

فصل چهارم. 90

4-1- مقدمه. 91

4-2- مشخصات مصاحبه‌شوندگان. 91

4-3- جداول نکات بیان شده توسط مصاحبه‌شوندگان. 92

4-4- جداول تجمیعی و تفکیکی.. 100

4-5- استنتاج فرضیه ­ها 110

4-6- مدل اجرایی تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری بیمه‌ای.. 111

4-6-1- بازیگران صندوق بیمه اتکایی.. 111

4-6-2- معاملات و تراکنشهای بین بازیگران. 113

4-6-3- مجمع صندوق.. 115

4-6-4- مدیر صندوق.. 115

4-6-5- مدیر ناظر. 116

4-6-6- متولی صندوق.. 116

4-6-7- مدیر ثبت… 116

4-6-8- بیمه‌گر واگذارنده 117

4-6-9- متعهد پذیره‌نویسی.. 117

4-6-10- بازارگردان. 117

4-6-11- حسابرس… 118

4-6-12- هیات مدیره صندوق.. 118

4-7- خدمات ارکان. 119

4-8- خلاصه فصل.. 120

فصل پنجم.. 122

5-1- مقدمه. 123

5-2- استنتاج فرضیه ­ها 124

5-3- ساختار عملیاتی تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری بیمه‌ای.. 125

5-3-1- مجمع صندوق.. 125

5-3-2- مدیر صندوق.. 125

5-3-3- مدیر ناظر. 125

5-3-4- متولی صندوق.. 125

5-3-5- مدیر ثبت… 126

5-3-6- بیمه‌گر واگذارنده 126

5-3-7- متعهد پذیره‌نویسی.. 126

5-3-8- بازارگردان. 126

5-3-9- حسابرس… 126

5-3-10- هیات مدیره صندوق.. 127

5-4- یافته‌های پژوهش… 127

5-5- محدودیتها و چالشهای موجود. 129

5-6- پیشنهادهای تحقیقات آتی.. 130

منابع و مآخذ.. 131

پیوست‌ها 136

 

چکیده:

پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. توسعه بیمه به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس­اندازهای بزرگ کمک می­ کند. هنگامی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی­شماری است.

هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ می­دهد و این حوادث، زیان­های مادی و جانی شدیدی را به مردم وارد می­ کند. میزان زیان­های بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارت­های وارده بر شرکت­های بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکت­های بیمه است؛ به طوری که در برخی مواقع شرکت­های بیمه با خطر ورشکستگی مواجه می­شوند. شرکت­های بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش می­گیرند تا از این بحران­ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک­ها بر روی خود بکاهند. اما باید توجه داشت که شرکت­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره­سازی محدودی دارند.

در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل، ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام “اوراق بهادارسازی ریسک” است. این اوراق به اوراق بهادار بیمه­ای معروف است. اوراق بهادارسازی ریسک­های بیمه­ای فرایندی نزدیک به بیمه اتکایی است.

از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریم­های مالی و بین ­المللی روبه­رو است و استفاده از ظرفیت بیمه­های اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می­ شود. هم­چنین در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا می­رود. بنابراین و با توجه به بررسی­ها و مطالعات انجام شده و جمع­آوری نظرات خبرگان با روش دلفی و تحلیل آن نظرات با تکنیک تم “صندوق سرمایه ­گذاری بیمه­ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی” پیشنهاد شد.

واژه‌های کلیدی: بیمه‌ی اتکایی، صندوق سرمایه‌گذاری، ضریب نفوذ بیمه، افزایش ظرفیت بیمه‌ اتکایی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رشد اقتصادی بدون توسعه مالی امکان­ پذیر نیست. توسعه مالی، ابزار، مؤسسات و بازارهای را در بر می­گیرد. در این میان، مؤسسات مالی بخش اساسی بازار مالی را تشکیل می­دهند. در واقع، این مؤسسات زمینه­ ساز رشد ابزار و بازار مالی هستند. بر پایه تحقیقات متعدد، مؤسسات و ابزارهای مالی، رابطه­ای مثبت با توسعه و رشد اقتصادی دارند و اغلب اقتصاددانان، رشد مالی را مقدمه­ای برای ایجاد جهش در فرایند توسعه اقتصادی می­دانند.

مؤسسات مالی با هدف­های ارائه خدمت به جامعه، تامین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می­پردازند. انواع خدمات مالی قابل ارائه توسط مؤسسات مالی، طیف گسترده­ای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش می­دهد. مؤسسات مالی در دو گروه واسطه­های مالی و مؤسسات تخصصی دسته­بندی می­شوند. در گروه واسطه­های مالی می­توان از بانک­های تجاری، اتحادیه­های پولی، بانک­های و مؤسسات پس­انداز، شرکت­های بیمه عمر و اموال، صندوق­های بازنشستگی را نام برد. در گروه دوم مؤسسات مالی تخصصی هستند؛ کارگزاران اوراق بهادار، شرکت­های تامین سرمایه و بانک­های رهنی از آن جمله­اند. بنابراین مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و… را به انواع مختلف دارایی­ های مالی عهده­دار هستند. ایفای این نقش علاوه بر این­که دارایی­ های موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتری می­بخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان­ پذیر می­سازد.

بازار مالی، بازاری است که دارایی­ های مالی در آن خلق، مبادله و داد و ستد می­شوند. اولین کارکرد بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقه­مند به سرمایه ­گذاری به افراد نیازمند به سرمایه است. دومین کارکرد آن توزیع ریسک بین ارایه­کنندگان وجوه و گیرندگان است که اصطلاحاً به آن پوشش ریسک می­گویند.  بر اساس کارکرد سوم داد و ستد بین خریداران و فروشندگان در بازار مالی، قیمت دارایی مورد مبادله را تعیین می­ کند و در نتیجه نرخ بازده دارایی مالی تعیین می­ شود. کارکرد چهارم بازار مالی ایجاد سازوکارتسهیل داد و ستد که به آن نقدشوندگی می­گویند، است. (Dixon Rob & Phil Holmes, 1995)

در بازار مالی، مؤسسات مالی در سه گروه بازار پول، بازار سرمایه و بازار پوشش ریسک فعالیت دارند. در این مجموعه گسترده، فعالیت انواع مؤسسات مالی در تأمین مالی، خدمات مالی و سرمایه ­گذاری، تقلیل و توزیع ریسک خلاصه می­ شود. مؤسسات بازارهای پول را بانک­های تجاری، بانک­های تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی تشکیل می­دهند. در بازار سرمایه، شرکت­های کارگزاری، شرکت­های سرمایه ­گذاری و شرکت­های تامین سرمایه عمده­ترین فعالان بازار هستند. بازار پوشش ریسک شامل مؤسسات خرید دین، بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی است. می­توان چنین نتیجه گرفت که بازار مالی در یک جامعه، در شرایطی مطلوب از سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک تشکیل شده است. ابعاد تکامل یافته این ساختار که بنا بر نظریه اقتصاددانان معاصر، به­ویژه ریبزنسکی (1985) در سه موقعیت تدریجی شکل می­گیرد، در بیشتر جوامع در حال توسعه با نارسایی­ها همراه است.

بر اساس نظریه فازهای توسعه­یافتگی مالی که اولین بار در سال 1985 توسط ریبزنسکی، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد، کشورهای جهان را در یکی از فازهای سه­گانه قرار داده است. او معتقد است، هر قدر اقتصاد تکامل یافته­تر باشد، بازار مالی آن نیز در فاز تکامل یافته­تری متجلی می­گردد.

فاز اول “بانک­محوری” نام دارد. در این وضعیت که اغلب کشورهای در حال توسعه در آن قرار دارند، بانک­ها به عنوان منابع انحصاری تامین مالی در کنار بعضی تشکیلات محدود سرمایه ­گذاری فعالیت دارند و توسعه مالی در ابعاد فراگیر دیده نمی­ شود. در این موقعیت، بازار مالی به طور عمده منحصر به شبکه بانکی تشکیل دهنده بازار پول است و بازار سرمایه در این وضعیت در افق محدود، با شعاع عمل ضعیف و در قلمرو سیستم بانکی فعالیت می­ کند.

فاز دوم با عنوان”بازار محوری” بیان شده است. معمولاً در کشورهایی قابل مشاهده است که از نظر اقتصادی با توسعه مالی همراه هستند و به همین علت در آن­ها ارائه تسهیلات و تامین مالی بانک­ها منحصر و محدود نیست. در این حالت شبکه گسترده تامین مالی و سرمایه ­گذاری متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است.

بر خلاف فاز اول و دوم، در فاز سوم یا در شرایط استقرار سیستم مالی “کاملاً بازار” محور هر سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک فعال هستند و علاوه بر انواع مؤسسات پولی و مالی، نهادهای تقلیل و توزیع ریسک و بیمه­ای حضور فعال دارند. در نتیجه موجب توسعه بازارهای مالی شده و روند سرمایه ­گذاری و نقدشوندگی را تسهیل می­ کند. این  بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک و سرمایه ­گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه ­گذاری می­ کنند. (Rybczinski, 1985)

بازار مالی به منظور تأمین نیازهای سرمایه ­گذاران در این بازار به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع سرمایه ­گذاران باشد. بازارهای مالی از نظر سررسید ابزارهای مالی مورد استفاده در آن به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شوند. در بازار پول اوراق بهادار با سررسید کمتر از یکسال مورد معامله قرار می­گیرد؛ در حالی­که در بازار سرمایه اوراق با سر رسید بیش از یک سال مورد داد و ستد قرار می­گیرند. فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه “instrument” را به‌عنوان ابزار مالی شناخته و آن را به‌عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می­ کند.

امروزه، انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار می­گیرند:

  1. ابزارهای سرمایه­ای (مالکیتی)
  2. ابزارهای استقراضی (بدهی)
  3. ابزارهای مشتقه
  4. ابزارهای ترکیبی

هم­چنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده­تر و متنوع­تر می­شوند، پیوسته ابزارهای مالی جدید به‌ویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار می­گیرند.

وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می­آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه­های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می­ کند. برای ابزارهای مالی می­توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه ­گذاری هستند، به کسانی که به این وجوه برای سرمایه ­گذاری در دارایی­ های حقیقی نیاز دارند.

دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می­ دهند که ریسک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه ­گذاری در دارایی­ های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه­کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود.

سوم، ابزارهای مالی وسیله­ای برای تجمیع به شمار می­روند. افزودن و انباشت پس­اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح­های بزرگ سرمایه ­گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک­ناپذیر نظام مالی است، امکان­ پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی­ های مالی وجود نداشت، این امکان برای خانوارها پدید نمی­آمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه ­گذاری نمایند. (دایره المعارف حسابداری )اوراق بهادارسازی یک ابزار مالی است که مهم­ترین کاربردهای آن در تامین مالی و نیز انتقال ریسک می­باشد. (Keys, B. T, Mukherjee. A, Seru, A & V Vig, 2008) اوراق بهادرسازی فرایندی است که طی آن دارایی­ های یک موسسه به طریقی از ترازنامه آن حذف می­ شود و در عوض وجوه توسط سرمایه­ گذارانی که یک ابزار مالی قابل معامله را به مالکیت خود در می­آورند، تامین می­ شود. (Frank J, 2008)

تعداد صفحه : 160

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.