مهندسی کامپیوتر

دانلود پایان نامه ارشدرشته کامپیوتر:بررسی تجارت الكتزونیک در صنعت بیمه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان : بررسی تجارت الكتزونیک در صنعت بیمه در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی كامپیوتر – نرم افزار

عنوان :
بررسی تجارت الكتزونیک در صنعت بیمه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یافته های این سمینارحاكی از آن است كه شركتهای بیمهای، نگرشی مثبت نسبت به تجارت الكترونیك
داشته و اغلب آنها تجارت الكترونیک را به صورت یک فرصت قلمداد كرده و معتقدند كه به كارگیری
تجارت الكترونیک تاثیراتی مثبت بر صنعت بیمه كشور خواهد داشت. كمبود متخصصان فناوری اطلاعات
و ارتباطات (ICT) و كمی نیروی انسانی ماهر و خبره در زمینه تجارت الكترونیک از عمده نیازمندی
های زیرساختاری برای این شركتها ذكر شده است.آماده نبودن سایر بخشهای پشتیبان (مانند پول
الكترونیكی و شبكه مخابراتی)، فقدان قوانین و مقررات ضروری (امضای الكترونیكی، كپی رایت و …)،
فراگیر نبودن استفاده از اینترنت و دسترسی محدود به آن و وجود نگرش سنتی حاكم بر فرهنگ سازمانی
از جمله موانع بازدارنده پیادهسازی تجارت الكترونیک در این شركتها ارزیابی شده است. بخشهای بازاریابی
و فروش به همراه بخش تحقیق و توسعه پتانسیل های خوبی برای بهرهگیری از تجارت الكترونیک داشته
و از طرف دیگر بیمه های اتومبیل، باربری، عمر و اشخاص از قابلیت بیشتری برای عرضه به صورت
«online» را دارند.
مقدمه:
شرایط و روش های انجام كسب و كار مدام در حال تغییر و تحول بوده و هر روزه گزینه های بیشتری در
اختیار كسب و كارها قرار میگیرند. در سالهای اخیر به واسطه رشد سریع فناوری های اطلاعات و
ارتباطات و از همه مهمتر گسترش اینترنت، روند این تغییرات تسریع یافته است. یكی از این گزینه ها،
تجارت الكترونیک است كه مباحث زیادی در خصوص پیادهسازی و بویژه تاثیرات آن بر كسب و كارها
صورت گرفته است. بخش خدمات مالی و بویژه صنعت بیمه هم از این امر مستثنی نبوده و در این
خصوص هم مطالعات قابل توجهی صورت گرفته است كه اغلب آنها در كشورهای صنعتی و توسعه یافته
بوده و برای كشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه هم مطالعات پراكندهای صورت گرفته است. با
توجه به اندك بودن این نوع تحقیقات برای كشور ایران، انگیزه اولیه برای انجام یک مطالعه منسجم در
این خصوص ایجاد شده و این اندك بودن بر آن است تا نتایج مطالعه انجام شده را منعكس نماید.
تنظیم چارچوب این سمینار به این صورت است كه ابتدا در بخش بعدی مقدمهای بر صنعت بیمه و
چالشهای پیرامون آن ارائه شده و در بخش سوم به تاثیر تجارت الكترونیک بر صنعت بیمه پرداخته
خواهد شد. در بخش چهارم هم روش شناسی به كار رفته در این تحقیق ارائه شده و یافته های این
مطالعه در بخش پنجم ارائه خواهد شد. در نهایت در بخش ششم، خلاصهای از این تحقیق و نتیجهگیری
ارائه خواهد شد. همچنین در بخش پایانی برخی از پیشنهادها برای پژوهشهای بعدی ارائه خواهد شد .

بیمه الكترونیكی به معنای عام به عنوان كاربرد اینترنت و فنّاوری اطّلاعات(IT) در تولید و توزیع
خدمات بیمهای اطلاق میگردد و در معنای خاص بیمه الكترونیكی را میتوان به عنوان تأمین یك
پوشش بیمهای از طریق بیمهنامهای دانست كه به طوربرخط (online)درخواست، پیشنهاد، مذاكره و
قرارداد آن منعقد میگردد.
.در سال 1997 فقط درصد كوچكی از 2129 بیلیون دلار حق بیمه جمعآوری شده در سطح جهان به
معاملات انجام گرفته از طریق اینترنت ارتباط داشت, با وجود این, همانند دیگر خدمات مالی, بیمه
الكترونیكی نیز در تعاقب تجارت الكترونیكی به خصوص در امریكای شمالی و اروپای غربی روز به روز
گسترش بیشتری پیدا كرد[1]
با اینكه پرداخت حقبیمه، توزیع بیمهنامه و پردازش پرداخت خسارت میتواند online انجام گیرد در
برخی كشورها محدودیتهای مقرراتی (نظارتی) و تكنیكی (فنی) ممكن است اجازه انجام كاملاً
الكترونیكی عملیات را ندهد. اما در سطح جهانی برای پشتیبانی از تحقق پرداخت حق بیمه و توزیع بیمه
نامه به صورت online مقررات بطور مداوم در حال اصلاح هستند.
اینترنت به تازه واردان بازار امكان میدهد كه از فرایند پرهزینه و طولانی راهاندازی شبكه های سنتی
فروش پرهیز كنند و شركتهای موجود خدمات مالی و اینترنتی نیز از حضور اینترنتی و نام تجاری خود
برای اضافه كردن كالاهای بیمهای به مجموعه كالاهای موجود خود بهره میبرند.
بنابراین بیمهگران قدیمی با فشار رقابتی فزایندهای روبرو میباشند. محصولات بیمهای كه به مشاوره كمی
نیاز دارند برای فروش از طریق اینترنت مناسب هستند و واسطه های سنتی بیمه خود را با فشار رقابتی
روبرو میبینند اما در مورد محصولات بیمهای پیچیده و با ارزش معاملاتی بالا كه مشتری تمایل بیشتری
به صرف هزینه مشاوره دارد, فروش از طریق اینترنت خیلی تناسب ندارد .
بنابراین محصولاتی برای بازاریابی بر روی اینترنت و توزیع online مناسب هستند كه بتوان آنها را
استاندارد كرده و با تعداد محدودی از پارامترها تشریح و نرخگذاری كرد نظیر: بیمه اتومبیل، بیمه
مسئولیت خصوصی، بیمه خانوار و بیمه عمر زمانی. البته این بدان معنا نیست كه دیگر محصولات بیمهای
از فرصتهای فراوانی كه تجارت الكترونیكی در اختیارشان میگذارد برای بهبود كیفیت خدمات شان
استفاده نكنند.
یكی از مسائل مهم در بیمه, ارزیابی متوسط خسارت مورد انتظار است تا بر پایه آن بتوان نرخ حقبیمه را
تعیین كرد. همچنین برای مواقعی كه حقبیمه دریافتی براساس نرخهای متوسط برای پوشش خسارتها
 
در یک سال كافی نباشد بیمهگرها نیاز به داشتن منابع و ذخایر اضافی میباشند .نحوه وضع و بكارگیری
این ذخایر توسط مقام نظارتی بیمه تعیین میشود.
محاسبه نرخ بیمه، تعیین ذخایر كافی برای پوشش خسارتهای بیش از حقبیمه سال، نحوه تعدیل نرخ
برای مشتریان خاص همه اینها متضمن درگیر شدن در محاسبات و تحلیلهای آماری دریافتی است كه
نیاز به دسترسی به اطّلاعات كافی دارد. همچنین امروزه IT به صورت گستردهای برای ارتباط با
نمایندگان بیمه، پروسه صدور بیمهنامه، اعلامیه حقبیمه، تحلیل بازار ، پیش بینی فروش و عملیات
حسابداری در شركتهای بیمه بكار گرفته میشود.

تعداد صفحه :85

قیمت : 10000 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

10,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید