معماری و شهرسازی

پایان نامه دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی شهرستان ملایر

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

عنوان :دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی  شهرستان ملایر

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک          

گروه فنی  مهندسی

 

«گزارش نهایی طرح پژوهشی»

 

دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی  شهرستان ملایر

 

 

مجری:

 

سال اجرا: 1394 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

 

فصل اول. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله: 3

1-3 تعاریف وتاریخچه آموزش در ایران. 4

1-3-1 انسان وفضا 4

1-3-2 تعلیم و تربیت در ایران باستان. 4

1-3-3 اهداف مهم آموزش و پرورش در ایران باستان. 4

1-3-4 محاسن و معایب تعلیم و تربیت در ایران باستان. 5

1-3-5 هدف از آموزش و پرورش.. 6

1-3-5-1 انواع آموزش.. 6

1-3-6 رابطه بین دانشگاه ها 6

1-3-7 ارتباط دانشكده با شهر 7

1-3-9 نتیجه. 7

1-4 تقسیم بندی فضاهای آموزشی. 7

1-5 سابقه ی آموزش عالی در ایران. 8

1-6  سابقه آموزش عالی در استان همدان. 11

1-7 دانشگاه آزاد اسلامی. 12

1-8 سابقه دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور 13

1-9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 13

1-10 آموزش سنتی معماری. 14

فصل دوم. 15

2-1 دانشگاه هاروارد 16

2-2 تاریخچه دانشگاه هاروارد 16

2-2-1 امور تشكیلاتی و اداری. 17

2-3 دانشگاه هاروارد 1646. 17

2-3-1 موزه‌ها و کتاب‌خانه دانشگاه 20

2-3-2 نتیجه گیری(دانشگاه هاروارد) 20

2-4 باهاوس.. 24

2-5 دستاورد های باهاس.. 28

2-6 بررسی نمونه اهای داخلی. 29

2-6-1 پردیس هنرهای زیبا 29

2-6-2 تاریخچه. 29

2-6-3 فعالیت های آموزشی. 30

2-6-4 امكانات آموزشی. 30

2-6-5 مدرسه ی ایرانشهـــــر 30

2-6-6 تاریخچه ساختمان دبیرستان. 31

2-6-7 نوع بهره برداری و خصوصیتهای بارز بنا 32

2-6-8 تحلیل  مدرسه ی ایرانشهـــــر: 33

2-7 مدرسه قدسیه ی اصفهان. 39

2-8 تحلیل مدرسه ی قدسیه ی اصفهان. 41

2-9 نتیجه گیری. 42

فصل سوم. 44

3-1 ضوابط و معیار های طراحی دانشکده معماری. 45

3-1-1 عملکرد ها 45

3-2 آموزشی-تئوری. 45

3-2-1 کلاس درس.. 45

3-3 آموزشی-عملی. 49

3-3-1 آتلیه ها: 49

3-4 کارگاه ها 51

3-5 بخش فرهنگی-رفاهی. 53

3-5-1 کتابخانه. 53

3-5-2 سالن مطالعه. 54

3-5-3 محل برگه دان. 54

3-5-4 مخزن کتاب.. 55

3-5-5 نماز خانه. 56

3-5-5-1 وضو خانه. 56

3-5-6 فضای نمازخانه. 56

3-5-7 سالن اجتماعات.. 56

3-5-7-1 فضای سالن. 56

3-5-8 سالن انتظار 57

3-5-9 بخش اداری. 57

3-5-9-1 اتاق رئیس دانشگاه 57

3-5-10 اتاق معاون. 58

3-5-11 معاون آموزشی. 58

3-5-12 مالی(حسابداری) 58

3-6 فضاهای ارتباطی در فضاهای اداری. 59

3-6-1 فضاهای ارتباطی افقی. 59

3-6-2 محدوده گام. 60

3-6-6 فضاهای ارتباطی عمودی. 60

3-7 آمفی تئاتر 60

3-8 کتابخانه. 62

3-9 محاسبه سرانه ی آموزشی. 64

3-9-1 سرانه ی اتاق اساتید. 65

3-9-2 بخش آموزشی. 65

3-10 جمعیت هیأت علمی – كاركنان –  وخدمات.. 66

3-10-1 بخش آموزشـــــی. 68

3-11كمك آموزشـــــی. 69

3-12 اداری عمومی. 71

3-12-1 خدماتی. 71

3-12-4 بخش آموزشی. 72

فصل چهارم. 74

4-1 چکیده 75

4-1-1 فرهنگ.. 75

4-2 اقلیم و معماری. 76

4-3 سنن اجتماعی و قومی در معماری. 76

4-4-1 قسمت بیرونی. 77

4-4-2 قسمت اندرونی. 78

4-5 هشتی سازی در بناهای مسکونی. 80

4-6 اثر معماری سنتی بر حرارت محیط. 82

4-7 اقلیم و معماری. 85

4-8 تابش آفتاب.. 86

4-10 اثر تابش آفتاب بر ساختمان و محیط اطراف آن. 87

4-11 تأثیر پشت بام در دمای ساختمان. 89

4-12 ارتفاع فضاها 91

4-13 اثر تابش خورشید. 92

4-14 تأثیر سایه بان بر روی پنجره 93

4-15 اثر سایه بان های متحرک.. 93

4-16 اثر رطوبت در ساختمان. 94

4-17 اثرات آب باران در ساختمان. 95

4-18 اثر باد بر ساختمان. 95

4-19 تقلیل دادن شدت باد 96

4-20 اقلیم شناسی ایران. 98

4-21 معماری بومی اقلیم سرد 98

4-22 ناحیه سرد 99

4-23 معماری مناطق سرد 99

4-24 فرم ساختمان و اقلیم. 100

4-25 ورودی. 103

4-26 آب در بنا 104

4-27 استفاده در حمام. 105

4-28 خانه رهبری، تبریز 105

فصل پنجم. 126

5-1 مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم، بازپرداخت میراث و خاک.. 127

5-2 اتووود کلاسیک ـ موسسه ی امور اداری هنر: احمدآباد (هندوستان) ـ لویی کان. 136

فصل ششم. 157

6-1 خصوصیات اقلیمی. 158

6-1-1 خصوصیات كلی شهرستان ملایر 158

6-1-1-1 ویژگی ها و خصوصیات طبیعی و جغرافیایی. 158

6-1-2 تقسیمات كشوری. 158

6-1-3 ناهمواری ها 158

6-2 ویژگی های اقلیمی. 159

6-3 مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی. 159

6-4 مطالعات سیاسی – اقتصادی. 160

6-5 ویژگی های اجتماعی و جمعیتی شهرستان ملایر 161

6-6 سواد 162

6-7 نقشه ی پایه ی تقسیمات سیاسی استان همدان. 163

6-8 نقشه ی دسترسی های استان همدان. 164

6-9 نقشه ی تقسیمات شهرستان ملایر 165

6-10 تابش آفتاب: 166

6-11 فرم ساختمان در اقلیم مناطق سردسیر 167

6-12 نتیجه معماری از مطالعات اقلیمی. 174

6-13 معرفی و تحلیل سایت.. 175

6-13-1 موقعیت پروژه نسبت به ساختمان های اطراف.. 176

6-13-2 باد های منطقه. 177

6-14 تابش نور خورشید. 178

6-14-1 تابش آفتاب.. 179

6-14-2 دما 180

6-14-3 صوت.. 181

6-14-4 انطباق مکان واحد آموزشی با استانداردهای آموزشی. 181

6-14-5 مکانیابی کاربری های آموزشی وشعاع دسترسی. 182

6-14-6 دسترسی. 182

6-14-7 دسترسی پیاده( بدون وسیله نقلیه) 182

6-14-8 دسترسی سواره 183

6-14-9 کاربری آموزشی و کاربری های دیگر 183

6-14-10 شیب منطقه: 185

6-14-11 بررسی منطقه از لحاظ گسل های منطقه: 186

6-14-12 ریزش کوه و بهمن: 186

6-14-13 بررسی باد های منطقه: 186

6-14-14 صوت: 187

6-14-15 دسترسی: 187

6-14-16 دسترسی پیاده و سواره: 187

6-14-17 کاربری آموزشی و فرهنگی: 187

6-14-18 کاربری آموزشی و فضای سبز: 188

فصل هفتم. 189

فصل هشتم. 190

8-1 تأسیسات.. 191

8-2 فواید استفاده از سیستم گرمایش كفی. 191

8-3  تهویه. 198

8-4  فاضلاب.. 199

8-5 سیستم اطفاء و اعلام حریق. 200

8-6  سقف كاذب.. 201

8-7 انواع سقف كاذب.. 201

8-8 درزهای انبساط و انقطاع. 201

8-9 آكوستیك.. 202

8-10 سیستم صوتی. 202

8-11 تهویه مركزی. 202

8-12  نورپردازی و روشنایی سالن ها 203

8-13 سازه 205

8-14 معرفی و نحوه اجرای سقف کوبیاکس.. 205

8-15 مفهوم کوبیاکس.. 206

8-16 انواع کیج ماژول: 206

8-16-2 قابلیت های دیگر کوبیاکس.. 209

8-16-3  روش اجرای کوبیاکس.. 210

8-16-4 دال تخت کوبیاکس: 216

8-17 ایزولاسیون سقف در برابر صدای پا در دپارتمان های آموزشی. 218

منابع و ماخذ. 219

منابع فارسی. 220

منابع لاتین. 222

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

 

 

فهرست شكل ها (نمودارها)

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

 

 

چكیده

این پایان نامه در راستای توجه به سازگاری این مجموعه با اقلیم و بوم شهرستان ملایر و خدمت به این شهرستان شکل گرفت. این پژوهش به ارتباط میان اقلیم،بوم و معماری در طراحی دانشکده معماری می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق، نقش و جایگاه اقلیم وبا توجه به رویکرد بومی شهرستان بوده، به روش های همزیستی بنای دانشکده و اقلیم از طریق پاسخگویی به شرایط منطقه و  تاثیرات آن بر طراحی های دانشجویان این رشته هنری از لحاظ روحی و روانی است.

روش پژوهش در این تحقیق مبتنی بر پژوهش استدلال منطقی است. این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که عوامل اقلیمی و بومی بودن درطراحی معماری دانشکده  تخصصی معماری با رویکرد معماری بومی هر منطقه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر سازگاری ساخته های بشری با عوامل طبیعت و نیازهای ذاتی انسان، به گونه ای كه باعث ایجاد فضایی مناسب به لحاظ روان شناختی و زیبایی شناسی در طراحی این دانشکده معماری شود تا بتواند جوابگوی  نیازهای روحی و روانی دانشجویان باشد دیده نمی شود. برخلاف دانشکده های تخصصی معماری مدرن امروزی با توجه مجموعه طراحی شده می توان به ارتباط تنگاتنگ و متقابل طبیعت و معماری پی برد و از طرفی  بیشتر از فرم، باید به دنبال معنا بود و اصولی را كه متضمن رشد، تكامل و زندگی ارگانیزم ها در محیط است، جستجو نمود و حضور روح طبیعت در معماری است كه به ارتقاء و تجلی آن خواهد انجامید.

واژگان کلیدی: طراحی دانشکده، معماری بومی، اقلیم، شهرستان ملایر

 

فصل اول

مقدمه

 

1-1 مقدمه

تلاش این پروژه و خط سیر ویژه ای که در این تحقیق دنبال می شود، انطباق ساخت و ساز های جدید با معماری بومی و بازتاب آن در دانشکده معماری مدنظر می باشد.

معماری به شیوه درک زندگی اجتماعی کمک می کند، آنچه که در این مجال به دنبال آن هستیم و به عنوان مسأله ما طرح شده است، طراحی دانشکده هنر و معماری با تکیه بر شاخص های معماری بومی است.

ضرورت توجه به این مطلب با دانستن اینکه، در شهرستان ملایر دانشکده  معماری به طور خاص برای این موضوع طراحی نشده اند و یا در هنگام طراحی به این موضوع توجه نشده است بیشتر مشخص می شود. اگر دیسیپلینی وجود داشته باشد که بتوان تکامل بشر را کاملاً و به روشنی در آن مشاهده کرد آن دیسیپلین معماری است. برای مقابله با این معضل باید معماری گذشته را درک و منطبق بر شرایط امروزی کرد. با توجه به رشد شهرنشینان دیگر مانند گذشته و به روش های سنتی نمی توانیم بناهای معماری خلق کنیم چون هم نیاز ما از فضاهای معماری عوض شده اند و هم روش های ساخت سنتی پاسخگو نیستند، اما می توان با توجه به فناوری های نوین معماری بومی را به زبان امروز ترجمه و تبدیل کرد. چگونگی به کارگیری اصول، مبانی و الگوهای معماری ایرانی و تبدیل آنها به خط و طرح ؛ پایان بخش مباحث نظری استاد میر میران است. از نظر او اگر چه ما در معماری ایرانی ترکیب و تکثیر اشکال و پیچیدگی آنها را داریم اما می توان به اصول و مبانی و الگوهایی دست یافت که حضور دائم در معماری داشته و با صورتهای گوناگون و تکامل یافته، خود را نشان داده اند. شناخت گذشته موجب درک زمان حال است در حالیکه آینده بازتاب گذشته ای است که زمان حال آنرا مشروط کرده باشد.

 

 

1-2 بیان مسئله:

امروزه با هرکس درباره معماری بومی به گفت و گو نشینیم بی اختیار به ورق زدن دفتری می پردازند که سخن ها و شکل هایی از گذشته در آن نوشته آمده و منقوش اند. امروزه همه به معماری بومی به عنوان میراثی از گذشته ها می نگرند، و حتی این شک را به خود راه نمی دهند که آنان نیز همین امروز هم می توانند زاینده معماری ای باشند حاوی آن دسته از زیبایی ها و جاذبه ها و ترنم ها که این عنوان به خاطر می آورد. معماری بومی چیزی نیست که ما نتوانیم امروزه بیافرینیم، و چیزی نیست که دیگران بسیار پیش از ما ساخته و دیگر کسی  را توان آفرینش نباشد. معماری بومی یعنی مجموعه واحدهای شهری که در سرزمینی معین گرد هم آمده اند و با هماهنگی هایی که در زمینه شکل، زمینه حجم گذاری یا، » پلان و لومتریک» در زمینه کاربری، در زمینه رنگ آمیزی و آهنگ سطوح پر و خالی و… هماهنگی هایی را در بر دارند.

معماری گذشته ما دارای هویت بوده چرا که متناسب با فرهنگ،اقلیم، کاربران و منطقه طراحی می شد، که در آن آرامش و راحتی احساس می شد ولی امروزه هیچ رنگ و بویی از این معماری و خطوط در ساختمانها مشاهده نمی شود. معماری امروز نه تنها انعکاس دهنده فاکتورهای بومی، محله ای، منطقه ای و اقلیمی سایت خود نیست بلکه از پتانسیل های فرهنگ اقتصادی نیز بی بهره است. بی شک این معماری نه تنها هویت بومی و محله ای را تقویت نمی کند بلکه در مسیر حرکت جهانی تک قطبی و یک صدا و یک فرهنگ در حال حرکت است.در صورت عدم درک فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی فضا، فضا را به درستی نفهمیده یا در آن احساس راحتی نخواهیم کرد. در اینصورت از « ناهمخوانی فضا با انسان» سخن به میان می آید. نا همخوانی فضا با انسان موجبات عدم ارتباط یا ضعف ارتباط آن دو را فراهم می آورد و بین فرد و فضا ناهمخوانی عامل هویتی پیدا نمی شود. در صورت عدم ارتباط مابین فرد و فضا فرد با حادثه ای به نام« بحران هویت» مواجه می شود. مردم به فضاهای هویت مند نیاز دارند تا به آنها تعلق داشته باشند.

1-3 تعاریف وتاریخچه آموزش در ایران

1-3-1 انسان وفضا

روابط میان موجودات زنده و فضایی كه در آن به زندگی و كار و تحصیلات مشغول است این طور نیست كه به طور غریزی شكل گرفته باشد بلكه بیشتر اكتسابی است و به طور ناخودآگاه و ناخواسته به صورت الگوهای خطری نوع واكنش انسانها را نسبت به پدیده ها و وقایع جهان به طوری كه توسط پیشینیان و یا اجدادشان شكل گرفته است از قبل شكل گیری می شود مانند ترس از تاریكی ترس از بلندی. بیم از تنهایی همگی از تجربیات پیشینیان نشأت گرفته و به فرد می رسد.شكل گیری های  فردی است كه قالب های شكل گرفته رفتاری جامعه را نشان می دهد.

1-3-2 تعلیم و تربیت در ایران باستان

در ایران باستان وضع به خصوصی وجود داشت و تعلیم و تربیت در زمان ها و دوره های مختلف در مكان هایی متفاوت انجام می گرفته است به طور مثال در زمان هخامنشیان در خانواده آتشكده و آموزشكده های درباری و در زمان سامانیان دبستان ودانشگاه هم به آنها افزوده می شده است (میر شکرایی ش 13و14)

تعداد صفحات:235

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.