رشته مدیریت

پایان نامه بررسی رابطه سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان)

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان :بررسی رابطه سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان)

گرایش:مدیریت بازرگانی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه مدیریت

عنوان

بررسی رابطه سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان)

پایان نامه برای اخذ درجه كارشناسی ارشد

در رشته مدیریت بازرگانی

استاد راهنما

 

استاد مشاور

 

نگارش

 

اردیبهشت 1394

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

     هدف از این تحقیق بررسی رابطه سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان) می باشد. نتایج به دست آمده ازاین تحقیق نشان داد راهکارهای مناسب سبب عدم سکوت سازمانی و بالاخص بهبود سلامت سازمانی می شود. جامعه این تحقیق تمامی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان همدان منتهی به سال 1393 به تعداد 222 نفر می باشند. نمونه این تحقیق با بهره گرفتن از جدول مورگان و به صورت نامحدود به تعداد 136 نفر بوده است که اندازه گیری شد .ابزار اندازه گیری برای این تحقیق عبارت بود از پرسشنامه که دارای جمعاً  42 سوال می باشد. در این پژوهش از چهار فرضیه استفاده شده است که کلیه فرضیات درسطح معناداری 95/0 سنجیده خواهند شد.

واژه های کلیدی: سکوت سازمانی ، سلامت سازمانی ، شرکت آب منطقه ای استان همدان

 

   

فصل اول:

کلیات

تحقیق

 

 

1-1مقدمه

رهبری جزء جدایی ناپذیر مدیریت است و نقش اساسی را در عملیات مدیر ایفا می كند.اگر فقط یک عامل وجود داشته باشد كه وجوه افتراق بین سازمان های موفق و ناموفق را معلوم می كند،بدون شك آن عامل رهبری پویا و موثر است.«پیتر دراكر» اشاره می كند كه مدیران (یعنی رهبران سازمانها) منبع اصلی و نادر هر موسسه ای به شمار می روند.تمامی وظایفی كه مدیر انجام می دهد به این منظور است كه منابع مادی وانسانی را برای رسیدن به هدفهای سازمان تلفیق كند. اگر این نقش انجام نشود،در واقع كاری صورت نمی گیرد. (ایران نژاد ،1380)

كمبود رهبر مناسب، تنها به موسسات خصوصی محدود نمی شود و در سازمان های دولتی نیز محسوس است.بنابراین وقتی كه به كمبود استعداد رهبری در جامعه اشاره می شود،مراد فقدان افرادی نیست كه مقامهای اجرایی و اداری را اشغال می كنند،بلكه كمبود افرادی است كه آماده پذیرش نقش های رهبری در جامعه باشند و بتوانند وظیفه خود را به طور موثر انجام دهند. طرح کلی اقدامات رهبر به نحوی که به وسیله کارکنان برداشت می شود، سبک یا شیوه های رهبری نام دارد. سبک رهبری نشان دهنده طرز تفکر،جهان بینی و شخصیت رهبران است. شیوه هایی که در این مبحث بررسی می شوند، از لحاظ اعمال انگیزش ، قدرت ، تولید مداری و یا کارمند مداری با هم تفاوت دارند.(ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر،1380 ) از طرفی یکی از موانع مهم در موفقیت برنامه هاواهداف سازمان، فقدان اطلاعات، فقدان اعتماد و فقدان آن چیزی است که پژوهشگران آن راسکوت سازمانی نام نهاده اند که عبارتست از خودداری از بیان ایده ها،نظرات واطلاعات راجع به مشکلات سازمانی. سکوت سازمانی پدیدهای رایج وشایع دراغلب سازمانها میباشد؛ اما با این حال تحقیقات چندان گسترده ای پیرامون آن صورت نگرفته است.بنابراین مدیریت سازمان باید عوامل مؤثربرسکوت سازمانی راشناسایی کندوبا رفع عوامل منفی وتقویت عوامل مثبت تأثیرگذاربرآن،باعث بالارفتن میزان رضایت شغلی و تحرک درسازمان شود.(مدرسی راد،1382) از طرفی دیگر می دانیم اگر این سکوت سازمان را فرا بگیرد سبب از بین رفتن سلامت روان کارکنان و در نهایت سلامت سازمانی می گردد.

2-1 بیان مساله

ناسازگاری شغلی مسئله ای است که سبب تعویض مکررِشغل، غیبت، نارضایتی ازخود و شغل، عدم احساس امنیت و خشم و بیزاری ازکار می گردد.هر چه نگرشهای منفی بیشتری در رابطه با شغل وجود داشته باشد عوارض منفی بیشتری را باعث می گردد و بیشترشدن نارضایتی نسبت به شغل، منجر به نگرشی منفی می شود. یکی ازاین  عارضه های مهم که رابطه ای متقابل با نگرش منفی دارد سکوت سازمانی در شغل می باشد.(حیدری،1379).

سازمانی که پویا نباشد و در فراخور زمان نمی تواند از پس حوادث اقتصادی سیاسی جهان برآید و بقا داشته باشد ، ضمناً پدیده سکوت سازمانی یک پدیده بین المللی است و به جوامع و کشورهای خاص محدود نمی شود. مطالعه هارلوز و پیندر نشان دادند که سکوت سازمانی در مسیر شغلی در واقع پدیده شایعی در سازمان بوده که منجر به ایجاد معضلات روحیه ای در کارکنان گردیده و بر بهره وری سازمان اثر می گذارد. سکوت توسط بسیاری از ویژگی های سازمانی مانند فرایندهای تصمیم گیری ،مدیریت فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل موثر بر سکوت ناشی می شود.(دیمیتریس،2007). از طرفی دیگر استفاده موثر و کارآمد از نیروی انسانی و یا به تعبیر دیگر بهره وری نیروی انسانی یکی از عمده ترین مسائل هر جامعه میباشد و این مهم جز در محیط سالم سازمانی امکان پذیر نیست. از این رو سنجش و توسعه سلامت سازمانی از جنبه های گوناگون همواره باید مورد توجه قرار گیرد. اَندیشه سلامت سازمان، توجه ما را به عواملی که رشد و شکوفایی آن را تسهیل و نیز، به شرایطی که از پویایی های کامل آن جلوگیری می کنند، جلب می کند. احتمالاً فهم وضع سلامت یک سازمان، میتواند ما را در گزینش روش های مدیریت و رهبری مناسب برای اثربخش سازی یاری کند. مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است كه به ما اجازه میدهد که تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمان های سالم، كارمندان متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملكرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است كه افراد با علاقه به محل كارشان میآیند و به كاركردن در این محل افتخار می كنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیكی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزش گذاری به دانایی، تخصص، شخصیت ذی نفعان، رشد دادن به قابلیت‌های آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستمهای خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد. ( قنبری، 1377) حال اگر سازمان و کارکنان دچار سکوت سازمانی گردند دیگر نمی توان از کارکنان انتظار کار و عملکرد مناسب را داشت و اینکه نمی توان گفت که کارکنان مشکلات سازمانی را بیان کنند لذا می توان گفت سکوت سازمانی می تواند سبب از بین رفتن سلامت سازمانی در اداه آب و فاضلاب شود. لذا  با توجه به گفته های فوق می توان به اهمیت سلامت سازمانی و رفع سکوت سازمانی از سطح همکاران پی برد و محقق قصد دارد بر چگونگی رفع سکوت سازمانی و نقش آن بر سلامت سازمانی در آب و فاضلاب تحقیق نماید.

 

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی ازمشکلات سازمانها عدم رضایت سازمانی مدیران وکارکنان ازشغل وسازمان هایشان ورویارویی آنان با مساله ای بنام سکوت سازمانی می باشدکه  دراین خصوص سازمانها باید بتوانند عوامل موثربر سکوت کارکنان در برابر مشکلات را کاهش دهند و با رفع عوامل آن سبب ارتقای سلامت سازمانی کارکنان خود گردند. (علیمرادی ،1379) از نظر مایلز (1969) سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی كوتاه مدت سازمانی دلالت داشته به مجموعه‌ای از خصایص نسبتاً پر دوام اشاره می‌كند و عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود، سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی سازمان برای سازگاری بیشتر (جاهد، 1384). مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است كه به ما اجازه می دهد که تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمان های سالم، كارمندان متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملكرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است كه افراد با علاقه به محل كارشان می آیند و به كاركردن در این محل افتخار میكنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیكی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزش گذاری به دانایی، تخصص، شخصیت ذی نفعان، رشد دادن به قابلیت‌های آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد. سوال اصلی در این تحقیق این است که تا چه حد سکوت سازمانی بر سلامت سازمانی در آب و فاضلاب تاثیر می گذارد؟

 

  • اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق:

بررسی رابطه سکوت سازمانی بر سلامت سازمانی در آب و فاضلاب شهر همدان

اهداف فرعی تحقیق:

شناسائی ابعاد و مولفه های سکوت سازمانی

شناسایی رابطه بین سکوت سازمانی با سلامت سازمانی

5-1 چارچوب نظری

در سازمان های نوظهور استفاده از تكنولوژی نوین ، افزایش آگاهی مصرف كننده، روند جهانی سازی و سرمایه گذاری بر اثر فشارهای ناشی از رقابت در حال افزایش هستند. همزمان با شروع این استراتژیها تحقیقات دیگری به اهمیت مساله سلامتی كاركنان در نتیجه این اقدامات سازمانی توجه نشان دادند. درگذشته توجه تحقیقات سلامت سازمانی به محیط فیزیكی كار معطوف بود اما تحقیقات جدید مولفه های روانی محیط كار را بیشتر مورد تاکید قرار دادند.محققان دریافتند كه اینچنین اقدامات سازمانی بوجود آورنده مفاهیم:  كنترل شغل، الزامات روانی كار، حمایت اجتماعی، امنیت شغلی كه به ترتیب اثرگذار بر جسم و روان كاركنان می باشند، هستند. بنابراین امروزه این امكان وجود دارد كه استراتژیهای كاهش هزینه و افزایش بهره وری تاثیرات منفی بر سلامتی كاركنان در كشورهای صنعتی بگذارد.از طرفی دیگر مساله سکوت سازمانی نیز می تواند سبب کاهش سلامت کل سازمان گردد که مدیران ارشد باید برای این امر فکری بنماینمد.اتخاذ تصمیمات مرتبط با كاهش هزینه و افزایش بهره وری ممكن است در كوتاه مدت منجر به افزایش هزینه های مالی و انسانی گردد.بنابراین می­بایست محققان عواقب ناشی از این گونه تصمیمات را به آگاهی گروه ها و تصمیم گیرندگان در كار برسانند, تا آنها ضرورت تعیین  فعالیتها و فرایندهای دراز مدت مرتبط با موضوع سلامت و بهره وری هستند احساس كنند.

 

6-1 مدل تحقیق

روحیه

 

با توجه به مباحث فوق می توان مدل عملیاتی را به شرح صفحه بعد تشریح کرد:

 
   

 

منبع: سکوت سازمانی (موریسن و میلیکل،2000) ، مدل سلامت سازمانی،تارتر،(1997)

7-1 فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

– بین سکوت سازمانی و سلامت سازمانی رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

– بین فضای سکوت و سلامت سازمانی رابطه وجود دارد.

– بین ترس مدیران از بازخورد و سلامت سازمانی رابطه وجود دارد.

– بین عدم تشابه در جمعیت شناسی کارکنان و سلامت سازمانی رابطه وجود دارد.

تعداد صفحات:128

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.