مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه تعیین مهمترین نقاط قوت پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشاورزی

عنوان : تعیین مهمترین نقاط قوت پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این تحقیق به تدوین استراتژی های تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته استان کرمان  با بهره گرفتن از مدلSWOT  پرداخته شده است، ابتدا به بررسی وضعیت پسته ایران با تأکید بر پسته صادراتی استان کرمان و عملکرد آن طی چند سال اخیر پرداخته شده و بعد مساله تبلیغات بررسی شده است. سپس با بهره گرفتن از ماتریسSWOT  استراتژی های مربوط به تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان تدوین شده است.

اهداف تحقیق عبارتند از :

1- تعیین مهمترین نقاط قوت پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان

2- تعیین مهمترین نقاط ضعف پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان

3- تعیین مهمترین فرصتهای پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان

4- تعیین مهمترین تهدیدهای پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان

5- پیشنهاد استراتژی مناسب با توجه به این نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان

روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات این تحقیق کتابخانه ای و پرسشنامه ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون آماری میانگین یک دامنه ای (آزمون t یک متغیره)  و ماتریس عوامل داخلی و خارجی و سپس ماتریس نهایی SWOT می باشد.

نتیجه گیری: بعد از اولویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات با بهره گرفتن از تحلیل SWOT  راهبردها و راهکارهایی در  امر تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان ارائه شده است.

فصل اول

       کلیات تحقیق

1-1. مقدمه   

تردیدی نیست كه بازرگانی خارجی از اركان سیاسی اقتصاد هر كشور محسوب می گردد. در این زمینه صادرات [1] نقش اساسی و تعیین كننده را در استقلال و تعالی اقتصادی دارد و سیاست توسعه صادرات بخشی از سیاست بازرگانی خارجی كشورها را تشكیل می دهد و دست یابی به آن مورد نظر تمام كشورها می باشد. اهمیت صادرات غیر نفتی برای كشور ما بر هیچ كس پوشیده نیست. صادرات محصولات كشاورزی نقش عمده ای در صادرات غیر نفتی داشته و صادرات این بخش نسبت به بخش های دیگر از ثبات بیشتری برخوردار است.

پسته به عنوان یک محصول استراتژیک جایگاه خاصی میان تولیدات ایرانی دارا است و پس از فرش یكی از مهم‌ترین اقلام صادرات غیرنفتی كشور است. در شرایط كنونی حدود 41 درصد از تولید و بیش از 60 درصد از صادرات جهانی پسته در اختیار كشور ما بوده و درآمد ارزی حاصل از صادرات پسته به بیش از یک میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود (فائو، 2009).

بخش صادرات ایران به علت عدم وجود یک سیستم بازاریابی[2] و بازرگانی مناسب و كارا نتوانسته است به خوبی توسعه یابد. به طوری كه در اغلب موارد كالا و خدمات صادراتی ما با وجود برخورداری از كیفیت مطلوب و حتی فراتر از استانداردهای جهانی[3] به دلیل نبود یک سیستم مناسب تبلیغاتی و اطلاع رسانی در بخش مبادلات خارجی جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست نیاورده است، در اغلب موارد بازرگانان به جای افزایش صادرات، زمینه را برای افزایش واردات مهیا كرده اند. زیرا صادركنندگان به جای تبلیغ در مورد كالای صادراتی خود از طریق روش های علمی در بازارهای هدف، كالاهای ساخت آن كشور را در دامن كشور تبلیغ
نموده اند و باعث افزایش مصرف این كالاها شده اند. از طرف دیگر به علت ورود افراد ناآشنا و دلالان در امر صادرات، سهم صادرات ما را در برخی از بازارهای جهانی كاهش داده است. البته عدم اطلاع دقیق تولید كنندگان كشور از شرایط و اوضاع بازارهای جهانی نیز مزید بر علت شده تا سهم از این بازارها كاهش یابد.

 

 

با توجه به مطالب فوق می توان گفت كه در صورت اصلاح ساختار تولید در كشور و حمایت از صنایعی كه دارای مزیت رقابتی و نسبی در بازارهای جهانی هستند، جهت تحقق توسعه صادرات غیرنفتی، فعال نمودن دفاتر بازرگانی یا نمایندگی های متعدد بازرگانی در كشورهای مختلف، انجام تحقیقات بازاریابی خارجی، ایجاد نمایشگاه های داخلی و خارجی برای معرفی توانمندی های اقتصادی كشور، استفاده از آمار و اطلاعات لازم در ارتباط با حجم تجارت جهانی، ایجاد مراكز مطالعاتی در كشورهای هدف برای آشنایی با سلیقه و ترجیحات مصرف كنندگان در آن كشورها و آگاهی از شرایط بازارهای جهانی جهت افزایش سهم تجارت خارجی ایران در این بازارها از اهمیت خاصی برخوردار است لذا متولیان امر در توسعه صادرات به ویژه وزارت بازرگانی باید به این مهم توجه داشته باشند كه توجه به مقوله بازاریابی می تواند در افزایش درآمدهای ارزی وتحقق اهداف توسعه صادرات نقش موثری ایفا نماید. البته باید به این نكته اشاره كرد كه بدون اصلاح ساختار تولید و از بین بردن قوانین دست و پا گیر كه مانع تولید سالم و رقابتی در ایران می شوند مقوله بازاریابی نمی تواند نقش موثری در توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشد بلكه تولید كنندگان ایران باید به فكر تقویت مزیت نسبی و رقابتی خود جهت تولیدات با كیفیت[4] بهتر و هزینه كمتر باشند تا بتوانند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند در آن صورت تسخیر بازارهای جهانی از طریق بازاریابی مدرن سهل و دست یافتنی است .

هدف اصلی این تحقیق تدوین استراتژی تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته بر اساس مدل
[5]SWOTمی باشد كه در نهایت به تعیین مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید تبلیغات پسته استان كرمان و تدوین استراتژی مناسب با این نقاط می پردازیم.

1-2. بیان مساله

  • تبلیغات یکی از ابزارهای ارتباطی می باشد که شرکتها برای آگاهی دادن، متقاعد کردن و یادآوری
    کالا ها و خدمات خود استفاده می کنند. از دیدگاه بازاریابی، تبلیغات یکی از مولفه های ترویج[6] و ترویج نیز یکی از عناصر آمیخته بازاریابی[7] می باشد لازم به یادآوری است که سایر عناصر ترویج در کنار تبلیغات عبارتند از : ترویج فروش، روابط عمومی، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم می باشند. بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان جایگاه تبلیغات را در بازاریابی شناخت زیرا به قول فیلیپ کاتلر[8] یکی از علمای برجسته بازاریابی برخی به اشتباه بر این پندارند که بازاریابی یعنی تبلیغات و فروش، بلکه چنین نیست و تبلیغات تکه ای کوچک از کوه یخ بازاریابی می باشد (کاتلر1379).
  • در رابطه با تعریف تبلیغات، از تبلیغات، تعاریف متعددی ارائه گردیده است. به طور کلی تبلیغات درلغت به معنای رساندن پیام از شخصی به شخص دیگر می باشد و از لحاظ تکنیکی عبارت است از هر نوع معرفی غیرشخصی و ترویج ایده ها، کالاها و خدمات در مقابل پول که یک فرد یا موسسه مشخص آن را انجام می دهد. برای تهیه و تنظیم یک برنامه تبلیغاتی برای یک شرکت یا یک موسسه باید در رابطه با 5 مورد مهم تصمیم گیری نمود که به5M معروف هستند و عبارتند از هدف[9]، بودجه[10]، پیام تبلیغ[11]، نوع رسانه[12] و ارزیابی تبلیغ[13] و از آنجایی که هزینه تبلیغات نسبت به سایر هزینه ها بسیاربالا می باشد و از طرفی تبلیغات نگرش مثبت یا منفی در بین مشتریان و یا مصرف کنندگان درباره کالا یا نام سازمان ایجاد می نماید امروزه تبلیغات بیشتر از قبل مورد توجه شرکتها قرار گرفته است. هدف از این تحقیق تدوین استراتژی های تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته استان کرمان با بهره گرفتن از مدل SWOT  می باشد.

صادرات غیرنفتی نقش شایانی در رشد تولید داخلی، افزایش اشتغالزایی و نیز افزایش پس انداز داخلی دارد. پسته به عنوان یکی از مهمترین اقلام صادرات غیر نفتی همواره بیشترین سهم از صادرات غیرنفتی را داشته و جایگاه ویژه ای در میان محصولات صادراتی دارد. با یک نگاه به کل صادرات پسته کشور در یکصد سال گذشته مشاهده می شود که تا سال 1360 فقط 242646 تن پسته با میانگین 2420 تن در سال به خارج از کشور صادر شده ولی تنها طی سالهای 1360 تا پایان 1374 در حد 874800 تن با میانگین 62500 تن در سال صادرات پسته صورت گرفته است (سالنامه آماری بازرگانی جمهوری اسلامی ایران 1374) و در سالهای 85 و 86 به ترتیب 172 و 202 هزار  تن صادرات
داشته ایم (انجمن پسته ایران، 1387).

استان کرمان با اختصاص دادن حدود 300000 هکتار از 440000 هکتار  کل کشور به کاشت پسته، 70% سطح زیر کشت پسته را به خود اختصاص داده است ( سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان- 1387).

به علت این که در سالهای اخیر پسته رتبه اول را در بین صادرات محصولات کشاورزی و صادرات غیرنفتی به دست آورده است و به لحاظ اهمیت صادرات آن به عنوان یک محصول کاملاً ایرانی که بازار عمده آن نیز در دست کشورمان است، توجه به وضعیت صادرات این محصول و نقش تبلیغات در توسعه صادرات آن ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل در این تحقیق به تدوین استراتژی های تبلیغات در ارتباط با  صادرات پسته استان کرمان با بهره گرفتن از مدل SWOT خواهیم پرداخت.

تعداد صفحه : 139

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.