معماری و شهرسازی

پایان نامه طراحی ساختمان اداری شهرداری ایلام

متن کامل پایان نامه رشته :معماری

عنوان : طراحی ساختمان اداری شهرداری ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

گروه معماری

عنوان پایان‌نامه:

طراحی ساختمان اداری شهرداری ایلام

استاد مربوطه:

جناب آقای مهندس شهامت

تابستان1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

فصل اول: تعاریف وكلیات

اداره 15

نظام یا سیستم. 15

تاریخچه نظام اداری در جهان. 15

نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران. 15

دوران قبل از اسلام. 16

نظام اداری مادها 16

دوران هخامنشیان. 16

دوران تسلط مقدونی ها بر ایران. 17

دوره اشکانیان. 17

دوران ساسانیان. 17

سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام. 17

دوران امویان. 17

دوران عباسیان. 18

دوران تیموریان. 18

دوران صفویان. 18

دوران افشاریان. 18

دوران قاجاری ها 18

دوران پهلوی.. 19

جمهوری اسلامی ایران. 19

فصل دوم:  بررسی نمونه های مشابه

شهرداری تهران. 21

ساختمان شهرداری تبریز. 24

ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین.. 27

ساختمان اداری سویس ری.. 31

مراحل طراحی بنا 32

فصل سوم: مبانی نظری طرح

از بلدیه تا شهرداری.. 36

ضرورت تغییر سیستم‌ها و روش های انجام کار دستگاه های اداری.. 38

نقش روش های نوین و مکانیزه اداری در بهبود نظام اداری.. 38

ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری.. 39

عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداری.. 40

بررسی کمیت سطوح در یک ساختمان اداری.. 41

برنامه کالبدی یک ساختمان اداری.. 41

تقسیم بندی 4 گانه بر اساس الگوهای کلی ارتباطی.. 42

الگوی ناحیه ای.. 42

الگوی خطی.. 42

الگوی شعاعی.. 43

الگوی حیاط مرکزی.. 43

فصل چهارم: بسترطرح ومطالعات سایت

استان ایلام. 47

بررسی موقعیت شهرستان ایلام. 47

وضعیت اقتصادی.. 47

بررسی وضعیت اقلیمی استان ایلام. 48

آب و هوای منطقه. 48

اقلیم استان. 50

پراكندگی بارش در استان ایلام. 50

دمای هوا در استان ایلام. 51

میزان بارندگی.. 51

روزهای یخبندان. 51

بادهای مسلط.. 51

رطوبت نسبی.. 52

ادبیات قومی استان. 52

صنایع دستی.. 53

فصل پنجم:  استانداردها و ریز فضاها

مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه. 55

مساحت زیر بنا 55

جمعیت اداری.. 55

مساحت سرانه. 55

مساحت سرانه زیر بنا 55

مساحت سرانه زیربنا 55

مساحت سرانه خالص زیر بنا 56

ضریب گردش طبقات تیپ… 56

سهم تاسیسات از زیر بنا 56

سرانه مصرف گرما (سرما) 56

سرانه پارکینگ( سرپوشیده) 57

ضرایب گردش… 57

ضریب گردش افقی.. 57

ضریب گردش عمودی.. 57

مساحت سرانه ناخالص زیربنا 58

ملاحظات برنامه ریزی.. 58

فضا و مصالح.. 59

ساختارهای سقف… 60

طراحی مدولار. 62

شبکه های طراحی.. 62

شبکه های شکل دهی عمودی.. 63

ستون ها 63

شبکه شکل دهی افقی.. 63

شبکه های اثاثیه. 64

شبکه های ساختمانی و تاسیساتی.. 64

تعیین قطعات منظم برای فضاهای کار. 64

سیرکولاسیون. 66

راهروها 66

پلکان ها 67

مبلمان اداری.. 67

وسایل و لوازم کار اداری.. 70

الف)  موقعیت ها 70

ب)  انتخاب اثاثیه. 70

وسایل کار درایران. 70

ملاحضات در چیدمان. 71

تنظیم فضا با تغییرات… 72

طراحی محل و میدان کار از دیدگاه آنتروپومتری.. 73

عملکرد فضائی و محدودیت ها 73

آثار عوامل طبیعی بر انسان. 74

دمای محیط.. 74

سرو صدا 74

نور. 75

نور طبیعی.. 75

نور مصنوعی.. 76

رنگ… 77

بافت… 79

دید های خارجی و داخلی.. 80

زیبا شناسی.. 82

فرم. 82

حفاظت و امنیت… 82

الف)  حفاظت… 82

ب)  توصیه های حفاظت و ایمنی.. 83

اقدامات آکوستیکی.. 83

توصیه‌های روان شناسی محیط کار. 84

ازدحام و مسائل مربوط به فضای شخصی.. 86

فصل ششم: سیر تکوین ایده وروند طراحی

شهرایلام. 89

سایت انتخاب شده 89

تحلیل سلیت… 90

سیرتکوین حجم. 90

فصل هفتم: آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط

منابع وماخذ. 93

 

چکیده

نظام اداری با توجه به نقش خدمات رسانی به جامعه اداری پیچیدگیهای فراوانی دارد و لازم است در کنار نیروی انسانی ورزیده و آموزش دیده از تکنولوژی، بعنوان یک ابزار کارآمد استفاده نمائیم و روش های مکانیزه را به خدمت بگیریم، زیرا روش های مکانیزه تا حدود زیادی می تواند در تحول و افزایش راندمان کار مؤثر باشند .

ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری یکی از معضلات نظام اداری کشور روش های اجرای آن می‌باشد این روشها از آنجا که اغلب قدیمی بوده و هیچگاه به صورت مستقل و هماهنگ باسایر سازمانها مورد بررسی قرار نگرفته‌اند ، موجب آن گردیده که سازمان های اداری کشور با روش های فعلی پویایی لازم را نداشته و دارای کارایی لازم با نیازهای جامعه نباشند . بررسی روش های اداری کشور و بکار بردن روش های نوین بجای روش های قدیمی و سنتی از اموری است که جهت تحول سیستم اداری لازم بنظر می رسد .

طرح جا و مکان از اولین موضوعاتی است که در تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روش های اداری مورد نیاز در یک مجتمع اداری – خدماتی پرداخته شود .

منطبق نبودن جا و مکان با وظایف یک سازمان باعث کندی و تراکم در کارها می‌شود . لذا با بکار بردن اصول صحیح طرح جا و مکان می‌توان به بهبود روش های انجام کار و افزایش کارآیی اثربخش سازمان کمک کرد، بطوریکه طراحی صحیح و تخصیص فضای مناسب به کارکنان می تواند نتایج مثبت زیر را به همراه داشته باشد :

  • ایجاد رفاه و راحتی برای کارکنان در محل کار
  • افزایش بازدهی و سهولت انجام کار
  • کاهش زمان انجام کار
  • جلوگیری از تراکم و وقفه در کارها
  • کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای
  • حداکثر استفاده از جا و مکان در تسهیل جریان امور
  • ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ارباب رجوع

فصل اول:

تعاریف وكلیات

اداره

دیر زمانی نیست که واژه اداره، مشتمل بر مفهوم جایگاه فیزیکی و یا نوعی ساختمان شده است. این ادارات قالب فیزیکی معینی برای عملکرد خود ندارند. در این گونه ادارات، مفهوم عمل تحقق می یابد در واقع اداره عبارتست از نظام اجتماعی خاص که براساس آن عده ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدف های نسبتاً مشخص با یکدیگر همکاری می کنند. بدین معنی که تصمیم هایی اتحاذ می نمایند و تصمیم هایی را به مرحله اجرا در می آورند.

نظام یا سیستم

مجموعه ای از افراد است که با ارتباط و همبستگی متقابل مجموعه واحدی را تشکیل می دهند و نقش معینی را ایفا می کنند. هر نظامی در درون خود از خرده نظام هایی تشکیل می شود.

تاریخچه نظام اداری در جهان

سیستم سازماندهی اداری اولین بار در مصر ایجاد گردید. دولت جهت کنترل امور زیر بنایی عمومی و راه های ارتباطی خصوصاً عبور و مرور از رود نیل نیازمن وضع مقررات و ایجاد تشکیلات اداری بود.

در چین باستان نیز با بهره گرفتن از تعالیم کنفوسیون در خصوص وظایف دولت شالوده امور بروکراتیک بنا نهاده شد که این تعالیم مورد استفاده و تقلید پاره ای از کشورها از جمله انگستان قرار گرفت.

بتدریج با پیشرفت جوامع و گسترش فعالیت های گوناگون اجتماعی ضرورت ایجاد قوانین و سازماندهی در این جوامع امری اجتناب ناپذیر شد و رفته رفته ادارات دولتی و خصوصی شکل گرفت. نظر عموم بر این است که تاریخ ظهور ساختمان های اداری بزرگ به اوایل قرن 19 در اروپا و امریکا باز می گردد.

نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران

تاریخ تحولات نظام اداری ایران به 2 دوره قبل و بعد از اسلام تقسیم می شود.

تعداد صفحه : 93

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.